Bankgeheim ligt sinds 14/10 op straat, wie (be)grijpt het?

Op 14 oktober heeft in Den Haag een historische hoorzitting plaatsgevonden in de Tweede Kamer naar aanleiding van het burgerinitiatief over geldschepping en rente. Nooit eerder werd in het parlement in het openbaar de geldschepping door particuliere banken besproken!

Het feit dat de geldschepping voor 95% wordt overgelaten aan de particuliere banken en slechts voor 5% wordt gestuurd door DNB werd door de aanwezigen van de hoorzitting niet in twijfel getrokken. Alsof dit de normaalste zaak van de wereld is.

Iedere bank (er zijn meer dan 800 bankinstellingen in NL met deze bevoegdheid) heeft een boom in zijn tuin waarvan hij op ieder moment geld kan plukken. Op deze manier schept hij geld en leent het uit tegen rente. Dat is geldcreatie. Dat scheppen van geld kost de bank helemaal niets. Het is niet meer dan een boekhoudkundige handeling die banken miljarden aan rente en macht oplevert!

De Amerikaanse president Jefferson zei niet voor niets:

“Ik ben er van overtuigd dat banken een grotere bedreiging zijn voor onze vrijheid dan vijandige troepen. Het uitgeven van geld zou moeten worden afgepakt van de banken en teruggegeven aan hen die dit toebehoort”.

Deze kwestie met de banken speelt al enkele eeuwen en tot nu toe hebben zij vrij spel. Zij hebben ooit het privilege van geldschepping gekregen en zij hebben dit tot op de dag van vandaag nog steeds in handen. Blijkbaar beschikken zij over een enorme macht om het monopolyspel van de geldschepping zolang ongehinderd vol te kunnen uitvoeren.

Wat Jefferson zegt is dat de partij die de geldschepping in handen heeft de werkelijke macht heeft. Dat is de reden dat in een democratie zoveel mis loopt. De burgers zijn niet aan de macht, via hun volksvertegenwoordigers, maar de eigenaren van de banken die de geldschepping beheren. Burgers kiezen in feite marionetten die binnen een zekere marge mogen acteren, maar wezenlijk niets aan het financiële systeem kunnen veranderen, omdat de vertegenwoordigers van deze eigenaren, de banken aan de geldkraan zitten.

money_tree5Wanneer een centrale bank dus meer geld in de economie wil pompen dan hebben zij de banken daarvoor nodig! Willen de banken niet meewerken dan kan het keurig uitgestippelde economische beleid bij het grof vuil. Zo machteloos zijn regeringen.

Het feit dat particuliere banken geld kunnen maken stond niet ter discussie. Weinig mensen schijnen hiervan echter op de hoogte zijn: 80% van de bevolking kent dit geldcreatie-principe niet en de meerderheid van de economen evenmin. Het wordt dus niet onderwezen op scholen!

 

Iedere euro die banken uitlenen wordt eerst door hen gecreëerd waardoor geld in omloop komt afhankelijk van de mate waarin banken het interessant genoeg vinden om geld uit te lenen. Op deze manier sturen zij de economie en werken al dan niet mee aan het economische beleid dat een regering uitstippelt.

Een belangrijke consequentie van de geldschepping door particuliere banken is ook dat de belastingbetaler meer dan 8 miljard rente per jaar moet betalen over de uitstaande staatsschuld. Terwijl als de overheid zelf geld zou scheppen de burger geen rente meer hoeft op te brengen en de overheid ook geen staatsschuld meer heeft.

Daarnaast speelt de kwestie van de rente. Banken brengen hun klanten een vergoeding in rekening die zij moeten betalen voor het ontvangen van een geldlening. Deze rente wordt echter niet gecreëerd! Door de particuliere banken kan nog zo veel geld worden gecreëerd, maar er zal altijd een tekort aan geld zijn, doordat enorme bedragen aan rente moeten worden opgehoest.

