Demo Tilburg 17/10/2015 Mars van de lege portemonnees

Zeker tien procent van onze bevolking is arm en heeft te weinig om fatsoenlijk te eten, te drinken, te wonen en te leven. Zo’n 400.000 kinderen zijn arm, 87.000 bejaarden. Kinderen gaan met een lege maag naar school en ontvangen slechts een paar keer in de week een warme maaltijd. Mensen mijden zorg, omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen, of raken hun woning kwijt omdat ze de rekeningen niet kunnen betalen en in de schulden raken. Het aantal daklozen was in 2013 al 27.000.

Alleen al in Tilburg leven 12.514 huishoudens (11,9 procent van alle huishoudens) van een minimuminkomen. In die a huishoudens wonen 5.780 kinderen (cijfers Tilburg: Armoedemonitor Tilburg 2014).

Armoede kan ons allemaal treffen. Dus gaat het protest tegen armoede ons ook allemaal aan. Kwestie van opkomen voor jezelf en voor elkaar.

Opkomen tegen armoede betekent: opkomen voor behoorlijk inkomen voor iedereen, en voor voorzieningen die zowel hoogwaardig zijn als toegankelijk. Zorg hoort gebruikers geen sloten geld te kosten, niet via eigen bijdragen, niet via hoge premies..

Om maatregelen tegen armoede te eisen, ver weg en heel dichtbij, wordt dit protest gehouden. In optocht door de stad lopen, met lege portemonnees om armoede zichtbaar te maken. Neem lege potten en pannen mee waarop we slaan om ons protest te laten horen. Doe mee!

Datum: zaterdag 17 oktober
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Heuvel, Tilburg
Organisatie: Georganiseerde Weldaad

15 Comments

 1. Misschien wel één van de belangrijkste oorzaken van uitzichtloze geldproblemen: het boete op boete stapelen bij “wanbetalen”. Wanbetalen, wat een rotwoord, alsof mensen voor hun lol geen rekeningen meer kunnen betalen. En ja, veel mensen weten best wel dat de huur en ziektekostenverzekeringen voor gaan boven andere zaken… maar ja, iets kunnen eten of je kind op schoolreisje sturen is ook belangrijk…

 2. Banken de plicht morele opleggen, niet uit eigen geldzucht-belang te denken maar in belang van de burger dmv goede eerlijke voorlichting!

 3. ” HET STUKJE VAN BERT MAATHUIS IS KNAP GESCHREVEN : MEESLEPEND EN BOEIEND ! . . . ”
  HET ZIEK WORDEN VAN ZO ! VELE ! ON ! – MAATSCHAPPELIJKE ANGSTEN . . . VREET MENSEN OP . . . !

 4. Grondwet Artikel 94

  Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Artikel 25

  Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

  • Wordt het niet eens tijd om de overheid voor het gerecht te dagen?
   Maar nee, je druk maken over de vermindering van uitstoot is veel hipper dan armoede.
   Zeker voor die doorgestudeerde yuppen die goede sier willen maken en geen idee hebben wat er een paar straten verderop gebeurt.

   • <<<<Heeft aangifte gedaan tegen de overheid en al de medewerkers die meehelpen aan de participatiewetgeving aangezien het gewoon mensenhandel is (art 273f WvS). Ze wilden het eerst niet opnemen maar uiteindelijk heb ik hem toch zwart op wit.

    Als ik alle schendingen van UVRM en aanverwante verdragen uitgevoerd door dezelfde westerse landen die het hebben ondertekend, geratificeerd en zelfs via Grondwet ernaar verwijzen (art 94 Grondwet) zou moeten opschrijven is mijn nageslacht 3 generaties later nog aan het schrijven.

    • Nico, wat voor brief heb je gekregen van de officier van justitie? die de aangifte behandeld.

     De ambtenaar moet je aanpakken en/of degene die de ambtenaar opdracht geeft, en hun collega’s vragen of ze het normaal vinden dat de grondwet word geschonden…dus hebben ze een misdrijf gepleegd.

     • Standaard brief dat ze het in behandeling nemen (lees als het verdwijnt op de plank). Het gaat mij erom dat ik de feiten op papier heb voor eventueel toekomstig gebruik. Geen agent, rechter of andere justitiemedewerker heeft de ballen om A: het vorstenhuis, B: CEO van banken / multinationals en C: staatssecretarissen en daarboven aan te pakken. Die bal ligt bij het volk in de tuin en die is te slaafs, te gehoorzaam aan gezag (zoals de ‘het is de wet’ stichting).
      Mijn aangifte zoals ik hem heb gedaan is ergens terug te vinden op DLM.

 5. De armoede wordt nog altijd niet erkend als de grootste schande van onze samenleving.
  Potten en pannen gaan dat niet veranderen vrees ik.
  Gisteren nog in Zembla: 50 plussers die met onzinnige trainingen zichzelf beter moeten zien te verkopen. Helpt allemaal geen flikker en leidt bovendien af van waar het werkelijk om gaat: een doorgeslagen rendements denken onder druk van een economie die vereist dat steeds minder mensen meer werk doen.

  Uitkeringen zijn structureel te laag voor het huidige prijspeil van vaste lasten, mobiliteit en fatsoenlijk eten.
  Iedereen weet het, niemand zegt het.

  • Precies @Harry en @Suuz,

   De enige echte oplossing is [zo goed als] altijd: balans, evenwicht.

   Zo ook dus wat betreft én werk én inkomen.

   Evenwichtiger werkverdeling ontstaat pas dan wanneer de werkweek [drastisch] verkort wordt!
   De enorm scheve inkomensverdeling (vaak op basis van maatschappelijke positie, maar ook ten gevolge van een dichtgetimmerd systeem) betekent dat de samenleving ernstig ziek is. Lees bijvoorbeeld maar eens Dirk de Wachter:
   http://www.vn.nl/we-leven-in-een-borderline-maatschappij/
   http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/12/13/borderline-times-dirk-de-wachter-over-maatschappelijke-ziektebeelden
   http://www.bol.com/nl/p/borderline-times/1001004011852938/
   De asielzoekersstroom zal het allemaal nog veel ingewikkelder maken.

   Kapitalisme/neo liberalisme, het gereedschap van de machtswellustelingen, verziekt de samenleving momenteel zeer ernstig. Ja, stort de samenleving in een diep gat, zodanig dat een groot deel van de [mede]burgers eigenlijk financieel én psychisch een uiterst nauwe levensruimte over houdt. Zó nauw, dat het meer op een hel lijkt. Waar is ONS SAAMHORIGHEIDSGEVOEL? Ons besef van gelijkwaardigheid? Van één mensheid?

   Velen houden het [leven] momenteel nog nauwelijks vol, houden het bijna niet meer uit ! ! !

   100% onacceptabel.

 6. Armoede is ook gewoon niet nodig, om reden dat er NL-breed genoeg geld en spullen zijn. Het is meer een kwestie van anders verdelen. En dat kan, er moet dan wel enige goede wil zijn om een anders naar inkomen en nationaal product te kijken. Wees uitgedaagd, doe mee.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.