Dit is een herzien plan en komt in de plaats van Basisinkomen: invoering in 4 jaar

Een basisinkomen van 1.600 netto voor iedereen is mogelijk en zal de economie een ongekende impuls geven. Hiervoor is een verandering van het financieel systeem nodig, waarbij de overheid geld creëert in plaats van de banken. Het is het zoeken naar een politieke partij die dit huzarenstukje op zich durft te nemen. Geen enkel land heeft tot nu toe de moed gehad (de aandeelhouders van) de banken hun privilege van geldschepping af te nemen.

De Vrijzinnige Partij komt in haar berekeningen op een netto basisinkomen van 800 euro per maand voor 13,5 miljoen mensen (iedereen boven 18 jaar). Om dit te zonder extra kosten te kunnen realiseren wordt onder andere de hoge BTW van 21 naar 23% verhoogd en de lage BTW van 6 naar 7%. Daarnaast zijn tal van kosten van uitkeringsinstanties en re-integratie overbodig. Hierdoor kan 17,7 miljard euro per jaar bespaard worden.

Voor de invoering van een basisinkomen van 1.600 euro is vergeleken met bovenstaande berekening 129 miljard extra nodig. Normaal gesproken zou dit betekenen dat de overheid miljarden moet lenen van de banken. De banken zorgen als enige instantie voor de geldcreatie en verstrekken dit geld dan als krediet aan Nederland.

Dit oude systeem kan vervangen worden met een waarbij de overheid de geldcreatie overneemt van de commerciële banken, maar dan zonder hiervoor rente te vragen. Een zogenaamde Vierde Macht (naast wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) zou dan de verantwoordelijkheid dragen en aan de kiezer hiervoor verantwoording moeten afleggen.

Het gevolg hiervan is dat in het eerste jaar van invoering van het basisinkomen van 1.600 netto er eenmalig een bedrag van 129 miljard gecreëerd moet worden door de overheid, zonder dat hierover ieder jaar rente verschuldigd is.

Deze 129 miljard wordt voornamelijk besteed en komt vroeg of laat in de vorm van belastingen weer terug in de overheidskas. De consumptie neemt dus toe, mensen zullen meer kunnen kopen, waardoor zowel meer BTW terugvloeit naar de staatskas als loonbelasting van de werknemers, meer vennootschapsbelasting van de bedrijven die hun omzet zien toenemen, enzovoort. Dit geeft dus een enorme impuls.

Op deze manier komt 129 miljard vrij voor 13,5 miljoen Nederlanders van boven de 18 jaar en dat is meer dan 10 miljard per maand.

Natuurlijk moeten er wel wat voorwaarden gesteld worden om te voorkomen dat de rest van de wereld ineens in NL wil gaan wonen, daarvoor geldt onder andere de eis dat iedere Nederlander pas recht op een basisinkomen heeft vanaf zijn 18e jaar of nadat hij hier 18 jaar heeft gewoond.

De invoering van een basisinkomen is bedoeld als een hulpmiddel in de overgang van de huidige schaarste-economie naar een overvloed-economie. Het basis-inkomen is dus geen doel op zich, of een soort ultiem streven. Het is slechts een tussenoplossing, die bij mensen het bewustzijn creëert dat een gelijke verdeling van goederen en inkomen een absolute voorwaarde is voor een gezonde samenleving.

Voorwaarden

De vijf belangrijkste eigenschappen van het Basis Inkomen:

1. Onvoorwaardelijk
Door de overheid worden geen tegenprestaties gevraagd.

2. Vanaf 18 jaar
Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar en voor iedere inwoner nadat hij 18 jaar in NL heeft gewoond.

3. Hoogte
De hoogte van het Basis Inkomen is 3 maal de maximaal wettelijk toegestane huur voor een gezinswoning.

4. Geen uitkering, maar een grondrecht
Om een uitkering moet je vragen, het Basis Inkomen ontvang je omdat het een recht is.

5. Financiering door geldcreatie door de overheid (zie hiervoor)

Het Basis Inkomen is een strikt persoonlijk, levenslang en onvoorwaardelijk recht op inkomen vanaf 18 jaar. Doordat het een levenslang recht is komt daardoor de AOW te vervallen, maar natuurlijk niet de opgebouwde pensioenen. Het is ook onvoorwaardelijk, dat betekent dat de overheid geen tegenprestatie hiervoor kan eisen, zoals nu allerlei tegenprestaties aan een bijstandsuitkering gekoppeld zijn.

Het Basis Inkomen kan nooit los gezien worden van de hoogte van de woonlasten, voeding, scholing, medische zorg en andere huishoudelijke kosten. Vandaar dat deze op elkaar worden afgestemd. Zo zullen de hoogste huren steeds maximaal een bepaald deel van het basisinkomen mogen zijn. Datzelfde geldt voor ziektekosten en scholing. Daarnaast wordt de kredietverlening eveneens hierop afgestemd, doordat de beslagvrije voet gelijk wordt gesteld aan de hoogte van het Basis Inkomen. Dit zorgt er voor dat schuldeisers tot aan het bedrag van het Basis Inkomen niets kunnen opeisen  en dat geldverstrekkers geld zullen uitlenen op basis van inkomen dat bovenop het basisinkomen wordt verdiend. Dit zal een gezonde rem op de kredietverstrekking geven.

Vergeleken met de huidige situatie in NL zijn er enorm veel verbeteringen mogelijk door de invoering van een basisinkomen. Hieronder tref je een samenvatting van de voordelen aan van het Basis Inkomen.

Vergelijking

Vergelijking uitkering / basisinkomen
Huidige situatie Basisinkomen
Uitkeringsniveau is te laag waardoor 1,2 miljoen mensen in armoede leven en zelfs 100.000 honger lijden. Basisinkomen voldoende voor voeding, huisvesting en sociale omgang. Armoede en voedselbanken verdwijnen
Bestaansonzekerheid Bestaanszekerheid voor iedereen
Ingewikkeld systeem van sociale zekerheid wat gevoel van onmacht en onvrede bij de burger versterkt Sociale zekerheid wordt radicaal vereenvoudigd
Systeem van uitkeringen werkt tweedeling in de maatschappij in de hand Basisinkomen betekent absolute solidariteit. Uitkeringen verdwijnen
Uitkeringsgerechtigden worden beschouwd als tweederangsburgers. Gevoel van minderwaardigheid. Iedereen voelt zich volwaardig burger met een basisinkomen. Zelfrespect groeit.
Financiële afhankelijkheid van partner Financiële onafhankelijkheid van partner
Ouders kunnen zich minder richten op opvoeding kinderen door struggle voor bestaanszekerheid. Ouders die zich meer op opvoeding kinderen willen richten kunnen zich dit financieel permitteren.
Werknemers verkeren in afhankelijke positie ten opzichte van werkgevers. Werknemers hebben sterkere positie op arbeidsmarkt, ze hoeven niet meer elke baan te accepteren
Werknemers zullen minder arbeidsvreugde hebben omdat ze iedere baan moeten accepteren. Werknemers zullen meer op zoek gaan naar een baan die ze leuk vinden dan die economisch noodzakelijk is
Huisuitzettingen en honger met meer dan 2,5 miljoen mensen op of onder armoedegrens. Mensen worden actiever en gelukkiger (Lees meer)

Extra inkomen of vermogen

Iedereen is vrij naast het basisinkomen zo veel te verdienen als hij of zij wil. Of ondernemingen te starten. Steeds kan deze persoon op het basisinkomen, zijn of haar persoonlijk recht terugvallen. Dat betekent dat mensen zeker niet op hun lauweren zullen gaan rusten, maar juist gestimuleerd worden om een onderneming op te zetten of een baan te zoeken die bij hun interesses past. De extra inkomsten die dit oplevert bovenop het basisinkomen zijn natuurlijk wel belast met Inkomstenbelasting. Datzelfde geldt voor vermogens. Over de inkomsten hieruit moet nog steeds belasting worden betaald.

Rob Vellekoop, 1 januari 2017

104 Comments

 1. Blijkens het antwoord kan Rob Vellekoop mij en ons geen verantwoorde onderbouwing van zijn sympathieke Basisinkomenplan verstrekken. Zo weet ik ook wel een niet realistisch ongefundeerd plan te bedenken! Succes er mee Rob…?!

