IJslanders krijgen aandeel in staatsbank

De IJslandse minister van Financiën Minister Bjarni Benediktsson heeft beloofd dat iedere IJslander een aandeel in de  Íslandsbanki bank krijgt.

Tijdens het nationale congres van de Onafhankelijkheidspartij, waarvan Bjarni voorzitter, bracht hij zijn idee naar voren om 5% van de aandelen in Islandsbanki’s te verdelen onder iedere IJslander. In waarde zou dit neerkomen op iets minder dan 30.000 IJslandse Kroon per IJslander.

Schuldeisers hebben de IJslandse regering gevraagd hun aandelen in Íslandsbanki’s holding company over te nemen. Met deze actie zou IJsland eigenaar worden van twee banken.

De minister van Financiën Benediktsson zegt dat dit waarschijnlijk meer vreemd kapitaal zal aantrekken.Er is nog niet concreet beslist wanneer het 5% aandeel in de bank –  die volledig in eigendom van de staat komt – zal worden verdeeld en op welke manier.

In Nederland is de minister van Financiën bezig om het 100% staatsbelang in ABN-AMRO desnoods met verlies te verkwanselen! Het IJslandse idee om aandelen in staatsbelang te houden en vervolgens aan de burgers te geven is voor NL een ongehoord en ondenkbaar idee.

Rob Vellekoop, 1 november 2015

4 Comments

 1. ER IS NU EEN ALTERNATIEF!!!!!!!!!!
  In navolging van de acties van ‘Ons Geld’, je weet wel die club bestaande uit acteurs die de aanleiding waren voor een discussie in de kamer over hoe en wie het geld beheerd, is er een bank in oprichting.
  Zonder winstoogmerk maar wel voor girale transacties!!!
  De eerste stap op weg naar een misdaadvrij betalingen en geld verkeer.
  Ik doe mee, wie volgt!!!!!!

  Beste rob,

  Gefeliciteerd! Wanneer we het aantal van tenminste 16.000 rekeningen bereiken, ben je één van de Oprichters van de depositobank. Hartelijk dank hiervoor. Mede door jouw besluit kunnen we met elkaar de bancaire sector veiliger en stabieler maken.

  Je hebt ons gemachtigd om €50,00 af te schrijven, maar alleen wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan.

  Wij zullen je gedurende de looptijd van de campagne op de hoogte houden van de progressie. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingen met betrekking tot de vergunningaanvraag en aandacht in media en politiek.

  Neem bij vragen gerust contact met ons op en deel ons initiatief ook met zoveel mogelijk mensen. Want hoe hoger het aantal rekeninghouders, hoe lager de kosten per persoon zullen zijn.

  Hartelijke groet,

  Stichting Full Reserve

  Richard van der Linde
  Dave Dirks
  Niels van Rossem
  Paul Buitink

  Ons Geld kondigt nieuwe veilige non-profit nutsbank aan
  Nieuw initiatief voor een veilige non-profit nutsbank

  Beste wereldverbeteraar,

  Mede dankzij uw steun krijgt het debat over geldschepping steeds meer vorm. Vorige maand was Ons Geld te gast bij de vaste Kamercommissie Financiën voor een hoorzitting over het geldstelsel. De volledige videoregistratie staat online. Als vervolg hierop wordt de Minister van Financiën nu verzocht om een kabinetsreactie op ons burgerinitiatief. Beide worden dan besproken in de Tweede Kamer. Wij hebben goede hoop dat politici beginnen te begrijpen hoe het geldstelsel werkt en vooral ook dat het sterk kan worden verbeterd.

  Eén van onze stellingen is dat het publiek meer keuzevrijheid moet krijgen. Wie nu geld wil sparen bij een bank, is gedwongen zijn geld uit te lenen. Het geld staat daarmee bloot aan de risico’s die de bank neemt. Wij pleiten voor geheel veilige, dus échte spaarvormen. Diverse Kamerleden bleken ontvankelijk voor dit idee.

  Niet alleen in de politiek is deze gedachte opgepikt. Ook in ondernemend Nederland vindt het gehoor. Richard van der Linde heeft de handschoen met een team van professionals opgepakt en is het proces ingegaan om een 100% veilige non-profit bank te starten: ‘Depositobank’. Vreemd genoeg is het vergunningstelsel daar niet op voorzien. Geheel veilig bankieren is iets nieuws voor banken en toezichthouders. Wij steunen Richard dan ook in zijn streven om deze veilige bank desondanks voor elkaar te krijgen. Het zal wat duwen en trekken worden. Maar we achten het goed haalbaar.

  Deze “100% reserve bank” heeft geen winstoogmerk en wordt ondergebracht in Stichting Full Reserve. Op 14 november start een grote crowdfundingcampagne om deze depositobank mogelijk te maken. Bij 16.000 ‘oprichters’ wordt de bank een feit. Van een Oprichter wordt een éénmalige incassomachtiging gevraagd van €50, waarvoor deze een jaar lang een rekening krijgt bij de opening. Naar verwachting zal daar ongeveer een jaar voor nodig zijn. Stichting Full Reserve zal het geld alleen incasseren als aan verschillende voorwaarden, waaronder het aantal van 16.000 rekeninghouders, is voldaan.

  Crowdfundingcampagnes hebben een grote kans van slagen als er vrij snel na de start al een fors deel van het doel is behaald. Daarom nodigt Stichting Full Reserve u nu al uit om Oprichter te worden, nog vóór de campagne start. Dan staat er voor het grote publiek straks al een overtuigend aantal op de teller.

  Het bestuur van Ons Geld ging u al voor, maar ook prominenten als Willem Middelkoop, Eric Smit en Wouter Koolmees van D66 spreken zich uit voor een full reserve bank. Het initiatief van Stichting Full Reserve is dé manier om aan de politiek en de centrale bank te laten zien dat er behoefte is aan een gewone, saaie, maar geheel veilige bank.

  Ga naar de invite only pagina die tot 14 november actief is. U vindt daar alle informatie en kunt in een paar, simpele stappen Oprichter worden. Wij willen dit van harte bij u aanbevelen.

  Monetaire hervorming komt niet vanzelf. Die moeten we afdwingen. De introductie van ‘full reserve bankieren’ is daarbij een concrete, haalbare en zinvolle eerste stap.

  Ik word oprichter!

 2. Maar nog steeds (gvd): https://delangemars.nl/2013/09/25/fabrikant-jsf-op-zwarte-lijst/
  Neen, niet gvd; ik vind de houding van onze huidige regering vooral lachwekkend; alsof zij allen onbenullige kleuters zijn. Maar vanwege de immense ellende die dit voor velen van ons teweeg brengt, noem ik het – in passender bewoording – slavernij.

  Ik zie onze Nederlandse regering dan ook – als onderdeel van het internationale regeringenkartel – als behorend tot “de oude wereld”.

  WIJ gaan ons hiervan ONTDOEN. NU. Het is in volle ontwikkeling.

  • Daarom moet het gelobby in het staatsbestel nu ophouden zijn giftige wortels te ontwikkelen!

 3. In elk geval één land die het voorbeeld geeft aan onze Europese politici (en de rest van de wereld).
  Beter dan niets 🙂

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.