Boekhoudfraude 4 miljard: we snappen het niet, dus het bestaat niet

Een uitkeringsgerechtigde die een verjaardagscadeau niet opgeeft aan de Sociale Dienst kan zijn uitkering verliezen, maar een gemeente kan ongestoord voor miljarden frauderen. Geen politicus die hiertegen iets doet. Geen burger die het snapt, dus het bestaat niet.

Een willekeurig gezin heeft op 31 december 2016 voordat het vuurwerk wordt afgestoken, 100 euro cash in de portemonnee en 2000 euro op de bank. Op 31 december 2017 kijkt het gezin weer naar de financiën, dan heeft het gezin nog steeds 500 euro cash en 2000 op de bankrekening. Met andere woorden het verschil is plus 400 euro.

De gemeente Amsterdam (met nog 400 andere Nederlandse gemeentes) rekent op een hele andere manier.
En iedereen keurt dit goed, want geen enkele gemeente wordt aangepakt.

Deze gemeente had op het einde van 2015 een vermogen van 7.856 miljoen en eind 2016 was het 8.054 miljoen euro.
Er is dus een positief verschil van 198 miljoen in 2016 (8.054 min 7.856).

Nee, zeggen de rekenmeesters van Amsterdam, het positieve verschil is 160 miljoen euro.

Met andere woorden zij doen alsof ze 38 miljoen euro minder overhouden over 2016 dan in werkelijkheid. Op deze manier houden ze jaar voor jaar de burger voor de gek, zodat ze sinds 1998 geen 1,2 miljard euro hebben overgehouden, maar ruim 5,2 miljard. Dus 4.000.000.000 euro meer dan gemeld.

Op deze manier heeft de Amsterdamse burger jaar na jaar veel meer geld gestoken in de gemeente dan nodig was. En het ongelofelijke komt nog: Geen burger onderneemt hiertegen iets!

Registeraccountant Leo Verhoef onderzoekt en rapporteert al jaren van alle Nederlandse gemeenten hun financiële verslaglegging en bijna allemaal maken ze er een potje van. Ze presenteren aan hun inwoners cijfers die niet kloppen.

Hij schrijft onder andere in een brief aan de gemeenteraad van Amsterdam op 12 juni 2017:
“Over de periode 1998-2016 werd een voordelig saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van € 1.208 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente in deze periode € 5.226 miljoen (ruim € 5,2 miljard ) over. Een verschil van € 4.018 miljoen (ruim € 4 miljard ).”

Ook constateert hij:
“Amsterdammers betaalden vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting. Amsterdam hield de volledige opbrengst van de Onroerendezaakbelasting vanaf 1998 geheel over.”

Verhoef klaagde 20 gemeenten en provincies aan voor valsheid in geschrifte in jaarrekeningen (‘boekhoudfraude’) bij Justitie. De rechters stelden dat Verhoef geen bijzonder belanghebbende is bij de aangespannen zaken. Ook niet toen hij zijn woonplaats aanklaagde. Tot op de dag van vandaag gaat de fraude door, nauwgezet bijgehouden door Leo Verhoef op zijn website. Het is de grootste fraude die in Nederland ooit heeft plaatsgevonden zonder dat de verantwoordelijke politici hiervoor worden berecht.

Uit het kamerdebat eind 2016 is gebleken dat gemeenten moeite hebben met het vinden van een accountant. Als redenen worden gegeven personeelstekorten, strengere wet- en regelgeving en de overheveling van veel zorgtaken naar gemeenten. Zou het kunnen dat de ware reden onder het tapijt blijft? En dat de ware reden deze boekhoudfraude is?
(Zie artikel)

Met dank aan Leo Verhoef die al jarenlang zijn taak als burger serieus neemt en de overheid controleert. En de gemeenteraden steeds laat weten dat het en wat er niet klopt.

Rob Vellekoop, 13 juni 2017

17 Comments

 1. DE KONING(-IN) STAAT BOVEN DE ADEL EN IS IN ADEL :’BURGGRAAF VAN ANTWERPEN’! HIJ IS BELANGRIJK VOOR VEEL MENSEN…..

 2. Er zijn best burgers die het snappen, maar alleen begin je niks.
  Wat er moet komen,en wat er allang had moeten zijn, is een Verenging tegen Fraude en Corruptie. Een democratisch samenwerkingsverband van vurgers die het niet meer willen pikken, ilv Leo Verhoef.
  Wanneer komt dat >

 3. Ik moet zeggen dat een jaarrekening van een gemeente ook zo ingewikkeld is, dat het in strijd is met de democratische waarden die we dan zogenaamd moeten hebben in dit land. Hele ingewikkelde termen en een overzicht laat al zien, dat meer dan de helft van de kosten van een gemeente op gaat aan ambtenaren, waarschijnlijk meer dan aan voorzieningen of uitkeringen. Een gemeente zoals Den Haag heeft nog eens een half miljard op de plank liggen aan reserves maar toen ik hedenmiddag in de stad was, stonden de fascisten de fietsen al te roven omdat bij de gierigheid van de gemeente, een behoorlijke fietsenstalling in het centrum er nog niet van af kan. Waargenomen en genoteerd. Het raadslid zal de fietsendieven kritisch blijven volgen. Je kan de gebrekkige controle mensen dus niet verwijten omdat je verwijt meer treft richting de makers en opstellers van dit ingewikkelde systeem met onleesbare teksten en onleesbare tabellen. Een gewoon mens, zelfs kandidaat raadsleden, zien door de inkt de letters niet meer.

  • Beste Rinus, deze gemeenteraadsleden kunnen iedere jaarrekening eenvoudig controleren, het probleem is echter dat het ze weinig interesseert. Er zijn gewoon een aantal punten waarop je moet letten, als je die weet dan stelt een jaarrekening weinig voor.

   • Hetzelfde probleem dat draghi steeds maar geld bij drukt en de mensen er toch geen enkele steek mee opschieten?
    Zaken die misdadig zijn worden gewoon goedgepraat?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.