 2. Nog steeds wacht ik op een onderbouwing van het basisinkomen voor burgers vanaf 18 jaar. Dat gaat voor ca 13 miljoen inwoners 135 miljard kosten. Beste Rob, heb nu 5x gevraagd om een financièle onderbouwing en met mij ook anderen gevraagd! Hoe lang moeten we er op wachten… mvg Co Meijer

 3. Beste mensen,
  vooralsnog neem ik gewoon aan dat wanneer het over uitkeringen gaat, het gaat om collectief beschikbare uitkeringen, zoals ww, aow en wao, waar iedereen inderdaad wel een bijdrage aan betaald. Niet om de persoonlijke uitkeringen zoals pensioenen, verzekeringen en eventueel andere mogelijke soorten van inkomsten waar je direct en persoonlijk aan en voor (hebt) betaald. Mocht ik mij hierin vergissen word ik graag verbeterd.

  Ik vraag mij dan ook af hoe dat verschil in interpretatie ontstaat.

  Als ik mijn geld ergens op zou moeten zetten, zou het gaan naar de omstandigheid dat ze gewend zijn zo informatie te interpreteren uit ervaring. Dat ze vast op hun achterste poten gaan staan en moord en brand schreeuwen, omdat ze zo gewend zijn dat er uit het pensioenkapitaal geroofd wordt, alsof het een grabbelton tombola betreft. Ik vind het dan ook totaal niet gek dat dat in eerste instantie de interpretatie is en zo de toon van de reactie stelt. Maar ik lees dat dus niet in het plan.

  Misschien het overdenken waard?

 4. Ik kan de hele linkerkolom met alle nadelen van nu in de vorm van uitkering zien als mentaliteit.Als die verandert kan de uitkering ook gewoon blijven bestaan en al die achterlijk vernederende regels weg??
  Dat kan nu meteen als men dat zou willen. Als men dat zou willen<—-.
  Hoezo zou de mentaliteit ineens veranderen met invoering van basis inkomen?
  problem : uitkeringen wordt vernederend gemaakt:
  reaction: men gaat het anders willen, menswaardiger:
  Solution het allang bedachte basisinkomen wat weer tot de volgende stap in HUN game leidt.meer controle meer metadata en cashlesssociety.
  Ik zou willen waarschuwen voor het feit dat men het basis inkomen via een soort creditkaart op de smartphone (als ik even openlijk mag speculeren op de toekomst:eerst een kaart dan een chip?) gaat inbrengen. Cashless society in een klap voor hen die ervan afhankelijk zijn.
  Ergo nog meer controle en afhankelijkheid. Als de staat de kaart stopzet zit de hele wereld in de klem. Of men kan dissidenten lastig vallen omdat men het niet met de staat eens is bijvoorbeeld. Kan men nu ook natuurlijk maar nu kan men in geval van stopzetten uitkering ofzo nog cash aanvaarden van mensen die willen helpen om het hoofd boven water te houden.

  http://biblehub.com/revelation/13-17.htm
  16And the second beast required all people small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their forehead,

  so that no one could buy or sell unless he had the mark — the name of the beast or the number of its name.

  De agenda achter het basisinkomen een donkere. Ik zag het niet meteen. Maar het wordt zoals altijd gebracht in er wordt u iets gegeven.
  Satan kan alleen verleiden namelijk.
  Ik wil het niet maar het hoogstwaarschijnlijk gaat het toch komen het is al besproken op davos..
  Kan iemand mij vertellen wanneer het was dat de elite iets plande voor de mensheid wat in ons volkse voordeel heeft gewerkt???

  :/

  • Hangt er vooral van af wat je als de menselijke eigenschap ‘elite’ vaststelt. Wanneer je bij voorbaat stelt dat alles dat de elite doet per definitie ingaat tegen ‘ons volkse voordeel’, kan per diezelfde definitie natuurlijk nooit iets goeds gebeuren in ons volkse voordeel door die elite. Omdat het één al bij voorbaat het ander uitsluit.
   Mocht dit je definitie zijn of benaderen, gaat het mij niet lukken iets met je te delen dat van de elite kwam en in ons volkse voordeel was of is.
   Maar in hoeverre is dat wel nodig? Dat volkse voordelen van de elite komen? Waarom zou ons volkse voordeel niet van ons volkse mensen mogen komen? Zit je echt te wachten op een elite die dingen doet in ons volkse voordeel? Want ik durf te betwijfelen of ze überhaupt wel in staat zouden zijn te kunnen achterhalen wat wij vinden dat in ons volkse voordeel zou (kunnen) zijn. En in het verlengde daarvan zou het toch weer neer komen op dat wat hun bepalen als wat in ons volkse voordeel is. En of dat dan echt in ons volkse voordeel uit zou vallen durf ik dan ook wel weer te betwijfelen. Sterker nog, als ik zo eens hoor tussen de regels door, is in hun perceptie alles dat ze doen naar hun idee in ook ons volkse voordeel. Dat durf ik ook wel te stellen.

   Ik denk dan ook niet dat ons volkse voordeel van hun moet komen en zelfs niet dat het van hun zou moeten komen. Ik denk dat we dat toch echt zelf en voor elkaar zouden en zullen moeten creëren.

   En dat doen we dan ook constant en doen we voor zover ik weet, vrij goed geregistreerd, al dik 15.000 jaar sinds de laatste ijstijd en je maakt mij niet wijs dat dat erin kwam door de kou, dus dat zullen we daarvoor ook flink gedaan hebben. Er zijn dan ook nog steeds gesproken talen die van voor die ijstijd komen en je maakt me ook niet wijs dat taal toen iets was dat werd gesproken om nadeel voor elkaar te veroorzaken. Prachtigmachtigmooitooi. Met veren. Beter dan een roos op je papieren hoedje in de glazen kast. En natuurlijk ook zeker niet je olifant in de kamer laten staan, gewoon in de wij ermee! Huppel spring en dans. Het zal toch allemaal een symfonie van kracht en macht zijn, dus we hebben allang gewonnen, want bij macht over geen kracht, is er niets, ook geen macht, bij gebrek aan kracht. En bij kracht zonder macht is kracht alles, geen macht over de kracht is dan ook geen gebrek aan kracht.

   Yo!
   Een voornaam genootje van Bonnema,
   de 078…’83 versie.

   Goeie groeten,

   🙂

   • Anonietttt!

    HAAAAAAAAAAAAAAAAh ….je..
    Waar was je nouwwwwwwwwwwww. 😉
    binnenkort ga ik serieus op je woordenwaterval in.. herkende de stijl direct vriend, geen voornaam nodig. Wel fijn dat je het kenbaar maakt.

    Hoop dat het je goed gaat!?
    nu volgt:

    Hartjesssspammmmmmm as usual…en een kussie van Spring.

 5. En hoe zit het met mensen die extra zorg nodig hebben, invaliden en zieken? Dat kan soms wel oplopen tot enkele duizenden per maand. Als daar weer aparte potjes voor moeten komen vraag ik mij af of die begroting nog wel klopt.

 6. Er zal veel vooraf moeten gebeuren en je kunt niet alle zo afschaffen van het ene op het andere moment. Er zal een overgangsregeling moeten komen en opgebouwde pensioen zal gecompenseerd moeten worden. Het lijkt mooier dan het is en chronische zieken gaan er nog veder op achteruit, omdat zij niet kunnen werken en het leven wordt vele malen duurder.
  Daarnaast is net iets meer dan de helft van de werkelijke kosten die de overheid dan uit geeft gedekt.

 7. ik ben 100 % arbeidsongeschikt, en kan dus niet meer werken, ik heb de keuze vrijheid gehad om gezondheidsredenen, in Spanje (eu) te gaan wonen. Ik heb 1300 euro per maand. Zou beetje raar zijn als je dan dus 800 (eenpersoons) inkomen gaat ontvangen, en dus niet kan bijverdienen omdat je niet kan werken. Bovendien heb ik wel jarenlang premies betaald om verzekerd te zijn voor arbeidsongeschiktheid. Ook moet je voor deze regeling in Nederland wonen? Snap dus niet echt wat ze in deze gevallen van plan zijn. Heeft iemand daar antwoord op

  • Beste Wilma, dit basisinkomen is 1600 per maand. Het geeft een berekening waarbij voor 800,- uit besparingen en dergelijke komt en 800,- door geldschepping.

   • Bedankt voor je reactie rob, Volgens mij las ik 1600 voor 2 personen, 800 voor 1 persoon. En ook alleen als je in Nederland woont. Snap er niet veel van, maar volg het nieuws erover wel. Heb nog niks gelezen hoe het dan zit met ‘de vele’ arbeidsongeschikten die elders in de EU wonen maar niet in Nederland.

