Trump en de overwinning van de klimaat lobby

De terugtrekking van de VS door Donald Trump aan het Klimaatverdrag van Parijs is een enorme overwinning van de fossiele energiemaatschappijen op de milieubeweging. Toen president Trump de North Dakota Pipeline tegen de enorme oppositie toch liet doorgaan wisten we eigenlijk al hoe de zaak ervoor stond.

Op 4 november 2016 ondertekenden na jaren van onderhandelingen 195 landen het verdrag tegen klimaatverandering, waarbij afgesproken werd om maatregelen te nemen zodat de wereldwijde  temperatuurstijging beneden twee graden Celsius blijft in 2100.

Om de doelstelling van het Parijse akkoord te halen moet de CO2-uitstoot in 2050 met 40-70% gedaald zijn en in 2100 moet de uitstoot neutraal zijn. Het verdrag is niet bindend en er staat geen boete op het niet nakomen van de toezeggingen. Het legt de deelnemende landen echter wel de verplichting op om hun plannen uit te voeren inclusief het monitoren van het resultaat iedere vijf jaar.

Door de terugtrekking van de VS is het de vraag of de doelstellingen van het verdrag in 2100 gehaald kunnen worden.
De regering van Obama had toegezegd om de CO2 uitstoot te verminderen naar 17 procent onder het niveau van 2005 in 2020 en 26 – 28 procent in 2025. Om de financiële last die de reductie van de uitstoot met zich meebrengt voor ontwikkelingslanden te verkleinen is een steunfonds opgericht, het zogenaamde Groene Klimaat Fonds. Een aantal landen hebben voor 10,3 miljard dollar toegezegd, waarvan de VS 3 miljard voor zijn rekening zou nemen. Door Obama is hiervan 1 miljard betaald. De rest zal volgens Trump niet gestort worden.

Het is hoopgevend dat ondanks de actie van de VS, de andere westerse landen als de voornaamste ondertekenaars van het akkoord zich niet terugtrokken, maar juist hebben aangegeven te zullen doorgaan.

De twee voornaamste argumenten die Trump heeft gegeven om het verdrag op te zeggen zijn dat het de VS benadeelt en dat het exclusieve voordelen aan andere landen geeft. Hij zegt dat hij de VS niet wil straffen en dat het Parijse verdrag de grootste vervuilers niet straft. De VS zijn de tweede grootste vervuilers van de wereld en volgens zijn voorganger Obama was dit ‘de beste kans om de enige planeet die we hebben te redden’.

De fossiele energiebedrijven zijn bezig met een keiharde strijd om de bevindingen van wetenschappers over het klimaat in het belachelijke te trekken. Met de actie van Trump krijgen deze multinationals in een slag de wind weer mee. Vandaar dat hieronder de vijf meest gebruikte klimaatmythes worden ontzenuwd, omdat deze in de toekomst opnieuw veelvuldig gebruikt gaan worden.

Zevenennegentig procent van de klimaatwetenschappers zijn het er over eens dat klimaatopwarming van de afgelopen honderd jaar zeer waarschijnlijk te wijten is aan optreden van de mens. (bron NASA)

De vijf voornaamste klimaat mythes en hun weerlegging

 1. Het klimaat is al eerder veranderd, er zijn al verschillende ijstijden geweest.
  Tegenargument:
  Broeikasgassen, voornamelijk
  CO2, maar ook methaangas – waren meestal de oorzaak van klimaatveranderingen in de geschiedenis van de aarde. Toen deze afnamen koelde het wereld klimaat af. Toen zij toenamen werd de aarde warmer. Als CO2 niveau’s snelle sprongen maken veroorzaakte dit massale sterfte. Tegenwoordig stoot de mensheid enorme hoeveelheden CO2 uit met een snelheid die groter dan de meest vernietigende klimaatverandering in de geschiedenis.
 2. Het wordt veroorzaakt door de zon, een toename in zonneactiviteit zorgt voor klimaatverandering
  Tegenargument
  In de afgelopen 35 jaar vertoont de zon een afkoelende trend. Echter de wereldwijde temperatuur blijft toenemen. Als de zonne-energie afneemt terwijl de aarde opwarmt kan de zon niet de voornaamste oorzaak van de temperatuur zijn.
 3. Er is geen overeenstemming onder wetenschappers.
  Tegenargument
  Tal van wetenschappelijke disciplines houden zich bezig met klimaatonderzoek. Overeenstemming tussen wetenschappers blijkt uit het aantal van hen dat gestopt is met het argumenteren over de oorzaak van klimaatverandering. En dat zijn ze bijna allemaal. 97% van de wetenschappers is het erover eens dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering.
 4. Het koelt af.
  Tegenargument
  De belangrijkste indicatoren laten allemaal hetzelfde beeld zien van aarde opwarming.
  De hoeveelheid sneeuw, het smelten van de ijskappen, stijging van de temperaturen boven land en zee en zelfs de zee-temperatuur.
 5. Het is allemaal niet zo erg.
  Tegenargument
  Terwijl CO2 essentieel is voor plantengroei, is alle landbouw afhankelijk van een constante watertoevoer. Klimaatverandering verstoort deze voorziening door overstromingen en droogtes.
  Het wordt verwacht dat door hittegolven ongeveer vijf keer zoveel mensen zullen omkomen dan door mildere winters zullen overleven. Daarnaast zal het milde klimaat de verspreiding van ziekteverspreidende insecten bevorderen.
  Het smelten van de ijskap veroorzaakt een stijging van het zeeniveau. Door de stijgende temperatuur zal de pooltoendra ondergrond smelten waardoor er methaangas (een van de broeikasgassen) vrijkomt.
  Smeltende gletsjers zijn een bedreiging voor de vers water voorziening van miljoenen mensen en voor de landbouw.

