Basisinkomen voor 55+: realiteit of mediastunt

Het programma TrosAvro Radar start met de lancering van een petitie voor een experiment met een basisinkomen voor werkloze 55-plussers, omdat slechts 3% van deze groep erin slaagt een nieuwe baan te vinden. Dit experiment komt dan bovenop de al lopende en nog te starten probeersels met een basisinkomen.

Petitie

Door ondertekening van de ‘petitie basisinkomen 55-plussers’ wordt de Nederlandse politiek gevraagd op korte termijn een experiment te starten met een basisinkomen voor werkeloze 55-plussers. Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk en gegarandeerd inkomen, dat maandelijks uitbetaald wordt en waar geen tegenprestatie voor geleverd hoeft te worden.

Volgens de voorzitter van de Vereniging Basisinkomen Alexander de Roo maakt deze petitie zeker een kans omdat Radar elke week 1,5 miljoen kijkers heeft en een email bestand van 100.000 mensen, zeker als andere media (RTL, NOS) hier ook over gaan berichten. De Roo:

“Mochten wij gebeld worden door de pers dan ben ik ervoor om te zeggen dat wij als Vereniging voor experimenten met het basisinkomen zijn. (Zeker nu de vorige regering de gemeentelijke experimenten met het basisinkomen zo ongeveer om zeep heeft geholpen) Liefst met een representatief deel van de hele bevolking. Maar wij steunen ook dit experiment, omdat zo’n experiment een basisinkomen voor 55 plus nog nergens ter wereld wordt gehouden en we dit zien als een opstapje naar invoering van het basisinkomen voor iedereen in Nederland.”

Experimenten

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Basisinkomen op 7 mei 2017 gaf Sjir Hoeijmakers een presentatie over de experimenten met een ‘basisinkomen’, zie Video-opname. Hij zegt dat er geen experimenten met een echt basisinkomen zijn. Ze onderzoeken slechts aspecten van een basisinkomen, waardoor je de discussie verder kunt brengen. Experimenten met een ‘echt’ basisinkomen zijn er eigenlijk niet.

Dat is een schokkende conclusie van iemand die de experimenten in Nederland op de voet volgt en hierover door de betrokken gemeentes vaak om advies wordt gevraagd.

Voordat gemeentes echter mogen experimenteren moeten zij daarbij aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Zo mag er slechts korte tijd geëxperimenteerd worden en als mensen te weinig moeite doen om aan het werk te komen, kunnen zij uit het experiment gezet worden. En nog even voor alle duidelijkheid: er wordt geëxperimenteerd met een andere vorm van bijstand, niet met een basisinkomen.

De Vereniging Basisinkomen hanteert 4 kenmerken waaraan een basisinkomen moet voldoen:

 1. Het is een individueel recht voor ieder mens
 2. Elke persoon, ongeacht leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep etc. heeft recht om deze toewijzing te ontvangen, onafhankelijk van de burgerlijke staat, samenwonen of huishoudelijke configuratie of van het inkomen of eigendom van andere huishoudelijke- of familieleden zijn.
 3. Het bedrag is hoog genoeg voor een menswaardig bestaan. Het moet materiële armoede te voorkomen en bieden de mogelijkheid om te participeren in de samenleving en in waardigheid te leven.
 4. Er is geen dwang tot arbeid of tegenprestatie. Het is niet afhankelijk van enige voorwaarden, of een verplichting om betaald werk te nemen, om te worden betrokken bij de dienstverlening aan de gemeenschap, of zich te gedragen volgens de traditionele rolpatronen. Noch zal het onderworpen zijn aan inkomen, spaargeld of eigendom grenzen.

Experiment voor 55-plussers

Wanneer we in aanmerking nemen dat deze petitie de Tweede Kamer oproept een experiment te houden met de groep 55-plussers, dan bedank ik persoonlijk voor de ‘eer’. De invoering van de AOW is in 1948 ingevoerd zonder enige vorm van experiment vooraf en is al meer dan 70 jaar een succes om ouderen een stuk bestaanszekerheid te geven. Het succes wordt echter bedreigd door de controles op wel of niet-samenwonen en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Met andere woorden als de wil aanwezig is om een basisinkomen in te voeren dan zijn er geen experimenten nodig.

Ik ben het met de voorvechters van het basisinkomen eens dat alle publiciteit voor het basisinkomen goed is, maar op deze manier experimenteren met de bijstand roept veel onduidelijkheid bij het grote publiek op. Immers alle experimenten zijn tijdelijk en zijn een alternatief voor de bijstand, hierdoor benaderen ze niet de nieuwe maatschappij die kan worden gebouwd op de fundamenten van het onvoorwaardelijke basisinkomen. Want laten we niet uit het oog verliezen, de geweldige voordelen die een oprecht basisinkomen biedt.

