Doorlopende actie tegen flexibele huur

Bond Precaire Woonvormen (BPW) is een landelijke actiecampagne gestart voor woonzekerheid en betaalbare huren onder de titel #FuckFlex tegen flexibele huurcontracten. Zij verstrekken hiervoor inspirerend actiemateriaal waarmee de strijd tegen flexibilisering kan worden ondersteund.

 

Flexibele huurcontracten

Door de politiek van Rutte I en II verdwenen tussen 2009 en 2015 ruim 262.000 sociale huurwoningen. Meer dan 25 % van de huurders in het ‘sociale’ huursegment leeft onder de armoedegrens. Wachtlijsten voor sociale huur zijn gegroeid tot 8 jaar gemiddeld. Tegelijkertijd wordt de woonzekerheid door allerlei nieuwe flexhuurcontracten snel afgebroken.

De norm verschuift van het huren van vast naar flex. Het huidige politieke beleid zorgt voor steeds meer vormen van flexhuren, variërend van antikraak en tijdelijke verhuur, tot vijfjarige jongerencontracten of de Student Hotels die inmiddels in alle grote steden grof geld verdienen aan de woningnood onder studenten. Alle vormen van flexhuur hebben gemeen dat de huurders rechten inleveren en er woononzekerheid voor in de plaats krijgen. Zo wordt het ‘normale’ huurcontract voor onbepaalde tijd langzaam maar zeker verdrongen door wegwerpcontracten.

Zo komen veel mensen terecht in een stoelendans van flexwoning naar flexwoning en worden dus steeds zonder huurrecht uit huis gezet.

De BPW stelt: ”De schaarste aan betaalbare huurwoningen wordt niet opgelost door van huurders uitzendhuurders te maken maar door grootschalig te investeren in de bouw van meer betaalbare huizen. Stop de uitverkoop van sociale huur en de afbraak van onze huurbescherming”.

Flexibele arbeidscontracten

De helft van de mensen onder 35 jaar heeft een onzeker contract op het werk.

Vandaar dat BPW het onverstandig vindt om naast inkomensonzekerheid door de flexibilisering van werk ook woononzekerheid door flexwonen te creëren, waardoor je geen bestaanszekerheid kunt opbouwen.

ORGANISEER JE

Deze problemen verdwijnen niet vanzelf, daarvoor moet je je organiseren. Daarom heeft BPW de brochure “Haal je woonrecht met de Bond Precair Woonvormen” uitgebracht. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een lokaal solidariteitsnetwerk opzet.

BPW

Registreer op www.fuckflex.nl en blijf op de hoogte van deze campagne.
De Bond is een vrijwilligersvereniging die samen met huurders strijdt voor stabiele, goede en betaalbare huisvesting voor iedereen. De Bond Precaire Woonvormen is opgericht om de woonrechten van verschillende typen bewoners op te eisen. Zij vinden het ongewenst dat steeds meer mensen die moeite hebben om een plekje op de woningmarkt te veroveren in tijdelijke en precaire woonvormen terecht komen. Doel is het waarborgen van een veilige, stabiele en betaalbare woning voor iedereen.

Achtergronden

De hedendaagse woningmarkt vereist steeds meer flexibiliteit van bewoners en woningzoekenden. Door toename van leegstand, het aanhoudende woningtekort onder de bevolking (WoON 2009: zo’n 130.000 woningen tekort) en andere structurele problemen op de woningmarkt, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van flexibele verhuurvormen waaronder short stay, campuscontracten, tijdelijke verhuur onder de Leegstandswet, bruikleenovereenkomsten en antikraak. Een risico dat de groei van deze precaire woonvormen met zich meebrengt, is dat het reguliere verhuur met volledige huurrechten en een gezonde, goed functionerende (sociale) woningvoorraad, onder druk zet en langzaam aan verdringt. Woningzoekenden komen hierdoor steeds vaker in een bijna rechteloze situaties terecht.

Antikraak bestaat al zo’n 30 jaar en is ooit ontstaan om kraak van leegstaande panden te voorkomen. Inmiddels wordt antikraak gebruikt om de huurwetgeving te omzeilen en is het de goedkoopste vorm van bewaking van panden geworden. Met woonrechten of -genoegen van antikraakbewoners heeft het niets te maken. De Bond Precaire Woonvormen vindt de toename van antikraak een ongewenste ontwikkeling op de woningmarkt.

Meer info: Bond Precaire Woonvormen

Actiemateriaal:
vier verschillende posters, een brochure, een sticker zijn te bestellen via de campagnewebsite.

