20 gevolgen asociaal beleid Rutte

Bijdrage van Gre Hulspas

Het wanbeleid van deze regering VVD en PvdA, met de partners in crime D66, SGP, CU en CDA, die dit kabinet  steeds aan een meerderheid helpen, moet echt stoppen.

Gemeentes en instanties hebben verregaande bevoegdheden gekregen waardoor uitkeringsgerechtigden niet meer menselijk worden behandeld.

Ze worden letterlijk met zo veel nieuwe asociale wetten overdonderd, dat vele burgers niet meer weten wat hun rechten zijn. Dit hoort allemaal bij een groter plan om de kleine burger uit te stuffen en/of de slavernij in te gooien, en zieken, gehandicapten en ouderen te elimineren.

Er is veel meer mis dan velen denken. Wij moeten in beweging komen met een landelijk protest, want mensen GENOEG IS GENOEG!

Twintig gevolgen van het asociale beleid die te maken hebben met de problematiek van werkloos zijn, te werk gesteld worden met behoud van uitkering, misselijke praktijken van uitzendbureaus en bijstand:

1. Basisrecht van leven
Jetta Klijnsma van de PvdA neemt Nederlanders het basisrecht van leven af. De maatregelen betekenen het einde van het basisrecht van iedereen op voedsel, kleding en een dak boven het hoofd.
Lees verder: 1 juli 2014 Einde Basisrecht

2. Akkoord over aanpassing plannen bijstand en Wajong
Zo is afgesproken dat jonggehandicapten (Wajong’ers) worden herkeurd en 5 procent van hun uitkering moeten inleveren. In de bijstand blijft de kostendelersnorm van kracht en geldt een verhuisplicht. De kostendelersnorm betekent dat de uitkering daalt bij meerdere uitkeringen, omdat kosten gedeeld kunnen worden. De verhuisplicht wil zeggen dat bijstandsontvangers een baan buiten hun regio moeten accepteren en daar desnoods voor moeten verhuizen. Daarbij is zeker geen rekening gehouden met de nodige verhuiskosten waar velen geen geld voor hebben. Ook is het zo dat Staatssecretaris Martin van Rijn heeft beslist dat mensen thuis verzorgd moeten worden, hoe stelt hij zich dat dan voor als de familieleden door zo’n verhuizing ver van elkaar wonen?
Lees verder: Akkoord aanpassing plannen bijstand en wajong

3. Het UWV zet terminale kankerpatiënten aan het werk
Dit gaat voor mij echt een halte te ver, kankerpatiënten die herkeurd worden tijdens hun ziekteproces en dan aan het werk gezet worden. Waarvan één uiteindelijk zelfmoord pleegde, omdat hij niet meer tegen de druk van het UWV bestand was. Meerdere kankerpatiënten lopen daar tegenaan zoals je in de link hier onder ook kan lezen. Volgens landelijk expert Tomas Rejda neemt het aantal schrijnende dossiers toe, dat is onverteerbaar.
Lees verder

4. Win een week lang personeelsuitbreiding
Tempo-Team geeft namelijk 4 specialisten weg die een week lang gratis een bedrijf komen versterken, hoe wanstaltig is dit en ja mag dit wettelijk wel?
Lees verder: Win een week personeelsuitbreiding.nl

5. Uitzendbureau verloot Oost-Europees personeel
Uitzendbureau Lugera verloot onder de borrel Oost-Europees personeel. De manier waarop de aandacht wordt getrokken en met mensen wordt omgegaan, zegt veel over het bedrijf, vindt Albert Jan Maat, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. ‘Respectloos, smakeloos en buitengewoon denigrerend tegenover mensen die hier op zoek zijn naar werk.
Lees verder

6. Ontslagen TNT werknemers opnieuw illegaal in dienst bij TNT
Vakbond Abvakabo FNV beschuldigt koeriersbedrijf TNT Express ervan dat het ontslagen werknemers opnieuw inhuurt, terwijl die nog een WW-uitkering ontvangen. ”Dat is een constructie die niet deugt en illegaal is”, zegt Etienne Haneveld, bestuurder bij de bond zaterdag. De vraag is wie roept TNT tot de orde?
Lees verder: WW-ers illegaal in dienst

