Justitie legt steeds vaker activisten het zwijgen op

Joke Kaviaar - The Wheels Of Justice - https://jokekaviaar.nl/

Justitie heeft weer toegeslagen met een zoveelste poging om verzet tegen het beleid in te perken. Zij gebruikt daarvoor  aanklachten als opruiing en smaad en (dreigt met) civielrechtelijke procedures. Een overzicht.

Recent

Het meest recent is de poging om de website stopdtenv.nl tot zwijgen te brengen.
De host van stopdtenv.nl, Contrast, ontving afgelopen week een sommatie van landsadvocaat S.M. Kingma van kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, gevestigd Bezuidenhoutseweg 57, Den Haag. Het ging over de pagina stopdtenv.nl/dtv-de-mensen waarin namen en foto’s van medewerkers van de ‘deportatiedienst’ Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) opgenomen waren, sommigen voorzien van Facebook pagina’s of Twitteraccounts. De informatie was afkomstig van publieke bronnen op het internet.

Vanaf maandag 6 maart, verhuist de website stopdtenv.nl naar https://stopdtenv.noblogs.org/.

Namens de staat werd gesommeerd “de persoonsgegevens van de DT&V-medewerkers van de website te (doen) verwijderen en verwijderd te houden” (…) of anders “de NAW-gegevens te doen toekomen van de websitehouder(s) c.q.websitebeheerder(s).” Met de verhuizing willen de initiatiefnemers voorkomen dat webhost Contrast verwikkeld raakt in nodeloze kostbare en tijdrovende procedures en tegelijk de betreffende inhoud online beschikbaar houden.

2008

In mei 2008 werd voor het eerst een website offline gehaald. Het ging om de website Sloop de Deportatiemachine. De website bevatte o.a. namen en adressen van verantwoordelijke politici, zoals Rita Verdonk. (zie: http://www.burojansen.nl/observant/sloop-de-deportatiemachine/)

2011

In september 2011 viel de Nationale Recherche binnen bij Joke Kaviaar, hield huiszoeking en haar drie dagen vast wegens vier teksten die de migratiepolitiek scherp aanvallen. Drie maanden later werd haar website offline gehaald. Deze kwam een dag later weer terug. Uiteindelijk werd zij wegens opruiing veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden (zie: artikel over Joke Kaviaar)

2016

Nog vrij recent werden twee mensen die posters plakten met de tekst “Bouwbedrijf De Vries en Verburg – uw duurzame partner in deportaties – bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist” opgepakt en gedagvaard wegens smaad. Volgens het bouwbedrijf refereerde ‘deportaties’ aan de tweede wereldoorlog. De officier van justitie voegde daaraan toe dat het niet zou gaan om een gevangenis en dat protest tegen het beleid “niet over de ruggen van een bouwbedrijf” mocht worden geuit. De twee werden veroordeeld tot elk een boete van 350 euro en een van hen bovendien tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week en zijn in Hoger Beroep gegaan. (zie: http://aagu.nl/2016/veroordeeld-smaad.html)

In Den Haag werd een verdachte van het plakken van de Anarchistische muurkrant over de opstand in de Schilderswijk beschuldigd van opruiing. Hij werd vrijgesproken, maar het OM ging direct in Hoger Beroep.

Iemand die verdacht werd van het plakken van de poster “Fuck the police – It’s time to fight back” werd ook al voor de rechter gesleept wegens opruiing.

En nog niet zo lang geleden werd de maakster van een online satirisch ‘Poke-a-cop-Go’ spel met een inval, inbeslagname en arrestatie geconfronteerd wegens opruiing over politie-agenten, die bij preventieve arrestaties in Rotterdam tijdens de Sinterklaasintocht gewelddadig waren opgetreden tegen zwarte activisten.

Preventieve arrestaties bij demonstraties vinden vooral plaats in Den Haag. Een recent voorbeeld is het vasthouden en tot 11 dagen cel veroordelen van een demonstrant die anoniem wilde blijven. Hiertoe werd een aanklacht gefabriceerd op grond van niet meewerken aan het afnemen van vingerafdrukken.

In een reactie zeggen de activisten:
“En zo worden ook de verantwoordelijken die werken bij de deportatiedienst DT&V uit de wind gehouden. Verantwoordelijken voor het naar onveilige landen en gebieden terug deporteren van zelfs gezinnen met kinderen. Deportaties die gepaard gaan met (bedreiging met) geweld, voorafgegaan worden door langdurige opsluiting en die leiden tot vermissing, vervolging, onderdrukking en ook de dood van betrokkenen.
Hoewel de website stopdtenv.nl slechts openbare foto’s en namen publiceerde van DT&V medewerkers die notabene zelf te koop liepen met hun werk voor de DT&V op openbare bronnen op internet, wordt kort na de lancering van de website al grof geschut ingezet om de informatie te verwijderen.”

