Nieuwe partij in beroep tegen elitaire verkiezingen

De Vrouwen Partij is verwikkeld in een keiharde strijd met de Staat der Nederlanden om toch mee te mogen doen aan de verkiezingen. De partij wil dat de Grondwet wordt toegepast en niet alleen de elite zich kandidaat kan stellen. De Raad van State doet aanstaande vrijdag uitspraak in het beroep dat de Vrouwenpartij heeft aangetekend.

De VP is uitgesloten van deelname omdat zij de waarborgsom van meer dan 11.000 euro niet heeft betaald. Aanstaande vrijdag beslist de Raad van State over het beroep dat Monique Sparla namens de Vrouwen Partij heeft ingediend tegen de beslissing van de Kiesraad om de VP en nog twee andere nieuwe partijen niet te laten deelnemen aan de verkiezingen.

De grondwet geeft iedere Nederlander gelijke rechten. De Kieswet beperkt deze rechten door aan mensen die willen deelnemen aan de politiek via de Tweede Kamer allerlei eisen te stellen. Twee daarvan zijn het betalen van een waarborgsom van 11.250 euro en het indienen van dertig ondersteuningsverklaringen per kieskring (20) waarin ons land is onderverdeeld.

Maar daar blijft het niet bij. Mocht een inwoner het niet eens zijn met de beperkingen die de kieswet mensen oplegt dan kunnen ze geen beroep doen op de grondrechten uit de grondwet. Geen enkele Nederlander kan zich beroepen op zijn grondrechten, omdat artikel 120 van de grondwet bepaalt dat de rechter zich niet mag uitspreken over het strijdig zijn van wetten met de grondwet. Daardoor heeft de Vrouwen Partij en dus heel Nederland het nakijken.

Wetten die gemaakt worden door het Parlement kunnen strijdig zijn met de grondwet (denk ook aan de Participatiewet die uitkeringsgerechtigden veroordeelt tot dwangarbeid) zonder dat een burger daaraan iets kan veranderen. Tenzij hij probeert in de Tweede Kamer te komen en daar met een meerderheid de wet verandert. Deze actie wordt aan alle kanten weer ingeperkt door de eisen die de kieswet stelt. Op die manier is de cirkel rond die de VP onder leiding van Monique Sparla moedig probeert te doorbreken.

Als de Raad van State aan het bezwaar tegemoet komt, dan wordt het mogelijk dat naast de Vrouwen Partij de partijen Artikel 1, De Burger Beweging, GeenPeil, Jezus Leeft, Libertarische Partij, Lokaal in de Kamer, MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R, Niet Stemmers, Piratenpartij, Respect, StemNL, Trots op Nederland, Vrije Democratische Partij (VDP) en Vrijzinnige Partij deel kunnen nemen binnen alle 20 kiesdistricten voor de Tweede Kamer verkiezingen.

In het beroepschrift schrijft de partij dat

“..de burgers juridisch en fiscaal niet meer gelijkwaardig zijn en geen toegang meer hebben tot de meest essentiële ankers van een democratische rechtstaat, namelijk de gelijke toegankelijkheid tot werk, inkomen, zorg, voeding, huisvesting, onderwijs, rechtspraak en verkiezingen.”

De VP klaagt ook het verkiezingsproces aan. Ze stellen dat de kiezers niet kunnen rekenen op een betrouwbare telling van de stembiljetten. Want zeggen ze er is totaal geen controle achteraf mogelijk op het telproces door nieuwe partijen, omdat protocollen door de burgemeester zelf bepaald worden. Iedere burgemeester bepaalt zelf de uitvoering van het
telproces en door de politieke kleur van de leden van het stemlokaal en de ambtenaren die zitting hebben, kan
de uitkomst beïnvloed worden. Het stem- en telproces in de 9515 stemlokalen kan achteraf niet gecontroleerd
worden en is dus nooit boven alle verdenkingen verheven.

Op vrijdag 10 februari om 10 uur behandelt de Raad van State in Den Haag het beroep van de VP tegen de beslissing van de Kiesraad. De Raad is de hoogste instantie die een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en overheid. De Raad van State krijgt dan de mogelijkheid te bewijzen dat ze werkelijk de hoeder van de rechtsstaat is en onze grondwet respecteert of dat ze de belangen van de elite dient.