7. Veel misstanden bij werken met behoud van uitkering
Er sprake is van verdringing van regulier werk, mensen die slecht behandeld worden en bijna geen van de bijstandsgerechtigden krijgt normaal loon voor reguliere werkzaamheden. Meerdere gemeenten profiteren van goedkope arbeidskrachten, die geen loon ontvangen, maar werk moeten doen dat bij de gemeenten blijft liggen’, zegt Leo Hartveld, vicevoorzitter van de FNV. Waar halen deze mensen dan hun recht is de vraag, velen zijn onmenselijk behandeld en weten niet wat te doen.
Lees verder: FNV ziet veel misstanden bij werken met behoud van uitkering

8. Toegang tot Rechtshulp door Fred Teeven beperkt
Ook hier (zie punt 7) de vraag: waar halen deze mensen hun recht, aangezien oud-Staatssecretaris Fred Teeven ( Justitie) de toegang tot rechtshulp heeft beperkt en dit kabinet zich niet langer verantwoordelijk acht voor deze misstanden en dan zegt dat je dit recht bij de rechter zal moeten uitvechten.
Lees verder: Kabinet beperkt toegang gesubsidieerde rechtsbijstand

9. Meldpunt misstanden uitkeringen
Op Facebook is een pagina met de naam “Meldpunt misstanden uitkeringen” waar ik elke dag lees en van mijn stoel val van de verhalen die daar geschreven worden. In veel gevallen worden mensen door gemeentes te werk gesteld op een manier die niet menselijk meer is te noemen. Ook kan je daar misstanden lezen van mensen die doordat zij geen dak meer boven hun hoofd hebben ook het recht op een uitkering verliezen. Allemaal onmenselijke zaken waarvan ik denk in wat voor een land leven wij nu eigenlijk nog! En waar kunnen deze mensen nog hun recht halen.
Lees verder: https://www.facebook.com/groups/177207305762866/

10. Dwangarbeiders vertellen hun verhalen
Doorbraak.eu strijdt al geruime tijd tegen dwangarbeid, het regime waarbij mensen met een bijstandsuitkering worden gedwongen om onbetaald en zonder rechten te werken. Weigeren ze, dan hangt hen een strafkorting boven het hoofd die op kan lopen tot wel 100 procent met een duur van 3 maanden. Flink wat dwangarbeiders deelden hun verhaal met deze website, velen daarvan laten zien hoe ongelooflijk rechteloos deze mensen zijn geworden door deze regering met zijn gedogers.
Lees hier de verhalen: Verhalen van dwangarbeiders

11. Opgelet, wanneer je als vrijwilliger te werk gesteld wordt!
Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering op grond van de WWB, IOAW en IOAZ, verplichten tot een tegenprestatie. (Vrijwilligers)organisaties realiseren zich nog onvoldoende dat deze mensen geen vrijwilligers zijn, waardoor er andere regels gelden. Mensen die als tegenprestatie vrijwilligerswerk doen, vallen niet onder de vrijwilligersverzekering, kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben een opdrachtgever/opdrachtnemersverhouding met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn en moet dus een verzekering afsluiten! Vele gemeentes zijn hieraan nog niet toegekomen, dus kijk goed uit!
Lees verder: Vrijwilligerswerk.nl

12. UWV stuurt werkzoekenden naar oplichters
Uitkeringsfabriek UWV stuurt werkzoekenden regelrecht in de armen van Poolse oplichters. Via de UWV-website worden uitkeringsgerechtigden opgeroepen te solliciteren bij een spookbedrijf in Amsterdam, dat kopieën van identiteitsbewijzen aftroggelt om daar vervolgens mee te kunnen frauderen.
Lees verder: Naar oplichters gestuurd door het UWV

13. Verplicht werkzaamheden in een reguliere functie (werkverdringing)
FNV Bondgenoten zegt steeds vaker te worden geconfronteerd met werknemers in het stads-, streek- en taxivervoer die hun baan verliezen om later te constateren dat hun werk door vrijwilligers wordt gedaan.
Lees verder: FNV pakt werkverdringing openbaar vervoer

14. FNV breidt meldpunt werkverdringing uit
Het komt steeds vaker voor dat mensen aan het werk zijn zonder dat zij daar een beloning voor krijgen. Denk aan gemeenten, die mensen die in de bijstand zijn beland zonder loon aan het werk zetten in de groenvoorziening, de post, de zorg, het vervoer of een andere sector. Op de link hier onder staat ook waar u werkverdringing kunt melden.
Lees verder: Boom-in-business.nl/nieuws