Meer info:
Position paper_ING
Position paper Van Egmond
onsgeld.nu
Hanneke de Vries leent geld bij de bank
Boekje open over banken

Rob Vellekoop, 16 oktober 2015

21 Comments

 1. beste robvdz, ghelaas het enige wat je doen kan, is er voor zorgen dat jij het fijn hebt. als ik het zo hoor, is dat daar waar jij bent, niet echt mogelijk, dat houdt in dat je betere gronden op moet zoeken, ook is het zo dat om het fijn(er) te gaan hebben, je eerst uit dat gesticht moet, je kan nog zo wakker zijn, de invloed is te groot, een ieder is een actieve deelnemer aan het gesticht wat we de samenleving noemen. niet stemmen….. ja dat is toch wel het minste wat je doen kan.

  the best revenge is living well!

  • Zolang in dit land nog niet het bewustzijn is doorgedrongen van het eigen bloed en bodem gevoel waardoor men maar blijft zoeken naar aziatische religieuze modellen vanuit de hindoe tradities als compensatie van wat hier in de vroege eeuwen is kapot gemaakt, ga ik mijn eigen cultuur herstellen. Daar waar de samenleving nog dermate primair is dat ik kan zijn wie ik ben is de slagingskans het grootst.
   Ik ben iemand van de germaanse kultuur in wiens genen dit is gebakken en bij tijd en wijle komt dit onversneden naar het oppervlak. Daar ben ik trots op en daar ligt mijn kracht. Dat is wie ik ben en wil zijn. En dat kan overal omdat ik mijzelf meeneem.
   Suriname is een land wat grotendeels is vormgegeven door de Nederlanders die daar met kracht en ziel gewerkt hebben en veel bereikt. In die geest wil ik voortgaan omdat ik daar onbelemmerd mijzelf kan manifesteren in op een na genoeg onbeschreven blad.
   De helft van de energie die ik in dit deel van wereld kwijt ben, Europa, is vechten tegen de programmering en de andere met het verwezelijken met de oergedachte en vrijheid van waaruit alle energie voortkomt, de sociale structuur in harmonie met de bodem.
   Klinkt allemaal warrig maar voor mij klip en klaar.
   Mocht dit land ooit in een dermate chaos belanden waardoor primaire gedachten weer welkom zijn, ben ik er bij! Erbij om te bouwen op een manier zoals het eigenlijk zou moeten.

  • Dat is het met cash toch ook?
   Ruilen tegen een vodje papier wat niet gebacked is door goud of zilver.
   Dan ruil ik liever tegen iets wat wel te eten is.

  • Gaarne uitleg over de toegevoegde waarde van het gebruik van een financieel stelsel om te leven aangezien het geen enkele functionele waarde heeft. Men kan geld niet eten, men kan er geen voedsel mee verbouwen en het enige nuttige wat ik kan bedenken is dat het gebruikt kan worden om je aan te warmen (papiergeld).
   Het wordt er vanaf kinderleeftijd ingestampt dat de mensheid niet kan functioneren zonder financiele middelen, toch heeft de homo sapiens langer zonder als met financiele middelen geleefd. Ruilhandel is ook zo beangstigend want blijkbaar laat je liever een vreemde bepalen wat voor waarde er aan je eigendommen hangt (banken bepalen waarde van geld wat weer de waarde van goederen bepaalt) als dat mensen het onderling bepalen. Naief wezen de mens……..

   • Je kunt natuulijk altijd 100% all-rounder worden. Dus dat je alles wat je nodig hebt om te leven zelf produceert en niet je meel ruilt voor eieren als je dat niet wilt.

 2. Hoor nog zeggen zoveel mogelijk schulden maken
  Dan hang j je voor rest van je leven?

 3. Ooit breekt er een dag aan waarop we lachen dat we vroeger geld hadden, het gebruikten, en nog echt geloofden ook dat het ons welvaart zou bieden. Fictieve stukjes papier waar de mensen hun leven voor gaven, het in stand te houden. Het waren toen de slimme mensen die zich er als eerste van los wilden breken, omdat zij als eerste in zagen dat het nooit zou werken en dat het de mens teveel nadeel zou bieden. Een wereld zonder geld is een wereld waarbij de mensen gezamenlijk opkomen voor hun belangen, welvaart en welzijn, en waarin de macht weer terug is gelegd bij de burgers, waar het ook hoorde, voordat de bankenmaffia het gezag van complete landen in beslag nam.

