De hetze tegen het boek ‘De 13 satanische bloedlijnen’

Naar aanleiding van de beschuldigingen van Joke Kaviaar (overigens zonder enige onderbouwing) dat DLM antisemitische literatuur promoot en verkoopt met ‘De 13 satanische bloedlijnen’ van Robin de Ruiter, volgt hierop het antwoord letterlijk uit het gewraakte boek, dat zelfs op het tegenovergestelde van haar bewering uitkomt!

Het antwoord gaat in op de vraag wat joden zijn, wat het zionisme is en wat het belang van de staat Israël.

De Ruiter schrijft met vooruitziende blik dat

‘we naar hartenlust discussies mogen voeren over politiek en kritiek hebben op het christelijke geloof of islam, maar voor één thema geldt de vrijheid van meningsuiting absoluut niet: het zionisme.’

Een van de fundamenten van het boek van De Ruiter zijn de ‘Protocollen van de Wijzen van Sion’, speciaal geschreven om voor eens en altijd af te rekenen met de valse beschuldigingen tegen de joden als zijnde de auteurs van deze Protocollen. “In de Protocollen wordt zeer precies beschreven hoe onze machtselite in zoveel mogelijk landen samenwerkt om de maatschappelijke orde in die landen te verzwakken en te ondergraven om zo de wereld op een werelddictatuur voor te bereiden.”

“Door ongeïnformeerde politiek-correcten worden Protocollen krampachtig als een ‘Antisemitische Vervalsing’ gezien. Zij zijn niet op de hoogte dat de oorspronkelijke tekst van de Protocollen zodanig is bewerkt om daarmee de lezers te doen geloven dat er een wereldwijde joodse samenzwering zou bestaan. Door het invoegen van bepaalde woorden en teksten werd door de heersende elite de mogelijkheid gecreëerd om het joodse volk bloot te stellen aan de meest gruwelijke vervolgingen. De Protocollen vormden onder meer de geestelijke munitie van het Derde Rijk waarmee de deur naar de Holocaust en ook de oprichting van de Staat Israël werd geopend.”

Volgens De Ruiter blijkt de authenticiteit van de Protocollen uit het feit dat de afgelopen honderd jaar alle plannen zoals vermeld in de Protocollen op wonderbaarlijke wijze zijn uitgekomen.

In een van de hoofdstukken uit De Bloedlijnen wordt, net als in alle schoolboeken voor VWO en Gymnasium – bijvoorbeeld “Wijs Worden” (Deel 1, blz. 75) – duidelijk gemaakt dat 138 jaar nadat de tien Israëlische stammen waren verbannen naar Assyrië, de leden van de stam Juda, samen met Benjamin werd afgevoerd naar Babylonië. De naam “joden” ontstaat tussen 598-586 v. Chr. tijdens de Babylonische ballingschap en heeft “alleen” betrekking op de leden van de stam Juda.

In hetzelfde hoofdstuk wordt aangegeven dat het jodendom niet alleen bestaat uit twee etnische groepen, de Sefarden (directe nazaten van de stam Juda) en de Asjkenazim (nazaten van de Chazaren), maar ook uit joden met een zwarte huidskleur (zoals Daggatun, Falaschas en Abbesynen), Indio-joden in Peru, en joden in India, en dergelijke. Kortom de meeste joden zijn geen nazaten van de stam Juda.

Volgens de orthodoxe rabbijn G.J. Neuberger is een jood, degene die een moeder heeft met een joods geloof en degene die volgens Halacha – de joodse religieuze wet – tot het Judaïsme is bekeerd.

Net zoals iedereen katholiek, gereformeerd of islamiet kan worden, kan men ook zich ook tot het Judaïsme bekeren en zo jood worden.

Volgens een vijftal door De Ruiter gepresenteerde prominente joodse geleerden vormen de joden in geen enkel opzicht een eenheid, niet biologisch of genetisch, niet etnologisch of antropologisch. Niets wijst erop dat ze nazaten van de stam Juda zijn.

Op welke manier verhoudt zich het jodendom nu met het zionisme?

