Onze Overheid is onze nieuwe Zonnekoning

Waarom geven we toestemming aan de Overheid om al die dingen te doen, die wij vervelend vinden of zelf nooit zouden doen? Waarom staan we toe dat de Overheid moordt (bombardementen in het Midden-Oosten, in NAVO-verband), demonstrerende mensen in elkaar slaat, uitkeringsgerechtigden als dwangarbeiders gebruikt (tegenprestatie), gezinnen uit hun huis zet die hun schulden niet kunnen betalen, burgers afluistert, hun gangen stiekem nagaat, schaduwt, afperst (CJIB) en indoctrineert via media en onderwijs?

Vroeger was er een absoluut vorst die heerste over leven en dood. De burger zag hem dichter bij god staan dan zichzelf. Wat de vorst deed moest wel goed zijn.

Nu de dagen van de absolute heersers voorbij zijn, is daarvoor de ‘Overheid’ in de plaats gekomen, zoals Larken Rose zeer terecht opmerkt. Deze overheid heeft dezelfde bevoorrechte positie als de dictator. Zijn positie wordt niet meer door god verleend, maar door het ‘volk’. Het ‘volk’ weet zich vertegenwoordigd door een ‘Overheid’ en heeft bevoegdheden gekregen die veel verder gaan dan die van een individueel burger. De ‘Overheid’ wordt geacht het beter te doen dan een individueel burger. Dat wil zeggen minder egoïstisch en collectiever dan een burger, beter opkomend voor de zwakken in de samenleving, en meer verzorgend en een krachtiger beschermer. De ‘Overheid’ kan het beter en weet het beter. De ‘Overheid’ krijgt het vertrouwen, dat vroeger aan de vorst werd gegeven.

In ons denken is het onmogelijk dat er geen ‘Overheid’ bestaat. De ‘Overheid’ is onze deus ex machina, het zogenaamde duveltje-uit-het-doosje. ‘O’ trekt alle plooien glad en is tegelijkertijd de dictator, de robocop, de belastinginner, de deurwaarder, de soldaat, maar ook de schuldige aan alles wat mis gaat.

Met die wijsheid van de ‘Overheid’ blijkt het slecht gesteld. Bijna uit ieder artikel van DLM blijkt hun falen. Het grenzeloze vertrouwen dat wij stellen in ‘hen’ is ten onrechte. Ze maken er in ieder land een potje van. Ze blijken niet het volk te vertegenwoordigen, maar een kleine elite. Sterker nog er zijn serieuze aanwijzingen dat de ‘Overheid’ werkt voor een onbekende ‘machtselite’.

Toch kan ‘O’ zijn gang gaan. Rose zegt ook terecht dat ‘O’ niet bestaat. Of anders gezegd de ‘Overheid’ is er alleen omdat we er in geloven. Volgens hem kan alleen een einde komen aan de heerschappij van ‘O’ wanneer deze in onze gedachten niet meer bestaat. We houden dus een geloof levendig, waardoor de ‘Overheid’ van ons de bevoegdheden van een dictator heeft gekregen. Zolang de meeste mensen dit ‘geloof’ blijven koesteren zal er niets wezenlijks in onze samenleving veranderen.

Met andere woorden politieke filosofieën die vertrouwen op een ‘Overheid’ zullen NOOIT wezenlijke veranderingen tot stand kunnen brengen. Het bewijs daarvan levert de afgelopen honderd jaar. Kijk naar het communisme dat gekaapt werd door een autoritaire partij waarvan in de de Sovjet-Unie maar vijf procent van de bevolking lid kon zijn. Of denk aan het socialisme met als afschrikwekkend voorbeeld het socialisme van Soarez dat er juist voor zorgde dat de families die destijds Portugal bezaten, dit nog steeds in eigendom hebben. Steeds was er een ‘Overheid’ met een filosofie die niets van de idealen terecht bracht, maar juist zo min mogelijk veranderde.

