De reus is wakker geworden, ook in NL

macht

Niets is opgewassen tegen de macht van miljarden mensen die samenwerken. Geen multinational kan overeind blijven wanneer consumenten massaal beslissen niets meer van hen te kopen. Geen regering heeft nog iets in te brengen wanneer burgers massaal beslissen dat zij de macht niet waard zijn. Geen elite clubje van miljardairs of kartel van bankiers kan nog enige invloed achter de schermen uitoefenen wanneer de burgers hen massaal terug fluiten.

De burger kent als groep zijn macht en kracht nog niet. Tijden veranderen echter. De reus van de massa wordt wakker en de verontwaardiging is enorm bij het zien van zoveel machtsmisbruik en handjeklap ten nadele van de meeste burgers en in het voordeel van een kleine groep bezitters.

In Nederland neemt het verzet tegen de economische situatie en de wanprestaties van Rutte 2 toe. Voor de komende maanden staan voor iedere week protestacties gepland. (zie Agenda ook op deze pagina). Het gonst in de samenleving. Een enkele uitlating over de zorg zoals bijvoorbeeld in Deventer doet een storm van verontwaardiging opwaaien. Je ziet daarna politici snel afstand nemen. Iedere maatregel van gemeenten over het zogenaamde ‘werken met behoud van uitkering’ wordt kritisch gevolgd. Gemeentebesturen worden voorzichtiger in hun uitlatingen. Zo ook in Utrecht. De PvdA kronkelt als een slang om het sociale gezicht te redden, met een golf van kritiek als gevolg. De situatie is niet explosief, maar de sociale spanning loopt gestaag op. NL wordt wakker!

Rob Vellekoop, 5 juli 2013, delangemars.nl

22 Comments

 1. Geloof inderdaad niet dat je begrijpt wat mijn boodschap is! Lees nog maar eens goed, misschien dat je dan begrijpt hoe ik het bedoel!

  • @Simon? Ben jij december06? Ja dan begrijp ik de boodschap wel degelijk! Onderstreep het in dat geval!

 2. Allemaal eigen schuld…, moet je maar zorgen dat je rijk en succesvol bent!
  Kinderopvang afschaffen? Geen probleem, ik heb toch geen kinderen!
  WW uitkeringsduur verkorten? Geen probleem ik krijg een Gouden handdruk en een riante Wachtgeldregeling. Sancties omdat je niet (voldoende) gesolliciteerd hebt? Eigen schuld moet je maar hele dagen naar het beeldscherm turen naar vacatures die er niet zijn of van geen kant aansluiten op de gevraagde leeftijd, ervaring en opleiding! Voor de vorm toch maar solliciteren op banen waar je de opleiding totaal niet hebt, maar je voldoet wel aan een (in deze tijd onzinnige) verplichting, en je houdt standaard 2 mensen aan het werk, ook niet onbelangrijk toch?

  • Hoop maar dat je dit sarcastisch bedoelt, want dit valt bij mij verkeerd hoe jij het beschrijft.. Allemaal eigen schuld? Als je het allemaal goed vindt waarom the fuck ben je hier?

  • @ Simon aardig weergegeven, je legt precies daar de zere vinger neer waar die hoort. O.a. de onverschilligheid van een aanzienlijk aantal mensen in Nederland. Zolang ik het maar…….

   Verder is het zo dat bijstandsgerechtigden, tevens WW, behoorlijk wat mensen aan het werk houden, ook niet onbelangrijk toch. Als je dan door je uitkeringspositie schulden verkrijgt, komt er nog een legertje aan het werk gehouden mensen bij. Wordt je daar ziek van, breidt zich dat verder uit, zijn Doktoren, verpleegkundigen en helpende weer blij met hen die in de samenleving zo zwaar veroordeeld worden.

