NL honderd jaar terug met armoedebestrijding door kerk

De kerken nemen een steeds groter deel van de armoedebestrijding voor hun rekening, blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016. Het totaal aantal hulpvragen is gestegen van circa 40.000 in 2012 naar 50.000 in 2015. De individuele hulp bestaat uit giften, hulp in natura of leningen. Daarnaast doen kerken aan hulp via de voedselbank, inloophuizen, projecten rond armoedebestrijding en projecten die specifiek gericht zijn op kinderen in armoede.

“….dat brede groepen in de samenleving eigenlijk uitgeknepen worden: laag loonniveau, lage uitkeringen, hogere prijzen en belastingen. Dat leidt tot tekorten en interen op toch al schamele spaartegoeden, en uiteindelijk vastlopen in de schulden. En geld kost geld en beperkt de mogelijkheden nog verder.”

Kerken dragen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding. Het gaat om honger en noodhulp om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of van nutsvoorzieningen worden afgesloten.

De meeste kerken zijn betrokken bij een voedselbank door de inzet van vrijwilligers, het inzamelen van voedsel en het beschikbaar stellen van het kerkgebouw. Kledingwinkels en ruilwinkels zijn in opkomst, net zoals maatjesprojecten om mensen met financiële problemen te ondersteunen.

 armoedeonderzoek-aanbieding

Kerken zeggen hulp te bieden ‘Omdat de overheid niet voldoende garanties biedt op het voorkomen van armoede. De hulp van kerken ten opzichte van armoedebestrijding biedt een relevante en steeds grotere bijdrage aan een groeiend maatschappelijk probleem.’

De kerken doen een aantal aanbevelingen voor de tekortschietende overheid:
• Versterk de financiële positie van groepen die langdurig afhankelijk zijn van het sociaal minimum en geen perspectief hebben op werk, of voldoende lonend werk, en ontzie deze groepen bij bezuinigingen.
• Maak het mogelijk dat deze mensen, als ze dat kunnen, gedeeltelijk mogen bijverdienen, zodat hun inkomen tot een leefbaar niveau kan stijgen.
• Voorkom de stapeling van eigen bijdragen en kosten bij de ontwikkeling van wetgeving en maatregelen op diverse beleidsterreinen.
• Ontwikkel wetgeving en maatregelen om de schuldenproblematiek (preventief) aan te pakken. Voorkom de praktijk
van oplopende incassokosten en factoring (opkopen van schulden) die mensen financieel in het nauw drijven.

Meer info

Doordat de Nederlandse overheid het armoedeprobleem niet serieus neemt zijn er hulporganisaties zoals de kerken en voedsel- en kledingbanken nodig om de ergste nood te verlichten.

Het aantal voedselbanken dat lid is van Voedselbanken Nederland nam toe tot 162 (was 157) en het aantal uitgiftepunten steeg tot 520. De 162 voedselbanken worden geheel door vrijwilligers gerund. De gemeentes springen in kleine mate bij voor wat betreft huur of energierekening bij 110 van de 162 voedselbanken. (Meer info)


Rob Vellekoop, 30 oktober 2016

3 Comments

  1. Voedselbanken, enzovoort?

    Dat is het paard áchter de wagen spannen. Mensen afhankelijk makend en uiterst mensonterend!!!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.