Blijkbaar kan de ‘Overheid’ er niet voor zorgen dat we elkaar niet meer uitmoorden, uitbuiten, misbruiken, bestelen. De ‘O’ is ons vertrouwen niet waard. Wie dit durft onder ogen te zien heeft de eerste stap naar een wezenlijk andere samenleving gezet.

Rob Vellekoop, 20 juli 2017

38 Comments

 1. WORDT “DE” OVERHEID GESTIGMATISEERD ? DE OVERHEID VERDWIJNT NIET DOOR ER NU STEEDS OP AF TE GEVEN EN TE MOPPEREN ! LANDEN KUNNEN NIET BUITEN TOE-ZICHT…

  • Toezicht door wie? Door de corrupte en door en door onbetrouwbare (r)overheid die bestuurd wordt door onze schaduwregering de Bilderberggroep! Onder leiding van hare narigheid Bea worden de meest onzalige plannetjes voor ons bedacht en daarna uitgevoerd door Rutte en z’n roofridders! We doen alles voor een leuk overbetaald baantje als we straks weer uitgekotst zijn! Rutte en kornuiten zijn niets anders dan een stel marionetten in een slecht lopend circus!

 2. Regeren (geld afpersen en in ruil daarvoor schijn-veiligheid aanbieden) wordt gedaan met het wettige betaalmiddel. Want de hand die geld geeft is altijd verheven boven de hand die geld ontvangt.

 3. ”waarvan in de de Sovjet-Unie maar vijf procent van de bevolking lid kon zijn” Ik denk dat je dit een beetje te negatief inschat Rob.

  In de Sovjet Unie was het niet nodig om lid te worden van de Communistische partij. Alle vertegenwoordigers tot aan de hoogste organen werden gekozen van onder af.
  Een aardige beschrijving op Wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet

  Opm. Trotsky was alleen korte tijd bolsjewiek en daatvoor en daarna mensjewiek.

  Opp. Met wat ik hierboven aanhaal wil ik niet zeggen dat alles daar naar wens ging en dat er geen onrecht en corruptie bestond. Het was echter wel de basis om verder te werken aan een echte arbeidersstaat (staat is hier voor het gemak zo genoemd). Het verraad van Groetsjov en zijn opvolgers zal je inmiddels wel bekend zijn met alle gevolgen van dien, die nu eindelijk, daar lijkt het tenminste op, weer ten goede teruggedraaid worden.

 4. https://cooperatiedevrijemedia.nl/2017/07/geld-het-instrument-waarmee-enkelen-de-mensheid-controleren/

  Gog en Magog zijn in de eerste betekenis een persoon en een land genoemd in de Hebreeuwse Bijbel in het Bijbelboek Ezechiël 38. Gog is de heerser van het land Magog die de uiteindelijke strijd zal voeren tegen het volk van God. In het Nieuwe Testament worden in de Openbaring van Johannes 20:8 Gog en Magog genoemd als twee landen onder de heerschappij van Satan. Gog en Magog zijn ook twee beelden van reuzen die zich bevinden in de Guildhall in Londen en die teruggaan op de mythische verhalen over het ontstaan van Brittannië. (Wikipedia)

 5. Deze wanen zich de redder in de nood, althans dat doen ze je geloven?
  Dat alle sociale, maatschappelijke, medische voorzieningen zodanig gekort zijn, dat het de overheid alleen geld oplevert dan kost?

 6. Als het boek – Het Gevaarlijkste Geloof van Larken Rose – mensen aanspreekt dan raad ik mensen ook aan om ook eens de lezingen serie van Mark Passio te kijken met de titel Natural Law, en het boek – Het Einde van al het Kwaad van Jeremy Locke. Beide zijn goed te vinden met een google search. 😀

 7. Overheid heeft alleen maar bestaansrecht door de dreiging van geweld. Haal die dreiging van geweld weg en opeens wenst niemand meer kennis te nemen van een overheid.

