Overheidsschuld groeit verder naar 466 miljard in 2016

Ondanks de prachtige presentatie van de Miljoenennota door Dijsselbloem vandaag met speciale handschoenen en het koffertje van Lieftinck stijgt de overheidsschuld met 8 miljard naar 466 miljard euro. De daling van het begrotingstekort van 15 miljard in 2015 naar 11 miljard in 2016 is niet alleen gebouwd op drijfzand van de economische ontwikkelingen maar blijft een tekort! Dit kabinet heeft een prachtig verkoopverhaal, maar blijft meer uitgeven dan dat er binnen zal komen.

De verwachtingen van waarop Rutte II zijn uitgaven baseert zijn optimistisch, maar slechts gebaseerd op aannames! Nog steeds kunnen politici noch economen in de toekomst kijken.

Nederland is weer terug in de economische kopgroep van Europa. Dit jaar groeit de economie met 2,0%. Volgend jaar met 2,4%. Het tekort neemt verder af en de werkloosheid daalt.

Dit zijn twee optimistische aannames: dit jaar groeit economie met 2% en volgend jaar met 2,4%. Voor dit jaar zijn nog flink wat maanden te gaan en volgend jaar is koffiedik kijken.

Overheidsschuld/EMU-schuld 2010-2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
als % bbp 59 61 66 68 68 67 66
in € miljard 373 394 426 440 450 458 466
per Nederlander in € 22.000 24.000 25.000 26.000 27.000 27.000  27.000

De overheidsschuld groeit tot 466 miljard in 2016. Het kabinet formuleert dit als:
“De EMU-schuld daalt in 2016 naar verwachting tot 66,2% van het bbp (466 miljard euro).”

Feit blijft dat de schuld met 8 miljard euro toeneemt. Met andere woorden de overheidsschuld neemt wel degelijk toe, terwijl de regering doet alsof er sprake is van een daling van de overheidsschuld, doordat zij kijken naar de schuld als percentage van het BBP. In 2015 was de overheidsschuld 67% van het BBP en in 2016 zal dit naar verwachting 66,2% worden, dat is een daling van het BBP met 0,8%.

Vervolgens “Het overheidstekort daalt in 2016 naar 1,5% van het bruto binnenlands product (bbp).  Dit komt door de toenemende belastinginkomsten en lagere werkloosheidsuitkeringen door de aantrekkende economie, en door de eerdere hervormingen en besparingen van het kabinet.”

Dat zijn opnieuw aannames waarvan we helemaal niet zeker kunnen zijn. Het kabinet verwacht een aantrekkende economie. Door deze ontwikkeling zullen er waarschijnlijk meer belastinginkomsten zijn en lagere werkloosheidsuitkeringen. Ik zou daar geen gif op durven innemen. De economische ontwikkeling in China begint scheuren te vertonen. Dat raakt onze economie rechtstreeks. Is dit effect ook doorgerekend in de optimistische groeiverwachtingen van Rutte? Zeer waarschijnlijk niet.

Ook wat betreft het begrotingstekort is de presentatie windowdressing.

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
als % bbp -5,0 -4,3 -3,9 -2,4 -2,4 -2,2 -1,5
in € miljard 32 28 25 16 16 15 11
tekort per dag in € miljoen 86 76 68 43 43 42 29

“Het economisch herstel heeft een positief effect op de overheidsfinanciën. Het overheidstekort daalt in 2016 naar 1,5% van het bruto binnenlands product (bbp).” Opnieuw is dit een mooi verhaal. Maar het feit blijft dat deze overheid in 2016 van plan is 11 miljard meer uit wil geven dan dat er inkomsten zullen zijn. Zoals al vele jaren het geval is.

Rob Vellekoop, 15 september 2015

1 Comment

  1. LEES EENS : OVER DE “ROL” van LIEFTINCK [ in het boekje “OORLOGSEFFECKTEN” , Roof en rechtsherstel van joods effectenbezit – JAAP BARENDRECHT ] . . . !!! . . .

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.