Betekent basisinkomen basisarmoede of basisrijkdom?

SP-Kamerlid Ulenbelt vindt het basisinkomen om twee redenen geen goed idee vertelt hij in bijgaande video, gemaakt door Café Weltschmerz. DLM zet Ulenbelts argumenten op een rijtje en komt met een aantal argumenten die juist het basisinkomen verdedigen en aantonen dat invoering onontkoombaar is.

In het interview van Paul Ulenbelt met Erik de Vlieger komt Paul met twee argumenten tegen het basisinkomen, die wat mij betreft op een misverstand zijn gebaseerd.

 1. Hij zegt dat de kern van het basisinkomen is dat je alle uitkeringen op een hoop gooit en dat je het totaal beschikbare uitkeringsbedrag herverdeelt over alle mensen. Hierdoor komt het ook bij die mensen terecht die het niet nodig hebben. Het uitkeringsgeld verdeel je over 17 miljoen mensen. Het gevolg is dat mensen met een uitkering er dan op achteruit zullen gaan.
 2. Daarnaast heeft hij een filosofisch bezwaar. Hij vindt dat je via betaald werk een bijdrage moet leveren aan de samenleving. Wij moeten voor elkaar zorgen. Als je niet kunt werken, dan krijg je een uitkering. De overheid moet beoordelen of je wel of niet kunt werken. Kan je dit niet, dan moeten we met z’n allen voor je zorgen. Door een Basisinkomen in te voeren kunnen mensen zich onttrekken aan het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Hij vindt dat mensen met een Basisinkomen worden afgescheept. Volgens Paul zei Zalm, als directeur van het CPB, dat het BI laag genoeg moest zijn, zodat de prikkel tot werken blijft bestaan. Het betekent dat mensen die niet kunnen werken de rest van hun leven afhankelijk zijn van een BI.

Waarom zijn deze tegenargumenten gebaseerd op een misverstand?

De manier waarop een BI door Ulenbelt wordt voorgesteld kan niet anders dan tot de conclusie leiden dat de meeste burgers er niets op vooruit gaan. Ik ga echter van het standpunt uit dat een basisinkomen juist een basisrijkdom voor iedere medelander vanaf 18 jaar geeft, in plaats van basisarmoede.

 1. Het kenmerkende verschil tussen een uitkering en een basisinkomen (zie 5 eigenschappen BI) is dat de laatste een recht is in tegenstelling tot een uitkering waar meestal een vorm van tegenprestatie aan gesteld wordt. Het uitkeringsgeld dat er nu is, verdwijnt samen met het het grootste deel van het uitkeringsapparaat dat naar schatting 6 miljard per jaar kost. Dit afgeslankte overheidsapparaat zal alleen nog een basisinkomen betalen aan medelanders die 18 jaar of ouder zijn. Er is geen sprake van het herverdelen van de uitkeringspot, want uitkeringen bestaan niet meer in het BI tijdperk.Inderdaad heeft iedere medelander die 18 jaar of ouder is en iedere nieuwe inwoner die hier 18 jaar of langer woont recht op het BI. Ook mensen met een inkomen hebben hierop recht, want het is individueel. Dat betekent dat ongeacht de woonomstandigheden ieder mens onafhankelijk van zijn partner, of vanaf 18 jaar van zijn ouders kan handelen. Dit is vrijheid in optimale vorm. Hij of zij kan besluiten samen te gaan wonen of alleen. Dit beïnvloedt niet de hoogte van het basisinkomen, alleen dan behoudt iedere persoon zijn onafhankelijkheid.Mensen die al een inkomen hebben, zullen natuurlijk hierover meer belasting dan nu gaan betalen. Doordat er geen werkplicht is kan de enorme vermindering van de beschikbare hoeveelheid werk door automatisering en robotisering worden opgevangen en zullen mensen waarvoor geen werk meer is geen paria’ s van de samenleving hoeven te zijn, zoals nu het geval is. Geen werk hebben wordt gezien als een schande! Straks na invoering van het Basisinkomen is het een keuze.
 2. Paul vindt dat door een Basisinkomen in te voeren mensen zich onttrekken aan het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Dat gold vroeger echter sterker dan nu. Een groeiende hoeveelheid werk verdwijnt doordat robots en computers dit overnemen van de mens. In plaats van deze ontwikkeling te zien als een mogelijkheid het Basisinkomen voor iedereen bereikbaar te maken, wordt dit nu gezien als een bedreiging. De machines zullen het werk gaan overnemen. Zij gaan ons werk doen. De uitdaging ligt erin dat we ervoor zorgen dat de verdiensten van deze machines niet bij de investeerders/beleggers terecht gaat komen, maar herverdeeld wordt over de bevolking die niet meer hoeft te werken.Ook zullen mensen moeten leren dat nuttig bezig zijn niet meer uitsluitend betekent werken voor geld.We zullen de komende periode moeten leren op een hele andere manier tegen werk aan te kijken dan nu. Het werk zal zijn overgenomen door robots/computers, dat betekent dat de mens vrije tijd krijgt waarin hij of zij voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid de mogelijkheid krijgt zich te ontplooien in de richting die hij wil. Niet gedreven door economische motieven.
 3. Op een gegeven moment zal de keuze voor een Basisinkomen geen optie meer zijn, maar onontkoombaar. Als we namelijk vasthouden, zoals de SP aan werk als voornaamste bron van inkomen, zal straks een elite nog werk hebben en de rest zal in behoeftige omstandigheden verkeren en zijn hand moeten ophouden voor een uitkering in de oude maatschappij. Dat brengt miljoenen mensen zonder werk en inkomen. Om in Pauls rekensom mee te gaan, dan moeten nog meer mensen de uitkeringspot verdelen dan nu het geval is.