Als we de wortels van het zionisme analyseren, schrijft De Ruiter, en kanttekeningen plaatsen bij de grondslag van de ideologie van Palestina dan overtreden we een ongeschreven wet. Om dit te voorkomen neemt hij kritiek op het zionisme over van erudiete joodse onderzoekers, vooraanstaande joodse schrijvers en rabbijnen.

De Hongaar T. Herzl gaf destijds de aanzet tot de politieke beweging van het zionisme. Volgens Herzl was het voornaamste doel van de zionistische beweging het stichten van een onafhankelijke staat, een nieuw vaderland voor bedreigde joden in Oost-Europa.

Echter volgens de prominente joodse schrijver Jack Bernstein:”Het judaïsme is een religie, maar het zionisme is een politieke beweging….Het einddoel van het zionisme is een wereldregering onder leiding van het internationale kapitalisme.”

Robin de Ruiter schrijft dat in het kader van dit boek het belangrijk is niet te vergeten dat de grote banken van de families Rothschild, Rockefellers, J.P. Morgan, en dergelijke niet alleen een belangrijke rol in het zionisme hebben gespeeld, ze hebben ook de zionistische beweging met enorme bedragen gesteund. Dit is algemeen bekend. Dat de Rothschilds toevallig Asjkenazim joden (nazaten van de Chazaren) zijn wil natuurlijk niet zeggen dat men hiervan geen melding mag maken. Met antisemitisme heeft het al helemaal niets van doen.

Hier een van de vele citaten die De bloedlijnen aanvoert om De Ruiters stelling te onderbouwen.

De joodse schrijver Isaac Deutscher:”Zelfs in Oost-Europa waar joden in grote gesloten gemeenschappen leefden en er hun eigen taal (Jiddisch) en cultuur ontwikkelden en bloot stonden aan ongebreidelde discriminatie beschouwden deze joden zich als burgers van het land waarin ze woonden en verbonden hun toekomst aan de toekomst van deze landen en NIET met een joodse thuisstaat in Palestina.”

Rabbijn Weiss bevestigt dit nog eens:”Het judaïsme en het zionisme zijn alles behalve hetzelfde. Een goede jood kan geen zionist zijn en een zionist geen goede jood.”

Voor onze machtselite is de vorming van de Israëlische staat in Palestina een van de belangrijkste programmapunten. Het hoe en het waarom daarvan wordt uitgebreid en gedocumenteerd in het boek van Robin de Ruiter beschreven.

De zionisten worden voor het karretje gespannen van een elitaire heersende klasse die achter de schermen aanstuurt op een werelddictatuur. Zionistische acties hebben niets met het jodendom te maken, laat staan dat het boek schuldig is aan antisemitisme.

De 13 satanische bloedlijnen, verkrijgbaar bij Academy of Happiness, supporter van DLM

 

Rob Vellekoop, 15 juli 2017

33 Comments

 1. mensen, waar hebben we het over? Als zionisme iets anders is dan zionisme, waarom gebruiken we dan hetzelfde woord voor alletwee?
  Ik vermoed dat het voor Joke helemaal niet uitmaakt tot welke familie of ethniciteit onze uitbuiters zich rekenen. Het is het kapitalisme zelf (en de angelsaksiche variant is iets wreder dan de rijnlandse en scandinavische) dat iedereen medeplichting maakt. en ja, veel rijke mensen gaan graag met andere rijke mensen om.
  Ik kan me ook wel vinden in Calciumdi’s kritiek op de overdosis filmpjes. Het is 1 van de redenen dat ik heel weinig op facebook kom.

  Dat mensen elkaar (uit naam van Selassie of anderszins) hier voor “staat-ist” uitschelden vind ik ook niet bijdragen.

  Misschien kan Rob een nieuw draadje maken om uit te leggen waar uit blijkt dat er een werelddictatuur (voorzover dat geen dictatuur van het geld is) wordt voorbereid. Het klinkt als een conspiracy-theory, of als een truukje om ervoor te zorgen dat er vooral niks meer is om een dictatuur van de grote bedrijven te voorkomen

 2. Sommige mensen hebben vaak gelijk maar denken altijd gelijk te hebben. Daar zitten helaas ook anarchisten,de diversiteit is overigens groot, bij.Ongefundeerde kritiek weer intrekken of sorry zeggen blijft moeilijk.
  Tja, zo kan het superkapitalisme met wat gehakketak op anarcholinks, gemakkelijk voortwoekeren en kan het ecofascisme met al zijn groenwaspraktijken zich een gewillige weg banen in samenlevingen waar overheden steeds meer een faciliterend verlengstuk worden van multinationals en hun handlangers van het nooit genoeg.
  Tenzij natuurlijk er ergens sorry wordt gezegd en we met zijn allen zeggen en doen wat we wel en wat we niet willen.
  Ik zeg al bij voorbaat sorry Aarde.