Rob Vellekoop, 8 februari 2017

20 Comments

 1. Oliver STone laat in een aantal docus, te zien op YT, zien hoe de meeste of alle amerikaanse presidenten door Free Masons geselecteerd zijn. Met nederlandse oprichting van en deelname aan de Bilderberg conferenties, zou het hier anders zijn? Dat er een bepaald aantal ondersteuningen nodig zijn om een partij op te richten lijkt me zinnig. Want wie kan er nog uit 81 partijen wijs worden wat ze allemaal voorstellen/beloven??? Maar een borgsom creeert inderdaad rechtsongelijkheid. 11.000 euro is voor de een een fooi en voor anderen niet op te brengen.

 2. Als de verkiezingen elitair zijn, waarom doet dan een PVV mee? Ook zijn er dit jaar weer een overvloed aan kleine partijen die gewoon toegelaten zijn tot de kieslijst.

  Dat we moeten kijken hoe het systeem anders kan, totaal mee eens! Zeggen wat er verkeerd is lucht op, maar ik zie graag in volgende artikelen werkbare oplossingen. Hoe zou het dan geregeld moeten worden?

  • Beste Ad, Wilders is nog steeds een elitaire ex-VVD bal, hij doet zich alleen tegenwoordig anders voor…
   Ander systeem? Zie vrede-recht.nl met een lange termijnplan plus financiering.

   • Dank voor de snelle reply! Moet zeggen dat vrede-recht een aantal rake punten heeft. Noodzaak voor een AOW is, naar mijn mening, weg met een basisinkomen (kunnen mensen zelf bepalen wanneer ze stoppen), maar dat terzijde. Toh zal het nog wel iets verder uitgewerkt moeten worden voordat ik er op stem.

    Ik verwacht alleen dat het geo-politiek no way zal werken als Nederland zich op deze manier afsluit. Daarvoor zijn de multinationals op dit moment te machtig. Gek genoeg zou daar een (goed werkende) EU weer wat tegen kunnen doen. Nagoed .. eens kijken wat Trump in zijn kleptocratische bewegingen allemaal omver werpt.

 3. geer, plee en ikke vinden dat trollen een garantie is voor boeiende comments.

  • De opkomst controleren, wie doet dat Johan Bosman??? Moen jij dat trollen?????????

 4. SUCCES WANNEER GELIJKHEID BEVESTIGD WORDT ALS DE ONDOORDRINGBARE WAARHEID . . . ! RESULTAAT WANNEER DE GELIJKHEID OOK ECHT IN DE WERKELIJKHEID DOOR KAN BREKEN . . . !

 5. Dit land is naar de kloten, voor iedereen zou rechten moeten zijn. Mooie woorden, in realiteit worden de criminelen en criminelen-organisaties,door de overheid beschermd . Aan wetten houden doet zelfs de rechter niet. Het is bla bla bla….

 6. Beter is dat mensen de straat opgaan en bij de stem buro’s gaan staan en is gaan tellen.

 7. Zij die gekozen zijn hebben niets te beslissen en degenen die beslissen zijn door niemand gekozen. Is het met die wetenschap nu echt zo moeilijk om de oplossing vooral niet in de politiek te zoeken?

  Ik denk eigenlijk helemaal niet dat dit zo moeilijk is maar dat Nederland -als vanouds- vergeven is van slimme zakkenwassers voor wie regelmatige arbeid onder toezicht een uiterst onaangename verrassing zou zijn.

  Zoals ik al eerder opmerkte: nederland heeft een nep-democratie voor een nep-volk. Voor een volk van boeren en hoeren.

  • Er is ook geen houen aan! Kom je lui tegen die zeggen niet weten waarop te stemmen en zeggen dan, ”ik geloof dat ik maar helemaal niet ga stemmen”. Als ik dan zeg dat ik een partij weet waar ik ook deel aan neem en dan hoor ik,”maar ik stem niet op jou”? Ja, dan breekt m’n klomp! Dat moet dan wel een nono zijn die z’n kop zo diep in z’n reet heeft zitten dat ik geen verschil meer hoor tussen z’n aambeien of wat ie zelf zegt. Of van die mensen die zich al jaren beklagen over het verraad van de PvdA en hoe ze loopjongens zijn geworden van de rechtse viezeriken en wat een lulhannes die Samsom wel niet is maar aan het eind van het liedje toch maar weer op die collaborerende schoften wil stemmen.
   Bestaat dit volk dan alleen maar uit hersenloze schimmen?

 8. Mag ik een voorspelling doen?
  Hoe zou de keuring uitvallen van het vlees door de slager zelf?
  Wie ziet het stippellijntje wat al jaren is uitgezet de toekomst in, en waar dit stippellijntje naartoe gaat?
  Blijft alles zoals het nu is of blijft het veranderen totdat een zekere soort samenleving is gerealiseerd?
  Wie zouden dan liever dood willen zijn en wie laat zich in alle denkbare overvloedige weelde bedienen?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.