Meer info Een basisinkomen van 1600 is mogelijk, waar wachten we op?

Rob Vellekoop, 3 maart 2017

28 Comments

 1. Basisinkomen kan best in veel gevallen een goede oplossing zijn, lijkt mij.

  Maaarrrrrr…. in welke munt ? in Euro’s ? Dan blijf je als burger en overheid toch weer afhankelijk van de banken, en dan ben je wellicht nog meer vrijheid kwijt, vooral als cash wordt afgeschaft.

  Basisinkomen ben ik voor MITS de gelduitgifte bij de Staat komt, i.p.v. de banken en centrale banken, en het doen van cashbetalingen een grondrecht is. Banken moeten genationaliseerd worden.

 2. Ik ga tot op zekere hoogte wel mee met Paul Ulenbelt. Ieder mens heeft een doel nodig in het leven. Zo simpel zijn wij mensen. Zo zitten wij in elkaar. Dat kunnen eenvoudige doelen zijn (huisje,boompje,beestje) en heel uitgebreide doelen(verbetering van de maatschappij en samenleving). Maar wij moeten ergens mee bezig zijn. Bovendien moet achter iedere Euro arbeidsuren staan in welke vorm dan ook. Zo werkt een markteconomie. Niet zoals nu dat bijv. Facebook miljarden waard is. Allemaal loze lucht.
  Ook is een BI niet zo simpel om uit te voeren en in de hand te houden. Je kan problemen verwachten in de vorm van : “pietje heeft al zoveel en nu verdient hij het dubbele bij”. De inflatie zal enorm toenemen vanwege prijs stijgingen door de hebberigheid van de mens. De kans dat mensen die samenwonen gekort worden omdat ze in de ogen van de overheid en samenleving al genoeg hebben met 2 basisinkomens.
  Zo kan ik nog wel even doorgaan.
  Persoonlijk zie ik meer in de aanvulmethode waarbij inkomen aangevuld word tot een maximum. Laten we zeggen 3200 per maand voor 2 persoons huishouding. Met de lage lonen van tegenwoordig zal dat al een hele verbetering zijn. En dit is makkelijk uit te voeren omdat de belsting toch al weet wat iedereen verdiend. Dit betekent ook dat iemand die veel vermogen heeft geen recht heeft op een BI. Dat lijkt me wel zo eerlijk.
  Maar dit betekent dus al direct dat het geen BI meer mag heten.
  Dus wat Paul Ulenbelt bedoeld klinkt misschien ouderwets maar komt wel uit de mond van iemand met veel geschiedenis kennis en levenservaring. Hij weet hoe mensen zijn en denken. Hij weet hoe de samenleving in elkaar zit en hij weet dat uit iedere actie een reactie zal komen.
  Denk daar maar eens over na.