 8. Ik vind het niet meer dan normaal dat het basisinkomen een recht wordt.
  NB Niemand heeft er zelf voor gekozen om op deze wereld geboren te worden.
  Je wordt geboren en vanaf dat moment staat vast dat je je hele leven verplichtingen hebt om je zelf financieel in leven te houden.
  Stel nu dat je het iq van een aap hebt.
  Dan betekent dat dus dat je later geen goed betaalde job kan krijgen dus dan
  werk je voor een hongerloontje.
  Als je dan ook nog de pech hebt om een
  kwal van een baas te krijgen, kan je geen ontslag nemen omdat je dan geen ww krijgt. Conclusie : Slaaf, stress, ziek. Aangezien stress de oorzaak nummer 1 is van ziekten, zullen de ziektekosten ook veel lager worden
  bij de invoering van het basisinkomen.
  Dan kan je zelf bepalen waar je gaat werken en hoeveel uur. En ik zou zelf bij de invoering van het BI vrijwilligers werk met eenzame ouderen gaan doen.

  • Juist, kan er niet snel genoeg komen.

   Heb nu geheel geen inkomen en kan dus zelf niet meer rondkomen.
   Ontslagen omdat het bedrijf zeer slecht ging, mijn eigen onderneming krijg ik niet van de grond omdat er totaal geen inkomen is. Werk is niet voor het oprapen en als er al iets is moet ik daarvoor op zijn minst eerst 1 uur onderweg zijn om er te komen.
   Baantjes die ik had waar ik maar een €800 per maand mee verdien is ook niet rond van te komen.

   • Beste Patrick het sympathieke idee van Basisinkomen is voor iedereen vanaf 18 jaarf te duur. Er moeten dan ca 13 miljoen een basisinkomen krijgen van minmimaal 1000,00 per maand. Dat kost de gemeenschap ca 135 miljard en dat gaat Rob Vellekoop voor ons betalen, want hem heb ik al 5x gevraagd om onderbouwing. Heeft het o.m. over geldschepping ..?! Leuk maar niet realistisch. Belastingen moeten dan omhoog voor de meesten van ons ondanks het vervallen van subsidies, sociale uitkeringen etc. Prima idee, maar voor Utopia!

 9. Een GRATIS basisinkomen voor iedereen vanaf 18 jaar staat ook op gespannen voet met de Participatiewet. Willem Elsschot zei het al: tussen DROOM en REALISEERBAARHEID staan wetten en praktische bezwaren.

  • Ach, de participatiewet staat dan weer op gespannen voet met de grondwet, en de cao. Iets met arbeidsmarkt verdrukking.

   Ik zou hier graag een victoria nulandje onder woorden brengen wat betreft die particinaziwet.

   Maar ik doe het niet.
   🙂

  • En daarom is de participatiewet een gedrocht. Het verplicht mensen werkzaamheden te verrichten die ze om lichamelijke en / of psychische redenen juist niet kunnen verrichten òf het verplicht mensen werkzaamheden te verrichten die eigenlijk tegen betaling verricht zouden moeten worden. Oneerlijke concurrentie.
   Bovendien zorgt het vanwege de herkeuringen door het starre en onwelwillende UWV voor enorm veel stress bij mensen die herkeurd moeten worden. Gehandicapten, mensen met ernstige ziektes zoals kanker, mensen met zware suiker, reumapatienten enz. die na jaren arbeidsongeschikt te zijn geweesg spontaan door de zogenaamd deskundige verzekeringsartsen van UWV arbeidsgeschikt worden verklaard. Zelfs als hun situatie in de loop van de jaren juist is verslechterd. Met dank aan Rutte II en Asscher en Kleijnsma. A-sociaal beleid zonder enige symphatie en emphatie voor degenen die het aangaat.
   M.a.w. : de participatiewet moet z.s.m. afgeschaft worden. En het onvoorwaardelijke inkomen moet z.s.m. ingevoerd worden. Dan kunnen het UWV en alle uitkeringen, toeslagen en subsidies voor een heel groot deel afgeschaft worden. Moet je eens zien wat dat oplevert.

 10. Beste Rob, ik vraag gewoon wat iedereen wil vragen en weten. Wat gaat de samenleving een basisinkomen kosten wanneer het wordt ingevoerd, er van uitgaand dat ca 12 miljoen Nederlandse burgers een basisinkomen ontvangen. Dat is toch niet zo ingewikkeld. Ik zal het je voorrekenen 12 miljoen x 12.000 op jaarbasis = 124 miljard euro. Alle sociale uitkeringen vervallen. Dat is ca 30 miljard. Bijna alle overheidssubsidies vervallen dat is 30 miljard. En dus is er nog maar voor 50% dekking op dit ambitieuse plan. Ik weet het, was medeoprichter van Duurzaam Nederland en ook ik ben voorstander van zo’n basisinkomen idee. al is het alleen al voor een betere gezondheid (preventie) welzijn en welvaart, dat laatste zou nog moeten blijken.De IB en Vermogensbelasting zullen flink omhoog moeten. Welnu ga daar maar eens bij (neo)liberalen VVD, CDA,etc om vragen. Zij schuwen het woord delen, recht, vrede en gerechtigheid. En wat met alleenstaanden die echt niet goed uitkomebn met 1.000,00 zonder huur en zorgtoeslag. Er zal nog meer geld ergens vandaan moeten komen. Kom nou eens op met je berekening en onderbouwing, want daar wacht Nederland op, zodat het idee van basisinkomen ook echt voldoende draagkracht krijgt zelfs bij hen die het woord delen niet kennen..! mvg Co Meijer

 11. Ik denk dat Stephen gelijk heeft. Het invoeren van het basisinkomen is een prachtig plan, tenminste ogenschijnlijk, het geeft rust en minder stress en is goed voor welzijn en gezondheid….. maar nog steeds heeft Rob Vellekoop geen sluitende begroting en onderbouwing gemaakt van dit ambitieuze plan. Het is veel te duur 11 miljoen Nederklandse burgers een basisinkomen geven van 1.000,00 betekent als je goed kunt rekenen ca 120 miljard! Nog niet de helft van dat bedrag aan Sociale uitkeringen, bijstand WW, WAO, AOW, huur en zorgtoeslag is genoeg om het betaalbaar te maken. En ook al verhoog je de IB en Vermogensbelasting en bezuinig je bij defwensie en schrap je het veel te dure FSF project, dan nog komen we tientallen miljarden en misschien wel nog meer tekort. Al 10 x heb ik Rob Vellekoop gevraagd om een dwekkende begroting op te stellen om het basisinkomen vanaf 18 jaar mogelijk te maken. Waar blijft deze begroting en onderbouwing?!

  • Beste Co, verwacht je nu echt van mij in detail een onderbouwing van iedere euro. Kom op zeg, dit is een plan in grote lijnen. Je lijkt wel een politicus die bij gebrek aan tegenargumenten gaat lopen zeuren over dubbeltjes en kwartjes terwijl eerst overeenstemming moet worden bereikt over de grote lijnen!
   Daarbij wil je maar niet lezen dat het over 1.600 euro gaat en geen 1.000.

   • Dit thema en onderwerp kan niet vaak genoeg aan bod komen.Dus dank aan de DLM en nog andere moedigen.
    Laat de uitkeringsgerechtigden en bijstands’trekkers’ ( wat een naam ook!)
    ademen en laat hen met rust in plaats van big brother controle op hen af te sturen tot ze niet meer kunnen ademen en dan zal de maatschappij er heel anders gaan uitzien. Geen uitsluiting door ras of geld of religie.
    De mensen in de onderlaag en de kleine vissen worden net leeggezogen en uitgebuit tot ze de moed verliezen en denken aan er een eind aan maken door de druk.
    Dus lach naar een vreemde en kijk hen in de ogen want je weet nooit of die daardoor misschien geen einde meer aan zijn of haar leven wil maken.

    Ik spreek uit ervaring in het ‘nu’. Helaas.

    Asociaal beleid is geen beleid. En navelstaren en het ik eerst op het droge en dan de rest is een dooddoener. Echte vooruitgang laat niemand achter.
    Samen vooruit. Je buurman en die dakloze een beetje verderop zijn je gelijke en hoe het jezelf had kunnen overkomen. Zeg nooit nooit.
    Als je zelf veilig in je cocon zit met een goed inkomen.

    Wees menselijk en hoffelijk naar elkaar toe.
    Het kost geen geld.

    stay human.

  • Wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil….

   ‘Je kunt een paard naar water brengen,
   maar je kunt hen niet dwingen te drinken.
   Je kunt een mens naar kennis leiden,
   Maar je kunt hen niet dwingen na te denken’

   dit lijkt mij trekken aan een dood paard

 12. Gratis Basisinkomen = Helikoptergeld (Draghi) = (Hyper-) inflatie.
  U zult met weemoed terug verlangen naar de goede oude tijd, toen u nog geen gratis basisinkomen had, en moest werken voor uw geld, en een brood nog geen €50 kostte.