Rob Vellekoop, 6 juni 2017

35 Comments

 1. ..de woorden van een ander zijn door cirkelredenatie van verkeerde vergelijkingen met het jij-ook-argument in je mond gelegd; overhaast gegeneraliseerd, ter voorkoming van een afwijkende mening,

  om onjuiste oorzakelijke verbanden.

 2. Het zou toch onderhand duidelijk moeten zijn dat we, zeker als mensheid, te maken hebben met krachten die ons niet gezind zijn.
  Het tegenovergestelde is aan de hand. Zij hebben echter wel als kennelijke taak om ons de ogen te openen en daardoor naar een beter plan te brengen door inzicht te genereren.
  Concreet: In den beghinne was de Schepper omringd door engelen van eigen creatie waarvan er één de briljantste was, genaamd Lucifer. Deze voelde zich zo superieur dat hij of zij meende gelijk te zijn aan de Schepper zelf en begon nadat deze keer op keer terug op de plaats gezet te zijn, te rebelleren.
  Keerde zich af van de schepper en begon voor zichzelf met het voornemen de oorspronkelijke creatie in z’n geheel te vernietigen om daarna een eigen versie op te zetten voor de eigen garde.
  Zo was de satan (tegenstander) een feit geworden en alles wat daarin meeging werd beloond op passende, tijdgebonden en relatieve waarde elementen.
  Kort gezegd, iedere satanist begrijpt dat de agenda van Lucifer niet uit is op algemeen welzijn en behoud van wat wij allen als harmonisch en heel aanvaarden. Ondertussen maakt men van iedere crisis goed gebruik door er aan alle kanten voordeel bij te maken.
  Zo beduveld men de kliek met propaganda, halve waarheden en manipulaties van z.g.n. autoriteiten om maximaal angst en repressie om te zetten in geld. Daarbij past het in de agenda om zoveel mogelijk elementen van de schepping te vernietigen. Biodiversiteit, vitaliteit, het biotoop enz.
  De natte droom van deze kliek is de totale uitroeiing van de mensheid tot op 500 miljoen na om als slaaf te dienen voor de elite welke voor zichzelf een elysium heeft samengesteld met alle vleselijke voordelen.
  Mag misschien als een boos sprookje klinken uit een akelig sprookjesboek en je hoeft er geen zak van te geloven als je dat niet wil maar bedenk dat er serieus types in allerlei gradaties bestaan die actief dagelijks bezig zijn deze agenda te vervolmaken. Intussen hakken wij, tot hun grote genoegen, elkaar de kop af in een wellus niettus gebekvecht over zaken die men niet 100% in de hand heeft en zich nog steeds laat besturen door totale zwakbegaafden met een kontzak die zo nu en dan gevuld wordt door de ’tegenpartij’.

  • Quotes RvdZ:

   ,,Ik probeer steeds meer afstand te houden tussen de eigen taal en die verdomde NWO taal, het engels.”

   ,,De amerikanen met hun vieze taal.”

   ,,Dat er een taal bestaat met grote gemeenschappelijkheid is prima. Vroeger was dat latijn toen frans, nu engels maar ik kots van de geile graagte waarmee met name nederlanders hun taaltraditie zo makkelijk verloederen met engels.”

   ,,En wat is er mis om je taalkultuur te koesteren?”
   ,,Is het dan zooo moeilijk twee talig te zijn?”