 3. oals de lucht de atmosfeer is van het lichaam,
  zo is de tijd de atmosfeer van de geest.
  Als de tijd waarin wij leven
  bestaat uit onregelmatige maanden en dagen,
  gereguleerd door gemechaniseerde minuten en uren,
  dan wordt onze geest ook zo:
  een gemechaniseerde onregelmatigheid.
  Omdat alles voortkomt uit de geest
  is het niet verwonderlijk
  dat de atmosfeer waarin wij leven
  steeds vervuilder raakt
  en de grote klacht is:
  ïk heb niet genoeg tijd”.

  Wie jouw tijd bezit,
  bezit jouw geest.
  Neem bezit van je eigen tijd
  en je zult je eigen geest kennen.

  Jose Arguelles “13 mannen in beweging”
  Uit: “Wat wisten de maya;s” 1997.

 4. Als je er vanuit gaat dat men bovenop dit basisinkomen geld kunt verdienen…dan vergeet men dat arbeidsongeschikten dit niet kunnen en zonder extra subsidies weer onderaan bungelen en misschien tekort komen…terwijl vitale mensen EN basisinkomen En ander inkomen krijgen. Ik zou graag een goede regeling voor arbeidsongeschikten en chronies zieken zien.(omdat ze extra onkosten hebben)

  • a. Elshout

   Time will Tell

   Eerst moet het Basisinkomen Nationaal ingevoerd worden ,
   in alle provicies tegelijk.
   Als de mensen ( die momenteel aan de grond zitten )
   dan wat financieel op adem kunnen komen is dat al geweldig.
   En als dan nog de nood hoog blijkt te zijn …
   zeker ook voor chronische zieke / oudere zwakke mensen,
   zullen daar extra voorzienigen voor zijn om het leven van hen ook nog leefbaar te houden zonder financiële zorgen.
   Het Geld wordt toch digitaal gecreëerd uit het Niets op de Bankrekeningen.
   Toveren met cijfertjes daar is het overheid systeem , meester in gebleken.

   a.Elshout wél even tekenen hier ,

   https://basisinkomen2018.nl/

   Het tekenen gaat nu in een Rap Tempo .
   Vorige week deze tijd 66,331 Handtekeningen
   NU momenteel sinds hij hier gelanceert is op deze Site van delangemars ,
   staat de Teller op 66,955

   Ga zo door Mensen ,
   Dank je Rob , voor het plaatsen 🙂

 5. Basisinkomen klinkt leuk, als je gezond van lijf en leden bent. Maar ik vraag me af, hoe zal het de arbeidsgehandicapten vergaan? Stel je hebt een BI van 900 euro, en alle subsidies vallen weg, dan moet je er wel bij gaan werken om je vaste lasten te kunnen betalen, je WAO/WIA ben je dan ook kwijt (want geen uitkeringen meer) ergo, een endlosung voor de arbeidsgehandicapten. In dit klote land tel je zo wie zo al niet mee wanneer je iets mankeert, maar hier wordt, ook door de BI voorstanders te makkelijk overheen gekeken volgens mij.

 6. Je kunt natuurlijk ook iedereen die meer dan 90.000 Euro per jaar verdient geen recht meer heeft op dit geld.

  Bij invoering basis inkomen kunnen ALLE regels overboord en kunnen heel veel van die instanties verdwijnen en is fraude met subsidies niet meer nodig, omdat er geen subsidies meer zijn, heel simpel. Fraude wil Paul graag KEIHARD aanpakken met allerlei mensen en regels (= moeilijk en kostbaar) maar niet door het systeem te vervangen voor 1 basis inkomen waarbij fraude zo goed als onmogelijk is, zonder dit te hoeven controleren.