  • Stephen, Draghi heeft de afgelopen tijd tientallen miljarden geschapen om de inflatie op peil te houden, maar dat lukt juist maar niet omdat het GEEN helicoptergeld is. Als ie gewoon iedere EU-burger een paar honderd euro zou hebben gegeven zouden die dat gewoon uitgegeven hebben, wat de economie een klein beetje harder zou hebben laten lopen – zonder dat dat noemenswaardige inflatie zou hebben veroorzaakt.

 13. In feite wilt u de AOW-leeftijd terugbrengen naar 18 jaar, en nog wel GRATIS.
  Hoeveel moeite kost het Roemer niet om de AOW-leeftijd, BETAALD en GEFINANCIERD door de WERKENDEN, terug te brengen naar 65 jaar.
  Uw plan is dus onbetaalbaar.

 14. En wat denkt U dat junkies met hun gratis geld (Basisinkomen) gaan doen?
  Gezond, vitamine-rijk voedsel en warme kleding voor de winter kopen?
  Of toch maar drugs, alcohol en nicotine?
  Waarom ben ik daar nou zo pessimistisch over?

  • Ach weet je junkies zoals alcoholisme, drugs, gokken, pornô blijft bestaan en veel van hen scoren dit op straat of achter gesloten deuren met dit basis inkomen zullen ze niet meteen stoppen maar omdat een basis inkomen qua inkomsten vaste lasten enorm verlicht zullen velen van hen zich kunnen concentreren op verbetering van leven en levensomstandigheden. En looses zijn er altijd em overal. Omdat wij zijn opgegroeid in een ander Soort economie met oa uitkeringen betekend niet dat dit nieuwe stelsel niet goed zou zijn. Het lijkt mij ieder geval een enorme verademing dat vaste lasten gedekt zijn men wel of niet erbij kan werken, men meer eigen dromen waar kan maken wat een creatievere, socialer en inteligenter/bewuster mens/maatschappij creert. Dat is mooi zeker voor ons nageslacht. En de banken niet meer alleen het monopolie op ons geld. Dus ik weet zeker dat deze zorgen en angsten onterect zijn en voorkomend uit klein denken inherent aan onze huidig systeem

 15. We zouden ook kunnen beginnen met een Bed, Bad en Broodregeling, gratis voor iedereen. Voordeel is dat je dan zeker weet dat je de menselijk aangeboren perverse neiging tot luiheid niet honoreert en cultiveert.

 16. Na invoering van het Basisinkomen zal de Staat ook geen
  AOW-premie meer kunnen heffen. Een basisinkomen is immers gratis voor iedereen vanaf 18 jaar. Weet Jeroen Dijsselbloem dat al?

 17. Nog steeds geen uitgewerkt basis inkomen begroting. Ik ben er een voorstander van, basisinkomen geeft rust, vermindert stress en is dus goed voor de algemene gezondheid en welzijn. Bovendien is het sociaal omdat je wilt delen in inkomen met de ander. Dat willen liberalen niet, want die gunnen eerst zich zelf een goed inkomen en zelfs niet daarna de ander. En dus is er geen meerderheid voor in Nederland. Er zijn meer dan 11 miljoen mensen vanaf 18 jaar. En bij de volledige invoering van het basisinkomen is dat ca 130.miljard. Natuurlijk valt het hele sociale verzekeringstelsel weg en dat levert ca 30 miljard op. Dan kunnen ca 15 miljard bezuinigd worden in niet direct noodzakelijke subsidies (kunst etc) en kan het JSF project ca 15 miljard op de schop. Verder zou de belasting voor rijke mensen en internationale bedrijven omhoog moeten IB en vermogensbelasting, maar ook dan is er lang niet voldoende dekking. Er blijft bij volledige invoering na 4 jaar dus een groot gat. Wie zal dat moeten betalen Rob, Als jij het weet en de totale financiering dekkend weet te krijgen, heb je mijn steun. Anders is het utopie en onbetaalbaar Co Meijer ps ik wacht al maanden op jouw rekensom en onderbouwing van dit ambitieuze basisinkomenplan Co Meijer

 18. Een snel rekensommetje leert dat die door de staat terug te
  betalen AOW-premie dan minimaal 500 miljard bedraagt. Vergeet dat basisinkomen maar alvast.

   • Voor gratis geld voor iedereen behoeft in het verleden geen premie te zijn betaald.
    AOW-ers hebben hun hele leven premie betaald voor iets dat opeens gratis wordt (een basisinkomen voor iedereen). Dan is het toch niet meer dan logisch dat de levenslang betaalde premie wordt terugbetaald (met verrekening van rente op rente met terugwerkende kracht). Voor iets wat gratis is voor iedereen hoef je toch niet eerst betaald te hebben? Is dat zo moeilijk in te zien?

 19. Op het moment dat een basisinkomen van zeg €1000,– per maand voor iedereen wordt
  ingevoerd, zult u dus vanaf dat moment eerst aan alle AOW-ers de som van het totaal in hun arbeidsverleden betaalde AOW-premie, met rente terugwerkende kracht, moeten terugbetalen. Immers het basisinkomen is een recht voor iedereen, waarvoor geen premie in het verleden betaald hoefde te worden. Wie gaat die TERUGGAAF betalen?

 20. Er bestaat al een Basisinkomen! Namelijk voor AOW-ers.
  Die hebben er dan wel vaak 40 jaar voor BETAALD.
  Hoe wilt u aan deze mensen uitleggen dat iedereen vanaf 18 jaar recht heeft
  op hetzelfde bedrag, zonder dat die ooit iets aan de verzorgingsstaat hebben betaald?
  Een onzinnig Marxistisch idee dus.

   • Rob, ik heb even snel gerekend, en ik denk dat ik in mijn leven
    ongeveer €300.000 aan AOW – premie heb betaald, voor “iets” dat morgen gratis wordt voor iedereen. Natuurlijk wil jij dat niet terugbetalen omdat je dat geld veel te goed kunt gebruiken voor jouw doelgroep.

 21. Wat als we in 1 keer naar een basisinkomen van €1400 per maand gaan, de uurlonen enorm verlagen en hele zware belasting op winst gaan winnen? Dat zou ervoor zorgen dat we in 1 klap klaar zijn en dat de graaiers minder binnenkrijgen.
  We zullen die kant snel genoeg uitmoeten met de huidige roboticering van de Nederlandse industrie en op deze manier kunnen we valse concurentie vanuit het buitenland buitensluiten doordat het voor bedrijven goedkoper zal zijn om Nederlanders aan te nemen.

 22. Als we de pensioen potjes nu eens gaan gebruiken
  1400 miljard euro
  Direct iedereen een basis inkomen
  Is het graaien in die potjes ook meteen afgelopen
  De staatsschuld terug brengen
  Alles was subsidies uitkeringen en pensioenen krijgt kan worden afgeschaft

 23. Ik vraag mij af wat een basisinkomen gaat betekenen voor nederlanders die hun oudedag in het buitenland willen slijten.Je bent dan weliswaar nederlander van geboorte,maar tegen die tijdgeen inwoner van dit land.

 24. ben aan het lezen wat hier allemaal geschreven word..klinkt allemaal positief ..mensen meer vrijheid geven ..maar als ik het goed begrijp zou ik er niets op vooruit gaan omdat ik meer dan 40 uur per week werk ..is niet helemaal correct in mijn ogen..

  • Daardoor kunnen veel mensen die oa 40 uur voor. een ander werken maar liever voor zichzelf beginnen kunnen besluiten te stoppen met dit werk en andere keuzes maken die ze beter passen maar nooit konden doen daar de huur etc betaald moet worden en kunnen ook besluiten minder te werken. Werkgevers zullen daardoor ook meer hun best moeten doen voor hun werknemers

 25. Waar is de incentive voor een student van 18 om nog een bijbaantje te zoeken. Of voor een parttime moeder die nu 16 uur in de week werkt om dit te blijven doen. Was het idee van een basissalaris niet een salaris waar iedereen recht op heeft, ongeacht je huidige situatie of je inkomsten. Zodat niemand wordt gekort zodra je gaat werken. Want waarom zou iemand die minder dan 1000 euro (basisinkomen) verdient, dan nog moeite doen om te werken?

  Ik ben voor een basisinkomen maar dan voor iedereen. Geen nieuwe belastingregels, verrekeningen of wat dan ook. Zodat iedereen die kan en wilt werken zijn extra verdiensten, hoe klein dan ook, bovenop zijn basisinkomen mag houden.