   ,,Dat er een taal bestaat met grote gemeenschappelijkheid is prima. ”
   ,,Dat er een taal bestaat met grote gemeenschappelijkheid is prima. ”
   ,,Dat er een taal bestaat met grote gemeenschappelijkheid is prima. ”
   !!!

   ,,Is het dan zooo moeilijk twee talig te zijn?”
   ,,.. ik kots van de geile graagte waarmee met name nederlanders hun taaltraditie zo makkelijk verloederen met engels.”
   Neeee, slabbetje erbij?

   ,,Is het dan zooo moeilijk twee talig te zijn?”
   ,,Vroeger was dat latijn toen frans, nu engels..”
   Jaaaa, je weet het ergens ook gewoon dondersgoed zelluf!

   QuoteWiki:
   Het begrip taal heeft in het algemeen betrekking op elke min of meer complexe vorm van communicatie in de vorm van tekens, die gezamenlijk een systeem vormen. De term kan daarbij betrekking hebben op het systeem als geheel waarvan de tekens de individuele bouwstenen vormen, of op slechts een of enkele van de tekens afzonderlijk.

   Heel vaak wordt met taal ook meer specifiek het met behulp van het spraakkanaal voortgebrachte communicatiemiddel van de mens bedoeld, dat de vorm heeft van klanken (gesproken taal), naast de geschreven afspiegeling hiervan (geschreven taal). Een van de hoofdkenmerken van dit communicatiesysteem is dat het alleen door de mens kan worden voortgebracht en gebruikt en meestal ook alleen door de mens wordt begrepen.

   Jaaaaa, zie je?
   Wiki zegt het ook:
   Jij begrijpt het helemaal zelf!

   Laat toch gáán man, laat de mensen zich toch uitdrukken met en in de woorden en klanken waar ze zich goed bij voelen..

   .. de woorden van een ander … in je mond gelegd ..

  • Rob, wat is er mis met de denotatie van kanker!?

   Is het te krachtig? Te overduidelijk?

   Roept het bij anderen negatieve associaties op? Gek hoor.
   Wanneer ik schrijf kankergod, bedoel ik dat precies zo!!

   Kanker is het woord dat het allemaal samenvat.
   Wat is nou zo moeilijk te begrijpen daaraan?
   Niets, precies, ook jij snapt het dondersgoed!!
   Althans, dat zou wat mij betreft zo moeten zijn.

   Afdeling oncologie is ondertussen ook gewoon de kankerkliniek, en dan kan je zo vaak carcinogeen noemen als waar je de voorkeur aan geeft! Drie keer raden wat je ervan krijgt? Kanker!!!

   Jullie moeten er niet zo’n Voldemort van maken!

   Mijn eerste oma werd begraven toen ik zes was.
   Weet je waar ze aan dood ging? Kanker.
   En dat is heel logisch, want ze pafte graag. Snap je?
   Jammer maar helaas, wie leeft, zal sterven. Zo simpel.
   Een kind van drie kan het vertellen, een kind van vier kan het begrijpen. Mijn jongste zusje zal drie geweest zijn, die liep er zo vrolijk tussendoor, ik had maar bedacht dat dat kwam omdat ze heel de familie bij elkaar zag. Hoe dan ook, dat is wat me eigenlijk nog het meest ervan bijstaat. Al die tranen, kunnen die mensen niet gewoon blij zijn dat ze heeft geleefd in plaats van al dat gejank omdat ze nu dood is.
   Dus dan was het in de periode daarvoor gewoon gemoedelijk gezellig, en dan veranderde dat ineens naar een grafsfeer die te snijden was. Nou, ik weet niet wat jij deed als kind, maar dat was voor mij altijd aanleiding genoeg om ff flink op te gaan zitten letten. Ja, en dan werd vrij snel wel duidelijk dat oma elke keer het onderwerp was waardoor dat zich zo voltrok. Kon niet lang uitblijven natuurlijk, maar na een tijdje had ik ook wel door dat er nog iets in het spel was. Een heel specifiek woord dat niet alleen een heel mysterieuze betekenis zou moeten hebben, het woord zelf lijkt ook zo’n kracht te bezitten dat mensen het zelfs liever niet uitspreken. En toen raakte ik natuurlijk helemaal van het gebruikelijke pad.
   Wanneer ik alleen was op mijn kamer en het woord hardop uitsprak; gebeurde er hélemáál níéts. Toch maar eens proberen bij die gekke volwassenen dan. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen hoor. Ik heb eens gewacht tot de sfeertransformatie zich weer eens had voltrokken en er vervolgens direct naar gevraagd; praten jullie nu over kanker? Nou, toen is de reactie niet noemenswaardig geweest, het kwaad was toch al geschied. Maar, tering hé! Toen ik het eens testte bij normale sfeer was er wel een erg heftige reactie op een woordje waarvan ik naar aanleiding van persoonlijke ervaring op mijn kamer door dacht; dat het dus helemaal geen mysterieuze betekenis of speciale krachten had. Haha, blijkbaar had dit woord die kracht inderdaad niet over mij, maar over die volwassenen zeg. Alsof ik werkelijk wél speciale krachten had gekregen! Dit was inderdaad wel mysterieus zeg. Zo hé! Wanneer ik het bij mijn zusjes testte, gebeurde er ook niks speciaals,.. en dat gaf wel helemaal te denken..
   Ongelofelijk, ik begreep er niet echt wat van natuurlijk, maar alsof ik een toverstokje had waarmee ik zo heel de sfeer kon omtoveren. Ik hoefde maar kanker te zeggen en al die achterlijke volwassenen sprongen gelijk op hun achterste poten. Waar dan ook. Thuis, in de bus, op school, in de winkel. Maakt niet uit hoor. En bij andere kinderen had het eigenlijk totaal geen effect. Nou, beter ook. (Alhoewel dat met de tijd wel veranderde.)