   Wat zijn we toch belangrijk voor elkaar, wat vullen we elkaar toch menselijkerwijs aan. Jammer dat daar een steeds grotere groep minder steeds minder inkomen voor krijgen. Hun tijd moeten verdoen met handdoekjes vouwen en doosje wat natuurlijk weer lekker is voor de werkenden bij re-integratie bureaus en de kostenbesparing voor gemeente. Wat wethouders weer lekker uit kunnen geven aan zinloze projecten om hun ego te laten groeien. Goh, kijk mij eens……

   • Grotere groep minder is natuurlijk grotere groep mensen. Zie het niet zo helder meer, zal wel komen door het feit dat het UWV mijn week uitkering inhoudt. Ach hebben ze ook weer extra werk waar ik en mijn gezin deze week honger voor mogen lijden.

 3. Om iets te bereiken zullen we eerst het verdeel en heers systeem moeten doorbreken, zolang de mensen elkaar onderling overal verwijt overmaken en elkaar als oorzaak van deze ellende zien bereiken we niets en houden we een lachende overheid.
  Ieder mens heeft al via de geboorte recht op een menswaardig bestaan… dus eigenlijk het basis inkomen.
  Dat we naar een tijd gaan waar werkgelegenheid een steeds groter probleem wordt betekent dat we allemaal anders naar werk en tijdsbesteding zullen moeten kijken.. andere verdeling meer deeltijd maar altijd in overleg met de mens en met respect voor kunnen en voorkeur…misschien eindelijk de tijd dat we meer naar de talenten van mensen gaan kijken en de mogelijkheden die dat bied??????

  De mensonterende praktijken die overheden hier nu voor instelling brengen moeten wij afwijzen , niemand mag zich erop verheugen dat de zogenaamde luie werkelozen onder slavernij komen , hoezo lui kijk even in de linker zij kolom even rekenen en dan is het helemaal duidelijk dat er voor veel heel veel mensen geen werk is… niks lui maar radeloos opgejaagd en geminacht DAT moet veranderen minachting voor mensen die buiten de boot gevallen zijn… pas maar op met die arrogante want uiteindelijk kan het iedereen overkomen en met het huidige regeringsbeleid regent het faillissementen en stijgt constant de club werkelozen.
  Verandering komt alleen als we met elkaar een machtig front vormen en met elkaar een ander beleid gaan afdwingen…
  de regering vergeet helemaal dat ze door het volk gekozen is EN door dat volk betaald wordt…. dus mensen ons personeel doet het werk niet naar behoren… binnen het normale bedrijfsleven waren ze al opstaande voet ontslagen….
  Meer en beter georganiseerd protest is nodig .. en helaas is het voor heel veel mensen al niet meer mogelijk om de trein naar Den Haag te betalen.
  Zou zeggen oppositie partijen en vakbonden waar blijven jullie nu!!!!!!!

  • @Madam X: het is al jaren bekend dat we naar een andere tijd gaan gezien werkgelegenheid. Waar het fout is gegaan is, is dat men de sociale voorzieningen, hetzij zekerheid, niet hebben mee laten groeien. Men had daarvoor een deel van de winst voor moeten opeisen bij bedrijven die ze verkregen uit automatisering. Niet gedaan, de winst is bij bedrijven gebleven!

 4. Niet generaliserend bedoelt, maar op alles wordt bezuinigd, dus op mensen als kostenpost. In Arnhem moet er voor 800.000 euro bezuinigt worden op de balie, dus de service (?) naar de burgers toe. Daarvoor moeten vermoedelijk 15 baliewerkers het veld gaan ruimen. Bij het AMK in Arnhem dito, daar is inmiddels een heel kantoor ontruimd, wordt er verder door bezuinigd eind dit jaar, begin volgend jaar. Dus een deel van de volks kinder)beulen wie elkaar nooit betichten van o.a. kindonvriendelijk zijn, worden de gelijke aan hen die ze onderdrukken als nu gelijke kritiek op hen leveren.