 3. JOKE MOET GEPREZEN WORDEN , OMDAT ZIJ HAAR INTELLEKTUEEL-EIGENDOM-MET-RECHT BESCHERMT – BEWAAKT – VERDEDIGT… ! EN ZE SCHRIJFT ZEER STOERE GEDICHTEN , DOOR WATER ECHT MET NATUUR VERBONDEN !

 4. Aan alle gebeurtenissen in de afgelopen decennia is duidelijk gebleken dat deze zich steviger in het zadel voelt, er gaat geen week voorbij of we worden constant aan de 2de WO herinnerd, terwijl andere volkeren ook hetzelfde lot beschoren is geweest in de geschiedenis?
  Schijnbaar hebben ze niks uit de geschiedenis geleerd?

 5. misschien is het goed voor joke om eens op te zoeken wat een SEMIET is en wát dan ANTI-semitisme zou zijn???????? Laat je niet voor de kar van de wereldvernietigers spannen, joke, dat zou heel jammer zijn. Veel Duitsers hebben er een generaties-durend trauma aan overgehouden, zeer onterecht in mijn ogen.

 6. Ik heb het boek “de 13 satanische bloedlijnen” zelf niet gelezen. Dankzij dit artikel ben ik nu globaal op de hoogte van de inhoud.

  Ik constateer dat ik al jaren over soortgelijke strekking schrijf als de inhoud van vorenvermeld boek; zoals o.a. hier:
  https://www.levensreis.nl/index.php/wie-regeert-deze-wereld/

  Ik ontleen mijn bron uit universele geschriften, zoals wat o.a. beschreven staat in het Boek Openbaringen 3 over het onderwerp van dit artikel: “Dit zegt Hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer Hij sluit, kan niemand openen: Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt Mijn Naam niet verloochend. Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat Ik u heb liefgehad. Omdat u trouw bent gebleven aan Mijn gebod om stand te houden, zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen”.

 7. In de afgelopen jaren heb ik ook intensief onderzoek gedaan naar de criminaliserende knuppel (antisemitisme), waar men critici van de Zionistisch Israëlische politiek mee pleegt monddood te slaan. Ik heb daar meerdere artikelen over geschreven, waaronder de volgende:

  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/wat-is-een-antisemiet/

  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/wie-zijn-de-echte-semieten/

  http://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/zionisme-rusland-china-en-de-nwo/

  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/big-brother-verhuist-naar-jeruzalem/

  http://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/zionistisch-israel-de-wereld-in-een-houdgreep/

 8. Enkele jaren geleden kreeg ik het boek de 13 bl.van R.R. te leen aangeboden van een intelligentie jonge kennis ( 23jr.). Ik ben het gaan lezen en kreeg alleen maar bevestigingen van het geen ik al vermoedde . En als Joke Kaviaar het niet gelezen heeft, heeft ze eigenlijk geen recht van spreken. Misschien is het wel interessant om Joke Kaviaar eens onder de loep te leggen. Van welke familie stamt zij af (en wat doen die op het moment) , welk geloof , welke opleiding heeft ze gehad(wie heeft dat betaald) etc…….?????? Tweede optie is haar gewoon van de site afgooien , want wat brengt ons dat dichterlijk gezwam van dat gekke wijf, eigenlijk?

 9. wie wil zich echt verdiepen? lees in: anarchisme en zionisme – global-info – 07-03-2017 de discussie over het joods nationalisme-Mina Graur/Johny Lennaerd nr 5: Het revolutionaire yiddishland ! “er zijn ook 4 extra-hoofd-stukken”…

 10. Toen ik dit boek las, vielen alle puzzelstukjes op hun plek, niet omdat Robin het schreef, maar omdat ik het zelf al had uitgeplozen….zijn boek was dus een bevestiging, net als Worden wij wakker, van Marcel Messing en Geld kom uit het niets van Ad Broere.