 26. Met het basisinkomen kunnen we al direct een stap maken zónder dat dat ook maar iets vereist aan financiering. Namelijk door iedereen in Nederland vanaf 18 jaar een maandspecificatie te sturen (dat kan via de berichtenbox van de overheid). Die maandspecificatie heet BASISINKOMEN. En wat wordt daarin gespecificeerd? Alle bedragen die de overheid nu aan iedere burger van Nederland van 18 jaar overmaakt. Huurtoeslag, zorgtoeslag, heffingskorting, uitkering Toeslagen wet, Bijstand, WW, WAO, AOW, WIA, enz enz enz enz enz.

  Dat kost de staat niets en levert de burger niets op qua geld. Het levert wel op dat we een scherp inzicht hebben wat er al aan overdrachten, elke maand weer aan miljoenen Nederlanders wordt uitgevoerd. Het laat ook zien wat het maandelijkse inkomen is. Een volgende stap is dan dat het bedrag niet door allemaal verschillende instanties wordt uitgekeerd, dus UWV, SVB, Belastingdienst, Sociale Dienst maar door één instantie. Alle administratie wordt niet meer als hagelslag over de burgers uitgestroooid maar is de service van de ene uitkerende instantie.

  Deze hele “operatie” kun je ook administratieve lastenverlichting noemen. En de overheid wil dat al heel lang. Dus niets wat ons nog tegenhoudt. Dit willen we allemaal.

  En dan is de stap naar het invoeren van het basisinkomen veel minder groot. Zie het in de bouwmetafoor: je moet eerst de grond bouwrijp maken. Dat is nodig, maar je ziet er in het gebouw zelf niets van terug.

 27. Fantastische uitzending van de Belgen (inclusief berekening): https://www.youtube.com/watch?v=IqzMOWgF80Y
  Belgen komen uit op 1500 euro per maand, dat zou beter zijn.

  4 Jaar erover doen om in te voeren? Nee, dat is véél te lang. Dat is als verhuizen naar een andere stad en je huis aanhouden om weer snel terug te komen wanneer het misgaat. De kans is ook groter dat het misgaat aangezien je niet helemaal achter je keuze staat want anders doe je het niet zo. Direct invoeren vanaf een bepaalde datum, voor mij part 1 jan 2016! Je merkt, ik ben voor.

 28. Een BB binnen het kapitalisme zal door alle rechtse krachten worden tegengewerkt. Omdat deze krachten het systeem van uitbuiting steunen en privé bezit van de productie middelen. Ook kapitalistisch links gaat mee met deze ideologie van de Markt is God, concurrentie is Koning. Er moet inderdaad een systeemverandering komen, maar hiervoor is een klassenbewustzijn noodzakelijk en dat heerst anno 2015 niet. Deels is dit de schuld van de enorme kapitalistische vloedgolf aan antisocialistische propaganda. Deels is dit de schuld van politiek links zelf doordat partijen zoals de PvdA, GroenLinks en ook de SP niet meer pleiten voor een socialistische samenleving. PvdA steunt juist de rijken en het grote geld. Daarnaast is het individualisme zeer sterk en denken veel arbeiders liever aan zich zelf. Terwijl ze wel snappen dat het kapitalisme oneerlijk van aard is!

 29. Ter aanvulling :
  Re Reply 05-10-2015; Zelf studie financiering zal dan niet meer aan de orde zijn.Student hoeft niet meer te lenen voor zijn studie.Ook huisvesting zal dan ook niet meer een probleem zijn.
  De kinderbijslag zal dan worden afgeschaft voor arm en rijk in het binnen en het buitenland.;voor kinderen jonger dan 18 jaar zou de staat een spaar systeem hunnen instellen.
  Een rijken tax zou eventueel kunnen worden ingevoerd voor de superrijken; ook omdat zij het meest zullen profiteren van de economische groei;
  Naar mijn inziens zouden deze veranderingen moeten komen om zo de tendens van de armoede kloof te doorbreken.

  Hopende u van harte van dienst te zijn geweest, verblijf ik met,

  Vriendelijke groet,

  Helena Kirchner

 30. Geachte heer,mevrouw,
  Re basisinkomen in 4 jaar; naar mijn inziens lopen uw berekeningen niet paralel met de EU.
  Volgens de EU is een basisinkomen een vast bedrag per maand dat zonder voorwaarden door de overheid aan alle burgers van Europa/Nederland vanaf 18 jaar woonachtig en/of geboren in Nederland wordt verstrekt, aan zij met een laag of midden inkomen zodat zij zichzelf in stand kunnen houden en de regie weer in eigen hand kunnen nemen. Europa in samenwerkingsverband met organisaties en burgerinitiatieven dringen op aan een basis inkomen overal in Europa op korte termijn in te voeren.
  Ook buiten de EU is gebleken dat het Staten op den duur meer op levert dan wat het nu doet.
  Werken voor je geld zal niet meer aan de orde zijn door de laaste technologische revolutie van robotisering en software.
  De Overheid heeft het steeds over banen creeren terwijl steeds meer banen verdwijnen.
  Er wordt niet eens meer bericht wanneer banen verdwijnen.
  De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter
  Dus het hele systeem werken voor je geld is inmiddels achterhaald en de armoede zal nog meer toenemen.
  Volgens de EU berekening zouden de armen en /of mensen met een laag en midden inkomen, Aow’s, mensen met een laag pensioen zouden met een basis inkomen van €3000,- (naar levensstandaard) een menswaardig bestaan kunnen leiden.

  Maar ook de Staat heeft hier zijn voordelen:
  Door de flat tax in te voeren betaalt iedereen hetzelfde tarief van 62%
  De berdrijven belasten op winsten elk hetzelfde tarief zodat men procentueel hetzelfde bijdraagt
  De werkenden belasten op inkomsten van werk (via de werkgever)
  De btw op goederen blijft maar alles verlagen naar hetzelfde tarief
  Lagere kosten gezondheidszorg (minder kosten stress en burnouts)
  Lagere arbeidskosten (loon kan lager)
  Geen fraude met uitkeringen (iedereen ontvangt hetzelfde)
  Minder bureaucratie

  En tot slot meer mensen aan het werk (doordat anderen zullen kiezen om minder te gaan werken,

  Hopende u van dienst te zijn geweest,
  Met Vriendelijke Groet,

  Helena Kirchner

 31. BEN JE NOG VAN PLAN OM EEN COÖRDINEREND EN UITDAGEND “E-BOEKJE” TE SCHRIJVEN, ALS INSPIRATIE-BRON EN MOTIVEREND TOT ONDERZOEKEN, ROB ?…

 32. U bent vergeten te vermelden dat vanaf jaar 2 het 8 uur journaal dagelijks moet openen met het zingen van de Internationale…

  Ik heb een alternatief… Net als u ben ik voor het afschaffen van het hele re-distributie stelsel van uitkeringen en toeslagen.
  Als alternatief maken we
  1: Van de voedselbanken een overheidstaak, hiermee zorg je ervoor dat iedereen die vindt dat hij niet genoeg te eten heeft daar eten kan halen ( geen criteria)
  2: we richten (naar behoefte) ‘slaap kazernes’ in waar iedereen die denkt niet zelf voor onderdak te kunnen zorgen terecht kan (geen criteria)
  3: basiszorg is gratis voor iedereen die in NL woont (Brits model NHS)

  Resultaat: verzorgingstaat langdurig houdbaar, verminderde bureacratie, lagere belastingen. Aldus, alleen maar voordelen.

 33. Snap deze niet.

  4. Aan iedereen die een baan heeft met een arbeidscontract van meer dan € 900 per maand (6,4 miljoen personen) wordt deze € 380 per maand uitgekeerd door de werkgever en verrekend met de rest van het inkomen. Zij krijgen per saldo dit basisinkomen dus niet uitbetaald.

  Punt4: Indien ik het goed snap zal werkende met 900 euro of meer er op achter uit gaan.
  Denk aan Huursubsidie en zorgtoeslag deze vervalen ja bij basis inkomen.
  Daar het wordt verrekend met basisinkomen verdien ik niet meer.

  Indien ik het goed had gelezen is basisinkomen en recht voor iedereen zonder verplichtingen.
  Dit zal het idee van dat meer mensen gaan werken niet bevorderen.