 8. In vroegertijden was de koning de onderdrukker. Hij bepaalde regelgeving en belastingen. De bevolking wist wie de onderdrukker was. Dat was voor de onderdrukker misschien niet altijd gunstig.
  Wie nu de onderdrukker is weten we niet precies. Tussen onderdrukker en bevolking zit nu de politiek. De politici zijn zichtbaar. De politiek is er voor de onderdrukker en niet voor de bevolking. Politici lijken beslissingen te nemen. We mogen stemmen. We hebben het idee dat we inspraak hebben. In steeds grotere mate hebben we te maken met europese politiek, waar wij als burger al helemaal geen instemming meer hebben. Als we het oneens zijn met politieke besluiten richten we ons op de politiek, maar politici bepalen de regelgeving niet. Het zijn de voor ons onzichtbare onderdrukkers die bepalen wat er gebeurd. Geld regeerd en niet de politiek. Politiek is er om ons zand in de ogen te strooien. Samen met de media. Oorlog, terreuraanslagen, financiele crisis, de vluchtelingenstroom. Het is allemaal bewust gecreeerde ellende. Niet direct gecreeerd door de politiek, maar de onderdrukker. En de politiek moet ons de onzin verkopen. En de burger komt niet in opstand, want die gelooft in het systeem en alle onzin over oorlog en vergrijzing en terroristen en opwarming van de aarde en alle andere leugens.

  • Inderdaad, het geld regeert. De vraag is dus: wie regeert het geld? En dan kom je uiteindelijk bij de echte machthebbers terecht: een groepje werklozen. Dat lijkt wat vreemd maar dat is het niet. Er zijn namelijk twee soorten van werklozen: de arme werklozen die we voornamelijk vinden in de sloppenwijken van de steden “die we maatschappelijk zoveel als mogelijk naar beneden moeten trappen” en de schatrijke werklozen waar we nooit iets over horen en die hun geld niet op kunnen in de casino’s van Nice en Monte Carlo. Het is deze laatste groep werklozen die de werkelijke macht heeft. Het zijn de institutionele beleggers en dat zijn bankiers. Deze naar ik hoop informatieve aanvulling op je goede comment is in feite afkomstig van “Wissensmanufaktur”, een Duits economisch onderzoekbureau.

  • Vitalifeiten, door de stompe horde steevast weggezet als “gekkies die niet sporen”. Michel en Bea zijn gewoon leuke mensen die alleen maar wat te vroeg gelijk hebben.

   • michel en bea (let op…zonder hoofdletters) zijn mensen die de beste intenties hebben maar tevens wel wat meer haar op de tanden mogen hebben. Het non-agression-principle betekent niet dat je jezelf niet verdedigen zal in geval van dreiging en de vracht dreiging van gewapende clowns (ze zijn verkleed dus clown) is overweldigend. Hierbij is steun van de nabije omgeving eigenlijk wenselijk maar de mensen geloven heilig dat hun meesters en de clownsgarde gelijk heeft, dat was anders op 30 april 1980. Herhaling is wenselijk en nu doordrukken.

 9. “Blijkbaar kan de ‘Overheid’ er niet voor zorgen dat we elkaar niet meer uitmoorden, uitbuiten, misbruiken, bestelen. De ‘O’ is ons vertrouwen niet waard.”
  Hoe kun je zoiets verwachten van een clubje rovers en moordenaars?

 10. Waar worden wij mee geconfronteerd .. waar we niet om gevraagd hebben

  De ervaring van Luca Sanna ;

  Woensdag reisde ik sinds eerst voor een lange tijd weer met de trein, ik wou wat drinken halen en viel op dat je niet meer contant kan betalen bij deze automaten, er stond op: ”alleen contactloos betalen”. En bij andere stations was dit precies hetzelfde verhaal, dus maar geen drinken gehaald want ik betaal alleen contant en een smartphone heb ik bewust niet. Een paar maanden eerder kon je nog gewoon met munten betalen. Het wordt steeds erger, stap voor stap drijven de NWO elite en hun bankiers ons richting een cashloze samenleving.

