Uitstel in zaak doorverkoop lening door bank

De zaak die op 13 juli diende tussen een vrije mens en Eurofintus Finance BV, onderdeel van Interbank BV is vier weken uitgesteld omdat zowel de nieuw aangewezen rechter als de deurwaarder zich niet hadden kunnen inlezen op de tijdig ingeleverde stukken. De bank heeft de lening doorverkocht (gesecuritiseerd) en is daardoor geen juridisch eigenaar meer van de lening.

Ondanks de doorverkoop van het contract gedraagt Eurofintus zich nog als eigenaar van het doorlopend kredietcontract en probeert geldbedragen op te eisen, die haar niet meer toebehoren. De vrije mens heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

Luca vdf van Dinter gaf na afloop een nabeschouwing over de gebeurtenissen in de rechtbank, zie bijgaande beelden van Jeroen Ghuijs van Finding Vocies.

Voorbijgangers bij de rechtbank in Arnhem zullen verbaasd opgekeken hebben, toen hij op het monument voor de rechtbank klom en de omstanders toesprak voor een nabeschouwing van de rechtszaak waarvan zestig mensen op de publieke tribune getuige waren.

Luca vond het opvallend dat er onverwachts een andere rechter op de zaak gezet was. En dat de griffier vergeten was het door tijdig ingediende verweerschrift naar de deurwaarder van Eurofintus te sturen. Hierdoor had deze zich niet kunnen inlezen op het verweerschrift van 33 pagina’s met meer dan 50 producties (bijlagen en bewijsstukken).

Hij vindt dit teveel ’toeval voor een zo cruciale zaak.’

“Nog niet eerder liep een bank het risico door een rechtbank niet meer beschouwd te worden als de juridisch eigenaar van de leenovereenkomst, en daardoor niet meer bevoegd om de incassoprocedure uit te voeren. De 4 weken extra voor Eurofintus zouden theoretisch een kans bieden om alsnog buiten de rechtbank tot een schikking te komen, nu bekend geworden is hoe gefundeerd ons verweer is. Tegelijkertijd zal echter dan ook duidelijk worden hoeveel het Eurofintus waard is om het niet tot een vonnis te laten komen. Dus zelfs als er geschikt zou gaan worden, staat de volgende dag al een volgend iemand met een geldlening klaar om een rechtszaak uit te lokken. Dus dat zou slechts uitstel van het onvermijdelijke zijn”, aldus Luca in een strijdbare reactie.

In samenwerking met De Reünie van Vrije Mensen wordt via stichting Xwiljoenen geprobeerd betaalbare juridische hulp mogelijk te maken. Want “als iets niks kost, kan het ook nooit veel zijn”.

Luca van de familie Van Dinter van De Reünie vertelt dat ervaringen van de afgelopen jaren hebben geleerd dat er nauwelijks advocaten te vinden zijn, die hun nek durven uitsteken als het om securitisatie van geldleningen gaat.
Door juridische procedures zo in te richten, dat het de bank of een deurwaarder is, die naar de rechtbank moet gaan om een procedure te starten, ben jij niet meer verplicht tot het hebben van een advocaat. En bestaat er zoiets als een proceskostenvergoeding, waarop de juridische adviseurs via stichting Xwiljoenen een beroep op kunnen doen.

Meer info: lees …Mag bank bij doorverkoop hypotheek nog wel geld opeisen

Rob Vellekoop, 15 juli 2017

18 Comments

 1. Beste DLM en Luca,
  Ik volg het securitisatieproces met belangstelling. Wanneer is de volgende zitting (het vervolg van die van 13 juli)? En bij welke rechtbank? Graag info aub. Dit is DE kans om die rotte banken tot de orde te roepen !6

 2. het verdeel en heers doe je samen in stand houden.. het systeem is goed, met goede mensen op de goede plaats.. het systeem is verkeerd, met verkeerde mensen op die goede plaatsen.. er is goede controle en er is verkeerde of slechte controle er is ying en yang waar in elk ying iets yang zit, in elk yang iets ying zit..

  nu de zitting van 13 juli schrijver was daarbij aanwezig en heeft geobserveerd..
  ook het filmpje van luca de stadsomroeper, voor de regtbank arnhem voorbij zien komen.. in zijn samenvatting buiten, van de regt bank binnen.. constateerde dat de regter het binnen in de regtbank anders doelde als wat gefilmde buiten samenvatte..

  mijn gedachten, over binnen:
  gemachtigde te weinig aan het woord geweest, na zijn pleidooi..
  rechter ging te veel vragen, aan de persoon die machtigde..
  (zou hier als gemachtigde ingrijpen) gemachtigde behoord feiten en uitleg naar voren te brengen.. regter hier op reprimanderen..
  regter geeft toe dat er fouten zijn gemaakt, dus de zaak kan alleen al daarom geseponeerd.. regter frustreert zelf hier de zaak..

  regter verving de aangewezen regter die wel in de regtbank aanwezig was, mogelijk zit die in een lagere pik orde en wilde deze regter het varkentje even wassen..
  helder was de gemachtigde zijn vraag, zo ik begrijp en hij ook duidelijk verwoorde (zijn beging pleidooi) waar wel de jurisdictie zat : “in, is de eiser van de gelden, de juridische eigenaar van wat zij eisen”.. wat ook de regter doelde als zijn vraag.. daar heb je het enigste punt, wat dan ook maar iets de zaak raakt, rest is bijzaak..
  21 vragen en alle reproducties zijn niet relevant, voor de regter, zo hij aan gaf en blij zijnde dat er door juridische entiteit werd geantwoord..
  die mogelijk wel een bevrediging door antwoord op de vragen te willen voor de juridische entiteit, en haar naasten in de samenleving die de gemachtigde maar weinig aan het woord liet..