  Bovendien ben ik het er verder mee eens dat dit niet betaalbaar is,(zie rest commentaar anderen)

 34. Beste Rob, bedankt voor je visie op het BI. Echter we moeten wel met z’n allen erkennen dat de fianciering een groot probleem wordt!. Immers het BI is een recht en zonder uitzondering moet iedereen minimaal 1.000,00 Basisuinkomen ontvangen van wie overigens?! Geef nu eens een werkbare en reële specifiekatie van jouw rekensom, die het invoeren van het BI kan onderbouwen en daarmee invoeren. Links of rechtsom is toch jaarlijks zo’n 130 miljard nodig om iedere Nederlandse burger vanaf 18 jaar, maandelijks van het Basisinkomen te voorzien. Ik heb zelf al aangegeven besparing Sociale wetten door afschaafen levert vele tientallen miljarden op. Bezuiniging op de 30 muljard aan soms overdreven en niet prioriteit gevende subsidies van 30 miljard levert ook ca 10 miljard op. Het niet in het JSF project instappen nog een bezuiniging van 17 miljard. Verhoning eco-tax en hogere tarief voor topinkomens ook miljarden, maar dan zijn we er nog lang niet! Nog niet eens op de helft van de noodzakelijke ca 130 miljard. Graag een concrete rekensom van bezuinigingen, ombuigingen etc om dit ambitieuze Basis Inkomen plan werkelijkheid te laten worden. Immers in politiek Den Haag moet wel een draagvlak komen tw meerderheid, en dat is in onze liberale democratie, waar politieke partijen elkaar tegenwerken niet gemakkelij. DaArvoor is een nieuwe en duurzame politieke partij nodig met als 1 van de speerpunten invoering Basisinkomen, 32 urige werkweek, werknemerszelfbestuur in coöperatieve bedrijven, en uiteraard een Europese wet analoog aan de wet minium loon/wet maximum loon, en wet maximum huren in de sociale sector. mvg Co Meijer

 35. Beste Rob Vellekoop. Nico heeft wel een punt. Hoe nu zo’n ambitieus basisinkomenplan te financieren op jaarbasis. Inderdaad als 75% van de Nederlandse bevolking 18 jaar en ouder is (12.750 miljoen), en gemiddeld 1.000,00 per persoon ontvangt dan is het rekensommetje 12.750 miljoen x 12= 130 miljard per jaar! Dat lijkt me op grond van deze simpele rekensom onbetaalbaar! Ik ben ook voor het principe van BI, maar dat moet wel betaalbaar zijn. Geef jij nu eens met jouw rekensom aan wat het basisinkomen kost per direct en de komende jaren?! Kun je Nico’s simpele rekensommetje onderuit halen en daarvoor een reeël en haalbaar alternatief te voorschijn toveren?! Toon je een betere rekenmeester dan Nico! mvg Co Meijer

  • Beste Co, binnen het huidige financiële stelsel met de aasgieren van banken om de hoek is een basisinkomen niet in te voeren. Het systeem van rente en geldschepping moet eerst op de helling. Daarna kan je op basis van een gezonde geldhuishouding de financiering van het BI becijferen.

   • Beste Rob,

    In ieder stelsel gebaseerd op een ruilmiddel wat geen enkele functionaliteit heeft zoals geld is gedoemd om een herhaling te worden van wat we nu hebben. Een overgangsperiode is ook geen optie aangezien de ratten (oligarchen) dan nog steeds de ruimte hebben om te manipuleren. De enige juiste oplossing is een (culturele) revolutie waar de mens dus bij lange na nog niet volwassen (verantwoordelijkheidsgevoel) genoeg is.
    Na zo een revolutie zullen veel zinloze diensten zoals banken, verzekeraars en andere luchtdiensten gebaseerd op het monetaire stelsel wegvallen waardoor er een hele grote groep mensen beschikbaar komt om de nuttige diensten en werkzaamheden met zijn allen aan te pakken. Hierdoor zal uiteindelijk de effectieve werkweek 32 uur of zelfs minder worden en als gevolg van het afschaffen van economie zal ook de zogenaamde 24-uurs economie uitsterven waardoor de behoefte aan wisseldiensten / nachtdiensten sterk zal afnemen.
    Als gevolg van het wegnemen van de ongelijkheid zal tevens de criminaliteit omtrent ongelijkheid (diefstal / fraude / oplichting) afnemen cq. verdwijnen.

    Het haalbaar maken van een BI is net zo haalbaar als werk scheppen in een tijd waar automatisering en effecienty kernwoorden zijn. Beiden verkiezingspraatjes voor slijmerds die een makkelijke duit willen maken over de rug van het goedgelovige volk in het Westen.

    Overstappen naar een ander systeem (RBE) heeft voor de 99% (we are the 99%) alleen maar voordelen en daarom zal de 1% dit desnoods met grof geweld ten alle tijden proberen tegen te houden. Niet voor niets dat de 1% zowat alle mainstreammediaconcerns (in)direct in handen heeft opdat ze hun onzinnige propaganda kunnen blijven verspreiden. Ze poepen in hun broek over de wetenschap dat er bij de wereldbevolking een consensus kan komen over dat het huidige systeem niet werkt en alleen een klein select clubje dient. Een ieder die zich hiertegen verzet wordt afgeschilderd als gek (de occupiers), als verrader (whistleblowers zoals Snowden, Bradley) en indien mogelijk als potentiele terreurgroepering (Freeman on the land: http://www.huffingtonpost.ca/2013/09/02/freemen-on-the-land_n_3856845.html ).
    Men zou mogen aannemen dat we zeker in Europa na WO2 ons lesje mbt. het herkennen van propaganda wel hebben geleerd maar consequent moet de homo sapiens bewijzen dat ze beslist niet het intelligentste dier op Aarde zijn. Intelligente dieren leren van hun fouten.

    • Ik ben het met je eens. Voordat we echter kunnen overstappen moet er op bewustzijnsniveau en met name op het gebied van zelfvertrouwen nog wel het een en ander verbeteren. De mens is geleerd te leunen op overheden en autoriteiten, hij is bijna afgeleerd zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarover gaat mijn boekje de Nieuwe Tao.

     De machtselite heeft de media in handen en weet door verdeel en heers bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen op elk denkbaar gebied zoals geloof, ras, afkomst en politieke ideologie. Daarvoor worden groeperingen eerst gesteund en vervolgens tegen elkaar opgezet. Elke aanleiding om dit principe toe te passen wordt meedogenloos gebruikt. Je kunt er rustig van uit gaan dat al het nieuws dat naar buiten komt voor hen acceptabel is of door hen gecreëerd. Er is niets dat zonder hun goedkeuring naar buiten komt, gebeurt dit wel dan is het een incident met dodelijke afloop voor de verantwoordelijken.

     • Gezien het feit dat we kennelijk altijd te maken hebben met het dilemma van de onbewuste meerderheid die maar o zo makkelijk laat gebruiken, heb dus een dubbele strijd. De eerste tegen de kwade genius en de tweede, de massa die maar niet volwassen wil worden en dus ook de nodige schaapshonden levert om de ‘Aussteigern’ weer in het gereel te knuppelen.
      Dat maakt bij elkaar een behoorlijke titanenstrijd waar je slapeloze nachten van kunt krijgen. En terecht want met het verstrijken van de tijd gaat het regime wat ieder die het ziet aankomen met ogen om te zien en oren om te horen, steeds verder met het aanvullen van het lijstje met types die de massa juist wakker wil maken. Er komt en tijd dat deze site op zwart gaat en wij richting Gulag. Klinkt wat armageddon achting maar alle ingrediënten zijn dien omtrent al dik aanwezig.
      Dat basisinkomen zoals wij dat zien gaat er nooit komen zolang de kwade genius nog in het zadel zit. Of direct na het invoeren schieten de prijzen omhoog en maakt men zoveel geld bij dat er een mega inflatie ontstaat.
      Resultaat=0.
      Wat sommigen geneigd zijn te geloven dat de kwade genius plotseling overvallen gaat worden door een golf van empathie. Nooit dus!
      Of zij moeten verdwijnen en de wereld krijgt en heel andere kleur op den wangen of je vormt een groep met mensen die het aankan en durft om een grote mate van zelfbestuur te vormen onder voortdurende aanval van de knechten met het geweldsmonopolie.
      Dat kan alleen met een hele sterke organisatorische structuur en absolute toewijding van alle deelnemers die bereid zijn onder grote ontberingen hun koers door te zetten. Of dat met nederlanders kan durf ik te betwijfelen.
      Immers, dit land is niet voor niets een proeftuin.
      Ik beoog een aantal goed georganiseerde zeer gedisciplineerde pioniers die in clusters van ±250 personen een clan vormen en elkaar door de modder helpen en in staat zijn de primaire zaken voor levensonderhoud uit te voeren.
      Of ze nu samen in de buitengebieden wonen (agenda 21 gaat dit dwarsbomen)of in de steden tussen andere niet clanleden, allemaal gaan ze voor het enige alternatief. De rato van succes kan dan een enorme aantrekking hebben bij mensen die nog volop in de matrix zitten waardoor de groep gaat groeien. Vroeg of laat komt er dan toch een geweldsconfrontatie omdat de kwade genius ziet dat zijn imperium gaat instorten. We zullen de helpende hand van de schepper nodig hebben want dan is het erop of eronder. De film Children of men geeft een beetje ’n impressie. Onnoemelijk veel mensen zijn bezig met het ontdekken van de sleutel voor 0.energie. Ikzelf noem dat Aetherkracht van waaruit onuitputtelijk onschadelijke gemaakt kan worden. Dat zou een machtsmiddel kunnen zijn wat ons de wind in de zeilen geeft. Met gewapend tegengeweld is het mijns inziens totaal zinloos.