  • Zal de mens degene zijn die lacht over het gebruik van een financieel stelsel of zal het de volgende dominante diersoort zijn is die zich verbaast over de stomiteit van de homo sapiens?
   Verder ben ik compleet met je eens dat het gebruik van een fincieel stelsel geen enkele praktische functionaliteit heeft en zelfs evolutietechnisch gezien niet natuurlijk is.

  • Je schaft toch ook niet de elektriciteit af omdat er soms ongelukken gebeuren? Het is in de verkeerde handen en is misbruikt voor verkeerde doeleinden maar blijft toch een uitvinding wat een vlotte economische doorstroming bevorderd.
   Geld is als bloed. Hoe beter het stroomt des te gezonder is het lichaam. Maar dan wel vrij van ziekten en trombose. Trombose in het geldwezen is wel degelijk aan de hand op dit moment want het verstopt de vaten en de energie blijft op sommige plekken hangen.
   Grote transacties zijn niet mogelijk zonder geld.
   Als je een huis wil verkopen aan iemand die 5000 schapen heeft, bereid je dan voor op een verder bestaan als boer of slager.
   De kwestie is het beheer en de creatie ervan. Rente is de sleutel tot slavernij en wie de vergadering gezien hebben kunnen duidelijk de problematiek herkennen. Banken stribbelen op allerlei manieren tegen en de politiek weet gewoontegetrouw weer eens niet waar ze het over hebben.
   Aan die slome donders moeten we de besluitvorming dan overlaten…
   Terwijl de ommezwaai zo eenvoudig is maken ze er een dilemma van met veel bla bla. Banken zijn als de dood om de kip met de gouden eieren te verliezen dus de lobbymachine draait op volle toeren om maar te zorgen dat de politici bestookt worden met risicoanalyses en persoonlijk gewin als ze maar doen wat de banken zeggen.
   Mocht het dan toch zover komen dat er een reform dreigt, zien we de macht van de verborgen hand weer terug in de vorm van sancties van het grote bedrijfsleven en andere kapitaalinstanties die tot dusver steeds het heft in handen hadden.
   Daarom alleen al is het toch voor een kleuter te snappen dat stemmen alleen bestaat voor de z.g.n. democratische illusie.
   Dit schaakspel is een heel erg belangrijke actie om te zien waar niet alleen de machtsaccenten liggen maar ook wat de volksvertegenwoordiging nog eigenlijk waard is.
   Ieder oprecht mens in de politiek zou per direct 100% op de hoogte moeten zijn hoe het geld/bankaire systeem werkt en hoe we in de houdgreep gehouden worden door een internationaal monetair maffiasysteem. Op basis van deze kennis zou onmiddellijk iedere motie en wetsvoorstel op tafel moeten om een einde te maken aan de bloedzuigerij.
   De staatsschuld is in hoofdzaak gebaseerd op schuld door rente en dat geld vloeit weg naar bancaire instituten. Private ondernemingen dus.
   Waarom zou de overheid dat belang moeten dienen?
   Iedere ondernemer wordt uitgemolken en platgelegd, behalve de geldmaffia!!!!!!!!!!!
   Er loopt een hele vieze kleffe rode draad door de besluitvormings organen en de bancaire maffia. Afpersing bestaat!!!
   Dan komt de klap op de vuurpijl…..gaan wij daar in mee???

   We moeten als eis stellen: Monetair/bankaire hervorming of geen bewindvoerings mandaat!!!!!!!!!!!

   (onder de 33% geen mandaat. stem niet blanco, stem niet)

   • -Je schaft toch ook niet de elektriciteit af omdat er soms ongelukken gebeuren?

    Om geld met electriciteit te vergelijken is net zoiets als voedsel met stenen vergelijken, geld heeft op zich geen enkele functionaliteit.

    -Grote transacties zijn niet mogelijk zonder geld.
    Als je een huis wil verkopen aan iemand die 5000 schapen heeft, bereid je dan voor op een verder bestaan als boer of slager.

