Opvanghuis.nl – helpt dakloze medelanders

Dakloosheid komt in Nederland te vaak voor. Een particulier initiatief vanuit Limburg biedt belangeloos hulp aan vrouwen en kinderen zonder onderdak, die niet door andere initiatieven geholpen (kunnen) worden.

Opvanghuis.nl biedt gratis kleinschalige noodopvang, in de vorm van tijdelijke huisvesting bij eerwraak, huiselijk geweld, misbruik, en dergelijke. De mensen van opvanghuis.nl vangen het hele jaar door vrouwen en kinderen op die geen dak meer boven hun hoofd hebben en helpen hen vervolgens aan woonruimte. Zij werken vanuit Zuid-Limburg en doen hun werk in stilte.

Zij kiezen voor anonimiteit om de cliënten zoveel mogelijk te beschermen, die vaak op de hielen gezeten worden door partners of andere relaties. Opvanghuis merkt dat in hun vijfjarig bestaan, waar ze vroeger een beperkte periode van het jaar nodig waren, dat nu twaalf maanden lang een beroep op hen wordt gedaan. Vergeleken bij de blijfvanmijnlijf-huizen is hun anonimiteit vele malen groter en zijn zij flexibeler in de opvangmogelijkheden.

opvanghuisZij verbinden aan de opvang direct de eis van actie. De geholpen mensen krijgen tijdelijke opvang en worden gestimuleerd en gesteund om op zeer korte termijn nieuwe woonruimte te bemachtigen. Dit lukt in 99 procent van alle gevallen. Zo worden de mensen ’s morgens om 6 uur gewekt om vooral iedere dag nuttig te gebruiken en om zichzelf weer op weg te helpen. Blijkbaar heeft deze aanpak succes.

Opvanghuis.nl is een particulier initiatief dat geen enkele subsidie krijgt en evenmin wenst. Zij willen niet gestoord door allerlei beknellende regeltjes mensen in nood kunnen helpen. Zodra zij subsidie zouden krijgen, dan zijn hieraan direct eisen verbonden zodat ze niet meer in alle vrijheid en flexibiliteit hun werk kunnen doen. De opvang en steun betalen ze uit eigen zak.

Wat elders in het land bijna niet meer lukt, gaat hier wel. De ontheemde medelanders vinden een onderkomen. Opvanghuis.nl richt zich nadrukkelijk niet op vluchtelingen. De jongeren en vrouwen, al dan niet met kinderen, moeten in het bezit zijn van een Nederlands, Duits of Belgisch paspoort of identiteitskaart. Hulp aan buitenlandse vluchtelingen is een specialiteit waarvoor ze niet hebben gekozen.

Contact: opvanghuis.nl

Rob Vellekoop, 11 juli 2016

8 Comments

 1. Wij hebben al langer gespot dat de hulpverlening aan de daklozen spaak loopt en dat geen directe verbeteringen van de overheid te verwachten zijn. Blijkbaar te moeilijk mensen in een huis te dumpen, ze een uitkering te geven, en wat geld hun leven weer op orde te maken, met hulp van maatschappelijk werk. Je gaat dan bijna geloven dat de overheid mensen ook niet wil helpen, anders was het al lang geregeld.

  Elk particulier plan kan dan wel goed bedoeld zijn maar zo lang de overheid ons geld af pakt, kan het nemen van de eigen verantwoordelijkheid pas echt goed op gang komen elkaar te helpen als de regering omver geworpen is, en er een anarchistische heilstaat tot stand gekomen is. Wat de overheid niet kan (mensen helpen, ondersteunen, voorzien) kan dan opeens wel. De overheid die problemen maakt kan ze niet oplossen. Soms denk ik wel eens ambtenaren in dit land iq-testen toe te moeten sturen, ondanks het feit dat die niet heel betrouwbaar zijn, omdat het onrecht dat zij veroorzaken kennelijk pas kan verdwijnen als ze in zien, dat ze fout zitten. Zouden ze eigenlijk wel een geweten hebben? Voor mij is elke ambtenaar star, onwelwillend, en dwars. Dus moeten particuliere instanties de problemen oplossen die door de overheid gemaakt worden. Het in de brand steken van de Tweede Kamer na de verbouwing levert je meteen karmische punten op. Jullie zijn toch ook voorstander van geweld? 🙂

 2. ZO WORDEN ZIJ IN EEN HEEL AFHANKELIJKE-ARME-ANONIEME-SCHULD-POSITIE GEBRACHT TEN OPZICHTE VAN DIEGENEN DIE HEN “HELPEN” MET DWANG-DRANG WAT EEN PROSTITUTIE-METHODE IS ! . . .

 3. Genoeg ruimte momenteel in de AZC-‘s, dan zijn deze tenminste gevuld?

 4. Daarvoor is met name de ‘smartmeter’ bedacht om zodoende te kunnen nagaan hoe het zit met het gemiddelde verbruik op één adres. Al die rotsmoesjes die je te horen krijgt als ze je zo’n ONVERPLICHTE meter wordt opgedrongen als zou het nóg beter je verbruik in de marges te houden (alsof de oude meter dat niet kon) is pure lariekoek.
  Buiten de extra straling wat zo’n ding produceert is het puur bedoeld om iedereen nog beter in d egaten te kunnen houden. Hoe laat je naar bed gaat, wanneer je thuis komt enz. Maar zeker of je plotseling een hoger verbruik hebt doordat je een aantal plantjes laat groeien-die-niet-mogen of een dakloze in huis hebt genomen omdat de overheid nu eenmaal meer piëteit kan opbrengen voor zielige banken dan mensen die door die zelfde banken zijn uitgekleed.
  ”Ik hou van drolland…het landje aan de europese plee” (liedtekst)

 5. Aantal daklozen in zes jaar met driekwart toegenomen

  In Nederland kwamen er tussen 2009 en 2015 iets meer dan 13 duizend daklozen bij. Dit is een toename van 74 procent. Het aantal daklozen met een niet-westerse herkomst is in diezelfde periode verdubbeld. De toename van het aantal autochtone daklozen was iets minder groot. Dit meldt CBS.
  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/09/aantal-daklozen-in-zes-jaar-met-driekwart-toegenomen

  Het aantal zal wel hoger liggen 🙁

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.