     • Om even aan te geven welke kant we op gaan en dit als een stel domme kippen zonder kop toelaten. De NSB van nu (BOA’s / stadswachten en ander gespuis wat zogenaamd een bevoegdheid heeft tot je vrijheid om te bewegen te ontnemen) krijgt in Deventer nu ook handboeien. Dit mag al sinds een demissionair kabinet (wat eigenlijk geen wetsveranderingen mag doorvoeren). Nu de grap, hun opleiding komt van het ROC, datzelfde ROC waar ik een wassen neus MBO-2 diploma heb gehaald waarvan ik mij afvraag….als dit het niveau is van MBO-2 dan wil ik niet weten wat voor trieste gevallen momenteel een landelijk erkend HBO diploma halen, zo laag was het niveau en ze hadden mij dat diploma net zo goed meteen kunnen geven, had ik mij die uren dat ik ‘zogenaamd’ les had nuttig kunnen maken op de werkvloer.
      https://www.youtube.com/watch?v=emkOC3ZzoQE

      Zoals robvdz al terecht aangeeft, het is een titanenstrijd die bij voorbaat geen kans van slagen heeft, zeker niet met een gewelddadige confrontatie waar ik zelf een tegenstander van ben. Door idiote regeltjes in dit baggerland en de vele kliklijnen is het ook haast onmogelijk om als individu of kleine groep dit te doorbreken. Standaard opmerking van de best geindoctrineerde schapen….begin een politieke partij…..suuuuure…..je begeven in het hol van de leeuw waar niet de volksvertegenwoordigers de lakens uitdelen maar de lobbyisten. Doe je iets wat de lobbyisten niet aanstaat dan hebben ze 2 opties, of ze brengen je in diskrediet met bijbehorende bewijslast wat (heel frappant) niet in een doofpotje verdwijnt (Teeven / Demmink) maar juist dag in dag uit te zien is op de staats TV en RTL stront (hart van Nederland is bv. zo een baggerprogramma wat zich ervoor leent), of er overkomt je iets waardoor je uitgeschakeld bent.
      De reden dat een demagoog als Wilders zo lang stand houdt is vanwege zijn functionaliteit (twijfel en verdeeldheid zaaien), het verhaal Fortuyn is mij nog steeds een raadsel maar ik krijg wel kippenvel bij de gedachte dat er exact 1 voorganger in de geschiedenis was die een heel volk uit zijn hand liet eten (desnoods met uitschakeling van tegengeluid).

      Iets opzetten in Nederland of zelfs Europa is bijna een onbegonnen zaak aangezien er nog maar weinig plaatsen zijn waar je buiten beeld bent en blijft. Terecht heeft robvdz opgemerkt, men kan er slapeloze nachten van krijgen….jazeker, ons nageslacht gaat de gepeperde rekening krijgen van de laconieke houding van de ouders van nu. Zowel op economisch en nog belangrijker….op sociaal vlak. Enige wat ik mij afvraag over de toekomst van das 4e reich (Europa), moet ik mijn kinderen Sieg heil leren met de rechterarm in de lucht of strength through discipline, strength through community, strength through action terwijl ze zich met de vuist op de borst slaan (The wave).

 36. Ik moet zeggen dat het idee van een basisinkomen me wel aanspreekt. Ik geloof ook wel dat al het geld in ons welvarend landje zo omgebogen kan worden dat iedereen recht krijgt op een gegarandeerd inkomen van zeg maar € 1200. Waar ik me wel zorgen om maak is hoe het in het bedrijfsleven en met de kleine ondernemer verder moet. Wie gaat er nog onregelmatig werken, zeg maar in de 3 ploegen of weekends. Wie wil er bijvoorbeeld nog in de horeca werken tot 6 uur s’morgens. Hoe zal het gaan met onze 24/7 economie en hoe gaan alle multinationals hierop reageren, zullen die ons landje verlaten omdat er geen personeel meer te krijgen is voor die 5 ploegen functies en voor vieze of gevaarlijke banen. Ontstaat er zo geen chaos op de arbeidsmarkt. Er is nog een hoop werk te doen lijkt me voordat we hier aan beginnen …… hopelijk zijn er genoeg geleerden, academici en politici om dit te realiseren want het zou een hoop armoede voorkomen !

  • Daar kom ik weer met een eenvoudig rekensommetje die niet al te veel zal afwijken.
   Bevolking: 17 miljoen
   Percentage boven 20 jaar: ongeveer 75% (12750000)
   Geef deze 12750000 nu 1500 per maand dat maakt totaal: 19125000000 (iets meer als 19 miljard per maand) en dus 229500000000 (229 en half miljard per jaar).
   Gaat dus niet lukken tenzij de Staat der Nederlanden Goldmann Sachs gaat beroven.

 37. Invoering Basisinkomen, had al veel eerder moeten gebeuren. Dar geeft rust, minders stress, en het bevordert op deze manier om duurzaam werk te zoeken, en geen allerlei bijbaantjes om het hoofd boven water te houden. En wat is er tegen eerlijk rechtvaardig delen, tegenover onrechtvaardige vergroting van sociale ongelijkheid?! Zij(liberalen) die niet willen delen, moeten leren dat het delen, geluk en vreugde oplevert, wat goed is voor iedereen en dient het algemeen belang. Waarom ‘rijken’steeds maar bevoordelen in een neo-liberale maatschappij, van vrijheid welke in gaat tegen andermaans vrijheid? En voor alleenstaanden dient een politieke oplossing te komen om hen te compenseren. Iedereen gewoon 1.000,– als Basisinkomen. Dat is ook voor AOUWérs zonder en of weinig pensioen vooruitgang. En de 30 miljard financieren? Dat kan door bijvoorbeeld de JSF te schrappen. Dat scheelt al 17 miljard. Dan snijden in sommige overbodige subsidies (kunst e,a.) totaal 30 miljjard eco-tax en verhoging belasting vermogen en inkomen in de hoogste categorie.. Prioriteit is overleven; “voedsel, drinkwater, wonen, onderwijs, (medische) zorg. De rest is in zekere zin ‘luxe’en heeft geen prioriteit.

 38. Wettelijk toegestane huur naar 330,– hoe ga je dan dure panden verhuren? Inkomsten belasing naar 70% betekend einde van elke nederlandse ondernemer, kunnen ze gelijk door naar BI. Gelijk met de werknemers.
  Verder is een BI van 1000,– per maand niet voldoende voor een alleenstaande man of vrouw, nu zitten die al op de 1350,– in de bijstand. Je laat de banken met hun geldschepping en rente volledig buitenspel. Ook de multinationals die onze aardgas winsten verslinden doe je niks mee. Al met al een koekwaus plan die bovendien onuitvoerbaar is.

  • Er staat uitdrukkelijk in het artikel dat 1000 euro slechts een rekengetal is, verder staat vermeld dat de hoogte van het BI gelijk is aan het bedrag van de maximale huur voor sociale woningen. Dan kom ik op ca 2100 euro.

 39. Om mijn idee over basis-inkomen met u te delen hierbij in het kort mijn. visie.

  1. Basisinkomen voor iedere Nederlander (man en vrouw)
  2. Basis inkomen gekoppeld aan een gemeentelijke prijs-index.
  3. Geen uitkeringen meer nodig.
  4. Studenten en kinderen een percentage van het BA.
  5. Voor mensen met inkomen is BA hoogte de belastingvrije som
  aangezien zij zelf het BA verdienen en ipv uitkering BA dit bedrag
  In mindering mogen brengen.
  6. Alle uitkering gebaseerd op het BA. (WW, AOW, kinderbijslag etc.etc.
  7. Wie bv. een hoog salaris heeft en werkeloos wordt dient om de
  zijn levensstijl te kunnen handhaven zelf hiervoor een verzekering af te
  sluiten aangezien het BA niet zal kunnen helpen de gewende levensstijl
  voort te zetten.
  8. Niet Nederlanders komen slechts in aanmerking nadat zij tenminste b.v. 5/10 jaar hebben deelgenomen aan het arbeidsproces in NL.
  9. BA genieters wonende in het buiten Nederland onderhevig aan
  lokale prijsindex.
  10. Huur toeslag zit verwerkt in de gemeentelijk index.