    Kom ik weer heel flauw met de vraag: wie bepaalt de financiele waarde van een artikel / huis? Daarnaast zal de handel in huisvesting tevens een ommezwaai krijgen zonder financiele middelen aangezien het dan niet meer een statussymbool is (wonen in een te hoog gewaardeerde koopwoning in een elitewijk is opeens niet meer van toepassing) maar gewoon een dak boven het hoofd.

    -Het is in de verkeerde handen en is misbruikt voor verkeerde doeleinden maar blijft toch een uitvinding wat een vlotte economische doorstroming bevorderd.

    Welke garantie is er dat het niet meer in verkeerde handen terecht zal komen en als het onder beheer van het volk is zal het eigenlijk overbodig blijken te zijn.

    Zoals ik al eerder aangaf, de homo sapiens heeft langer zonder als met een financieel stelsel geleefd en er zijn kleine groepen mensen die dat nog steeds doen. De kennis om in de huidige welvaart te leven zal niet plotsklaps verdwijnen zonder financieel stelsel en waarschijnlijk zelfs veel effeccienter toegepast worden met zeer waarschijnlijk ook een eerlijkere verhouding aangezien het winstbelang weggenomen is zonder financieel stelsel. Opeens zullen windmolens niet ‘zogenaamd’ te duur zijn maar een zeer goed alternatief voor fossiele brandstoffen, opeens zal het belang van een verdediging van de planeet tegen ruimtepuin een hoge prioriteit kunnen krijgen omdat er geen financiele rem zal zijn (het is niet de vraag of er rommel tegen de Aarde gaat klappen maar wanneer: Yucatan, Tunguska en zeer recent een incident in Rusland wat met een sisser is afgelopen aangezien het boven een stad als Amsterdam waarschijnlijk andere gevolgen zou hebben gehad als een paar ruiten en enkele duizenden licht gewonden).

    Ik kan heel goed indenken dat de meeste mensen waarde hechten aan een financieel stelsel aangezien het er letterlijk en figuurlijk ingestampt wordt op zowel scholen als mbv. de media. Dan is het heel moeilijk zoniet bijna onmogelijk om te bedenken hoe de mensheid zou leven / functioneren zonder financieel stelsel.

     • 🙂
      Is je goed recht alleen ik heb je lang genoeg zien posten op DLM om te zeggen dat ik meer onderbouwing van je gewend ben.
      Ik heb er meerdere onweerlegbare gebeurtenissen neergezet tenzij er delen van informatie aan mijn zijde ontbreken.

      – Homo sapiens bestaat een kleine 200000 jaar in zijn huidige vorm en gebruikt ongeveer 5000 jaar een financieel stelsel.
      – Implementatie van een gezonder leefklimaat wordt consequent geremd door een te hoog kostenplaten (lees niet lucratief).
      – De homo sapiens is momenteel niet in staat een Yucatan incident af te wenden, er is recentelijk aangetoond dat atoomwapens niet gaan werken omdat de inzet van ICBM’s niet bijtijds kan gebeuren, implementeren van een fatsoenlijk veiligheidssysteem wordt geremd door geld (te duur en winst is niet uit te drukken in geld maar in voortbestaan homo sapiens…..is niet tastbaar voor de eikeltjes bij de banken en multinationals).

      Ik heb tevens geen onderbouwing gezien van een garantie die zal voorkomen dat misbruik voorkomen zal worden van een financieel stelsel die niet in beheer is van private ondernemingen.

      Wie bepaalt de waarde van dat financiele stelsel wat niet in beheer is van private ondernemingen?

     • oh, een discussie?
      Ik heb wat moeite met mensen die zo stellig zijn en in de nopjes met hun eigen stellingen dat ik de meerwaarde vaak niet zie van het ertegenin gaan. Ik moet overigens wel bekennen dat jij vaak een goede bijdrage levert aan mening dispuut.
      Om de hele argumentatie rond betaalmiddelen wat mij betreft kort samen te vatten;
      we leven in dermate complexe samenleving (goed of fout is even niet aan de orde) dat het simpelweg overschakelen naar ruilhandel een fictie is.
      Bovendien mocht zich ooit een situatie gaan voordoen waarbij zoiets wel tot de mogelijkheden kan behoren, denk ik dat een gefaseerd stappenplan nodig is om bestaande systemen geleidelijk af te bouwen. Mensen hebben nu eenmaal de eigenschap om zeer traag te reageren en nieuwe dingen in de eerste instantie af te wijzen.
      Dan nog geloof ik dat slechts op een bepaalde schaal ruilhandel kan werken m.b.t. de soort handel wat bedreven wordt en onder wie. Zo zal in de huishoudelijke transactiewereld het goed kunnen werken, dienst wederdienst, aardappelen tegen honing e.d. maar de handel met een korte looptijd en grote waarde eenheden, maakt ruilen met goederen vrijwel onmogelijk en zal een universeel uitwisselbaar waardemedium erg handig zijn.