  Ik wil niet contactloos betalen, ik wil niet pinnen, ik wil alleen contant betalen en zelf zeggenschap hebben over mijn eigen geld, ik wil niet afhankelijk zijn van de bank. Het opdringen van een cashloze samenleving noem ik zoals het is, facisme.

  De banken regelen zelfs ram en plofkraken op hun eigen pinautomaten met als doel contant geld uit te bannen.

  Ik ben voor het behoud van contant geld, mee eens? Deel dan door als boodschap tegen hun cashloze samenleving, tegen die bankiers(oplichters) die de crisis hebben veroorzaakt en contant geld willen uitbannen voor hun gewin en voor het behoud van contant geld!

  Deel door voor het behoud van contant geld! Contant geld moet op de eerste plaats blijven staan!
  AMN

  https://www.facebook.com/alternatieveMEDIANederland/photos/a.424366987706982.1073741828.424047034405644/1088854137924927/?type=3

  https://www.facebook.com/alternatieveMEDIANederland/

 11. Er zal natuurlijk door iemand bestuurd moeten worden. Dat kan op kleine schaal of zoals nu door de O. Maar er is altijd zoiets als een leider. Dat heeft de mens nodig. Iemand die snelle en goede beslissingen neemt als er problemen opduiken. Nu,dit laatste gebeurt in het geheel niet bij de O. Hoe los je dit probleem op als de O niet functioneert zoals het hoort?
  In vroegere tijden ontstond er een opstand onder leiding van oa. Robin Hood en hier in de Nederlanden onder leiding van Willem van Oranje. Je ziet er was altijd een leider. Het wachten is op zo iemand. Kan je misschien lang wachten. Of zelf het initiatief nemen…..

    • Waarom doet juist Eric niet wel lullig dan? Of hoe?

     Weet je wat een wereld van bedoeling er alleen al ligt in het eerste woordje van Eric zijn reactie!?.. :
     ER

     Zullen we hem even weg halen?

     … zal natuurlijk door iemand bestuurd moeten worden.

     Wat!?

     Ik ben het volledig met Nico eens!
     Het is ook dat Nico al zo’n reactie had geplaatst, anders had ik Rob gewoon weer net zo lastig gevallen met een reactie waarvan ik van te voren ook wel weet dat het niet geplaatst gaat worden!

     Dat Eric zit te wachten op zijn Robin Hood betekent vervolgens dus ook echt niet dat die mooie Robin Hood van hém, gegarandeerd voor óns, of mij wanneer ik voor mij praat, gegarandeerd voor mij dus níét gewoon de volgende Sherif van Notingham zijn! Om ook maar niet te zwijgen over dat plaatsvervangend stuk lijfgoed dat ‘de troon’ bezet! Om het maar even binnen het Robin Hood verhaal te houden!

     Dat er altijd mensen als Eric zullen zijn, begin ik me eigenlijk ook wel heel erg aan te storen.

     Dat heeft een mens nodig.. NÉÉÉÉÉÉ, JIJ bent blijkbaar een mens die dat nodig heeft. Zo’n Mozes, of Jacob of Jozef, die de berg op gaat en dagen aan het smeken en het bidden is! Gewoon een Judas dus!

     Jou dagelijks leidinggevenden zijn wel blij met jou zeker!? En beste Eric, waar krijg jij je zilverlingen voor!?

     En dat durft nog af te sluiten met: Of zelf het initiatief nemen…

     Tot wat!? Dat word in de weg gestaan door die leiders die mensen als jullie zo nodig hebben!

     Argumenten!? Waar!?

