Giro 555 en toenemende honger in eigen land

Iedere dag roepen Bekende Nederlanders via de tv medelanders op om geld over te maken op Giro 555 om de hongersnood in vier Afrikaanse landen te bedwingen. Ondertussen worden in eigen land de rijen voor de voedselbanken steeds langer, omdat de overheid honger in Nederland ontkent.

Volgens een recent bericht uit Groningen

Dit zag iemand vlak voor Kerst.

De Vereniging Voedselbanken Nederland schrijft in Feiten en Cijfers 2015 dat minder dan 10 % van de allerarmste huishoudens in Nederland geholpen konden worden, wat neerkomt op 88.000 mensen waarvan 34.000 jonger dan 18 jaar. De voornaamste reden van honger in ons land blijft de weigering van de overheid honger in NL uit te roeien met financiële hulp. Er is niet alleen geld genoeg, maar ook voedsel want per jaar wordt voor 5 miljard aan voedsel verspild.

De Vereniging meldt dat in Nederland meer dan 1.4 miljoen mensen in armoede leven. In totaal zijn dat ruim 734.000 huishoudens met ruim 421.000 minderjarige kinderen.
– Dat is 1 op de 9 kinderen
– Tienduizenden kinderen zitten dagelijks met honger in de klas

De voedselbanken stellen strenge eisen aan de klanten voordat ze worden toegelaten tot de bank. Ze willen de grenzen graag versoepelen maar kunnen dan onmogelijk aan de vraag voldoen. Daarnaast is de hulp beperkt tot een aantal jaar, daarna wordt dit stopgezet, omdat het gezien wordt als tijdelijke noodhulp.

Zo mocht in 2015 bijvoorbeeld een moeder met 2 kinderen niet meer dan maximaal € 10,67 per dag voor eten, drinken, kleding, verjaardagen, sinterklaas, schoolreisjes, sparen voor kapotte wasmachine e.d te besteden hebben om in aanmerking te komen voor voedselhulp. Voor een gezin van 5 personen (2 volwassenen en 3 kinderen) is dat zo’n € 15 dag.

Naast de voedselbanken zijn ook kerken actief.

De kerken nemen een steeds groter deel van de armoedebestrijding voor hun rekening, blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016. Het totaal aantal hulpvragen is gestegen van circa 40.000 in 2012 naar 50.000 in 2015. De individuele hulp bestaat uit giften, hulp in natura of leningen. Daarnaast doen kerken aan hulp via de voedselbank, inloophuizen, projecten rond armoedebestrijding en projecten die specifiek gericht zijn op kinderen in armoede.

Kerken dragen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding. Het gaat om honger en noodhulp om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of van nutsvoorzieningen worden afgesloten.

De hongersnood die in Afrika plaatsvindt is natuurlijk verschrikkelijk en ervoor zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk eten krijgen is noodzakelijk. Wat echter steekt is dat ondertussen meer dan honderdduizend medelanders naar de voedselbank moeten. Zij hebben namelijk ook honger, terwijl dit helemaal niet nodig is als we in Nederland voor elkaar zorgen. Het is een schande dat er bijna 200 voedselbanken zijn. Dit zijn allemaal particuliere initiatieven vanwege een overheid die ontkent dat er ook in ons land honger is.

Wanneer doen Bekende Nederlanders een oproep, gesteund door tv-zenders, om honger in NL definitief uit te bannen?

Rob Vellekoop, 29 maart 2017

29 Comments

 1. Honger in Nederland is echt wat anders dan honger in Afrika……Diegene die de tweede oorlog mee maakten, vooral in de grote steden, weten dat maar al te goed.

 2. weet u het nog? de tsunami in haiti? de schepen liggen weg te rotten,en velen hebben geen dak boven hun hoofd!

 3. We moeten de toestand eens duidelijk aan de wereld maken, dat met giften het niks dan water naar de zee brengen is?
  Deze vorm van neokolonisatie, ofwel globalisering moet rap afgelopen zijn anders gaan we naar de ‘haaien’ ?

 4. Ze moeten met al die problemen in eigen land eerst zelf over de brug komen?

 5. Wees maar blij dat in ons land particulieren zich inzetten voor voedselhulp voor de zwakkeren in onze samenleving. In andere Westerse landen waar de sociale zekerheid niet goed geregeld is, zie je ook dat juist particulieren zich inzetten voor hulp aan de armen. Denk maar aan diverse Charity funds in Groot-Brittannië.

  • Ik zie liever dat de charity funds zich ook verzetten tegen de oorzaak.