  Daarnaast worden in Arnhem ook mensen tewerkgesteld om kosten te besparen. Voor een deel in de Thuiszorg, dan thuisservice hetend om ramen te wassen bij oudjes. Waar de thuiszorg medewerker zelf vijf minuten in tijd voor in mindering moet brengen. Aankomend ontslagen worden. Terwijl men hoogstwaarschijnlijk voor 30 miljoen gaat investeren in een kunstcluster aan de Rijn, omdat het geld er toch ligt, dus gereserveerd is. Waar het Arnhemse kunstmuseum dan in moet trekken wat een paar jaar geleden net verbouwt is voor 8 miljoen. Men voor kort in Arnhem ook al een kenniscluster heeft gerealiseerd, wat tevens een miljoenen verslindend project is geweest. Waardoor weer andere panden leeg komen te staan.Dat alles in tijden van crisis, waarbinnen de burger tewerkgesteld wordt, mondje toe moet houden, anders een sanctie om de oren krijgt.

  Verder valt nog mee te delen dat in Gelderland waarschijnlijk 400 miljoen geïnvesteerd gaat worden in de economie. Wat een deel is van de rente die men verkrijgt over de 4 miljard wat de verkoop van aandelen in Nuon en Essent heeft opgeleverd. Arme mensen helpen, ben je gek, het wordt vermoedelijk geïnvesteerd in ( Sociale ?) woningbouw en wegen. Waar vermoedelijk het grootste aannemersbedrijf in Gelderland het grootste voordeel uit haalt. Wie toch al alle opdrachten binnen halen vanuit de provincie, zover ik dat kan waarnemen. BAM zie ik echter met regelmaat. Dat als het om wegen gaat. waar mogelijk straks de armen in Gelderland, de onderdrukten, hun green mile over kunnen afleggen.

  Men lijkt in alle toonaarden te vergeten dat mensen waarde geven aan onze valuta, maar ook aan de economie door consument te zijn. Dit verder afbreken gaat nergens meer over. Steeds meer mensen krijgen 30% of (veel) meer minder te besteden. Voor wie ze wegen willen bouwen, zeker voor zeepkisten!

 5. Laten we oprukken – degene die dit kunnen. Het kan echt zo niet doorgaan. Veel schrijven heeft geen zin voor mij daar alles overal al geschreven is. Dit kabinet en zeker de PvdA hebben verraad gedaan!!!
  Rutte VVD zijn leugenaars die de Zorg om zeep hebben gebracht want eerst hun partijgenoot Erika Terpstra zo mooi haf opgebouwd via oa een PGB!
  PvdA via oa Saskia Noorman de Uill waren sociaal ingesteld want nu van de PvdA niet meer te zeggen is!

  Triest is het!

  Zelf ziek gehandicapt zie met grote angst het leven te gemoed! Rutte 2 maakt je zieker en niet volwaardig. Armoede is ook een feit geworden ……

  • @ johanneke: inderdaad, als je het een en ander niet accepteert van diverse bestuurders, ambtenaren en semi ambtenaren zo ook van je naasten ( samenleving ) wordt je ziek(er) ( gemaakt )!

   Dat dit een angstig gegeven kan zijn, onderstreep ik en ga daarin met je mee. Rutte 2 en zijn aanhangers ( mensen die propaganda geloven ) maken je onvolwaardig(er). Wellicht om die groep Nederlanders de schuld te kunnen geven voor stijgende kosten. Dat terwijl er genoeg geld is bij diverse provincies, 4 in getal, die samen 11,9 miljard euro bezitten verkregen uit aandelen van energie bedrijven. Waar wij als burger in voorzien hebben door verhogingen te slikken en gewoon te betalen voor drinkwater, gas en elektriciteit. Dat terwijl dit gewoon een eerste levensbehoefte is, zulks in ons koude kikkerland. Het zelfde zien we in de zorg, waar zorgverzekeraars nu winst genereren door alsmaar hoger wordende zorgpremies. We worden uitgekleed en straks hebben de zieken, gehandicapten, bijstandsuitkeringsgerechtigden en WW uitkeringsgerechtigden het gedaan. Wie massaal ontslagen ( zijn ) worden om het vege lijf van menig werkgever te redden, te voorkomen dat zijn in een uitkeringspositie belanden of hun al aanwezige rijkdom willen vergroten.