15. Actieplan “55-plus werkt”, werkt vooral voor het UWV
Het komt er eigenlijk op neer, je werkt eerst twee maanden gratis met behoud van uitkering. Daarna moet het bedrijf je een half jaar in dienst nemen, vaak met een nul urencontract. En daarna sta je weer op straat!
Lees verder: Actieplan 55+ werkt in voordeel UWV

16. Werk met behoud uitkering DC Solar oneerlijke concurrentie
Uit de berichtgeving bleek dat er Utrechtse bijstandsgerechtigden bij dit bedrijf werken. “DC Solar betaalt deze mensen geen loon”, schrijft Opgelicht. “Als het klopt dat de gemeente uitkeringsgerechtigden naar DC Solar heeft verwezen, is er volgens ons sprake van oneerlijke concurrentie. Immers is het zo dat werken met behoud van uitkering, deel moet uitmaken van een re-integratietraject, dus een opstap naar loonvormende arbeid of opleiding.
Lees hier verder: Oneerlijke concurrent en werkverdringing

17. Minister Asscher PvdA liegt tegen de kamer over de boetetargets UWV
Het UWV hanteert boetetargets om de Fraudewet rendabel te maken. De uitkeringsorganisatie nam dit jaar honderd extra controleurs in dienst om boetes uit te delen, onder de voorwaarde dat ze zichzelf zouden terugverdienen. “En liefst nog wat meer in het laatje brengen,” lezen we in het UWV Magazine van juni 2014 (pdf). Volgens Minister Asscher is er geen sprake van een boetetarget, boetequotum of wat dies meer zij. Die geruststelling kan ik de Kamer als verantwoordelijke voor UWV geven. Waarbij hij dus glashard liegt tegen de kamer maar dat schijnt tegenwoordig heel normaal te zijn en geen gevolgen te hebben onder de regering Rutte! Met deze maatregel is er een ware heksenjacht geopend op de uitkeringsgerechtigden en menigeen wordt dan ook als een crimineel behandeld.
Lees verder: Leugens van Asscher over boetetargets

18. Vijftig euro per maand voor jong afgestudeerden
Afgestudeerde jongeren krijgen een kans op een tijdelijke baan: zes maanden met kans op verlenging met nog eens een half jaar. En het wordt betaald: 50 euro per maand. Netto. En dan durven ze te spreken van een ‘kans’, terwijl dit volgens mij de reinste uitbating en ontduiking van het minimumloon.
Lees verder: Voor 50 euro per maand werken

19. Uitzendbureau biedt aan voor 4 euro per uur
Uitzendbureau Careermakers in Amsterdam biedt uitkeringsgerechtigden aan voor minder dan de helft van het minimumloon. De Sociale Diensten dwingen de uitkeringsgerechtigden om zich hier in te schikken, want anders wordt hun uitkering afgepakt. Zo moet iedereen zijn of haar werktijd steeds goedkoper gaan verkopen. De bedrijven die zo gefixeerd zijn op hun loonsom en hun winstmarge worden er enthousiast van. Uitkeringsgerechtigden moeten daar werken voor 4 euro per uur terwijl het wettelijk minimumloon ligt op 8,53 euro per uur. Dit is volgens mij de reinste uitbuiting.
Bron: Voor 4 euro per uur

20. Nederlanders die leven in armoede stijgt tot 2,8 miljoen
Het aantal Nederlanders dat in armoede leeft of er tegen aan zit is in 2014 opgelopen met 200.000 tot 2,8 miljoen volgens het rekenbureau van de EU Eurostat. Zij kunnen bijvoorbeeld hun energie of huur niet meer betalen, geen vlees of vis of hebben geen geld hun huis voldoende warm te houden.
Lees verder: 2,8 miljoen mensen onder de armoedegrens

In mijn beleving kunnen wij deze onrechtvaardigheden maar op één manier stoppen en dat is met een Grote Landelijke Actie waarbij wij eisen dat dit kabinet van VVD en PvdA aftreedt! Genoeg is Genoeg, de tweedeling in dit land wordt dankzij dit beleid steeds groter.