   Eerlijk gesteld is het het afzoeten van de terechte boosheid in mensen met honger.
   Was er geen voedselbank zou men allang woest in den haag staan.
   Ik vind het een schande.
   Voedselbank is onderdeel van het arm houden van mensen.
   Feit dat er steeds meer mensen afhankelijk worden van wat andere hen toegooien, want zo zie ik het, vind ik een situatie die heel snel moet worden omgedraaid. Grootste schande afgelopen jaar vond ik de ah voedselbank-app als ze dan 10 pizza’s hadden kon de snelste reageerder het komen halen.
   Iemand stelde toen terecht dat dat een brood gooien richting hongerige menigte was.
   Ubervoorbeeld van teneergang van beschaving!
   Heel snel terug naar gewoon inkomen waarin men gewoon eten kan kopen en de vaste lasten kunnen betalen en, JA, ZELFS EEN BLOEMETJE OP TAFEL.
   En snel een beetje! O-0!

   Voor wie dieper wil begrijpen waarom armoede hen goed uitkomt:

   http://www.connectingtheagenda.com/2016/12/the-problems-with-connecticut-climate.html

   They WANT us poor. Men kan niet kopen, men heeft minder afval minder co2 minder industrie:
   agenda 21
   circulaire economy komt in de plaats voor de HUIDIGE VERKOOP die gaan spullen verhuren, en recyclen, probleem hiermee is dat men dat geld maar moet hebben! Verder zijn de winsten voor de producent die eigenaar blijft van de goederen, ze hebben hierdoor vrijwel geen productiekosten meer. Het is verder een gesloten kring, van beginpunt naar eindpunt van het product. de recycling komt weer in de zak van de eigenaar. Ik heb een stuk gelezen dat ze dikke winsten verwachten in deze fase van circulaire economy waarin het niet om het milieu gaat.
   Verder wordt het handelen alleen lokaal gedaan en met wijken die duurzaam zijn, kartel vorming dus. De fase verder, laat zien dat men geen eigendom meer mag bezitten.Dat gaat makkelijker als al niemand meer geld heeft om uberhaupt nog iets te kopen in den beginne.
   LEUK HE AGENDA 21!
   Voedselbanken zijn geen “toevallig product” product van een samenleving die harteloos is, maar een ombuiging naar een samenleving die nog hartelozer wordt onder agenda 21.
   Bah bah bah!

  • Laten ze in eerste instantie die royale inkomens, vergoedingen, belastingontduikers eens aanpakken! Er moet nu eindelijk ook eens toezicht op de rijken komen!!! Net zoals zij ONS in de tang houden, de schoften.

 6. Alle armoede is een creatie van diegeen die het echt voor het zeggen hebben in de wereld. (geld&macht).
  Deze macht ligt bij een klein clubje mensen, en deze werken globaal.
  Alle mogelijke oplossingen om dit eventueel op te lossen is….. globaal.
  Zolang de mensheid dit (globaal) niet kan zien zal er altijd armoede zijn.

  Natuurlijk is het totaal veel complexer, alleen al het feit dat veel te weinig mensen (globaal) de informatie van sites als deze leest laat staan begrijpt/geloofd.

 7. Zodra we geld en middelen hebben, richten we giro 888 op, en zamelen we geld in die gasten daar te steriliseren. Is er te weinig voedsel of zijn er te veel mensen? Een intelligentietest kan deel uit maken van de selectieprocedure. Geen gebakken aardappeltjes voor de Afrikanen. Ik voel me geroepen de bevolkingsgolf aan te pakken, zodat er geen tekorten meer zijn. Nee maar dat is “discriminerend.” We zouden de bevolking – zeker in Afrika – niet mogen zien als plaag. Het vormt alleen een probleem als er één brood is en er honderd mensen honger hebben. Als we rechtvaardig willen zijn moeten we ook streng zijn. Er zijn ook teveel blanken. Ik had vanochtend nog gelezen dat er in het jaar 1800 slechts 1 miljard mensen waren. Een goed beleid verdient het de onaardige dingen te zeggen want als we zoutloos geld blijven storten, kunnen we zo lang aan de gang blijven. Nu maar oppassen voordat Anne Fleur boos wordt, anders vliegen de stenen door de ruiten. Een stem op GroenLinks is een stem vóór de oedeembuikjes. Prima winkel, zo een Hoogvliet. Geen ribbenkasten gezien.

 8. Ook hier weer geldt giften zijn giftig, want een groot deel vermoed ik komt terecht in de zakken van de organisatoren dieven die deze zogenaamde “goede doelen e.d.” leiden.

  Giro 555 haha 666 durfden ze NET effe niet.

  N.B. Ik weet wel dat er goede mensen bij de goede doelen zitten die alleen maar goed willen. Maar u wet het he, 1 rotte appel in de mand en……

 9. Prima vergelijking! Ze zouden er veel wijzer aan in de Derde Wereld om geboo0rtebeperking in te voeren, want onverantwoorde bevolkingsexplosies leiden alleen maar steeds grotere armoede en uiteindelijk oorlogen met o.a. IS

 10. Bij afkondiging van zo’n steunfonds bleek gek genoeg al dat er al miljoenen aan giften gegeven zijn, de vrijgevigheid van de burger kent zijn weerga niet? Waar of niet waar?
  Vul zelf maar in!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.