 7. Ik heb nog nooit meegemaakt dat werkenden een positieve bijdrage hebben geleverd in de maatschappij. Ze kraken je alleen maar af met een negatief etiket en komen als een wolf in schaapskleding. Ze zijn ook nog wel in staat de liefde af te veinzen zonder het te menen om aan werk te komen. Het valt ook niet mee om aan vrijwilligerswerk te komen daar stellen ze ook al zeer hoge eisen aan. het zijn psychopaten en narcisten waar de samenleving mee aan failliet gaat. Wat maar in hun straatje te pas komt zonder het te menen en zo weten ze zich te presenteren. Ze hebben gewoon geen vertrouwen in je en in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is voor sommigen moeilijk werk te vinden. Anderen hebben altijd wel wat op je aan te merken van dat je er niet representatief genoeg uit zou zien en dat je er slecht verzorgd zou bij lopen en kraken je af op uiterlijke kenmerken. Breng deze mensen maar aan betaald werk in plaats van kerstpakketten naar de voedselbank brengen en hun tegelijkertijd af kraken en wantrouwen hebben om hun maar niet in dienst te nemen. Er waren ook werkende armen die zich geen schoenen konden veroorloven. Hun aan werk helpen daar doe je meer mee dan hun ontmoedigen. Langdurige zware stress kan slecht zijn voor de gezondheid. Sommige mensen kunnen hun recept niet meer betalen bij de huisarts en dan krijgen ze iets gratis mee wat is blijven staan. het voordeel van basis inkomen is meer vertrouwen en minder etiket. Zij hebben al bij voorbaat al geen vertrouwen en daar doe je het niet voor. Al die inzet is voor niets geweest maar doe je niets dan is het ook weer niet goed. Er is met hun of de werkende geen land te bezeilen en vooral de werkende narcist niet die mega hoge eisen stelt en geen vertrouwen heeft in bijv. werkzoekenden die in de bijstand zitten. Altijd worden mensen die in zo”n situatie de schuld gegeven maar niet de onwelwillende werkgever en de werkenden. het is wel dubbel en hypocriet wel voor de voedselbank zijn en een kerstpakket geven maar hun geen betaalde baan geven omdat die er niet is volgens hun of omdat ze geen vertrouwen hebben. .

 8. Door de lange tijd dat sp aanwezig zijn hebben ze nog steeds hun stempel niet kunnen drukken op het beleid, heb daarom onderhand het gevoel dat hun aanwezigheid een egoïstisch zelfgenoegzaam bezigheid is geweest? Het schuift tenslotte leuk en je houd de mensen daardoor in toom?

 9. Basisinkomen is beter omdat dit de gelijkheid in de hand werkt en dat er meer vertrouwen is in mensen. En dan vooral van hun die geen baan hebben of vast werk hebben. Geen etiket meer en meer vertrouwen. Sommigen geven werklozen een negatief etiket en bijbehorend imago ze zien hun als ongelijke en dit doen de werkenden. Er zijn uitwassen bij die alleen voor het geld werken en die werklozen alleen maar een negatief etiket toekennen. Dan zijn zij weer te oud waardoor zij niet meer in aanmerking kunnen komen voor een baan. Werkgevers zitten er niet op te wachten een arbeidsgehandycapte in dienst te nemen maar zeg je dat wat waar en misdaan is dan krijg je altijd verwijt en een kwalijknemende houding. Ze krijgen al bijvoorbaat een stempel. Wel kerstpakketten naar de voedselbank brengen maar er niet voor zorgen dat ze aan werk komen omdat zij geen vertrouwen hebben hun in dienst te nemen. Werkenden (zeer arrogante mensen)hebben in mijn ogen nog nooit een bijdrage aan de samenleving geleverd. Dit zijn van die uitwassen die zich meer voelen en niet werkenden een vooroordeel geven waardoor zij een negatief imago krijgen en een etiket. Dit staat gelijkheid in de weg. . In plaats van mensen beter te maken maken ze hun alleen maar minder en wel door een etiket. Ze doen alleen maar aan discriminatie en uitsluiting. Het zijn ellendelingen en lammelingen die alles aan de buitenkant ophangen van zo dit heb ik en jij bent minder. je zou er een complex van krijgen en een trauma. Ze praten je alleen maar modediagnosen aan die een hype zijn geworden om er meer aan te verdienen. je krijgt er niets voor terug. Geen steun en hulp dan pulp.