      Ik begrijp net zoals ieder ander dat de manier zoals geld nu functioneert het gereedschap van de duivel is. Letterlijk! In handen van de duivel!
      Maar zoals ook bij staal (volgend vergelijk) het maar net wat je er mee doet. Maak je er een mes van voor moord of een gereedschap om je boterham mee te verdienen?!
      Alles heeft met het juiste beheer in de juiste handen te maken en het geld wat we kennen komt al uit de wieg beladen met de vloek des duivels.

      Ik voorzie een wereld met een constructie zo verschillend van waarin we nu leven dat ik vaak moeite heb deze te omschrijven omdat het voorstellingsvermogen vaak ontbreekt.
      Ben ik daarmee een utopist? Lijkt me wel. Onmogelijk? Nee maar of ik het nog ga meemaken?
      Met de juiste mensen is het mogelijk al een mooi begin te maken, in het klein.
      Maar de wil en de inspiratie ontbreekt nog bij velen.
      Hopende je hiermee van repliek gediend te hebben.

     • Sorry: Een gefaseerd stappenplan is een pleonasme! Foutje.
      Maar wat ik vergat te vermelden is dat er over het algemeen de denkfout gemaakt wordt dat voor de invoering en uitvoering van een bepaald plan er altijd eerst een initiatiefgroep warm gemaakt moet worden of een bestaande beleidsstructuur overtuigd moet worden aleer er iets veranderd of tot stand komt. Tot zover blijft men maar wachten…Daarom gebeurt er niet veel.
      Vergeet niet, het geldstelsel heeft ons allemaal hard nodig om te kunnen bestaan.
      Dit werkt in de huidige vorm niet in ons voordeel etc. we kennen het verhaal.
      Daarom kan niemand ons tegenhouden om aan co-creatie te doen d.m.v. alternatief geld. Ik noemde al de Gelre en de Floryn maar deze komen als dikke stront uit een smalle trechter in werkelijkheid en mocht het zover komen dat contant geld verdwijnt dan ga ik betalen in Zwitserse francs want die zie ik nooit verdwijnen. Bovendien laat ik mij graag betalen in oude guldens want die zijn nu zo schaars dat de waarde ervan enorm is.
      Afhankelijkheid van systemen is vaak een dilemma wat zich in je hoofd afspeelt.
      Daarmee geven we veel te veel macht weg.

     • – we leven in dermate complexe samenleving (goed of fout is even niet aan de orde) dat het simpelweg overschakelen naar ruilhandel een fictie is.
      Bovendien mocht zich ooit een situatie gaan voordoen waarbij zoiets wel tot de mogelijkheden kan behoren, denk ik dat een gefaseerd stappenplan nodig is om bestaande systemen geleidelijk af te bouwen. Mensen hebben nu eenmaal de eigenschap om zeer traag te reageren en nieuwe dingen in de eerste instantie af te wijzen.