  dan naar de rolregter voor de 2de maal kan niet niet google dit.. in 2016 is er veel verandert waaronder ook de rolregter zie KEI regel.
  dan het raadsel van de stukken waarvan de tegenpartij niet in bezit was, de griffie (het administratie kantoor van de regbank) stuurt dit altijd aangetekend, even om het ontvangstbewijs vragen.. is dit er niet dan is er opzet in het spel wat dan weer strafbaar is..
  repliek en dupliek (gaat dat nu nog weer gebeuren in de ene zaak) achteraf en dan weer comparitie.. (zou het eerst maar eens aan prof. dr. ir. A.F.P. van Putten vragen, of hij het nog zal en kan begrijpen..:)
  enige regtbank willekeur is hier van toepassing plaats (willekeur wel) in de juiste context bij de regter..
  wat gemachtigde naar voren had “willen” brengen en bracht heeft hij dat in de juiste context door alle zij instroom kunnen duidelijk maken.!.
  begrijp dat de reghter ook met handen en voeten is gebonden, en nog erger art. 120 GW.. art. 11 en ook 12 AWB 1829 15 mei..
  en begrijp de hinten die regter heeft gegeven..
  daarnaast is de wet, nooit dwingen, nooit dood laten gaan, nooit stelen..
  in deze zaak kan je deze 3 eenheid vinden zoek hierin de juiste art. in SR. SV. erbij en maak het de regter duidelijk in zijn taal..
  zou hier nog maar even mee wachten nietig is de beschikking altijd zonder het wettige PV van de rechtszaak, dat hij dus niet geweest is die rechtszaak.. je kan wel vernietiging vragen.. maar lees DUS eerst de 10 a4 van van Putten hier over, “de status van het verplichte proses-vebaal van de terechtzitting” http://www.hollandpromote.com/download/algemeenstatus2007.pdf en wel minimaal 3x..
  spreek tegen de duivel, in zijn eigen taal en hij zal knielen in uw bij-zijn..

  espavo, als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.. rottigheid zit in de kop of de staart..
  :adrianus-johannes.

  • wat bij het nu na lezen afvraag.
   kan wel zijn dat er een gepensioneerde regter voor zat, in ieder geval heeft hij alleen zijn naam gezegd het daarbij gelaten en gelogen dat zijn collega op vakantie was. gemachtigde had kunnen doorvragen..

 3. Luca, ik heb echt een broertje dood aan je gekregen!

  Maar ik ben me er ook wel bewust van dat er vaak meer ruis in de kabel zit dan er op waarde te schatten informatie uit komt.

  Dat broertje staat bij mij dus niet buiten bereik van een Lazarus effect! Als je zo doorgaat, met andere woorden, staat dat broertje straks zó weer op uit zijn graf!

  Yo!

  • Helemaal goed begrijp ik je boodschap niet, Anoniet.
   Heb je een hekel aan mijn gedragingen gekregen en hoop je dat ik mij rehabiliteer? Of wat bedoel je precies?

   • Anoniet is de huistrol van DLM Luca. Gewoon rechts laten liggen.

   • Oe, dat iemand voor wie de dood in zijn metafoor al niet als een onomstotelijkheid vast staat, ..

    Ja, ik heb een hekel aan je gedragingen gekregen, maar ik plaatste de reactie juist, omdat ik beging te vermoeden dat dat dus niet op de juiste waarde geschat is. Mogelijk gewoon gebaseerd op onjuiste gronden, vanwege een informatie gebrek enerzijds en een gebrek aan controleerbaarheid van de wél verkregen informatie anderzijds.

    En of je zou moeten rehabiliteren? Dat klinkt voor mij toch iets te institutioneel. En dat staat definitief bloot aan negatieve associaties, instituten. Ik hoop in die zin dus juist niet dat je je rehabiliteert!

    Ik bedoel vooral dat wanneer ik maar genoeg informatie ontvang die in tegenspraak met de andere oudere informatie, uitwijst dat ik ongegrond een hekel heb aan je gedragingen, ik zeker zal stoppen met het hekelen van je gedragingen.

    Bedankt voor je woorden, nu kon ik ze even gebruiken om het dan precies te zeggen.

 4. We moeten de banken de gelegenheid niet meer bieden dat ze zulke wurgcontracten op kunnen stellen! Zij leggen de cliënt en zodanig vast en als je ze de tegenkant van zo’n contract kenbaar maakt, dan maken ze zich met een smoesje vanaf?
  De overheid moet dit zogenaamde vrije handelen gewoon verbieden! ?

  • Waarom zouden we wachten op een overheid, die dit soort handelen via de Nederlandsche Bank, het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten juist stimuleert, Only You?
   Bij de afgelopen zaak zaten er 60 mensen op de publieke tribune; laten we er bij de vervolgzitting minstens 160 van maken. Of 260 (als zoveel mensen tenminste de banken die gelegenheid niet meer willen bieden).

 5. In de zitting van afgelopen donderdag gaat het om een overeenkomst van een Doorlopend Krediet. Een procedure inzake het doorverkopen van een hypotheek is een wezenlijk andere procedure qua strategie. De argumenten lijken er wel veel op, maar de aanvliegroute is heel anders.
  Dat is heel belangrijk om voor ogen te houden voor de mensen, die denken op eigen houtje nu op te kunnen staan tegen hun hypotheekverstrekker!!!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.