Voordelen basisinkomen

Vergelijking uitkering / basisinkomen
Huidige situatie Basisinkomen
Uitkeringsniveau is te laag waardoor 1,2 miljoen mensen in armoede leven en zelfs 100.000 honger lijden. Basisinkomen voldoende voor voeding, huisvesting en sociale omgang. Armoede en voedselbanken verdwijnen
Bestaansonzekerheid Bestaanszekerheid voor iedereen
Ingewikkeld systeem van sociale zekerheid wat gevoel van onmacht en onvrede bij de burger versterkt Sociale zekerheid wordt radicaal vereenvoudigd
Systeem van uitkeringen werkt tweedeling in de maatschappij in de hand Basisinkomen betekent absolute solidariteit. Uitkeringen verdwijnen
Uitkeringsgerechtigden worden beschouwd als tweederangsburgers. Gevoel van minderwaardigheid. Iedereen voelt zich volwaardig burger met een basisinkomen. Zelfrespect groeit.
Financiële afhankelijkheid van partner Financiële onafhankelijkheid van partner
Ouders kunnen zich minder richten op opvoeding kinderen door struggle voor bestaanszekerheid. Ouders die zich meer op opvoeding kinderen willen richten kunnen zich dit financieel permitteren.
Werknemers verkeren in afhankelijke positie ten opzichte van werkgevers. Werknemers hebben sterkere positie op arbeidsmarkt, ze hoeven niet meer elke baan te accepteren
Werknemers zullen minder arbeidsvreugde hebben omdat ze iedere baan moeten accepteren. Werknemers zullen meer op zoek gaan naar een baan die ze leuk vinden dan die economisch noodzakelijk is
Huisuitzettingen en honger met meer dan 2,5 miljoen mensen op of onder armoedegrens. Mensen worden actiever en gelukkiger

 

Rob Vellekoop, 31 mei 2017

20 Comments

 1. Basisinkomen lijkt sympathiek, maar kost de gemeenschap per jaar minimaal 125 miljard aan 18 jaar en ouder. Dat kan helaas niet opgebracht worden, ook niet als de belasting voor rijken fors omhoog gaat. Wellicht is er een alternatief denkbaar… Wie weet het mag het zeggen

 2. Iets in mij zegt dat het basisinkomen wel zijn voordelen heeft en de genoemde argumenten zijn zeker waar en logisch, maar het zal echt goed moeten worden doorgerekend, getest en worden geëvalueerd op onwenselijke neveneffecten in Eurogebied.

  Het grote nadeel is dat het basisinkomen in Euro’s is. Dus iedereen mag dan wel een mooi basisinkomen hebben. Onze nationale schuld zal echter de pan uitrijzen, want Nederland mag zijn eigen munt niet hebben.

  Dus, Basisinkomen OK, mits gulden terug en gulden als Nederlandse eigen munt, zonder tussenkomst van Frankfurt en Wallstreet.

  • aanvullende valuta (florijn, gelre, bataaf) zijn niet verboden. Dat er zo weinig zijn ligt aan andere dingen. En zoals Jolo al zei, die dingen kunnen uit het niets geschapen worden, net zoals Draghi doet met miljarden euro per maand – alleen jammer dat die euro’s niet onder het EU-iaanse volk verdeeld worden

   • Draghi creëert SCHULD d.m.v. oplichterij. Dat is niet zomaar iets uit het niets.

    Het is nog erger dan monopoly-geld, want het zijn valse vorderingen op een nietsvermoedende Euro-bevolking.

    Een basisinkomen op basis van een gulden, onder toezicht van de 2e Kamer. En Nederland uit de EU. Dat is een belangrijke voorwaarde bij een basisinkomen. Anders krijgen we Griekse toestanden met een basisinkomen waarin we gewurgd worden door Goldman Sachs.

 3. Mag ik dan over bijna 10 jaar nog mijn handje ophouden en effen vangen?
  Dat zou een onrechtvaardige kunstgreep worden?
  Maar DRaghi draait ze zo bij, waarom ook niet?

 4. Je hoeft niet thuis te blijven zitten voor of achter de geraniums. Zelf ben ik als 67+er inmiddels hardstikke druk via uitzendburoos en regelmatig moet ik klussen afzeggen, die ik dan natuurlijk niet betaald krijg. Maar je kunt niet alles willen in het leven.

 5. Rutger Bregman zei het al, calvinistisch VerNeederigland denkt nog steeds dat het in de 19e eeuw leeft. Guy Standing was heel duidelijk in zijn oordeel; gaan we op dezelfde voet door dan zullen inkomens uit salaris alleen maar verder dalen en bovendien kaartte hij de technologische ontwikkelingen aan om duidelijk te maken dat het tijdperk inkomen uit mensenwerk voorbij is, dus linksom of rechtsom….