  • Yvonne, dat klopt. Meerdere bronnen/boeken bevestigen slechts de inzichten, die je uit eigen ervaringen reeds hebt opgedaan.

 11. Los van de inhoud: De kaft van dat boek is zo afzichtelijk dat ik er gewoon niet naar kan kijken.

 12. Deze schrijfster met een drukke agenda hoeft niet dat boek te gaan lezen en haar tijd te verspillen aan onderbouwen wat allang onderbouwd is. Dat is maar dubbel werk. Ik volsta met deze verwijzing http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11176f74.htm.
  Intussen blijf jij ongevraagd mijn bundel verkopen, notabene zelfs naast dit artikel, terwijl ik uitdrukkelijk GEVRAAGD heb daarmee op te houden. Hoe laag kun je gaan? Ik ga weer verder met dingen die belangrijker zijn dan mensen van repliek te dienen die beter SF schrijver hadden kunnen worden.

  • Mevrouw Kaviaar schijnt aar niet te willen begrijpen dat de Joden misbruikt worden door de Zionisten (Azjekenazi’s). Misschien moet je dit eens lezen Joke,

   Zionisme: een politieke kritiek

   For the purposes of criminal or disciplinary investigations, use of the words ‘Zionist’ or ‘Zio’ in an accusatory or abusive context should be considered inflammatory and potentially antisemitic.
   Rapport voor het Britse Lagerhuis over antisemitisme
   Over één ding zijn de meeste mensen het wel eens als het gaat om Israël: de huidige regering is de meest rechtse uit de geschiedenis van het land. De Likoedpartij is vanaf 1977 bijna onafgebroken aan macht geweest en de huidige premier Netanyahu is al zeven jaar de onbetwiste leider. De etnische zuivering van Palestina begon echter in 1947 en de bezetting van de overige gebieden in 1967, dus Likoed volgt gewoon het zionistische programma. Dat blijkt ook wel uit het feit dat een andere prominente Likoed-politicus, Ariel Sharon, al in de jaren vijftig betrokken was bij het doodseskader Unit 101, verantwoordelijk voor diverse bloedbaden zoals dat in Qibya in 1953. Sharon wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de bloedbaden in Sabra en Shatila, bijna dertig jaar later. Je kunt dus wel stellen dat de geest van de huidige regering nooit ver weg is geweest. (Zie bijv. The Crimes of Ariel Sharon)
   Vandaar dat ik in dit stukje even terug in de tijd ga. Naar eind 1967, na afloop van de Juni-oorlog en tien jaar voordat Likoed aan de macht kwam. De Amerikaans-joodse historica en schrijfster Tabitha Petran schreef toen een compact essay over het zionisme: Zionism, A Political Critique. Zij zou later veel roem oogsten voor haar belangrijke boeken over Syrië en Libanon, dus de bredere context was haar niet vreemd.
   Ze wijst op het feit dat de gebieden die toen net door Israël waren veroverd slechts een klein deel waren van de eisen die de zionisten hadden gesteld tijdens de Vredesconferentie van Parijs in 1919: toen eiste men Zuid-Libanon, Zuid-Syrië tot aan Damascus, Transjordanië (het huidige Jordanië), en een deel van het schiereiland Sinaï.
   Het gevaar van het zionisme zie je wellicht het duidelijkst door naar de “gematigden” te kijken, extremisten heb je immers aan elke kant. Petran noemt als voorbeeld de misschien wat naïeve vraag van Albert Einstein aan de “gematigde zionist” Chaim Weizmann, later de eerste president van Israël. “Wat gebeurt er met de Arabieren als Palestina aan de joden wordt gegeven?“, vraagt Einstein. Waarop Weizmann antwoordt: “Welke Arabieren? Die spelen geen rol van betekenis.” En dat bleek ook te kloppen. In 1946 waren er 543.000 joden tegenover 1.267.037 niet-joden in Palestina, een jaar later was het omgekeerd: 716.700 joden tegenover 156.000 niet-joden. Het totale aantal inwoners was gehalveerd, maar het joodse aandeel was gestegen van 30% tot meer dan 80% (bron: Jewish Virtual Library). De Nakba dus.
   Het was toen, eind jaren zestig dus, algemeen bekend dat het juist de verstokte imperialisten als Leopold Amery, Philip Kerr, of generaal Smuts waren geweest die het zionisme hadden verdedigd. Of, om even terug te gaan naar de basis, Theodor Herzl zelf had met ontzag opgekeken naar figuren als Cecil Rhodes en Leopold II, beiden beruchte koloniale massamoordenaars en uitbuiters.
   Petran wijst ook op de rol die geld speelde in het kolonisatieproces. Naast het feit dat de Britten de Arabische bevolking onder de duim hielden en de zionisten vrij spel gaven, kwamen er toen ook al enorme bedragen het land binnen, waardoor de joodse bevolking tussen 1919 en 1948 per hoofd van de bevolking zestien keer zoveel inkomen had als de Arabische. Met name de agrarische bevolking had zwaar geleden onder de gevolgen van de oorlog en zo werd men een makkelijk slachtoffer voor rijke joden.
   Zionisme en nazisme
