Europese Monetaire Unie verwoest Europa met bezuinigingen

puinhopeneuDe puinhopen van de Eurozone:
– massale (jeugd)werkloosheid tot 60% in de Zuid-Europese landen.
– sociale voorzieningen steen voor steen afgebroken
– bestuurd door ondemocratische organen, zoals de EU-ministerraad
– geldverslindende bureaucratie
– honderdduizenden verliezen huis en haard
– enorme toename van armoede en honger en schuldenlast burgers
– ontwaarding onroerend goed
– corrupt banksysteem

Er woedt een derde wereldoorlog. Deze keer zonder wapengekletter. Langzaam maar zeker wordt vanuit zuidelijke richting de kaalslag zichtbaar. Eerst vallen de landen in Zuid-Europa, vervolgens kruipt de recessie omhoog naar het noorden via Frankrijk en Oostenrijk en infecteert alle deelnemende landen met het gif van de bezuinigingen.

De Europese Centrale Bank is de bewaker van het zogenaamde monetaire systeem. Al jaren brengt deze bank niets terecht van deze taak en faalt volledig. De consequenties hiervan draagt de burger. Jaar in jaar uit.

Het enige verweer voor de puinhopen die binnen de Eurozone ontstaan is dat er crisis heerst. De crisis ontstond toen een aantal grote banken omvielen in 2008. Deze crisis wordt bestreden met maatregelen die worden verzonnen door de Europese Centrale Bank. Het enige middel dat zij wensen is bezuinigen op de overheidsuitgaven. De gevolgen staan hierboven vermeld.

Commentaar
De enige werkelijke oplossing uit deze ellende is dat NL uit de Eurozone stapt en de macht terug komt bij de Nederlandse burger, samen met een nieuwe regering die wel durft te investeren in ons land.

Rob Vellekoop, 4 juli 2013, delangemars.nl

22 Comments

 1. @H de Jong: Hier zit inderdaad Rothschild achter, die een wereldregering wil hebben, totale wereldmacht dus. Hiervoor willen zij de wereldbevolking terugbrengen, naar 0,5 miljard. Om dit te bereiken, moeten er eerst ongeveer 6,5 miljard vermoord worden. Dit doen ze door ons eten te manipuleren (Monsanto), door ons weer te manipuleren (Chemtrails, HAARP), natuurrampen veroorzaken (aardbevingen, overstromingen, tornado’s).
  E.E.A. is uitgelegd, op de Georgia guidestones!
  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.548895751815256.1073741871.170472039657631&type=3

  • @Ronald: Daar heb ik ook over gelezen, dat in onafhankelijke stukken met de nodige overeenkomsten. Dus vanuit diverse bronnen. Ik denk dat het probleem met dit soort vertellingen is, dat het ongeloofwaardig lijkt.
   Velen zullen denken; ja hoor, wie doet zoiets menselijkerwijs en leggen het terzijde. Dat terwijl er toch wel degelijk machten ( paar mensen ) hun rol spelen wereldwijd. Als je dat wat je ziet, ervaart, aan gelezen stukken verbind zoals o.a. jij omschrijft dan moeten mensen weten en zien dat er een bizarre waarheid gaande is. De logica gebied.

   Als Geld macht is, is het en dat Genetische manipulatie van voedsel mogelijk maakt is het aannemelijk dat men ook mogelijkheden heeft om mensen te manipuleren. Wat dan ook telt voor onze aarde. Geld ( macht ) maakt het mogelijk daar technologie voor in te zetten. Wie anders beweert is wereldvreemd, heeft oogkleppen op. Mijn innerlijk waarde verteld mij dat wat jij en ik beweer, de waarheid is. Dat terwijl mijn verstand het ongeloofwaardig acht door de afhankelijkheid en de daaraan verbonden angst.

   • Daarom moet het ook wereldwijd bekend worden gemaakt, zodat ook de ongelovigen dit gaan geloven. Indien ze dit van meerdere kanten horen zullen ze zich afvragen, of er een kern van waarheid in zit!

 2. Rob, misschien ook wel eens aardig om het ESM toe te lichten. Er zijn denk ik weinig mensen bekend met dat corrupte zooitje wat eigenlijk al gestalte geeft aan een monetaire staatsgreep.

