Mag bank bij doorverkoop hypotheek nog wel geld opeisen?

Op 13 juli dient er bij de rechtbank Arnhem een zaak tussen een vrije mens en Eurofintus Finance BV, onderdeel van Interbank BV. De bank heeft de lening doorverkocht (gesecuritiseerd) en is daardoor geen juridisch eigenaar meer van de lening. Toch gedraagt hij zich nog als eigenaar van het hypotheekcontract en probeert geldbedragen op te eisen, die haar niet meer toebehoren. De vrije mens heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

Tot nu toe weten de banken, die op deze manier in moeilijkheden worden gebracht, steeds weer het op een akkoordje met de cliënt te gooien. De bank sluit snel een overeenkomst met de cliënt vlak voordat de rechtbank een uitspraak gaat doen, Ze verplichten de cliënt in deze overeenkomst tot geheimhouding waardoor zij er niets van naar buiten mogen brengen.

Hiermee voorkomen zij dat er een rechterlijke uitspraak komt die in het nadeel van de bank uitpakt. Mensen met hypothecaire leningen zouden op deze manier kunnen weigeren nog verdere betalingen aan de hypotheekbank te doen, omdat deze het hypotheekcontract niet meer in zijn bezit heeft. Ook tot executie van het huis (onderpand) kan de bank nu niet meer overgaan.

In samenwerking met De Reünie van Vrije Mensen wordt via stichting Xwiljoenen geprobeerd betaalbare juridische hulp mogelijk te maken. Want “als iets niks kost, kan het ook nooit veel zijn”.

Luca van de familie Van Dinter van De Reünie vertelt dat ervaringen van de afgelopen jaren hebben geleerd dat er nauwelijks advocaten te vinden zijn, die hun nek durven uitsteken als het om securitisatie van geldleningen gaat.
Door juridische procedures zo in te richten, dat het de bank of een deurwaarder is, die naar de rechtbank moet gaan om een procedure te starten, ben jij niet meer verplicht tot het hebben van een advocaat. En bestaat er zoiets als een proceskostenvergoeding, waarop de juridische adviseurs via stichting Xwiljoenen een beroep op kunnen doen.

Donderdagmiddag 13 juli, rechtbank Arnhem om 15.45 uur
Deze zitting is als signaal naar de bankwereld heel belangrijk en daarom zal een uitpuilende publieke tribune ook voor rechter M.P.C.J. van Bavel een krachtig signaal zijn.

Luca: “Ik roep jullie allen op om, als het maar even kan, bij deze zitting aanwezig te zijn.
Laat even weten op ons mailadres met hoeveel mensen je komen gaat. Ben je verhinderd, laat het ook even weten; die mailtjes gaan als een soort steunbetuiging “mee”.”

In Nederland hebben eind 2016 meer dan 100.000 gezinnen een betalingsachterstand van twee maanden of meer, waardoor in de toekomst executie van hun woningen dreigt.

De bank verkoopt de hypothecaire schuld aan een zogenaamde SPV (een BV die als tussenschakel fungeert). Het doorverkopen van banken van hun (slechte) hypothecaire leningen heet securitisatie. Hierdoor komt de bank af van zijn slechte hypotheken, die daardoor niet meer op de balans voorkomen.

Daarna zijn er twee mogelijkheden, de SPV houdt de hypotheek zelf, nadat deze met andere hypotheken is gebundeld en een zogenaamd USIP nummer krijgt. Een andere mogelijkheid is de doorverkoop door de SPV aan beleggingsinstellingen of andere banken. In dat geval wordt een hypothekenbundel op zich weer met andere bundels samengevoegd en krijgt een CIN nummer. Met andere woorden een hypothecaire schuld die doorverkocht is kan gevolgd worden door middel van de USIP en CIN-nummers die aan de bundels zijn toegekend.

Het probleem van de bank is dat door de verkoop van de hypothecaire lening het twijfelachtig is geworden of zij nog wel kunnen beschikken over de woning als onderpand. Met andere woorden mogen zij nog wel bij niet-betaling van de aflossingen en rente overgaan tot executie van de woning? Om een uitspraak hierover te voorkomen worden rechtszaken opgelost met een schikking. Dat betekent dat de bank de hypotheekschuldenaar tegemoet komt onder voorwaarde dat deze hierover niets openbaar maakt.

Naar schatting zijn alle grote Nederlandse banken bij securitisatie betrokken en spreken we over een bedrag van meer dan 450 miljard euro aan hypotheken, die op deze manier door de hypotheekbanken zijn verkocht, aldus Luca vdf van Dinter.

Dankzij informatie die door leden van De Reünie is verzameld kan de bank onder druk worden gezet, omdat er sprake is van securitisatie. Zij kunnen aangeven dat de betrokken hypothecaire lening niet meer bij de bank zit, maar is doorverkocht!

Banken kunnen hun hypothecaire vorderingen overdragen aan derden, doordat standaard in hypotheekakten is opgenomen dat de schuldenaar hiermee bij voorbaat instemt. Vroeger was vereist dat van een dergelijke overeenkomst melding werd gemaakt, tegenwoordig hoeft de bank dat niet meer aan de huiseigenaar te melden; dit heet een stille cessie, de melding blijft meestal achterwege.

Het platform De Reünie helpt de hypotheekschuldenaar in zijn communicatie met de bank, zodanig dat er uiteindelijk een rechtszaak door de bank gevoerd gaat worden, waarin de bank vervolgens niet meer kan aantonen nog eigenaar van de hypotheek te zijn en met de schuldenaar een schikking zal treffen.

Rob Vellekoop, 2 juli 2017

13 Comments

  1. Instelling om zichzelf te verrijken of gewoonweg uit dienstverlening naar de burger, heeft een zorgtaak?

  2. Wat dat betreft mag de bank bepalen, want de cliënt is zo gek om te tekenen, is de bank verheven boven alles wat bepaald is?

  3. ONTSPANNEN: “VERLIEFD EN VERSTROOID”…
    Een Beukennoot-bruin Zonzacht-glanzend Herte-reetje Stond Prachtig Los In Het Droomgroen-gras Van Alvast Uitrustend Avond-bos : Is Daar Gauw In Verdwenen !

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.