   Nog steeds is het taboe om te wijzen op overeenkomsten in ideologie en op de samenwerking tussen zionisten en nazi’s/fascisten. De Britse politicus Ken Livingstone moest het onlangs nog ontgelden vanwege een opmerking in die richting (zie bijv. Richard Silverstein: Adolf Eichmann: “If I Were a Jew, I’d Be a Fanatical Zionist”). Tabitha Petran doet daar helemaal niet moeilijk over:
   Binnen het wereldjodendom bleven de zionisten een minderheid. Zonder de opkomst van het nazisme in Europa zou het zionistische avontuur in Palestina bijna zeker zijn mislukt. De interactie tussen zionisme en nazisme speelde een cruciale rol bij de totstandkoming van de joodse staat.
   Ze verwijst ook naar de vermaarde historicus Arnold Toynbee die schreef dat antisemitisme en zionisme identieke uitgangsposities hebben. En dat waren geen vergezochte interpretaties, het was voldoende naar de zionisten zelf te luisteren. De al genoemde “gematigde zionist” Chaim Weizmann had in 1912 verklaard dat geen enkel land veel joden kon verdragen en dat Duitsland er al te veel had. Nazi’s zouden veel later dit soort uitlatingen overnemen, net als die van andere zionisten als Jacob Klatzman en Nahum Goldman.
   Na 1933 stelden zionisten zich in Duitsland op als vertegenwoordigers van “de joden” en gebruikten hun aanzienlijke invloed om niet-zionistische en anti-zionistische joden in diskrediet te brengen. Alles om assimilatie te voorkomen, want dat werd sinds de 19e eeuw als het grote gevaar gezien (d.w.z. het gevaar dat joden zich aan de macht van een joodse elite zouden onttrekken). Het lijkt onbegrijpelijk na decennia van na-oorlogse propaganda, maar Petran schrijft dat de zionisten bij de joodse bevolking aandrongen op het dragen van een gele ster, zes jaar voordat dat officieel verplicht gesteld werd. Vanuit Palestina gingen zionisten naar Duitsland, niet om joden te redden maar om “geschikt materiaal te vinden“. Petran onderschrijft dan ook de keiharde kritiek van Hannah Arendt die stelde dat “zonder joodse steun op het gebied van administratie en ordehandhaving.. er chaos zou zijn ontstaan, wat een onmogelijk zware last voor de Duitsers had betekend.” Het gaat hier dus om joden die niets van het zionisme moesten hebben, het “ongeschikte materiaal“.
   De diverse zionistische lobby’s deden er alles aan om emigratie naar andere landen dan Palestina te verijdelen. Zo saboteerden ze een voorstel van de Amerikaanse president Roosevelt om 500.000 joden te redden. Er zijn parallellen met de huidige vluchtelingencrisis waarbij ook politieke motieven meespelen. De zionisten hadden baat bij het vluchtelingenprobleem want zo konden ze met name de Amerikaanse bevolking bespelen. Die werd wijsgemaakt dat er slechts één oplossing was: joden moesten naar Palestina.
   Die continuïteit is het meest opvallende element van het zionistische project. Het racisme is niet veranderd, Netanyahu grijpt nog steeds elke gelegenheid aan om joden op te roepen “naar huis te komen”. Het zijn mensen als Wilders en Breivik die het zionisme koesteren, niet de Mandela’s, de Einsteins of de Gandhi’s van deze wereld. En hoe meedogenlozer de opstelling ten opzichte van de Palestijnen, hoe meer er over vrede gepraat wordt. Ook dat is niets nieuws. Petran:
   Israël heeft het altijd over vrede gehad om z’n agressieve beleid te verbergen voor de publieke opinie in de wereld en nooit doet men dat zo welbespraakt als net voor of net na een militaire aanval of een bloedbad.
   Het essay van Petran geeft een beknopte geschiedenis van het zionistische project. Ook de Balfour-declaratie van 1917, het “verdeelplan” en de “oorlog” van 1948 komen aan bod. In 15 pagina’s weet ze een zeer overtuigend verhaal neer te zetten, waarbij twee zaken de boventoon voeren: het onrecht dat de Palestijnen werd aangedaan, in de eerste plaats door de zionisten, maar met medeplichtigheid van de Britten, en de zionistische beweging die zich op geen enkele wijze betrokken voelde bij het lot van “de joden”, doch met een cynisch aandoende tunnelvisie alleen de eigen agenda uitvoerde.
   De Arabische volken en met name de Palestijnen zullen en kunnen het bestaan van Israël niet accepteren, een koloniaal-achtig wezen dat hun door krachten van buiten werd opgelegd. Dat betekent niet – en de zionisten weten dat – dat zij genocide willen plegen op de joodse inwoners. Zij hebben een politiek doel dat hetzelfde karakter heeft als de bevrijdingsbeweging in Zuid-Afrika. Om dit doel te bereiken zouden ze steun moeten krijgen van alle democratische en progressieve mensen, inclusief van het gros van de joden, want die zijn ook slachtoffer van het zionisme en worden door het zionisme naar een nieuwe ramp geleid.
   En dat is de reden waarom men het gebruik van het woord “zionist” wil verbieden. Er kleeft al 120 jaar bloed aan.