   Kanker. Ik kijk wel uit dat een ‘woord’ zoveel macht over me heeft dat ik geen controle heb over wat dat bij mij veroorzaakt. Het is gewoon de oude tyfus, of de nieuwe tyfus, of dat is een vergissing van mij, maar ik kan me goed voorstellen dat tyfus als woord zijn kracht grotendeels verloor toen dat niet meer dodelijk hoefde te zijn, cholera idem dito, tering evenzo. Ik kijk wel uit naar de dag dat dat ook met kanker gebeurd. Tot die tijd gebruik ik het gewoon als een bijvoeglijk naamwoord. En we kennen toch zeker allemaal de functie van het bijvoeglijk naamwoord? Het word gebruikt om de zaken nader te omschrijven, en zeker wanneer het om zoiets als god gaat gaat, zie ik er geen heil in een blad voor mijn mond te nemen en te doen alsof kanker een woord is met één of’t andere mysterieuze betekenis en speciale krachten.

   En dan is het misschien inderdaad ook een beetje een tijdsdingetje, een generatieding.
   Want het is ECHT WAAR Rob, kanker is lang niet zo dodelijk meer als het vroeger was in jullie paradigma! Nog lang niet zo geneselijk als wenselijk, amen. Maar hé, wil je een lijstje van mij met voorheen o zo dodelijke ziektes?
   Precies, lijstje groeit ook gewoon nog steeds.

   En dan ff over de overtreffende trap. Er is in mijn ogen niets dat recht doet aan een paar factoren bóven de overtreffende trap. Zelfs wanneer ik simpelweg alleen het woord kanker als bijvoeglijk naamwoord gebruik, doet dat eigenlijk niet eens recht aan mijn beleving. Dat is ergens inderdaad ook heel paradoxaal, aangezien het woord voor mij geen speciale krachten verhuld, maar tegelijkertijd is precies dít woord, wel ook voor mij het woord, dat gebruikt als bijvoeglijk naamwoord, wel het meest de bedoeling benaderd. Namelijk; meest ziekelijk. Maar wanneer ik dat echter zo zou schrijven, doet het wat mij betreft totaal geen recht meer aan de gevoelsbeleving.
   Dus qua denotatie alleen al, is er al zo’n verschrikkelijk groot verschil, dat ik het al niet eens over associatie en connotatie wil hebben, want dat is helemaal niet concreet genoeg wat mij betreft.
   En dan zal het voor een ander misschien inderdaad al iets té concreet geworden zijn.

   Ik gebruik het ondertussen dan ook een stuk minder dan voorheen, maar het zal er nooit helemaal uitgaan, zeker niet voor de zaken boven de overtreffende trap, buiten de menselijke relativiteit. Zoals zeker en vooral god. Voor zover het kosmos is, geen probleem, geen bewuste kracht, beure wat beurt. Voor zover het universum is, geen probleem, geen bewuste kracht, beure wat beurt. Maar zodra god erbij komt is het beurt voor mij. Er is blijkt een bewuste kracht achter de huidige wantoestand te zitten.

   Begin dan ook bij het begin Lul. (God dus) Maar goed, zeggen ze lees dan de bijbel, ik kom die eerste vijf zinnen al niet door, waar is de proloog? Of is dat de proloog? Waar is dan de pré-proloog?

   Het meest gebruikte voorbeeld voor cirkelredenatie?
   Wat God zegt in de Bijbel: Want god,.. omdat god.