Rob Vellekoop, 7 oktober 2017

11 Comments

 1. Vind net als bij bankiers, dat deze onhoerende goed makelaars de zorgfunctie bijgebracht moet worden?

 2. Wat we ook voor kabinetten in ons land hebben gehad: huizen waren steeds zo duur dat verreweg de meeste werkende mensen er niet voor kunnen sparen. Wat ook de bedoeling is. Men is daardoor wel gedwongen om óf een hoge huur te betalen óf om zaken te gaan doen -en dat vaak een mensenleven lang, ze hebben je echt “bij de ballen”- met de misdadigers bij de banken en hun gluiperige handlangers in de politiek. Men moet zich toch eens gaan afvragen wat men bij de stembus verloren is.
  Het verstand?

  • Wie de uiterst kwalijke gevolgen van een geperverteerd “wettig” (we mogen geen ander gebruiken!) betaalmiddel en de daaraan ten grondslag liggende misdadige collusie tussen de banken en de politiek in de gaten heeft die gaat NOOIT meer stemmen.

   • Net als capitool vandaag worden die mensen als coen teurlings naar voren geschoven om dit geloof te verkondigen?
    Wie daar nog intrapt?

   • De gemiddelde huurprijs in Nederland bedraagt momenteel 750 Euro per maand. Dat is -even teruggerekend- 1650 gulden per maand.

  • Waarom zou je een huis kopen, als je voor een hebbekrats er één kan huren, zonder onderhoud of andere zorgen, dat was in 70 iger nog zo in Amsterdam, half woninkje 50 piek hele etage 90 piek, op de Marnixkade met voor vrij uitzicht, pandjes varieerden van 25000 tot 50000 Gulden, voor de beleggers dan, natuurlijk ook veel duurdere panden, toen begon het spel, kopen wonen verkopen geen belasting verschuldigd na 2 jaar bewonen, ging lekker, er kwamen steeds meer liefhebbers, het werd tot een gekkenhuis, men was niet de bezitter van een huis maar van een waardeloze dure hypotheek, het bleef stijgen, de makelaars bleven er lucht inpompen samen met overheid en banken, de dag dat het zal gaan zakken, geeft niemand thuis en is het leed niet te overzien, denk aan the great Gatsby,
   maar het was leuk en velen zijn er rijk door geworden, van daar het invoeren van de Euro, een enorme geldontwaarding, goed voor de staat de belasing opbrengsten namen een enorme sprong, ik kijk met een zekere droefheid naar de toekomst, als ik al die idioten hun dure huizen zie kopen, maar goed als je niet verder als het puntje van je neus wilt kijken moet je dat doen.

 3. De flexibilisering van de arbeidsmarkt leverde een grote bijdrage aan het ontstaan van het zogenaamde precariaat. De flexibilisering van de woningmarkt heeft het ontstaan van precaire woonvormen in de hand gewerkt. Een almaar groeiende groep mensen zonder vaste baan en zonder vaste woon- of verblijfplaats…

 4. Met dank aan de reeds van het toneel verdwijnende heer Blok?
  Heel het sociale huurbeleid naar de Fransen geholpen?
  Wie repareert?

 5. O Ironie, de boosdoeners de huizen makelaars blijven volkomen buiten schot of worden abusievelijk over het hoofd gezien, zij bepalen en hebben de huizenprijzen opgedreven, en doen dit nog, hun procentage is niet echt gegroeid, maar het bedrag waar het over wordt geheven is verveelvoudigt.

 6. En dan wat willen deze mensen, zekerheid ?, de huidige mens is verwend, Eigen initiatief is dood, alles moet voor ze worden geregeld, vaak lands lieden die naar de stad trekken, om onder te duiken in de sexuele anonimiteit, of nieuwe gasten uit andere delen van onze planeet, met uitkeringen en subsidies ontvangen in luilekkerland, heb in mijn jeugd 7 jaar in moeten wonen, nood gedwongen, maar we hebben ons zelf gered, en uitkeringen en subsidies bestonden niet, pas later kwam de gerust stellende AOW gecreéerd door Willem Drees een echte vooral humanist, hij redde de oude en arme Nederlanders van afhankelijkheid en armoede, wel een ander plaatje als al die watjes, met niets doen toch over geld beschikken en Eisen stellen !

 7. Hoe en waarom kies je zo’n denigrerende naamsgeving voor een heuse organisatie, of is dit een mode tijd gebonden hype effect, U naaid U zelf bij voorbaat !

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.