   Engelbert Luitsz

  • Beste Joke,

   Het boek lezen noem jij Dubbel werk, zo kom je nimmer bij waarheid gezien het aantal links met foutieve info. De waarheid vind je door zelfs de aangehaalde bronnen in het boek zelf te zoeken.Ook tegenberichten, het weerwoord. (niet alleen van het boek maar bij alles eigenlijk. Ik moet dit boek zelf nog lezen.
   Verder vind ik rob zelf zich verre van(te ver zelfs! :-P) van alle “consipracy” houden.
   Maar dat is maar een mening, en zo zijn er duizenden.
   Verder is er is wel degelijk een destructief plan gaande. Niet eens stiekem.
   Dwangarbeid bijvoorbeeld, is niet eens neo liberaal als wel communalistich begin van agenda 21.
   Er zijn in de wel degelijk onderbouwingen feiten te vinden, en die zijn goed om te weten. Ik onderzoek zelf alles. Beide zijden van elk verhaal als tijd het mij toestaat.
   Alleen dan kan men tot waarheid komen. Geen onderzoek doen, en wel een mening hebben. Dat is een gemiste kans.

   Persoonlijk vind ik het jammer dat het allemaal zo gaat. Ik zie informatie mensen liever samenbrengen, al is het in debat. Door een onderwerp te onderzoeken raakt men echt niet “besmet”. Ik zie het als wijsheid het juist wel te doen. Dan weet je tenminste waar men het over heeft uit eigen ervaring en onderzoek.

   Rumi – There is a field..

   Out beyond ideas of wrongdoing
   and rightdoing there is a field.
   I’ll meet you there.
   When the soul lies down in that grass
   the world is too full to talk about.
   Rumi
   (Lekker relativerende quote. 🙂 )

   @ Rob
   persoonlijk zou ik aan haar verzoek gehoor geven, dat is wel zo beleefd.

