Parlement geeft zeggenschap handelsverdrag aan EU

Regeringspartijen plus D66 en CDA hebben de Nederlandse zeggenschap over CETA overgedragen aan de EU. Dat blijkt uit de verwerping van de motie van de SP van gisteravond die stelde dat het vrijhandelsverdrag met Canada eerst door de nationale parlementen moet worden goedgekeurd, voordat Brussel hiermee verder kan gaan.

President van de Europese Commissie Juncker wilde al de nationale staten passeren en het handelsverdrag met Canada (CETA) direct ter goedkeuring voorleggen aan het Europese Parlement en de Europese handelsministers.

Minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking was het hiermee volstrekt oneens, zij wilde het handelsakkoord met Canada voorleggen aan de EU-lidstaten. Hierdoor zou over het onderhandelingsresultaat ook geen referendum, bijvoorbeeld in Nederland kunnen worden gehouden, omdat daarin nieuwe wetten getoetst kunnen worden. Zij is nu gepasseerd door de regeringspartijen en hun vriendjes in het parlement.

MOTIE SP
overwegende dat CETA een gemengd verdrag is dat ook moet worden goedgekeurd door de nationale parlementen;

constaterende dat de Europese Commissie evenwel van mening is dat CETA “voorlopig” in werking kan treden voordat de nationale parlementen instemming hebben verleend;

verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met voorlopige inwerkingtreding van CETA, zolang de Tweede Kamer niet heeft ingestemd met het verdrag, en gaat over tot de orde van de dag.

CETA is een soortgelijk handelsverdrag als TTIP met de VS. Dit lijkt een voorbode van de manier waarop VVD, PvdA, D66 en CDA de Nederlandse zeggenschap over het TTIP op dezelfde manier zullen verkwanselen!

Het is niet alleen Brussel die steeds meer bevoegdheden en macht naar zich toe trekt, maar het is even goed het Nederlandse parlement dat voortdurend zeggenschap overdraagt aan de EU.

Opvallend ook dat dit alles zich zoals vorig jaar afspeelt tijdens de vakantiemaanden. Stil en geruisloos bijna.

Lees ook: NL buitenspel

10 Comments

 1. Vind ik niks vreemd gezien de enorme prijsstijgingen van het voedsel, terwijl ze zeggen dat er geen inflatie is?
  Sta voor 100% , dat gelobby hierover in de ban gedaan moet worden, land is van het volk en niet van de banken en bedrijven?

 2. Interview 1188 – James Corbett Explains What Everybody’s Missing About Brexit
  https://www.corbettreport.com/interview-1188-james-corbett-explains-what-everybodys-missing-about-brexit/

  SHOW NOTES
  The European Union always was a CIA project, as Brexiteers discover
  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/04/27/the-european-union-always-was-a-cia-project-as-brexiteers-discov/

  Revealed: The secret report that shows how the Nazis planned a Fourth Reich …in the EU
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourth-Reich–EU.html

  The EU was a Contrivance of a 1955 Bilderberg Meeting
  http://www.activistpost.com/2016/06/the-eu-was-a-contrivance-of-a-1955-bilderberg-meeting.html

  Italian Banks Tipped As Next Crisis
  http://theinternationalforecaster.com/International_Forecaster_Weekly/Italian_Banks_Tipped_As_Next_Crisis

  EU Unmasked: After Brexit, Plans for Full EU Superstate Revealed
  https://www.corbettreport.com/eu-unmasked-after-brexit-plans-for-full-eu-superstate-revealed/

  Real Solutions Arise Out of the Greek Crisis
  https://www.corbettreport.com/real-solutions-arise-out-of-the-greek-crisis/

  The JFK Myth: The Federal Reserve and Executive Order 11110
  https://web.archive.org/web/20120128094115/http://www.freedomforceinternational.org/freedomcontent.cfm?fuseaction=jfkmyth

 3. 2e poging want youtube video embedden geeft een 403 error. Dan maar gewoon de link posten.
  Hoe kan ik weten welke code ik wel en niet kan gebruiken?

  Stefan Molyneux – The story of Your Enslavement https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A
  Uit 2010 alweer maar u zult verbaasd staan over hoe actueel de content nog immer is!

  Over onze volkshuisvesting en de persoonlijke huishouschuld lijken inmiddels ook nog weinigen zich meer druk te maken. Hoewel stijgende huizenprijzen bij gelijkblijvende salarissen toch al ’n licht zou moeten gaan laten branden of wanneer men (CBS) zoals onlangs constateert dat het voor alleenstaande starters inmiddels vrijwel schier onmogelijk is geworden nog een huis te kunnen kopen is het establishment er als de kippen bij om te beweren dat het niet aan te dure en opgedreven huizenprijzen ligt maar aan onvoldoende leencapaciteit! Waarom het een slimme Z is schuldslaaf te worden middels het aangaan van een hypotheek om te profiteren van de hypotheekrenteaftrek legt Mack (geen Fred of Fanny) uit middels een (FTM) Robin Fransmannetje met snoepjes. ‘Wat is hypotheekrenteaftrek nou eigenlijk? Mack (7) legt uit: https://www.youtube.com/watch?v=9lC_L24l8G4

  kijken of het zo wel lukt…

 4. Het komt er dus op neer dat de regeringscoaltiepartijen PvdA, VVD ondersteund door CDA en D’66 de SP motie hebben verworpen en ook deze nationale bevoegdheid uit handen hebben gegeven aan Brussel !

 5. Parlement is zgn gekozen door het volk, maar zulke cruciale nvraagstukken rondom het verdrag moeten aan de burgers voorgelegd worden, voordat ze erdoorheen gesluisd worden?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.