Kiesraad gooit Vrouwen Partij eruit, gang naar Europees Hof geblokkeerd

De Kiesraad heeft de inschrijving van de Vrouwen Partij (VP) doorgehaald in het kiesregister, zelfs nog voordat de Tweede Kamerverkiezingen gehouden worden op 15 maart. De VP pikt het niet en gaat in beroep. Een overzicht van de stand van zaken na vier weken machtsspel door Kiesraad en Raad van State.

Beroep tegen beslissing Kiesraad

De VP is uitgesloten van verkiezingsdeelname door de Kiesraad, omdat zij de waarborgsom van meer dan 11.000 euro niet heeft betaald en geen ondersteuningsverklaringen heeft ingeleverd. Zij ging hiertegen in beroep bij de Raad van State, omdat het niet kunnen deelnemen in strijd is met de grondrechten van burgers. De Kieswet, die sinds 1989 beide zaken verplicht stelt, is nooit aan de grondrechten getoetst. Dit komt door de invoering van artikel 120 Grondwet in 1983. Regering en parlement (de wetgever) hebben in 1989 (en in 2004) een wijziging van de Kieswet niet gecheckt met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Ook de Kiesraad, hoewel daartoe als overheidslichaam verplicht, heeft dat nagelaten. De Raad van State wees op vrijdag 10 februari het beroep van de Vrouwen Partij (VP) af.

Knoeiende rechters van Raad van State

De Raad wees het beroep af, maar een van de betrokken rechters namens de Raad van State, mr. Slump wilde in tweede instantie gewoon doorgaan met de zitting, hoewel hij gewraakt was door de Vrouwen Partij. (Wraking betekent dat de VP bezwaar maakte tegen Slump als oordelend rechter vanuit de codex van rechters en Artikel 6 EVRM.) Om dit te bewijzen heeft de VP de geluidsopnames opgeëist van de Raad van State, waaruit de twee opmerkingen (twee kernmededelingen) van mr. Slump blijken. Hierdoor had hij eigenlijk van de zaak afgehaald moeten zijn.

Vervolgens was er op diezelfde vrijdagmiddag een zogenaamde tweede wrakingszitting geleid door mr. Wortmann. Hierin moest een beslissing genomen worden over de wraking van mr. D.A.C Slump. In deze zitting werd mr. Slump in het gelijk gesteld. Ook deze zitting was niet in de haak.

De wrakingsfeiten (redenen om te wraken), moeten duidelijk, volledig en juist geformuleerd, zowel in het proces verbaal van de zitting als in het proces verbaal van de zitting in de wrakingszaak worden opgenomen. Plus aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor gelegd worden. Daarnaast dient het proces verbaal van de zitting in de hoofdzaak de zittingsfeiten te bevatten (mededelingen door de rechter(s), reacties van de rechter(s), meestal de voorzitter, op verzoeken en vragen, andere gebeurtenissen). Deze zijn van belang voor de wrakingskamer. Deze feiten zijn niet opgenomen in het proces verbaal.

Het is de plicht van de wrakingskamer, op grond van nationaal recht en het EVRM, om te onderzoeken of deze twee kernmededelingen door de gewraakte rechter mr. Slump daadwerkelijk zijn gezegd. Dat onderzoek is door de wrakingskamer niet verricht. Daardoor is de tweede wrakingszaak juridisch niet correct en zou er geen zitting hebben mogen plaatsvinden. Daarmee is de uitspraak van de Raad van State, waardoor de VP niet aan de 2e Kamerverkiezingen kan deelnemen, onrechtmatig.

Bewijsmateriaal

De Raad van State is ondanks een aangekondigd kort geding van de VP niet ingegaan op de eis om de volgende stukken aan de VP te leveren: Geluidsopnamen, die van de zitting in de hoofdzaak en de twee wrakingszaken van de Vrouwen Partij zijn gemaakt. Zittingsaantekeningen van de griffier van de drie zittingen. Processen verbaal van de drie zittingen. Toezending van een kopie van de geluidopnamen, de zittingsaantekeningen en de drie processen verbaal.
Gelukkig heeft de Vrouwen Partij daarop in ieder geval wel zelf bewijsmateriaal kunnen verzamelen.

Doorhaling inschrijving door Kiesraad

Op 27 februari heeft de Kiesraad de Vrouwen Partij versneld uitgeschreven. Zulks evident onrechtmatig, want in strijd met de Kieswet, art. G 1. De VP is tegen deze uitschrijving in beroep gegaan en de Raad van State heeft de zitting vastgesteld op 1 dag NA de verkiezingen, namelijk op 16 maart.

VP vindt dat rekening gehouden moet worden met de juridische stappen die al tegen de uitspraak en tegen de handelingen van de desbetreffende rechters zijn ondernomen. Zij vindt dat de uitschrijving minimaal 6 weken opgeschort moeten worden, om de gang naar het EHRM af te wachten. De Kiesraad belemmert de VP opzettelijk om hun recht te halen bij het EHRM.

Duitsland

Voorzitter Monique Sparla van Vrouwen Partij wijst erop dat het Duitse Constitutionele Hof wel heeft beslist dat de Duitse kiesdrempel van 3% in strijd is met het principe van kiesrechtgelijkheid en kansgelijkheid tussen deelnemende partijen aan de verkiezingen (voor het Europese Parlement). De Nederlandse Kiesraad zegt ze, heeft als een van de drempels voor deelname aan de Nederlandse verkiezingen een hoge waarborgsom van meer dan 11.000 euro ingesteld en behandelt daardoor deelnemers aan verkiezingen ongelijkwaardig.

Krampachtig machtsspel

De VP is verwikkeld in een ongelijke strijd met de almachtige Raad van State en en Kiesraad. Mocht het Europese Hof de Vrouwen Partij in het gelijk stellen dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 eigenlijk niet rechtsgeldig verlopen, want dan is de Vrouwen Partij ten onrechte geweerd bij de verkiezingen 15 maart. Dan zouden die verkiezingen eigenlijk moeten worden overgedaan, de Tweede Kamer naar huis moeten worden gestuurd voor een volgende verkiezing. Maar omdat dàt juridisch net niet gaat, blijft de Vrouwen Partij met de enorme schade zitten van het niet hebben kunnen meedoen aan de verkiezingen. Hoe dat te compenseren, is een vraag die premier Rutte, indien hem gesteld nog vóór 15 maart, met zijn bekende flair graag zal willen beantwoorden, als representant van de gevestigde orde.

Rob Vellekoop, 7 maart 2017

4 Comments

  1. Vanuit geverivicieerde feiten is zo het doorgaan van deze verkiezingen onbeschoft en evident zeer onrechtmatig omdat de vrouwen-partij slechts na de verkiezingen de-mosterd-van-de-partijen wordt !

  2. Hebben wij dan een grondwettelijke koning?
    Ik denk het niet. Het zogenaamde koningshuis heeft haar rechten vele decennia terug reeds verspeeld.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.