   Het is toch bizar dat zij daarin kunnen voorzien door met mensen te sollen. Waar wij als ex-werknemers geen mens meer over hebben om mee te sollen, anderen met ons blijven sollen. Grotendeels ( nog wel ) in dienst van de overheid of daar profijt aan hebben zoals re-integratie bureaus.

   Dit moeten we afstoppen, want anders worden velen alleen maar zieker!

 6. Er wordt niet naar de bevolking geluisterd, die bevolking die wil dat het kabinet stopt met het kapot bezuinigen van de economie, de zorg en de sociale zekerheid. Dus kies maar: Aanblijven en stuklopen of aftreden en plaatsmaken!!!!

 7. Ik hoop dat de vele massale wereldwijde demonstraties die allemaal om hetzelfde gaan (de roep om de val van de machtige elite) een inspiratie zullen zijn voor het apathische Nederlandse volk en nu eindelijk massaal de straat op zullen gaan om VREEDZAAM te demonstreren tot nu eindelijk het doek voorgoed zal vallen voor onze leugenachtige fascistische regering. Genoeg is genoeg.

  • Daar ben ik wel een voorstander van, hoewel ik tegelijkertijd aangeef dat de niet vreedzame wijze van onderdrukking in dit land mij behoorlijk de keel uithangt.

   Laten we wel zijn in hoeverre is de uitgevoerde green mile in Nederland vreedzaam? Wat gestalte krijgt vanuit berovingen van uitkering, dat in zijn geheel of gedeeltelijk!Zo’n mars is voor menig mens, ouder en kind behoorlijk beangstigend. Waar het er niet toe doet of je wel of niet aan het einde komt van de green mile, het is en blijft mensonwaardig. ( vreedzaam? )

   Kan iemand mij misschien duiden naar een crimineel wie langdurig de green mile opgelegd wordt in het gevangeniswezen? Dus van medegevangenen afhankelijk wordt om eten te verkrijgen en zo meer, wat inhoud geeft aan het inhouden van een uitkering. Dus de gevolgen daarvan wat door een gezin of individu gedragen moet worden, gewoon vertoevend in de maatschappij. Wie daardoor tevens een gevangenis toebedeelt krijgen, genaamd een sociaal isolement.

   Waarom is werkeloosheid, eventueel schulden zo’n zwaar vergrijp wat deels gestalte geeft aan het bovenstaande?

 8. Zoals gezegd, het wordt tijd dat NL wakker wordt en dan vooral zij die nog wat kunnen betekenen voor medemensen. Want laten we wel zijn mensen in armoede en zij wie leven onder onderdrukking en dreiging zijn veelal uitgeput. Hebben tevens vaak geen middelen om deel te nemen aan protesten en kunnen mogelijk ook niet meer ordelijk communiceren. Dat in ieder geval ook opgaat voor mij en mijn gezin. Dat ik nog op internet zit, heeft puur te maken met een medemens wie zijn internetverbinding met mij deelt. Anders was ook hier over mij niets vernomen. Kan ik mogelijk alleen deelnemen aan protesten als ik even met rust gelaten wordt door het UWV en schuldeisers. Anders wordt het domweg te krap of dusdanig dat het alleen zoeken wordt naar eten. Wat moeilijker wordt omdat sociale netwerken na aanhouding van problemen zoals geschetst steeds kleiner worden. Instanties je laten barsten als je kritiek levert, geheel ten onrechte.

 9. Juist Rob, hoewel de situatie bij individuelen explosief wordt. In mijn geval lijkt mijn bewustzijn zich om te vormen naar een verzetshaard. De dreigingen, de uitvoering daarvan, het onder druk zetten om het falen van de gemeente te moeten vergeten ontsteken de benoemde haard in mij. Ik begin langzamerhand dit te voelen:

  Beter een oorlog, dan gewapende vrede. Beter gevallen, dan nooit opgestaan. Beter op zoek gaan, dan altijd gewacht. Want ik ben een mens van vlees en bloed. Waarvoor ik op de barricade zal gaan staan.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.