     • Ik zal wat uitleg geven: Ik zal niet met R beginnnen.
      Bij iedere groep mensen die samen gaat werken om zelfvoorzienend te worden of om vredig naast elkaar te wonen, zal een leider opstaan om te besturen. Om alles in goede baan te leiden. Voorbeeld is Amisch people. Daar is in principe ook iedereen hetzelfde,maar er is altijd een leider of bestuurder die geraadpleegt wordt bij problemen die iedereen aangaat.
      Ze hebben dus ook wetten gemaakt waar iedereen zich aan moet houden.
      Doet iemand dat niet dan zal hij worden uitgestoten.
      Je kan je eigen afvrager of die leider een rechtvaardige beslissing neemt of dat hij ten alle tijden barmhartig is en hem/haar een nieuwe kans geeft. Die laatste leider is volgens mij een echte leider waar je wat aan hebt.
      Met andere woorden: in elke situatie zal er een leider opstaan. Een goede of een kwade. En mensen zullen hem volgen totdat die leider in de ogen van zijn volgelingen fouten gaat maken en tegen de wil van de meerderheid ingaat.
      In die situatie staat een volgende leider op die hem van de troon stoot. Die volgende kan jij zijn….
      Overal zijn dus bestuurders en leiders. Gaan die tegen de wil van de meerderheid in dan zullen ze afgezet moeten worden. En dat is bijv. in ons eigen land erg moeilijk omdat ze beschermd worden door wetten(die ze zelf overigens gemaakt hebben). En ze worden beschermd door hun lijfwachten(politie,leger)
      Voorbeeld hoe het zou moeten gaan was Polen toen het communisme fouten begon te maken en dit uiteindelijk resulteerde in stakingen en opstanden tegen het communistische regime. Wat deed de politie en leger? In eerste instantie beschermde ze de regering maar toen ze moesten schieten op hun eigen medeburgers werd het toch wel erg moeilijk voor hun.
      Dit betekende het einde van het communisme in Polen.
      Ik hoop dat je nu een beetje begrijpt dat mijn relaas niet op mij slaat maar op de bevolking.

     • Eric, dat verhaal kan ik van binnen en buiten dromen. Er zit een wereld van verschil tussen een leider en een leider. De leider die regeltjes opstelt zit op de kar en laat de kar trekken. De andere hoef ik nu niet meer uit te leggen (lead by example).
      Aangezien de wetenschap en kerk stellig beweren dat de mens qua intelligentie en mogelijkheden ver boven de andere levensvormen uitsteekt zal men dus ook volledig afwijkende patronen mogen verwachten. zoals het niet gebruiken van een korf mentaliteit met een eventueel gekozen leider. Nu het criciale verschil tussen mensen en de rest van het leven, bij mensen hebben de leiders de vervelende neiging om de opgelegde regels te omzeilen, ontwijken of tot overmaat van ramp ongestraft te breken. Geen enkel ander dier op deze planeet zal dat doen omdat ze intelligent genoeg zijn om te bevatten dat de rest van de groep dat gedrag zal volgen of afstraffen. Ze hebben geen opgestelde regeltjes nodig aangezien de enige regels die ze niet kunnen breken niet opgesteld waren maar omschreven (natuurwetten), de rest van hun levenswijze is gevolg van logisch denken, velen noemen het instinctief maar dat zal meteen inhouden dat de mens dus geen instinct heeft.

      Dus nogmaals, als jij een leider nodig hebt (niet spreken voor de hele mensheid) dan mag jij van mij een leider hebben. Ik wil alleen geen last hebben van jou en je leider met de opgelegde regeltjes.

    • Gerrit, er zit een verschil tussen argumenten en eigenlijk opmerkingen die aantoonbaar schadelijk zijn.
     In de vorige eeuw waren er velen die hun leiding volgden. Minstens 250 miljoen kunnen het niet na vertellen.
     Er zijn ook momenten geweest dat de mensen hun leiding niet volgden zoals bijvoorbeeld in WO 1 tijdens de kerst. Toen gebeurde er iets wonderbaarlijks zonder de leiding, er was een moment van vrede.