 3. Ach, we kunnen hier allemaal mooi praten over deze en gene en die hekelen, dat terecht, maar ondertussen leggen hier in Nederland aardig wat mensen en kinderen het lootje. Leiden een enorm baggerleven en staan onder druk van gemeenten en instanties, wat toeneemt als je kritiek op hen levert. Ik en mijn gezin zijn daar een van en ons baggerleven zet zich mooi voort gedurende alle discussies die ook hier ontstaan. Er is niemand die echt mogelijkheden ziet om per direct voor hen en ons gezin per direct in opstand te komen. De green mile schrijdt ondertussen voort voor velen en geloof mij dat deze mars mentaal en fysiek uitputtend is., mensonwaardig. Het maakt vaders en moeders maar ook kinderen kapot. Dusdanig dat waanzinnige bestuurders, ambtenaren en semi ambtenaren daar veel voordeel uit halen om de green mile ongeschonden voort te zetten. Waar eigen belang van genoemden een voorname rol in speelt.

  • @Fossa: waar doel je precies op het stuk van Rob? Ja, wel je pleurt mensen als afval naar buiten toe als ze niet meer functioneel zijn, wie je niet meer onderhoud in de hoop dat ze sterven, wat beperkend werkt in kosten. Zij die bang zijn om te sterven neem je weer aan met behoud van een uitkering, ook om kosten te besparen. Zo worden rijken rijker!

 4. De verarming, het afbreken van Europa, het lijkt wel of het planmatig gebeurt. Wat zit daar achter, Bilderberg, Rotschild?

  • @H. de Jong: het lijkt niet planmatig, het is planmatig!

  • Een groep van extreem rijken die zo machtsdronken zijn dat ze alle empathie met een ander hebben verloren. Een groep van extreem rijken die zo extreem rijk zijn dat de wereld van de gewone man voor hen volstrekt surrealistisch is, waardoor ze die voeling ook bijna niet kunnen hebben. Die extreem rijken moeten met hun voetjes terug in het modder van de aarde gebracht worden, en met hun portomonee tussen het volk.

 5. De EMU is evenals ECB, en bijna alle nationale centrale banken, waaronder DNB, in handen van bankiersfamilie Rothschild! De nationale banken van N-Korea, Iran en Cuba hebben zij nog niet in handen.
  De derde wereldoorlog staat inderdaad op uitbreken! In tegenstelling tot dit bericht, zal dit gepaard gaan met kernwapens!

  • @Ronald: Ik meen aan te kunnen nemen, dat wat je verteld klopt. Als kernwapens een rol gaan spelen komt dat uit de hoek waar de Rothschild’s nog geen controle op hebben, Dat is afwachten. Wat blijft is dat de wereld geringeloord wordt door een stelletje krankzinnigen, hetzij waanzinnigen. Maar goed menig brein is daarop ingesteld door propaganda en kunnen niet verder kijken dan wat ze bedenken. Het collectieve gedachtegoed heeft hen daarin opgesloten, wat een beperkt denkvermogen voortbrengt. Met als gevolg vooral een beperkte wereld, Waarvan men denkt dat men daar alleen in voorziet. Door bijvoorbeeld te werken voor een werkgever, hetzij te ondernemen waar afhankelijkheid van een consumer een rol speelt. Men de afhankelijkheid van de werkgever vergeet, zo ook van de consumer. Medemensen die door het beperkte denkvermogen hen met groot gemak laten vallen, denkt men ook niet aan. Als je daardoor dan afhankelijk wordt van de maatschappij, geld verkrijgt vanuit gemeenschapsgeld krijg je weer opnieuw te maken met het krankzinnige, waanzinnige denkvermogen van velen, gevoed door het collectief wie het voor het zeggen hebben wereldwijd. Daar waar de waanzin zetelt.. Wie er voor zorg dragen dat je hun waanzin direct na je geboorte ingegoten krijgt.

   Deze collectieve waanzin is niet makkelijk te doorbreken naar ik waarneem en of deze doorbroken zal worden is de vraag. De tijd zal het leren!