“We moeten hen kunnen blijven aanspreken op de uitvoering van een beleid dat zonder hen niet kan bestaan. De maskers moeten afgetrokken. De uitvoerders, thuis met hun kinderen zulke gewone aardige mensen, doen eenmaal buiten de deur van hun comfortabele huis beulswerk. En met dat werk zullen we hen blijven confronteren.”

Rob Vellekoop, 6 maart 2017

8 Comments

 1. Ben overigens benieuwd wie de staatscourant overneemt, of de ene of de andere, het censurerend beleid van sturing zal wel gecontinueerd moeten worden, anders komen er onherroepelijk strubbelingen?

 2. het is heel leuk en zinvol om de strafbladen van allerlei mensen te lezen ; van harte- dieven , boeven , heiligen , pesters , psycho-fanaten , personen met granaten op wat er fout gaat goed fouilleren ! . . .

 3. We weten allemaal hoe erg de gedachtepolitie in dit land is als sluitstuk van de fascistische politiestaat waar geweld van de overheid geen nuttige bijdrage levert aan het leven van mensen. Personen als Dick Schoof willen de bevoegdheid krijgen meningen weg te schrobben van het internet door websites preventief zonder toestemming van een rechter te kunnen sluiten. Dit zou de overheid dan wel heel veel bevoegdheden geven andere meningen weg te drukken. De redacteur vergeet ook zo een zaak waarbij ze een moslim meisje in de kladden hadden gegrepen die dan anti Westerse ideeën had, wat dus blijkbaar ook al niet meer mag in dit land, en je ter stond de inbeslagname van al je spullen op levert, en een forse straf van de D66 rechter. We hebben ook allemaal gezien dat de strafbaarstelling van feiten in het wetboek steeds meer opgeschoven is naar voorbereidingshandelingen, en alleen al het hebben van de verkeerde mening. Wie dus al te hard dingen roept als “omverwerpen” en “de wapens oppakken” zou zo maar eens aan de beurt kunnen zijn. Terwijl het de overheid zelf is die de democratie zo ver uit heeft gehold, dat een oproep je eigen belangen veilig te stellen door geweld te gebruiken, een natuurlijk fenomeen is in een land waar de politie de orde niet wil en kan handhaven en waar de burgers eigenrichting moeten gebruiken, zich tegen het geweld van anderen en de overheid te beschermen. Als Schoof zo graag terrorisme wil bestrijden, dient hij de kanker van de overheid aan te pakken die verantwoordelijk is voor al dit geweld in de wereld. Tot die tijd gaan we gewoon lekker een jihadistische site in elkaar knutselen (webruimte genoeg, betalen we namelijk voor) waarbij we wekelijks leren hoe we kookwekkers om moeten zetten in schakelaars voor explosieven, en hoe we kunstmest in kunnen zetten de ongelovigen te bestrijden. Ach ja, Ali had had ook opleiding scheikunde gevolgd, voordat hij in de moskee ging bidden.

 4. Pek en veren?- Nieuwe repressie

  Kanttekening.

  Als mens en actievoerder moet jezelf je grenzen kiezen en er verantwoording voor nemen. Ik ben niet een voorstander van een publiekelijke aanval met NAW gegevens van bijvoorbeeld een (er op losslaande, taserende) politieagent, waarvan er overigens wel al veel te veel zijn. Tenzij hij/zij zich natuurlijk publiekelijk zelf bijvoorbeeld in de media, voorstaat op repressie, geweld en uitsluiting. Bijvoorbeeld Geert W.en Max. A (PVV), en volgelingen als Edwin W., ik noem maar even wat vertegenwoordigers van haatzaaien en van wat ik noem het nieuwe fascisme.

  Acties zijn voor mij gericht tegen repressie en het meewerken daaraan van bijvoorbeeld bedrijven, multinationals en (overheids)instituties en politici. Bij kwesties van ‘openbare orde’ ,wat dat dan ook moge zijn, is de burgemeester verantwoordelijk dus spreek ik als ik dat nodig acht hem/haar daar persoonlijk of publiekelijk op aan in zijn/haar hoedanigheid van burgemeester.
  Acties en actieteksten kunnen ook ergens voor zijn natuurlijk. Belangrijk om ook dat duidelijk te maken.