Gre Hulspas, juli 2016

legal2people
Gratis juridisch advies voor mensen in de bijstand

11 Comments

 1. Er kunnen nog gemakkelijk 20 gevolgen bij ze blijven maar voorwaarden geld uit hun duim zuigen manipuleren het is toch eens genoeg het onvoorwaardelijke heeft al te lang gewacht bi

 2. Deze gevolgen, die al meer dan 15j aan de gang zijn(euro?) hebben enolrme angst en onrust onder het publiek veroorzaakt, en ze nemen niet evenredig toe maar verergeren tot het kwadraad?
  Het vreemde van deze zaak: De besturders treken er zich niets van aan en drammen gewoon door?
  Wie stopt hen, niet alleen door discussie is gebleken?

 3. Het probleem is de mentaliteit van de leidinggevende (managers) van gemeentes ,bedrijven,hogere overheden en ambtenaren. Maar ook van de meerderheid van de bevolking.
  Ze proberen stuk voor stuk hun baantje veilig te stellen. Ze gebruiken hun macht goed. Je moet je onderdanen onderdrukken . Doe je dat niet, dan ben je zwak en zal je je mooie baantje verliezen. Daarom zal deze situatie voorlopig niet of nooit veranderen . Tenminste niet op de normale manier.
  Hier in de text worden de grootste problemen in Nederland aangekaard. Het is schandalig dat dit gebeurt maar het is de realiteit. Persoonlijk denk ik niet dat deze situatie zal veranderen vanwege dus de mentaliteit van onze leidinggevenden. Waarschijnlijk pas in een volgende generatie.
  Jammer dat wij nederlanders zo nuchter zijn als het gaat om problemen op te lossen. Maar hoe zijn deze problemen ontstaan. Dat moet je je eigen afvragen.
  Als je weet wie de veroorzakers zijn kan je afrekenen met hen. Hoe zal je vragen. Dat kan door verkiezingen en door referenda. Zal deze afrekening er komen? Nee,ik denk het niet, omdat de leiding nog steeds in handen is van mensen met een verschrikkelijke mentaliteit jegens” minderheden”.
  Dus zal je deze leiding af moeten zetten.
  Is heel moeilijk. Waarom? Omdat niemand zich een leuke baan zal laten afpakken zonder slag of stoot. Hoe kan je die asociale slecht opgevoede leiders weg krijgen? Door verkiezingen?
  Dacht het niet,omdat je eigenlijk niet meer weet of die verkiezingen betrouwbaar zijn. Misschien worden ze wel gemanipuleerd door de meest corrupte regeringspartijen die nederland ooit gekend heeft. De vrije markt.Vvd dus.
  Mijn advies is;

  Je leeft maar een keer. Dus bepaal je eigen levensweg. Laat je absoluut niet manipuleren door praatjes. Trek je eigen conclusies. Laat je eigen niet leiden door regels. Doe wat je zelf vind wat goed is. Mensen, je hebt maar weinig tijd. Maak iets van je leven,want voor je het weet is het te laat.

 4. Het demoFARcie apparaat wordt weer opgetuigd voor de act voor de buhne, we weten toch immers wat ze altijd al beweren; TINA, There Is No Alternative, immers de EU MOET, de NWO MOET:

  http://www.stopdebankiers.eu/brussel-en-democratie-twee-zaken-die-nooit-samengaan/

  Burgers? Ondergeschikt en dient als lifestock voor de adel van de neo- middeleeuwen.

  En terwijl dat vee weer noest aan de arbeid gaat omdat het nog steeds denkt wat voor later op te kunnen bouwen:

  http://www.stopdebankiers.eu/uw-pensioen-en-belastinggeld-gaan-naar-italie-om-banken-te-redden/

  Mispoes! Enne, gracia, olandesi !

 5. En zolang de domme steenezels maar blijven stemmen op bovengenoemde partijen die je lachend het graf in duwen… Met dat mandaat gaan de psycho- sociopaten, uiteraard vanuit het grote EUSSR raamwerk fijn aan de slag om iedereen tot horige/slaaf te maken:

  http://www.stopdebankiers.eu/nuit-debout-loi-travail-komt-er-in-alle-eu-lidstaten/

  Dat is nummer 1, je wordt beroofd van je vaste inkomen met als doel je flexibel te laten opdraven wanneer het Keizerrijk Multionational uitkomt, uiteraard voor een appel en een ei, want HUN winsthonger mag NIETS in de weg staan.