 6. Hm, Tja eigenlijk zien we dat de rijken sinds de jaren 70 een voor hen betaalbare groei hebben doorgemaakt inzake welvaart. Wat bij de burger werd neergelegd als alleen bereikbaar, door te lenen. De meeste vooruitgang is dan ook bij de burger terecht gekomen door ervoor te lenen. Zie bijvoorbeeld de aanzienlijke schulden ontstaan bij onze jeugd i.v.m. mobiele telefonie. Wat je nu ziet is dat de burger feitelijk zijn echte welvaart meer en meer gaat ontmoeten, dat nog minder dan bij aanvang. Zie bijvoorbeeld de toenemende groei van huisuitzettingen, gedwongen verkopen van de zogenaamde eigen woning en andersoortige verliezen. We zijn met ons allen iets aangegaan wat de welvaart heeft omgedraaid. Wij welvaar gekregen hebben waar je normaal gesproken naar toe werkt, maar wat opgeheven is door de mogelijkheid lenen, dus schulden aangaan. Wij welvaart gekregen hebben wat we feitelijk in echte waarde geeneens kunnen betalen. Wat natuurlijk problemen geeft als er iets grootschalig ontstaat, zoals nu.

  Ik ben in 2004 al gaan roepen, mensen, we zijn niet rijker dan onze uitkering hoog zal zijn, hoe rijk is dat? Dit besef voor mij toen ook al te laat kwam, maar men toen ondanks mijn ervaren ook niet naar mij wilde luisteren. Zoals Joep in de jaren 80 al genegeerd werd.

 7. “In Nederland, met zijn “gedegen sociale zekerheid”, is de kans op armoede relatief laag, schrijft Klijnsma. Het kabinet wil dat dat ook in deze moeilijke economische tijd zo blijft. Hoewel er door de recessie pijnlijke maatregelen nodig zijn, houdt het kabinet oog voor de gevolgen van de koopkracht en worden de laagste inkomens zo veel mogelijk ontzien, aldus de staatssecretaris”.

  De staatssecretaris wijst de gemeenten op een recent advies van de Kinderombudsman om een kindpakket samen te stellen. Daarin moeten dingen zitten als vervoer, een bibliotheekpas of zwemles. 26 gemeenten hebben laten weten een dergelijk pakket te gaan maken.
  Dus inmiddels hebben 26 van de 408 gemeenten laten weten een dergelijk pakket te gaan maken. Geweldig om te lezen. Heeft ze dus nog wat te doen, onze Klijnsma.

  Maar dan terug naar het eerste stuk tekst: Nederland met zijn gedegen sociale zekerheid waardoor de kans op armoede relatief laag is, het kabinet zal de laagste inkomens zo veel mogelijk ontzien. Ze moet toch eens gaan praten met Dijsselbloem:
  “Minister Dijsselbloem (Financiën) sluit ingrijpende bezuinigingsmaatregelen in de sociale zekerheid en de zorg niet uit”.

  En dit dan ook nog:
  “Mensen die zijn aangewezen op persoonlijke verzorging moeten kunnen blijven rekenen op hulp van goede kwaliteit door gekwalificeerde verzorgers. Dat de gemeente Deventer werklozen en vrijwilligers deze verzorging wil laten doen, is volgens staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) in strijd met dat uitgangspunt”.

  Kan hij niet gewoon zeggen: “het gebeurt niet en daarmee basta”?

