Tot zwijgen gebrachte advocaat vecht beroepsverbod aan

Op maandag 19 juni 2017 zal het Hof van Discipline in Den Haag de behandeling voortzetten van het hoger beroep dat Meindert Stelling heeft ingesteld tegen de beslissing van de Raad van Discipline dat hij niet meer als advocaat mag optreden.

De deken diende een klacht in bij de Raad van Discipline tegen Stelling, waarop hij uit de advocatuur werd gegooid op 21 maart 2016. Meindert Stelling zou zich namelijk niet gedragen hebben zoals ‘het een behoorlijk advocaat betaamt’.

Meindert Stelling maakte als advocaat gebruik van de vrijheid van meningsuiting. Hij bekritiseerde rechterlijke beslissingen die naar zijn mening ingingen tegen de waarheid en de wet. Ook uitte hij kritiek op de handelwijze van tuchtrechters en de deken van de Haagse orde van advocaten. Dat kwam hem duur te staan.

Volgens de beslissing van de Raad van discipline noemde hij de deken corrupt, van een barbaarse immoraliteit, en trekt hij de integriteit van deken en rechterlijke autoriteiten in twijfel. Hij heeft door stelselmatig onnodig grievende bewoordingen te gebruiken niet gehandeld zoals het een behoorlijk advocaat betaamt.”

De Raad vindt dat hij te ver in zijn vrijheid van meningsuiting is gegaan. Stelling vindt dat zij daarmee lijnrecht ingaan tegen de Grondwet en de expliciete uitleg die de grondwetgever heeft gegeven. Met andere woorden, de deken en de tuchtrechter trokken zich niets aan van de Grondwet.

Volgens Stelling spreekt de Advocatenwet op geen enkel moment over een beperking van de meningsuiting van advocaten. Er is zodoende geen enkele reden om te veronderstellen dat de wetgever een dergelijke beperking wilde.

In een radio-interview van eind 2016 licht hij het een en ander toe.
Volgens de aanklacht tegen Meindert Stelling accepteert hij het Advocatentuchtrecht niet, uit hij zich onnodig grievend in de rechtszaal en in processtukken en daarmee ondermijnt hij het gezag van de rechterlijke macht.

Stelling zegt hierop:”Ik hou mij aan de regels, maar de rechters niet. We hebben het hier over meningsuiting en in de Grondwet hebben we een hele duidelijke regel die zegt de meningsuiting kan alleen worden beperkt door de wetgever. En de wetgever mag dat niet doen in vage termen. Nee, de wetgever moet heel precies aangeven wat de beperking van de meningsuiting is.”

De tuchtrechter is het blijkbaar daarmee oneens en zegt dat de rechter met respect behandeld moet worden.

Meindert Stelling:”Een rechter moet je in beginsel met respect bejegenen, maar hij moet dat respect ook waarmaken. Ik heb talloze keren meegemaakt dat hij de waarheid geweld aandoet. Als ik met een rechter wordt geconfronteerd, die de fundamenten waarop zijn functioneren zijn gebaseerd met de voeten treedt, dan krijgt hij het van mij te horen.”

Meindert Stelling is zijn loopbaan begonnen als luchtmachtofficier en werkte later als ambtenaar op het Ministerie van Binnenlandse Zaken voordat hij advocaat werd. Toen hij begin 1970 bij de luchtmacht zat veroorzaakte hij opschudding door zich openlijk uit te spreken tegen het gebruik van kernwapens. Het Internationaal humanitair recht of oorlogsrecht houdt een verbod in van het gebruik van kernwapens, volgens Stelling.

De Minister van Defensie, zei destijds dat het oorlogsrecht het gebruik van kernwapens ongeregeld liet. Maar Meindert zegt dat het oorlogsrecht aangeeft dat militaire middelen niet tegen de burgerbevolking mogen worden gebruikt.  Er zijn na afloop van de Tweede Wereldoorlog Duitse officieren terechtgesteld omdat zij zich niet aan het oorlogsrecht hielden en nu werd van de rebelse luchtmachtofficier geëist dat hij alle bevelen zou opvolgen. Nee, zei Stelling, een militair moet misdadige bevelen weigeren. De rechter ging hierin echter niet mee.

Dat is Stellings voornaamste kritiek op rechters. Op het moment dat je je keert tegen de gevestigde politiek van de machthebbers krijg je van de rechterlijke macht geen gelijk.

Bij Stelling gaat het zelfs een stap verder voorlopig is het hem onmogelijk gemaakt nog langer een kritisch geluid te laten horen in de rechtszaal, omdat hij hier niet langer wordt toegelaten door zijn ‘berufsverbot’.

De zitting van het Hof van Discipline zal plaatsvinden in het gerechtsgebouw aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. Jouw aanwezigheid bij deze zitting is belangrijk. Indien je het voornemen heeft de zitting bij te wonen, dan graag vooraf aanmelden via info@eerherstelmeindertstelling.nl. Dit in verband met de vereiste capaciteit van de zittingszaal.

Meer info en mogelijkheid tot steunbetuiging op eerherstelmeindertstelling.nl/

Rob Vellekoop, 15 juni 2017

10 Comments

  1. de rechtsdienaren worden erg nerveus als er veel publieke belangstelling is voor een zaak heb ik ervaren. Het beeld van een man die vecht tegen de windmolens dook plots op in mn gedachten. Alle succes toegewenst en ondersteuning na alle rechtszaken. Daadwerkelijk heel concrete ondersteuning bedoel ik. Ik lees de uitkomst wel hier of ergens anders . succes.

  2. ALS IEDEREEN DIE EEN ANDER MET PLEZIER BEZEERDE OOK DE STAMP OP DE KOP KREEG, ZOUDEN ER HEEL WAT SCHEDELS KRAKEN…!

  3. Instanties zijn er niet voor echte rechtspraak hoor, zelfs als je de bewijzen letterlijk onder de neus van een rechter stopt en met je vinger het bewijs aan wijst, weet men opeens nergens wat van af. Het is hoe dan ook in ons eigen belang de D66 posters mee te nemen naar rechtbanken en zittingen, waarna het D66 partijprogramma luidkeels voorgedragen kan worden. Dan moet je de gezichten eens zien. Ja, dat zijn de onderdrukkers met de bananen in hun oren niet gewend. De mate waarin men stug het eigen gelijk door weet te drammen, was ook deze maand weer verbazingwekkend. Advocaten zijn net zo een deel van die poppenkast. Ook lachen: kom je aan met poppen. Zegt die ene pop tegen die ander: “Uw verzoek is niet ontvankelijk”. Rechters en griffiers worden helemaal gek. Dat zegt al genoeg hoe ze op een grapje reageren. De geloofwaardigheid van een stuk beton is nog groter dan die van rechtelijke instanties in ons land, – zie de verontwaardiging als ze nog op hun D66 rechtspraak aan worden gesproken en dan in een hoekje laf gaan huilen dat ze geen steun van het volk hebben bij het compleet negeren van feiten en bewijsmiddelen. En burgers maar in de problemen komen, als ook dwangsommen naar het rijk der fabelen verwezen worden. Poeh.

  4. Zie maar tegen dat ondoordringbare eigenwijze blok in te gaan? Wens hem veel succes, want protest is de enige wijze voor een rechtvaardige wereld zonder wapens?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.