   Ik heb helemaal geen zin om die antagonist aan zijn verstand te helpen voor de protagonist. Er even vanuit gaande dat RvdZ zijn verhaal waar zou zijn, vind ik dat dus echt een kankergod. En dat blijkt dan ook wel weer wanneer je verder leest in dat gestoorde boek. Waardoor ik me steeds meer ga afvragen wat er god zijn hemelsnaam nou eigenlijk gebeurd is met alle ‘spelers’ daar, voordat hij begon met het scheppen van de hemel en aarde. Alhoewel dat zo klinkt als die achterlijke oerknal, wat er gebeurde in de hemel voordat god de hemel en de aarde schiep?

   Nee, hoor, uit niets komt zo veel kwaad dan uit het goede. Het opgedwongen goede. Het altruïstische goede. het arrogante goede. Het verplichte goede. Het goddelijke goede. Echt hoor, ik heb er gewoon geen ander woord voor. Mochten al die verhalen van die idioten over die Idioten van Goddelijk Formaat waar zijn .. vind ik hem gewoon een kankergod!

   Het interesseert me dan ook weinig wie welke van de twee deelwoorden dan ook welke mysterieuze betekenis of speciale krachten meegeeft, ze doen dat helemaal zelf! En wanneer er één discussie is die boller van de drogredenen staat dan de gaande CO2-discussie, is het wel in die eeuwig gaande discussies van en over de ene kankergod.

   Amen.

 3. Climate change (voorheen Global Warming) is een hoax. Ben het vaak wel met artikelen eens hier, maar hier wordt de plank gruwelijk misgeslagen. De klimaatverandering waarover steeds gepraat wordt en de belasting op CO2 (hoe idioot wil je het hebben? straks ook belasting op zuurstof inademen?) zijn middelen om mensen bang te maken en te onderdrukken. Er is eerder een TEKORT aan CO2. CO2 is nodig voor planten en bomen. Waar dit onderwerp vaak mee verward wordt, is de VERVUILING van de aarde, het fijnstof in de lucht, de ontbossing voor de industrie, het lozen van giftige stoffen in water en natuur, de verspilling van grondstoffen. Dat zijn heel andere problemen waar het in alle klimaatconferenties niet over gaat. Hier staat ook interessante informatie hierover: http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/klimaat/trump-parijs-climategate-en-co2-kletskoek/

 4. Werken wil niet altijd zeggen positief bezig te zijn?
  Soms zou je wensen, gezien de gevaarlijke werkzaamheden waarbij afval in het geding in, dat ze beter er mee uitzijn als ze met de armen over elkaar zitten?

 5. Zie ik de ‘we’ factor weer voorbij schieten???
  Wie zijn die ‘we’?
  Of ga je me vertellen dat de consumenten niet iets anders zouden kopen om mee te rijden als het maar te koop zou zijn? Maar dat is er niet. En door wie wordt de brandstofmarkt bepaald?
  Zouden we niet al jaren geleden, zo niet moeten hebben begonnen met Thorium i.p.v. Plutonium? En wie maakt die beslissingen? Wie maakt die beslissing om over te stappen op grootschalige landbouw?
  Al die kleine boertjes die inmiddels al zijn verdwenen?
  Welke krachten zorgen ervoor dat ons habitat, en daar bedoel ik alle leven mee, langzaam maar zeker wordt verkloot?
  Of moet ik je het boek van Robin de Ruiter zelf komen voorlezen?

 6. Ik geloof wel dat kooldioxide een broeikasgas is. Uit mijn ervaring met de scheikunde weet ik ook dat het zeer goed oplost in water waarbij het koolzuur H2CO3 vormt. Dat het klimaat niet opwarmt kan worden verklaart door het feit dat het zo goed oplost. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het klimaat afkoelt maar dat kan zowel het gevolg zijn van een nieuw zonneminimum als van het instorten van de warme golfstroom als gevolg van de opwarming. Een ding is zeker, we zijn afhankelijk van iets dat opraakt oftewel olie. Ze kunnen de aandacht beter hierop vestigen vanuit de media. Een ding is zeker of er nu opwarming of geen opwarming is we moeten af van fossiele brandstoffen. Er is hierop maar 1 antwoord en dat is georganiseerde zelfvoorziening! Dit is de totaal aanpak van alle problemen in de wereld. Of je nu praat over het broeikaseffect of over de macht van de elite, peak oil enzo.