 8. Het monetaire systeem is eind jaren 70 een grootschalig schuldensysteem begonnen om via rentes en aangeboden lucht ( aangemaakt geld (giraal geld ) ) in te ruilen voor echte waardes. Wat alleen terug vloeide naar de groot geldbezitters ( extreem rijken ) en banken. Vanaf dat moment groeide de schulden bij burgers, maar ook bij de staat. Daar er altijd burgers zijn die door deze schulden kapot gingen, nam de echte waarde bij rijken en banken toe door executie, dat mede door rente. We hadden nooit moeten gaan lenen,lenen,lenen,betalen,betalen,betalen. Op welke wijze Joep van’t Hek ons in de jaren 80 daar al voor waarschuwde, maar niet gehoord werd. Sindsdien hebben wij een schijn welvaart opgebouwd op basis van eigendommen die voor velen niet houdbaar waren, inmiddels minder en minder houdbaar worden. De hoeveelheid schuld staat dan ook inmiddels niet meer in verhouding met echte waarde, waardoor we nu en dat toenemend de restschuld zien groeien en groeien. Dit draai je niet meer terug, is niet af te stoppen waardoor het monetaire systeem wel moet vallen. Wat men heden ten dage probeert af te stoppen, door middelen toe te passen die we heden ten dage ervaren. Wat los wordt gelaten op de gewone burger, wie domweg niet meer beschouwd worden als mensen maar als (on)kosten. Wij zijn de belichaming geworden van schulden, waar de rijken en de banken nog hun voordeel uit proberen weg te halen.

  De vraag omtrent de laatste zin is: Hoe lang nog?

 9. “De enige werkelijke oplossing uit deze ellende is dat NL uit de Eurozone stapt en de macht terug komt bij de Nederlandse burger, samen met een nieuwe regering die wel durft te investeren in ons land”.

  Nou, wat ze alleen willen is het volgende:
  Minister Dijsselbloem (Financiën) sluit ingrijpende bezuinigingsmaatregelen in de sociale zekerheid en de zorg niet uit.

  Ook zal de regering er niet aan ontkomen om de lasten voor burgers te verzwaren.
  Later stelde hij expliciet dat dit ook betekent dat bezuinigingen op de sociale zekerheid en de zorg niet zijn uitgesloten.

  En als klap op de vuurpijl wil het kabinet dit ook nog:
  Het kabinet wil Europese werkloze jongeren met specifieke kwaliteiten naar Nederland halen voor werk in de energiesector in Noord-Groningen of als technicus in Zuidoost-Brabant.

  Ingrijpende maatregelen op de alreeds kaalgeplukte sociale zekerheid en de zorg, waar denken ze dat in godsnaam nog te kunnen halen? Sommige politieke partijen willen aan de lengte van de WW gaan morrelen, andere willen de bijstandshoogte gaan verlagen, dan weer een maatregel zoals een maand lang geen uitkering kunnen aanvragen. En dan ook nog werklozen jongeren uit Europa naar Nederland halen terwijl hier werkzoekenden langs de kant blijven staan omdat ze gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Inderdaad hebben wij een nieuwe regering nodig die orde op zaken gaat stellen, die luistert naar het volk en die durft te investeren.

  • @Leo: vreemd genoeg toen ik jou eerste stukje las, dacht ik aan onze eerste levensbehoefte wat op enig moment alleen nog maar blijft staan en uitgebuit zal worden: Gas (olie), elektriciteit, water en eten. Hierop de lasten verzwaard zullen worden en prijzen verhoogd. Wat straks nog het enige is wat burgers moeizaam kunnen kopen, wat gelijkertijd voor de elitaire rijken winstproduct nummer 1 is. Drinkwater blijkt o.a. al opgekocht te worden, naast nog meer primaire levensbehoeften omdat te reguleren, echt niet ten gunste van dood gewone burgers!

   Voor lopertje zijn misschien de mogelijke sancties, wat gevolgen kent in de betaling van de benoemde eerste levensbehoefte. Men daardoor alvast kan bezien hoe mensen daar op acteren, reageren, gaan ze daardoor ageren, komt men in opstand. Of worden ze slaafser en banger. Zo ja kan men daar dus voordeel uithalen.

   Ik bedenk maar wat, maar lijkt me een mogelijke realiteit, die al gestalte heeft gekregen. De regering geeft heden ten dage ruimte, creëert ruimte voor bagger bestuursleden binnen gemeentes. Zij meer en meer hun gang kunnen gaan de laatste tijd, wat alleen maar tegengehouden wordt als men protest aantekent, protesteert. Dus niet als makke lammetjes alles maar accepteert.

 10. Juist, dat zeg je goed Rob. Alleen is er nog een lange weg te gaan vrees ik voor we zover zijn. Maar je weet……..de volhouder wint. Dus we blijven als burger protesteren totdat het leven weer menselijk is voor iedereen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.