 13. Zonder het boek van Robin de Ruiter te hebben gelezen ben ik door eigen, vrij diepgaande, studie tot dezelfde conclusie gekomen, zoals ik hier al eerder schreef. Voor veel mensen hult de beschreven periode zich nog in duisternis. Voor mij is het duidelijk, de waarheid over de macht van de 13? bloedlijnen is overal publiekelijk te vinden, tenzij je je ogen hiervoor wilt sluiten.
  Teruggaand kom je uit bij een familie, OF een heel oude bestaande hechte groep mensen.
  Voor mij is het dus de grote vraag, wie waren dan die mensen die al vanaf de oudheid zo’n grote macht hadden en die deze macht hedentendage, dank zij alle moderne vervoers en communicatiemiddellen gebruiken om een Wereldregering te willen vormen. (Met hen aan de macht uiteraard).

  En waar kwamen ze vandaan voordat ze in het gebied Palestina terecht wamen? Ik leg de link tussen de verdwenen beschaving van Egypte en deze groep oppermachtige mensen. Hopelijk vind ik nog eens die link of kan iemand mij een tip geven.

  Inderdaad, zoals Rob het boek citeert is er niets aan antisemitisme in te vinden. Gewoor de echte geschiedenis die in het belanf van deze groep verzwegen moet worden.

  • Hi Gerrit, De Ruiter probeert antwoord te geven op jouw vraag door het spoor terug in de tijd van deze familie(s) te vinden.

     • Zeg beeldverslaafde Bernadette flikker nou maar eens ’n keer op met dat telkenmale bloedirritante spammen van internetfilmpjes – begin voor mijn part je eigen blog om die hobby van jou; het pluggen van video’s, gestalte te geven maar doe het niet meer hier – in de commentaarsectie.

      Ik ben het spuugzat al die te pas en te onpas er met de haren bijgesleepte ‘bewegende illustraties’ hier tegen te komen. Begin je eigen beeldverhaal.

      Over ‘mee travelen met enige symboliek’ gesproken…

      Je word hier dan wel gelolereerd maar denk nu maar niet dat er hier veel meelezenden blij worden van al die opgedrongen zelfingenomen vondsten van je, laat staan dat het ’n aanleiding zou vormen iets ervan te gaan bekijken.

      Ben ik nu te bot? Er zal vast iemand zijn die dat vind maar nee hoor, de vervuiler betaalt gewoon, zoals het hoort. Bernadette heeft tenslotte niet eens het fatsoen gewoon een bescheiden ‘link’ te plaatsen naar de content, maar dumpt meteen alles in de commentaarsectie embedded onder. Dat is net zoiets ALS SCHRIJVEN MET KAPITALEN, zulke boeken leest niemand en niemand zit erop te wachten of neemt het serieus ( een enkeling daargelaten. Maar die moet dan ook wel heel erg bijziend zijn). Het is vooral een bron van ergernis die het lezen hier er verre van prettiger op maakt.

     • Calciumdinatriumethylendiamintetraacetat
      Ten eerste, je bent ronduit lomp. Ten tweede beperk je een andermans recht op vrijheid van meningsuiting. Ten derde sta je als een dictatortje je wil op te leggen aan een ander. Ten vierde meen je zoals velen te moeten spreken uit de naam van anderen.
      Blijf lekker in je statisten ideologie hangen aangezien je daar thuishoort.

 14. Haile Selassie I
  “Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, everywhere is war. And until there are no longer first-class and second-class citizens of any nation, until the color of a man’s skin is of no more significance than the color of his eyes. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, there is war. And until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain but a fleeting illusion to be pursued, but never attained… now everywhere is war.”
  Jammer voor de mensen die zich jood/christen/moslim/boedhist/hindoeist etc etc voelen, ze zullen langzaam wegkwijnen door oorlog en ellende.
  There’s only one race and that’s the human race.
  Om de quote van Larken Rose te gebruiken: “You are not Christians. You are not Jews. You are not Muslims. And you certainly aren’t atheists. You all have the same god, and its name is ‘government.’ You’re all members of the most evil, insane, destructive cult in history. If there ever was a devil, the state is it. And you worship it with all your heart and soul.”
  ONE LOVE

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.