     • Het Vissentijdperk van Honderden jaren onderdrukking ,
      door leiders , koningen , bazen / managers op je werk enz..
      Loopt ten einde . We gaan het Aquarius tijdperk ( Gouden Eeuw )in.
      WIJ hebben zeker GEEN Leiders boven ons nodig .
      JIJ bent de Dirigent van je eigen Levens Melodie.
      Het is tijd om ons aan te gaan sluiten met gelijkgestemden
      Over heel deze Aarde gaan Mensen met elkaar in verbinding ,
      DAT is ons recht om in Vrede en Harmonie met elkaar samen te leven
      Hier kan men globaal bij aan sluiten ,
      Voor de wat jongere Trekvogels of ook de senioren ;

      https://newearthnation.org/

      https://thesovereignsway.com/

      Hier in Nederland met elkaar aansluiten en vrij te gaan wonen,
      of je passie te ondernemen en met anderen samen delen,

      https://www.zininbuiten.eu/

  • Die roverheid werkt toch nauw samen met de criminaliteit?
   Of begint het nu pas te dagen?

  • De man met de spuuglok en het snorretje was ook een echte leider die de mensen nodig hadden. Leidersfiguren zijn voor zover ik weet altijd psychopaten. Een bestuurs-forum bestaande uit vakmensen uit de wereld van de economie en de filosofie is veel geschikter om een samenleving te besturen. Besturen is iets anders is dan regeren!
   (zie evt. het Duitse onderzoekbureau “Wissensmanufaktur”).

 12. “De politiek bevat méér dan 70 soorten gif. Door te stemmen brengt u zichzelf en de mensen om u heen grote schade toe. Stop met stemmen of vraag geestelijke hulp!”

  De prestatie (de uit arbeid verkregen welvaart) stroomt van beneden naar boven en de verdeling van het geld stroomt van boven naar beneden. En bij die verdeling van al dat bijeengeharkte belastinggeld gaat het natuurlijk heel erg mis: de onderdrukking van de mensheid geschiedt mèt en dóór het geld! De politieman die iemand een waarschuwingsschot in de nek geeft wordt keurig betaald voor zijn werk, de rechter die zich “vergist” wordt eerlijk betaald, de advocaat die achter uw rug overleg heeft met het OM…pecunia non olet, de politicus die steelt, liegt en verzwijgt wordt betaald enz. enz. Helemaal aan de onderkant zien we de arbeider die bereid is om elke dag hetzelfde werk te doen -kan zich dus niet ontwikkelen en levert daarmee in feite zijn leven in- omdat hij ook wat geld nodig heeft “om te leven”. Nou ja….zeg maar liever: “om te kunnen blijven werken”. Het wettige betaalmiddel zal ook NOOIT langs democratische weg ter discussie worden gesteld in het Nederlandse parlement. Nederland is geen democratie (is dat ook nooit geweest) maar een kapitalistische dictatuur: onze kabinetsleden vormen na iedere formatie steevast een dictatoriale bezettingsmacht van criminele bankiers. Onze landsgrenzen vormen het operatiegebied van De Nederlandse Bank. Een politicus is niet meer dan een ordinaire dief. Is de dief die vindt dat iedereen van zijn geld moet afblijven!

  • Demonstranten die de straat op gaan omdat ze van al die viespeukerijen niet gediend zijn worden natuurlijk door niemand betaald…zó werkt het!

   • Ja Johan ik weet wel hoe het werkt en wat er gaande is. Zo is het altijd geweest en zal zo blijven totdat de zaak weer even gereset wordt en opnieuw begint.enz enz. Het is de kunst om deze cyclus te onderbreken en positief om te buigen. Dat is tijdelijk wel gelukt maar met de komst van nieuwe generaties weer de negatieve kant opgegaan. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Mensen doen het zichzelf aan.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.