  http://www.stopdebankiers.eu/pensioenroof-wat-gebeurt-er-met-onze-1400-miljard-en-waarom/

  Dat is nummer 2, je wordt beroofd van datgene wat uitgesteld loon is in het kader van het EUSSR “solidariteits” pact en er zijn geen makkelijker te scheren schapen dan die domme, gezagsgetrouwe, gehoorzame, volgzame, star calvinistische kaaskoppen en het is natuurlijk ook nog eens een prachtige manier om van ongewenst oud volk af te komen door ze op die manier zo snel mogelijk het graf in te helpen. Een bijzonder fijne gedachte overigens dat je daar al die jaren braaf voor geploeterd hebt.

  http://www.stopdebankiers.eu/vvd-een-schuldenmachine/

  En dat is nummer 3, met de schuldenstrop strak om je nek kunnen ze alles met je doen wat wat ze maar willen en het past perfect in het kader van de schulden unie die de EUSSR belichaamd en natuurlijk het monetaire systeem dat met schulden moet blijven gevoed.

  Hoe heeft het allemaal zo ver kunnen komen? Omdat ons “unieke volk” klaarblijkelijk nog te stom is om voor de duvel te dansen:

  http://www.onsfundament.nl/waarom-verdwijnen-er-zo-veel-vaste-banen/

  http://www.onsfundament.nl/hoe-zit-het-nu-echt/

  http://www.onsfundament.nl/verzorgingsstaat-voor-multinationals/

  http://www.onsfundament.nl/waar-ligt-onze-grens/

  http://www.onsfundament.nl/schijt-aan-de-klant-en-aan-de-werkvloer/

  We zijn toch zo “dedicated to our jobs” en blijven er tomeloos voor sloven maar neo- liberaal heeft niets anders dan dikke vette lak aan je!

  Die Fransen wisten het in 1789 wel, guillotine en tsjak, kop eraf en deze methode werd in Frankrijk nog begin 20e eeuw toegepast. Kan dat val mes niet terug uit het vet worden gehaald? Zullen we de schroom afwerpen en er raad mee weten?

  • Die stomme steenegels hebben een recht om te stemmen,het gaat om die andere bijna 50℅ van de niet stemmers die het wel hadden moeten doen,dit zijn meestal de grootste klagers…

 6. FNV een hypocriete club, mvr, Agnes Jongerius toen der tijd voorzitter van deze Donald Duck Club heeft exact uit gevoerd wat Kabinet Rutte 1 haar heeft opgedragen, de club is verlaagd tot een papieren tijger. En deze kaviaar socialiste van de PvdA is beloont met een zetel in Brussel met een jaar inkomen van € 350.000 duizend euro per jaar en dit inclusief allen toeslagen. Deze mvr. heeft de mentalitijd van een Hoeren madam van een hoerenkast maar dat zijn we al gewend van de salonpooiers club PVDA

 7. Vergeet niet dat het snoeien van de paddestoelen en het verwijderen van de schimmel, de inwendige rot niet doet verdwijnen.
  De zichtbare knechten voeren openlijk uit wat dieper in het systeem verlangt wordt.
  Natuurlijk is met name de VVD genetisch juist uitgerust om de minachting voor de minder bedeelde mens tot volle uitdrukking te brengen en de PvdA heeft al die jaren een schijnbetrokkenheid voor de gewone man opgehouden en is nu in staat het meest afschuwelijke stuk reptiel te produceren in de vorm van heks Klijnsma. De aftandse pad S. Dijkstra was te gast bij de Bild.b. en gaat haar diensten aanbieden bij de club waar al de afschuwelijkheden die in het artikel genoemd zijn, in diepste zin afkomstig zijn.
  Geheime clubjes waaronder de Bilderb. zijn de rottende fundamenten die diep in het vlees der natie het politieke gangreen veroorzaken waarvan de 20 opsommingen het bewijs zijn.
  Die kennis bestaat niet onder het volk en indien er al sprake van zou zijn, wordt dit grondig teniet gedaan door de media, met name de NOS (onderdeel van het ministerie van propaganda).
  Binnenkort steekt Kutte zijn kop weer door het gat en mag iedereen zijn taarten weer gooien. Verkiezingen heet dat schijnbaar. Daar laat hij zich voor lenen. Dan komt de volgende lichting hoeren om verder te gaan met ‘DE AGENDA’.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.