Historische hoorzitting 2e kamer: banken maken gratis geld

Vandaag heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden in de Tweede Kamer naar aanleiding van het burgerinitiatief over geldschepping en rente. De initiatiefnemers van Ons Geld konden met enkele deskundigen van onder andere AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) hun mening geven aan de aanwezige kamerleden.

De discussie richtte zich op de kritiek van Ons Geld op het geldstelsel waarin de geldschepping voor 95% wordt overgelaten aan de particuliere banken en slechts voor 5% wordt gestuurd door DNB.

Het feit dat particuliere banken geld kunnen maken stond niet ter discussie. Weinig mensen schijnen hiervan echter op de hoogte zijn.

De initiatiefnemers brachten hun verbazing dan ook naar voren dat 80% van de bevolking het geldstelsel niet kent en de meerderheid van de economen evenmin op de hoogte hiervan is. Het wijdverbreide misverstand bestaat hierin dat de overheid de geldcreatie voor haar rekening zou nemen. Nooit eerder is deze zaak binnen de muren van het parlement in het openbaar besproken!

Iedere euro die banken uitlenen wordt eerst door hen gecreëerd waardoor geld in omloop komt afhankelijk van de mate waarin banken het interessant genoeg vinden om geld uit te lenen. Op deze manier sturen zij de economie en werken al dan niet mee aan het economische beleid dat een regering uitstippelt.

woningenOok de huizenzeepbel van de afgelopen jaren kwam naar voren. Particuliere banken hebben daarvoor de geldkraan wagenwijd opengezet en voor honderden miljarden aan geld gecreëerd in de vorm van hypothecaire leningen. Door deze actie steeg de vraag naar woningen en daardoor de huizenprijzen. Hierdoor moesten er grotere hypotheken afgesloten worden, waardoor nu doordat de markt is ingestort talrijke huizen ‘onder water’ staan en de huizen onverkoopbaar zijn.

Een belangrijke consequentie van de geldschepping door particuliere banken is ook dat de belastingbetaler meer dan 8 miljard rente per jaar moet betalen over de uitstaande staatsschulden. Terwijl als de overheid zelf geld zou scheppen de burger geen rente meer hoeft op te brengen en de overheid ook geen staatsschuld meer heeft.

De deskundigen van met name DNB wezen op het belang van de huidige constructie waardoor beslissingen over de geldhoeveelheid niet door politici maar door banken worden genomen. Ons Geld ziet daarin juist een taak weggelegd voor een zogenaamde vierde macht, naast wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht. Deze vierde macht zou onafhankelijk van het parlement de geldhoeveelheid kunnen sturen afgestemd op behoefte daaraan. Zij vinden dat de particuliere banken uitsluitend het winstbelang in het oog hebben en alleen om die reden geldscheppen. Deze vierde macht zou net als bijvoorbeeld de rechterlijke macht een eigen verantwoordelijkheid krijgen.

De vaste kamercommissie van Financiën komt op 28 oktober weer bijeen en zal dan beslissen hoe zij verder met dit initiatief zullen gaan.

Meer info:
Position paper_ING
Position paper Van Egmond
onsgeld.nu
Boekje open over banken

De video van de hoorzitting op You tube.

Rob Vellekoop, 14 oktober 2015

6 Comments

  1. “Zij vinden dat de particuliere banken uitsluitend het winstbelang in het oog hebben en alleen om die reden geldscheppen.”

    Soms is een spatie belangrijk in nederlands… Wel grappig/dubbelzinnig zo, maar niet de bedoeling volgens mij.

  2. EN : IN ONZE AUTO’S RIJDT MEN IN DE ” VIERDE VERSNELLING ” EVENEENS WATZUINIGER EN ECONOMISCHER . . . !

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.