 7. Ik denk nog vaak terug aan die D66 rechter die in de Urgenda zaak van oordeel was dat de Staat meer maatregelen moest nemen omdat er anders bij een temperatuur boven de twee graden een gevaarlijke situatie zou ontstaan, waarbij de rechter eigenlijk niet goed begreep hoe de aangevoerde data eigenlijk verouderd en onjuist was. Veel mensen kennen de juiste feiten niet, als ze niet beter weten, en dan denken dat het een haalbare doelstelling is, als landen maar genoeg moeite zullen doen. Vooropgesteld doen landen dit niet, als ze helemaal niets doen, en de overstap naar schonere energie nauwelijks van de grond komt, door slecht beleid van de overheden. Door de vervuiling hebben we een ‘global dimming’, waardoor de echte temperatuur dan eigenlijk al 2,5 hoger is dan normaal. Indien de economie stopt, waait de vervuiling uit, en heb je al vijf graden te pakken. De conclusie dat mensen uit zullen sterven voor het jaar 2050 waar ik heilig van overtuigd ben, en waar ik graag voor uit kom, is te trekken als bij een temperatuur van 6 – 7 graden, de extra hoeveelheid methaan op zichzelf gaat teren. Dit is nu al niet te voorkomen, en zeker al niet als passende maatregelen uit blijven. Het onderwerp gaat me nauw aan het hart. Aangezien ik het altijd beter denk te weten dan een ander, zullen we zelfs bij de woning van Geert Wilders demonstreren omdat bepaalde veranderingen wel gewenst en nodig zijn. Denk aan meer aandacht voor de menselijke slaap en de menselijke behoefte, in plaats van altijd weer dat winstbejag en dan nepgeld.

 8. Always follow the money

  CO2 maakt slechts 0.04 van de lucht uit. Voor de industriele revolutie was dat 0.028% heb ik mij laten vertellen. CO2 is daarom het probleem niet denk ik, maar al die andere nanotroep die men wereldwijd weigert te meten. Zels Greenpeace en Milieudefensie weigeren een ultrafijnstof meetnet op de agenda te zetten. Het is met name het vliegverkeer dat met enorme hoeveelheden nano de ozonlaag naar God heeft geholpen. Daardoor zitten we nu met zeer snel stijgende ozon niveaus op straat niveau. Ozon is dodelijk voor mens en natuur. Maar van dit hele verhaal hoor je nooit wat in het klimaat debat, omdat “cleantech” zoals gebruikt bij benzine auto katalysatoren, wat dus grofstof omzet in nano triljarden gaat opleveren voor de bankiers. En dit is slechts een enkel aspect van het CO2 sprookje.

 9. In het Nationaal Landschap Winterswijk wilde men windturbines bouwen, notabene op een plek waar het nauwelijks waait, die dingen draaien meer op subsidie dan op wind. Er is in ons dorp en door buiten protest aangetekend, voorlopig gaat het niet door. In Duitsland heeft men spijt als haren op het hoofd.

 10. Ik hoorde laatst dat de temperatuur al op is gelopen met 1,6 graden sinds 1750, terwijl het Planbureau voor de Leefomgeving aan heeft gegeven dat de uitstoot CO2 groter zal zijn in 2020 met zes procent t.o.v. het jaar 2015. Daarom is het niet ondenkbaar dat we de ‘vier’ graden gaan halen alleen al deze eeuw! Aan wordt genomen dat de temperatuur alleen al de 2,5 graden haalt, waar alle effecten nog bij komen. Het wegsmelten van het ijs op de noordpool, is goed voor 1,6 graden, zeker zomer volgend jaar. Als er geen granen meer verbouwd kunnen worden, klapt de economie, en vallen binnen enkele dagen de deeltjes uit, met het wegvallen van de dimming, nog eens 2,5 graden er bij. Dan wordt het warm als het methaangas uit het permafrost spuit, en de hele wereld zijn adem letterlijk in kan houden als de ‘methaan tijdbom’ af gaat, waarna we er niets meer aan kunnen doen. De temperatuur kan met gemak de tien graden halen voor het jaar 2030, waarna zelfs de buschauffeur met een hitteberoerte af moet worden gevoerd, en de passagiers op straat liggen te stikken en te verhongeren. Ik zou maar een airco gaan halen, al dan niet op grond van de gemeentelijke wmo. Zodra we meer tijd hebben, zullen we het waterschap eens kritisch aan een vraaggesprek onderwerpen want in natte voeten heb ik niet zo een trek. Een door zweet dekbed is al erg genoeg. Dat heerlijke gevoel als je een nat dekbed tegen je aan druk wil ik niemand onthouden. Gelukkig werkt de wasmachine naar tevredenheid en schuift niet meer (gemaakt met lijm, twee tubes). Nog wel ..? Heb vannacht wel heerlijk geslapen en voelde mij vandaag ontspannen en vrolijk.