  Pek en veren, als huis bekladden, familie bedreigen,zomaar NAW gegevens verspreiden, etc. is mijns inziens een teken van eigen onvermogen en lafheid.

  Nieuwe repressie

  Blijft staan dat (overheids)repressie ter bescherming van zorgwekkende ‘belangen’ toeneemt, zie ook in artikel van Rob hierboven. Daaraan is inmiddels een nieuw hoofdstuk toegevoegd: instituties zelfs met behulp van onderwijs/studenten die nepnieuws van ‘echt’ nieuws(NOS???) moeten beoordelen. Alsof een autonome en heldere geest dat zelf niet kan.
  Voor dat je het weet wordt een eigen mening, niet mainstream actie en satire gezien als nepnieuws. Terwijl de NOS hier en daar maar mag knippen, plakken en vervormen. De reactie van de NOS op de actie van LAKS(oprichten eigen partij) was te kinderachtig voor woorden.

  • Martin Vrij-land ;
   Wat kunt u praktisch doen? Zomaar enkele voorbeelden: Stem niet meer, op de huidige partijen zodat u de politieke toplaag laat blijken dat u hun leugens doorziet. Bent u politieagent, werk dan bijvoorbeeld niet meer mee aan huisuitzettingen. Bent u deurwaarder, zie dan in dat u uw medemens niet langer in de problemen wilt brengen. Bent u gemeenteambtenaar, breng dan mensen niet langer in de problemen door uitkeringsaanvragen weken te laten liggen omdat dit nu eenmaal het beleid is. Bent u jeugdzorg medewerker, haal dan geen kinderen meer onterecht bij hun ouders vandaan. En zo kan ik een hele waslijst bedenken aan beroepen en omstandigheden, waarin iedereen met een gezond verstand weer naar zijn of haar geweten leert te luisteren en niet langer meewerkt aan het principe ‘Befehl ist Befehl’. Het wordt tijd dat mensen hun menselijkheid herwinnen en niet langer alleen maar kijken naar wat zijn of haar werk oplevert en welke zekerheden je daarmee voor jezelf veilig stelt. Stop dus vooral met een egoïstische leefstijl of denkwijze waarin alles draait om jezelf, je ‘huisje boompje beestje’ en je de effecten van jouw inzet niet wilt zien. Krijg weer een geweten en wordt bewust van de effecten van jouw daden op andere mensen. Ook als je slechts een klein onderdeel van een dossier onder je hoede hebt. Wordt weer menselijk en weiger taken te doen die andere mensen in de problemen kunnen brengen. Denk na en praat met anderen over hoe we dingen anders kunnen doen. Breng jezelf en je medemens weer bij de essentie van wie wij zijn. Wees niet passief en verwacht de verandering niet van boven. Verwacht ideeën over verandering ook niet van anderen: wees zelf de verandering!

   Samen in actie gaan is ook nuttig ;

   http://www.sdnl.nl/actiefolder.htm

 5. Je hoeft niet eens activist te zijn als justitie en de politie tot het uiterste gaan om iemand kapot te maken. Het volstaat als je “te veel” weet. Zo heb ik zelf in een poging om de dood van mijn vader in 1971 te ontraadselen pas in 2006 het strafblad ontdekt van de dader: een leerkracht die vele jaren voor de klas heeft gestaan op het Zernike college in Groningen. Het niet-verjarende strafblad van deze leerkracht met de strafbladaantekening “gevaarlijk!” wegens meervoudige poging tot moord op mijzelf alsmede een dode: mijn vader vlieginstructeur J.B. Bosman, de Zanden 2 te Teuge, is afkomstig van Jeugdpsychiatrisch Centrum “Zandwijk”, Scheltemalaan 11 te Amersfoort.

  Deze ontdekking heeft mij 8 jaren van zware terreur van het Openbaar Ministerie Groningen en de politie van Winschoten opgeleverd en mijn vrouw en ik moesten uiteindelijk naar het buitenland vluchten.

  Ik mag de naam van deze leerkracht hier niet vermelden want dan heb ik de “goede” naam van deze leerkracht “aangerand” en moet ik opnieuw de gevangenis in. De overige getuigen van dit strafblad (allen oud-medewerkers van justitie) zijn inmiddels óf overleden óf bewerkt door het O.M. Groningen.

  Rest mij nog te vermelden dat het strafblad omstreeks 1970 voor mijn persoonlijke veiligheid bleek te zijn gemaakt!

  Veiligheid en Justitie? Welnee: Gevaar en Onrecht. Zware criminaliteit èn lekker verdienen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.