No Picture

Europese Monetaire Unie verwoest Europa met bezuinigingen

04/07/2013 rob vellekoop 22

De puinhopen van de Eurozone: – massale (jeugd)werkloosheid tot 60% in de Zuid-Europese landen. – sociale voorzieningen steen voor steen afgebroken – bestuurd door ondemocratische organen, zoals de EU-ministerraad – geldverslindende bureaucratie – honderdduizenden verliezen huis en haard – enorme […]

No Picture

basisinkomen betekent einde uitkeringen

24/04/2013 rob vellekoop 5

Iedere uitkering heeft het karakter gekregen van een gunst van de overheid aan een burger die niet meer voor zijn eigen inkomen kan zorgen. Om deze gunst te kunnen krijgen worden steeds meer tegenprestaties geëist op straffe van het korten […]