 11. Het is lastig denk ik om zomaar een standpunt in te nemen.
  Wat ik wel weet is dat het beter zou zijn als de burgers van tegenwoordig minder zou consumeren en dat er meer duurzame goederen werden gemaakt.

  Als ik kijk hoe wij de spulletjes delen tussen vrienden aangaande de baby’s en peuters, dan denk ik, dan kan ook in groter verband

  • Johan mensen consumeren veel goederen omdat op het moment dat je het uitpakt het al stuk is, bewust ingebouwde mankementen. Ook waar het voedsel aangaat, ik zie nu al veel voeding vlak op de datum in de winkel liggen, de winkels hebben de koeling voor co2 uitstoot vaak al warmer afgesteld, tel daarbij op dat de fijne agenda 21 koelkasten al bij productie te warm worden afgesteld vaak al op vijf tot zelf het bloed gevaarlijke zeven graden! Dus wat je koopt is zo verrot.
   Ik zie al heel lang een trend beter met goederen om te gaan dus daar ligt het probleem niet. Onder agenda 21 moet de gehele productie en economie kapot, dat is belachelijk of nog erger Crimineel. Men stort mensen bewust de armoede in omdat het minder afval oplevert! Dat is idioot!!! Gebaseerd op een hele aangetoonde co2 leugen!
   En armoede ruimt nog wat zwakkere op natuurlijk, win win voor de eugenics ratten.

 12. Ik kan geen hoogte krijgen van dit probleem. De een zegt dit, de ander zegt weer dat. Ook op de doorgaans berouwbare alternatieve media zijn de meningen verdeeld. Echter, als de grootste vervuilers, waaronder dus de VS onder Obama krokedillentranen gaan huilen, word ik argwanend.
  aan de andere kant, afspraken om de schadelijke uitstoot te verminderen zijn altijd nuttig.
  Maar of dat de echte reden is en niet de winsthonger, daar kan ik niet acter komen

  • Meningen verschillen alom .
   Het CO2 fenomeen…
   of de dagelijkse Chemtrail besproeingen daar ook nog Debet aan zijn
   in de atmosfeer of wat dan ook .

   Prachtig waar deze mensen mee bezig zijn.
   Sacha Stone ….. met vele anderen.

   End of Empire Conference international Tribunal
   for Naturel Justice all over the Planet

   Ruim 4 uren uitleg met tussendoor wat film materiaal
   waar van alles in getoond wordt .
   Deze mag zeker dagelijks op TV getoond worden om het proces hier in Nederland
   ook op gang te gaan zetten,

   https://www.youtube.com/watch?v=ho_2xvLDdy0

   Deze site hier onder
   waar Nederland ook zich mee kan gaan verbinden in het vormen
   van communities alom en daarmee groepen te creëren onderling
   om het proces verder uit te lijnen

   https://newearthnation.org/

   Bruce Lipton en Jason Liosatos ook mooi bezig
   op ook een aansluitende wijze in bewustwording

   https://www.youtube.com/watch?v=sOxvx3FWtiE

 13. De ange mars vind ik een belangrijke infobron met goede artikelen. Echter ben ik nu teleurgesteld in dit artikel.
  Ik doe al lang onderzoek naar de klimaatleugens. Vervuiling van de aarde is een groot probleem en ook de ontbossing en verwoestijning. Kort door de bocht komt het er op neer dat de aarde dus inderdaad afkoelt. Met eigen ogen heb ik de borden gelezen die bij de gletsjers in Noorwegen staan waarop staat geschreven dat ze de laatste jaren aangroeien met ijs. Bovendien ken ik mensen die de directeuren van de noord en zuidpool weerstations aan de telefoon hebben gehad. Er komt aan de andere kant meer ijs bij dan er aan de andere kant afsmelt. Dat betekend kouder en meer ijs. Maar wel een verschuiving van het Klimaat. CO2 is een onzichtbaar gas en veroorzaakt geen opwarming. als u meer info wil kan dat. 33.000 wetenschappers hebben El Goor voor de rechter gesleept van wegen deze leugen waarmee heeeeel veel geld wordt verdiend. Ik noord Amerika vriezen steeds meer mensen door tijdens de winters en ook in de zuidelijke landen zoals Portugal en Spanje en Egypte klagen de mensen dat het steeds kouder word en zien mensen vaak voor het eerst sneeuw vallen. Er is dus een verschuiving. De warme golfstoom is van richting veranderd. De Jet streem volgt deze waardoor er warme lucht naar het noorden word gevoerd. Hier worden dan die smeltende ijskappen gefilmd. een vulkaan spuugt meer CO2 uit als alle auto’s bij elkaar over de wereld in een jaar of 60. maar nogmaals CO2 kan onmogelijk voor opwarming zorgen. Ontbossing zorgt wel voor opwarming anders hadden we nu al hele strenge winters gehad in de zuidelijke landen. temperatuurverschillen worden wel groter door ontbossing.