  • Arnie | 18/06/2015 at 14:39 | Reply

   ´Ad ´8. Niet Nederlanders komen slechts in aanmerking nadat zij tenminste b.v. 5/10 jaar hebben deelgenomen aan het arbeidsproces in NL.´

   Dit punt 8 alleen al doet onmiddellijk inzien dat de idee van een Nederlandse gratis basisinkomen (BI) een illusie is. Een politieke, gevaarlijke illusie.

   Recente ervaring heeft ons kunnen doen leren dat Nederland cultureel én politiek impotent is massaal mensen te weren die zich hier tegen onze zin domiciliair wensen te vestigen. En ook een onderscheid tussen bewoners die wel en die niet voor een basisinkomen in aanmerking komen, zal zich niet lang kunnen handhaven. Wij kunnen niet tegen ongelijkheid!

   Invoering hier van een BI zal tot tot een onstuitbare, grootscheepse ejaculatie op onze verslonzende kusten leiden.

   Hoe een BI werkt, zou je in Saudi-Arabia kunnen gaan bestuderen.

 40. Als dit goed wordt uitgewerkt heeft men meer tijd voor zelfvoldoening, in de zin van innovatie en toekomst creatie. Iedereen zal zicht beter kunnen uiten en een stuk meer vrij voelen. Wat dus een gift van het systeem zou zijn om het zo even te noemen, dat zich zal moeten laten uiten in een gift terug in het systeem door hetgeen waar ieder mens voor gemaakt is. Dat kan zijn een handige sleutelaar die een beroep heeft als schoonmaker zal zijn vruchten uitwerpen en hoogst waarschijnlijke de handige sleutelaar gaan worden, doordat het risico van baanverlies en zekerheid verlies vrijwel nihil is geworden.

  Als dit natuurlijk goed uitpakt, vrijheid in de vorm van zekerheid creëert innovatie en geeft drijfkracht aan grenzen verleggen. Zoals hierboven uitgebeeld in de vorm van ZZP, echter kan dit ook in vrijwilligerswerk zijn en mogelijk andere vormen. Zwart werk zal zeker dalen als dit wit interessanter is, en een betere baanverdeling natuurlijk. Niet te vergeten dat men de uitgaven blijft doen, wat de economie zou kunnen stimuleren.

  Grof weg is dit een experiment als ik het zo lees, de wetenschap hierachter acht ik niet bewezen aangezien dit niet te vinden is publiekelijk. Wel denk ik dat dit zal werken persoonlijk, voor de mens met een “drive” om iets te doen.

 41. Hoe denk je dat te realiseren in de EU. Waar elke Pool en Roemeen dezelfde rechten heeft als een NL’er?

  Daarnaast wil ik graag eens een rekensom zien, waar blijkt dat als het overgrote deel besluit om NIET te werken. Want het idee van een basisinkomen kan alleen werken wanneer een (ruime) meerderheid voldoende inkomen genereert om alles te betalen.

  Het idee iets voor niets kan niet. Er zal altijd een tegenprestatie nodig zijn. Iemand moet het geld aanleveren. Of dit nu geïnd is door de belastingdienst of dat het ergens anders vandaan moet komen.

  Ik denk dat je moet kijken naar lasten verlichting: (drastische) minder belasting heffen. Dat zal in mijn ogen een betere oplossing zijn. Dan loont het weer om te werken en flink te werken. En daarmee geef je mensen meer kansen om het geld zelf te besteden naar wat zij belangrijk vinden.

  • quote:[“Het idee iets voor niets kan niet. Er zal altijd een tegenprestatie nodig zijn. Iemand moet het geld aanleveren. Of dit nu geïnd is door de belastingdienst of dat het ergens anders vandaan moet komen.”]

   Hee joh, ga ditzelfde verhaal nou eens tegen de banken vertellen!
   Volgens hun kan het al jaren en liefst nog eeuwen!

 42. Wat mij aanspreekt is Nederland kan op die manier concureren met lage loonlanden. Er zou dus ook genoeg werk zijn die door Nederlanders kan worden ingevuld want je bent minder afhankelijk van salaris.

 43. Er zit naar mijn mening iets onrechtvaardigs in het idee van onvoorwaardelijk basisinkomen.

  Die onrechtvaardigheid treft de mensen die niet in staat zijn om te werken, om wat voor reden dan ook. Dat kan aan hen liggen (psychische of lichamelijke belemmeringen), maar ook aan te weinig werkaanbod in hun omgeving. Zij krijgen dan niet de kans om door arbeid hun inkomen te verhogen, hoe graag ze ook zouden willen. En door het wegvallen van alle uitkeringen en toeslagen zal hun inkomen dus nooit hoger worden dan het basisinkomen

  De SP is daarom ook tegen het basisinkomen, zie dit interview met SP 2e Kamerlid Paul Ulenbelt: http://www.cafeweltschmerz.nl/cafe-weltschmerz-erik-de-vlieger-interviewt-sp-paul-ulenbelt

  • Vandaar dat de hoogte van het basisinkomen ruim moet zijn. In mijn voorstel ga ik daarom uit van een maandelijks basisinkomen dat even groot is als 3 maal de maximale huur van een sociale huurwoning.

 44. Ik zou erg blij zijn met het basisinkomen. Op dit moment zit ik in de WIA waarbij ik nog zou moeten werken a 4 dagen in de week. Door ziekte en zorg voor twee autische kinderen is dit niet haalbaar voor mij. Op dit moment heb ik inclusief alle belasting teruggaves en toeslagen rond de 1700 te besteden met een huur van 700. Hier kan ik net aan rondkomen, rekeninghoudend met alle extra kosten die ziekte en beperkingen met zich mee brengen. Denk hieraan bij kleding die snel stuk gaan omdat een autist never nooit niet begrijpt dat knippen in kleding niet wenselijk is bv maar ook de vele ongelukjes van bv incontinentie .. onbedoeld sloopgedrag door frustatie van dingen niet begrijpen. Als het basis inkomen door gaat betekend dat voor mij 3x 700 huur per maand =2100… ik krijg daardoor 400 extra te besteden per maand . Dat geeft voor mij heel veel lucht. Tevens wil ik op dit moment al heel graag werken maar 4 dagen lukt mijniet waardoor ik onbetrouwbaar wordt voor een werkgever. Op dit moment doe ik 2x per week vrijwilligerswerk..ik zou heel graag 2 dagen betaald werk willen doen als opticien wat ook mijn oorspronkelijke baan was. Dus voor mij is de stelling dat we van een basis inkomen lui zouden worden onterecht. En ik denk zelf dat er meer mensen zullen gaan werken alleen niet meer 60..70 uur per week. . Daarbij komt, als de koopkracht omhoog gaat omdat er meer te besteden is, er ook winkels open zouden moeten zijn om de koopkracht aan te kunnen. Hierdoor gaan er automatisch wel mensen werken. Wat heb je aan geld als er geen winkels zijn om het te besteden? Ik denk juist omdat mensen de keuze krijgen om in deektijden te gaan werken dat winkeliers langer open kunnen blijven. Dit gebeurt nu al bij de supers. Daar zijn ze afhankelijk van partimers om ’s avonds en weekenden te draaien. Ik ben 1 van de eerste lichting supermarkt medewerkers toen de keuze gemaakt werd om ipv 18.00 om 18.30 te sluiten en naderhand om 20.00 … wij kregen toen keuze…om vroeg of laat te werken. Ook komt er meer tijd vrij om er te zijn voor je kinderen en zo de nodige opvoeding te geven. Die kan nu haast niet gegeven worden omdat beide ouders gedwongen worden te werken. En in ergste geval, alleenstaande ouder die fulltime moet werken om je kind financieel te kunnen onderhouden. En ja… soms heb je geen keuze om alleen verder te gaan. Ikheb gedaan wat ik moest doen om mn kinderen te kunnen onderhouden… tot ik in een burn out en depressie terecht kwam. Lichamelijk mankeer ik veel maar geestelijk is het ook niet al te best. Maar ik ga door omdat het moet. Zo zitten veel ouders. Ik zou zo graag wat financiele lucht willen waarbij ik zelf de keuze heb in het aantal dagen dat ik wel kan werken. Toen ik nog parttime werkte had ik veel meer energie dan de 40 tot 50 uur per week. Ik denk dat iedereen er op vooruit zal gaan. Zowel financieel, emotioneel maar oon lichamelijk en sociaal! Door de vrije tijd komt er weer tijd vrij om sociaal te zijn. Minder stress… meer begrip en meer tijd om elkaar te helpen ect… misschien ben ik wel heel idealistisch… maar van mij mag het komen!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.