Doorlopende actie tegen flexibele huur

07/10/2017 rob vellekoop 11

Bond Precaire Woonvormen (BPW) is een landelijke actiecampagne gestart voor woonzekerheid en betaalbare huren onder de titel #FuckFlex tegen flexibele huurcontracten. Zij verstrekken hiervoor inspirerend actiemateriaal waarmee de strijd tegen flexibilisering kan worden ondersteund.   Flexibele huurcontracten Door de politiek […]

No Picture

Groeiend aantal 65-plussers in armoede door hoge huren

27/08/2013 rob vellekoop 21

Steeds meer 65-plussers, mensen met minimumloon en uitkeringsgerechtigden leven door stijgende huren in armoede. Amsterdamse huurdersvereniging Oost luidt de noodklok over het groeiende aantal 65-plussers dat in armoede leeft, zo meldt AT5. De vereniging krijgt steeds meer telefoontjes van mensen […]