  • Toevoeging. Dat vervuilers moeten worden aangepakt is duidelijk, maar kijk goed welke adders er onder het gras zitten bij een Klimaat akkoord. We zullen ons moeten voorbereiden op een plotselinge inzet van een ijstijd rond 2024. Het ijs zal niet meer smelten in de zomer. in 2046 zal het ook plots weer eindigen.

  • De toekomst zal ons vertellen wie de waarheid heeft gesproken. Maar ook De Lange Mars heeft de wijsheid niet in pacht.

   • De lange mars heeft de wijsheid niet in pacht maar neemt wel stelling over climate “deniers” …
    Ik stel dan dat jij met de fanfare meeloopt omdat ze het hardste roepen. Ik ga er niet in mee. Er zijn te veel frauduleuse ontdekkingen, en teveel wetenschappers die niet aan het woord MOGEN komen.
    How the Global Warming Scare Began
    https://www.youtube.com/watch?v=SyUDGfCNC-k
    http://naturalclimatechange.us/origin-of-agw-fraud/global-green-dictatorship/
    https://www.youtube.com/watch?v=nIEGo8E9s_8&feature=youtu.be
    http://naturalclimatechange.us/origin-of-agw-fraud/audio-interviews-origin-of-agw-fraud-2/#3

    https://realclimatescience.com/

    https://sputniknews.com/environment/201705091053433985-methane-gas-arctic-slow/
    Ik moet zeggen ik ben ook teleurgesteld Rob. Je praat in deze de MSM na.

    • Nee, Spring, ik heb de mythes weergegeven nadat ik mijn boerenverstand erop heb losgelaten. Ik kijk om me heen en zie onnoemelijke vervuiling van fijnstof tot aan ultrafijnstof. Ik zie gletschers in sneltreinvaart inkorten. Ik zie de luchtverontreiniging. Fiets of wandel voor de grap eens langs een snelweg of knooppunt van snelwegen. Wat dacht je van het smog alarm dat wel in België afgaat, maar waarover in ons land niet gesproken wordt, maar wat er wel degelijk is. Dus zelfs als er geen klimaatverandering aan de gang is dan moet nog steeds heel snel opgetreden worden tegen de grote vervuilers in de vorm van fossiele brandstoffen.

     Kijk om je heen en neem waar. Wandel door bossen, wandel langs akkers en bollenvelden.
     Bekijk de oneindige graslanden van ons land, alsof het natuurlijk is dat er geen andere planten groeien dan alleen maar gras. Hier wordt zo waanzinnig geknoeid met het milieu.

     Zo vreemd is het niet dat ook het klimaat er aan gaat, door geknoei van de mens. Dat geloof ik, ook als het misschien allerlei bedrijven goed uitkomt. Mijn boerenverstand zegt dat het gruwelijk mis is met onze leefomgeving.
     Mooier kan ik het niet maken, ook als ik mensen daarmee teleurstel.

     Omdat de MSM het beweert wil niet zeggen dat het dan per definitie onwaar is.

     Als je de links volgt van mijn artikel, zal je nog veel meer argumenten voor klimaatverandering vinden.

     • Nou robmisschien eens met je intellectuele verstand wat wetenschappenlijke studies lezen die de global warming hoax volledig bloot leggen.
      Spring heeft hier al vaak prima linkjes over geplaatst ..zeker nooit gelezen en idd zoals elber stelt er is zelfs bewijs voor een korte ijstijd ..ja ontkennen natuurlijk dat vind AL GOre niet leuk die verdient goud met zijn leugen de enige unconvenience in zijn truth is dat het door elitaire graaiers bedacht is en dat ze financieel stinkend rijk worden met hun verhaal.
      Idd loopt er een aanklacht gedaan door wetenschappers en zeker niet de kleinste binnen die groep.
      Jammer heel jammer dat jij je steeds vaker laat verleiden om met de fanfare mee te lopen zowel met klimaat als met agenda 21.
      Waar is de ROb die tegen de armoede was en voor de bijstanders opkwam

     • Die Rob is er nog steeds, maar dat wil niet zeggen dat we het over alles met elkaar eens kunnen zijn.

 14. Ik ga niet mee in die agenda en geloof geen barst van die niet-te-bewijzen flauwekul van klimaatverandering door CO2!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.