 6. De leider van de plantage wil maar een ding: schaarste en afhankelijkheid. Zo blijft iedereen keihard knokken en loyaal alleen maar om elke dag te kunnen eten….ergo doel bereikt : gehoorzame slaven…..en een basisinkomen gaat dit tegen.

  Dus zal er nooit een basisinkomen komen omdat dit zelfstandige, dappere mensen in de hand werkt en je wil zwakke, zielige, meewaaiers die niets durven te zeggen want de hand die hun voed die bijt je niet……

  welkom op Plantage ‘de Aarde’

  • Er komt zeker een basisinkomen het wordt gewoon besproken op world economic forum, the economist (magazine van o.a. Rotschild) organiseert dit samen met de rest vd elite, vaak krijgen we daar voorproefjes van wat ze gaan doen.
   Dus basisinkomen komt eraan. De vraag is wel HOE en met welke voorwaarden en toekomst plannen.
   Ook was mark zuckerberg (facebook)er al mee in het nieuws om het te promoten

   http://fortune.com/2017/05/26/mark-zuckerberg-universal-basic-income/

 7. Wat ik mij alleen afvraag, als je ziek bent voor 100% afgekeurd, dan vervallen al je teoslagen en dan moet je zien rond te komen van €1000,- per maand? want dan vervalt kennelijk ook je WIA of WAO?

 8. Ongrondwettelijke (art.120) participatiewet voorkomt basisinkomen, er is géén Grondwettelijk Hof in NL ergo géén beroepsmogelijkheid tegen “slavenwet”

  • Wij mensen onderling kunnen véél meer dan dat wij (denken) te kunnen doen.

   SAMEN is een mooi woord en uitdrukking om niet individueel achter je PC
   te zitten morren , of het nu over een Basisinkomen gaat , wat gewoon een
   andere naam krijgt voor de huidige bestaande serie uitkeringen.
   Dat komt uiteindelijk toch wel goed.

   55 plussers zijn mensen met levenservaring
   en komen vaak met prachtige initiatieven die we met ons allen ,
   Ter Harte kunnen nemen en met elkaar zeker uit te voeren zijn.
   Daar hebben we de overheid niet bij nodig …men kan daar omheen werken.

   Naar een goede leefbare toekomst werken kunnen we het levensperspectief
   uitbreiden zoals wij dat allemaal wensen .
   Samen leven , werken , alles met elkaar delen in Harmonie.

   Ben jezelf rond 40 – 50 – 60 jaar , en zou je je leven willen veranderen
   in een nieuw bestaan ( ook betreffende een natuurlijke leefomgeving )
   Sluit je aan … en ondersteun elkaar waar mogelijk.

   Kijk eens hier wat een mooie ideeën er aan het onstaan zijn.

   Terug naar het platte land in de natuur , wie wil dat nou niet.

   Veel leegstand in de buitengebieden en veel mensen die zelfvoorzienend buiten hun eigen leven vorm willen geven. Deze groepen komen nog moeilijk bij elkaar en daar wil Eline Van de Veen wat aan doen in de sharingweek.
   “Veel mensen zouden graag kleinschalig, duurzaam en collectief buiten wonen, werken en oud worden, maar weten niet hoe dat te realiseren. Ze roept iedereen op zijn droom voor een gedeelde boerderij kenbaar te maken, om zo krachten te bundelen. Op deze manier maken we de vraagkant zichtbaar voor de aanbieders en kunnen nieuwe initiatiefgroepen ontstaan.”

   Naast kennis, kunde en spullen kun je ook een woonerf delen. En dat is precies wat we met ons erfdelen.nl willen doen. Er blijken honderden belangstellenden te zijn die dat ook wel willen. Daarom delen wij graag onze kennis en ervaring. Op 9 juni, in de Global Sharing Week, organiseren we een informatie bijeenkomst, voor geïnteresseerden die zich in Overijssel willen vestigen. Desgewenst volgen er later ook in andere delen van het land dergelijke
   samenkomsten in Utrecht en andere provincies

   Sharing week 4 – 11 Juni 2017

   http://www.zininbuiten.eu/deel-droomerf-sharingweek-2017/

   https://gsw-shareable.nationbuilder.com/forms/user_sessions/new

   https://www.hetkanwel.net/2016/07/29/erfdelen/

   En kijk dan ook eens naar de reactie berichten van mensen
   die daar ook serieuze interresse in hebben

 9. Ik ben helemaal vóór een basisinkomen voor 55plussers! Zoveel mensen zijn na 30-40 jaar werken helemaal klaar daarmee (sommige niet; soit). En dan kunnen eindelijk die jongeren die zich nu doodvervelen (d) eens aan het werk!

 10. Daar geloof ik geen biet van, daar zoals gewoonlijk wel de strop tegenoverstaan?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.