      Deze is vanzelfsprekend en ook niet te weerleggen. Zelf ben ik een voorstander van wat men een RBE noemt alleen is de mens er niet klaar voor, te egoistisch, te gierig en te arrogant. Zoals je al zelf te kennen gaf met deze opmerking:
      “Ik voorzie een wereld met een constructie zo verschillend van waarin we nu leven dat ik vaak moeite heb deze te omschrijven omdat het voorstellingsvermogen vaak ontbreekt.”
      Zijn wij dan samen een utopist, past de samenleving van nu niet bij onze zienswijze? En tja…..dan kan een financieel middel toepasbaar zijn…..het is alleen de vraag of die in zo een utopie nog functioneel is…..
      Er zijn een aantal punten waar wij haaks tegenover elkaar staan maar 1 ding zijn wij roerend met elkaar eens, de huidige samenleving is funest voor een hele grote groep mensen. Het feit dat je je standpunten tevens goed onderbouwt maakt de discussie / bijdrage keer op keer waardevol.
      Soms denk ik….laat er maar een supervulkaan gaan klappen of een stuk ruimtepuin langskomen, misschien dat we dan begrijpen hoe kwetsbaar we zijn en hoe hard we elkaar nodig hebben om het voortbestaan van de mens voor lange tijd te garanderen. Vergeleken bij hoe lang de dino op Aarde heeft geleefd is de mens een peuter…..de vraag is of we kleutertijd gaan bereiken…….

     • Ik onderschrijf de gedachtengang van Larken Rose alhoewel ik vanuit m’n botten altijd heb gepleit voor een zelfstandige houding en het verwerpen en het geven van gezag aan de overheid, meer dan zij wezenlijk waard zijn.
      In die houding kunnen we echt meer zelf dan men denkt en daarmee claimen we weer een stukje eigenwaarde terug.
      Beslissingen nemen zonder alles maar te willen vragen of het wel mag is een van de stappen om het verantwoordelijkheidsgevoel weer te activeren.
      Op die manier weer besluitvorming naar je toe trekken en meer functies van de overheid overnemen.
      Dat dit alleen mogelijk is met mensen die weten hoe de hazen lopen is evident.
      De grootste groep blijft afhankelijk van een leider en zijn evolutionair nog niet zover.
      Is hen niet kwalijk te nemen en slechts een kwestie van tijd. Anderen die dit proces zijn overstegen rest de zware taak hun directe omgeving zo te scheppen zodat alle besluitvorming op de juiste manier genomen wordt zonder grove fouten.
      Onderwijs, veiligheid, omgeving, en nog een handvol zaken horen daarbij.
      Natuurlijk ontneem je de overheid de centrale macht hetgeen ze op alle manieren proberen tegen te werken want de agenda staat bij hen anders gericht. Dat is dus een extra remparachute.
      Doe dit met een kleine vastberaden groep en er bestaat een kans je te onttrekken aan de gore regelzucht van de overheid waarvan meer en meer naar Brussel gaat.
      Nee, zeggen is een kunst en daarentegen een regime ertegenover zetten wat wel in de kleinschaligheid past.

 4. Helaas de banken houden de werkslaven in stand!
  Creëren van geld en het reguleren ervan hoort aan de staat, en de banken mogen hierbij hun diensten aanbieden?
  Dan is de kans dat de staat armlastig wordt geringer?(nu schuld van 600 miljard en wie beslissen daarover, juist de NWO-de rijke elite, die nu het beleid in Europa gaan bepalen, met als doel nog meer geld creëren en waarvoor ‘God kowns’?)

 5. Zo duidelijk als wat!
  Kun je mij dan nog vertellen wat voor een zin het dan nog heeft om te gaan stemmen?
  Ik welke illusie moet je dan nog geloven als je denkt dat de overheid en de volksvertegenwoordiging de hoogste bestuursinstantie is?
  Gevoelsmatig wisten we natuurlijk al heel veel langer dat het geen zak uitmaakt wat je stemt, nog voor dit alles gemeengoed werd.
  De hamvraag is; zijn er genoeg mensen die anders willen?
  Zijn er mensen genoeg die het zat zijn in hun reet genaaid te worden want andere meer passende taal kan ik daar niet voor vinden.
  Ik heb in ieder geval vast besloten nooit meer te gaan stemmen. Geen mandaat meer aan dit systeem.
  Daarmee ben ik dan wel automatisch gehouden aan het feit dat ik dan wel min of meer verplicht moet werken aan een vervanging van het oude.
  Dat valt niet mee in een land waar men graag moppert maar niets of heel weinig wil doen. Waarschijnlijk is men zo gewend in hun reet genaaid te worden dat ze het nog lekker vinden ook. Ben je be-sodom-ieterd?
  JAAAAA!!!!!!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.