College voor Mensenrechten doet niets tegen uitschakeling grondrechten

Geen enkele Nederlander kan bij de rechter een beroep doen op de grondwet als hij vindt dat zijn grondrechten worden geschonden. Ook na aandringen van de Vrouwen Partij zegt het College voor de Rechten van de Mens dat zij hiertegen niets zullen doen in een mail aan de voorzitter van deze partij.

Op 5 juli hebben de Vrouwenpartij en Trots Op Nederland vier serieuze klachten ingediend bij het Europese Hof, waaruit onder andere blijkt dat Nederland al ruim 30 jaar mensenrechten schendt in eigen land. Naar aanleiding van de aanklacht tegen de Nederlandse Staat heeft de Vrouwenpartij aan het College voor Bescherming van de Mensenrechten gevraagd of zij in actie willen komen.

Het College voor de Rechten van de Mens meldt:

“Op dit moment zal het College geen actie ondernemen tegen artikel 120 van de Grondwet. Voor meer informatie over de strategische agenda van het College klikt u hier.”

Voor alle duidelijkheid, artikel 120 zegt dat rechters wetten niet mogen toetsen aan de Grondwet. Met andere woorden zij mogen niet controleren of een wet in strijd is met onze grondrechten, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting. Willen ze dit toch gecheckt hebben dan moeten zij naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat is de gang die de Vrouwen Partij nu volgt. Deze situatie duurt echter al 30 jaar. Toch weigert dit College haar taak uit te voeren, die luidt:

“Het College doet onderzoek naar mogelijke (stelselmatige) schendingen van mensenrechten of naar het niveau van bescherming van deze rechten op een specifiek terrein. Het College zal onafhankelijk onderzoek doen en hierover rapporteren.”

De Vrouwen Partij (VP) onder leiding van Monique Sparla voert al langer strijd tegen artikel 120. Vorig jaar werd hierover een congres georganiseerd en begin dit jaar was er de aanvaring met de Kiesraad. De VP werd uitgesloten van deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017 door de Kiesraad, omdat zij de waarborgsom van meer dan 11.000 euro niet heeft betaald en geen ondersteuningsverklaringen heeft ingeleverd. Zij gingen hiertegen in beroep bij de Raad van State, omdat het niet kunnen deelnemen in strijd is met de grondrechten van burgers. De Kieswet, die sinds 1989 beide zaken verplicht stelt, is nooit aan de grondrechten getoetst. Dit komt door de invoering van artikel 120 Grondwet in 1983.

Rob Vellekoop, 27 juli 2017

11 Comments

 1. Het College handelt vanuit existentieel eigenbelang – anders zouden ze zich zelf opheffen…
  In plaats v een relatief duidelijke schriftelijke leidraad die de “Wet van de rechten van de mens” voorstelt hanteert Nederland het College voor Mensenrechten – een groep die met ‘voortdurende waakzaamheid’ toeziet dat de rechten van de STAAT gewaarborgd blijven – in het landsbelang over de rug van de een of andere burger.

 2. Steeds meer bespeuren we dat de criminaliteit hand in hand met de elite steeds meer grip op de bevolking begint te krijgen?

 3. De schending van de rechten van de mens is bijster. Als zelfs rechters nog niet eens van de Grondwet doet handelen als er veel op artikel 1 boek 1 van het burgerlijk wetboek doen overtreden. Artikel 1 boek 1 is de discriminatie wetgeving.

  • Artikel 1 ook wel bekend als het gelijkheidsbeginsel. Artikel 94 is veel interessanter aangezien die duidelijk vermeld dat internationale verdragen boven de Nederlandse wet gaan.

 4. En die islamitische college komt er in plaats van het seculiere recept te hanteren?
  De raad van state moet direct herzien worden en de regels wat oprekken? Dondeju! ?

 5. Het Duitse economische onderzoekbureau “Wissensmanufaktur”:

  DEMOCRATIE IS ÉÉN VAN DE GRONDVORMEN VAN EEN DICTATUUR.

  Dat lijkt misschien vreemd. Maar iedereen kan dit zelf nagaan want in een democratie heeft de bevolking zeggenschap over de overheid en we nemen precies het omgekeerde waar: de overheid heeft alle zeggenschap over de bevolking. Met alle gevolgen van dien. De zuiverste vorm van democratie is overigens het bindende referendum, iets waar onze “volksvertegenwoordigers” de rillingen van over de rug loopt.

  Het is in-triest steeds opnieuw te moeten aanzien dat lieden die niets onderzoeken (laat staan wéten) naar de stembus sloffen om aldaar misdadigers van de ergste soort meer rechten te geven dan dat ze zelf hebben.

  • Generatie-ravijn?
   Daarmee een overtreffende trap van generatiekloof bedoelende ..

 6. De artikelen vervat in de Nederlandse grondwet zijn een lachertje. Want die bestaat -daar waar de grondwet het belang van het Nederlandse volk zou moeten/kunnen dienen- steeds uit een rubber-artikel. Om daar eens een voorbeeld van te geven (ééntje maar, de lijst is weer uitputtend):

  Art. 5: “Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.”
  Echter: “Het bevoegde gezag heeft het recht zijn reet af te vegen met uw schriftelijke verzoeken.”

  Van dat soort dingen dus. Ad infinitum. Ik heb daarom zelf maar even een nieuwe grondwet voor het Nederlandse volk geschreven waar we allemaal ook echt iets aan hebben:

  “Als onrecht tot recht wordt heeft iedere Nederlander het recht om bevoegde gezagsdragers terecht te stellen tot de dood er op volgt.”

  “Tot de dood er op volgt”. Want je weet het maar nooit met dat criminele gespuis.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.