 10. Paul maakt ter inleiding al een denkfout door werk aan inkomen te koppelen want ook mensen die een BI hebben, kunnen, gaan, en zullen werken. Elke keer ziet men werk dus als een reden geen BI in te voeren maar omgekeerd hoeft een BI werk dus niet in de weg te staan. Het maakt werk veel efficiënter, en mensen hebben meer zekerheid in hun leven. Als meneer de socialist zo dol is op werken, dan moeten ze onderwijs gratis maken. Niet door een basisbeurs voor studenten en dat soort linkse hobby’s, maar door onderwijs gratis en toegankelijk te maken. Hoe komt het dat veel mensen geen werk hebben? Wat dat betreft is een harde knip dus inderdaad zinvol als het huidige stelsel van slavernij mensen hopeloos afhankelijk maakt van een repressief ambtenarensysteem. De onderdrukker Paul snapt zijn eigen argumenten niet want in een land zonder armoede bespaar je op de mensen die die armoede maken en in stand houden, zodat de woekeraar weg gaat, en zodat mensen vanuit een zinloze uitkering weer goed mee kunnen doen met hun BI en hun opleiding. Alleen een dwaas maakt onderwijs duur en ontoegankelijk, om vervolgens mensen met een uitkering zwart te maken en allerlei verdachtmakingen aan te doen. Bovendien: de overheid zit burgers zelf voortdurend in het vaarwater met een gewelddadige dictatuur.

 11. In dat geval zie je een verloop in de inkomstenbelasting zodanig dat de armoede relatief terugkeert?

 12. SP net zo ouderwets kapitalistisch als PvdA, VVD, PVV en vele andere partijen!

  Beste Rob en ook Sunshine,

  Helemaal goed uitgelegd. Het is verbazingwekkend hoe de SP inderdaad in het oude denken, de technocratie met zijn kapitalistische uitstulpingen en tweedeling blijft hangen. Een weinig realistische wereld van werkenden en als je niet werk je gedwongen mag ‘participeren’ in afhankelijkheid met een uitkering. Het zou goed zijn dat Ulenbelt en zijn makkers eens een boek van bijvoorbeeld André Gorz gaan lezen en zich ook ecologisch in de eco-sociale wereld van de toekomst gaan verdiepen. De negativiteit van de menselijke vermogens en creativiteit die Ulenbelt uitstraalt is beangstigend en heel erg triest.

  Het basisinkomen is uitdaging maar vooral ook een enorme kans niet alleen een meer sociale wereld maar ook op een leven in een schonere ecologisch verantwoorde wereld. Al het werk van huishoudelijk, vrijwillig tot betaald werk krijgt een gelijke waarde.Dat is werkelijke emancipatie zonder poespas. Noodzakelijk werk kunnen we ook nog herverdelen zodat iedereen genoeg tijd overhoud om werkelijk zinvolle dingen te doen of te kopen. Energie- en grondstof slurpende machines en robots kunnen alsnog op de schroothoop. We hebben weer zin om zinvol werk met onze handen te doen.W gaan elkaar weer in levende lijve ontmoeten.

  En ja, er zal heus wel eens iemand tussen zitten die lekker niks doet en een blowtje opsteekt. So what? Hij/zij heeft ecologisch gezien een enorm kleine ecologische voetafdruk en zegt net als onze katten: Relax, enjoy life? Voordat je het weet is het voorbij.

  “Kom op, wil je mij even helpen”. “Ja, natuurlijk, ik heb de gestolen tijd eindelijk weer teruggekregen. Hoe gaat het met je kameraden”.

 13. Natuurlijk wil de SP geen BI want ze zijn overal “tegen”. Nu de wereld toch vergaat is er geen reden meer geen BI in te voeren. Bij nadere inspectie van mijn aanslag waterschapsbelasting mag ik 93 euro “rondpompen”, – grapje van het waterschap. Ik denk zelfs dat mensen helemaal niet meer zouden moeten willen werken, tot het werk zo in wordt gericht dat het alle mensen dient, en zodat er met een minimale investering in tijd en energie, in alle behoeften kan worden voorzien. In mijn vrije tijd bestudeer ik begrotingen en dan valt inderdaad op dat heffingen aan de ene kant en bestedingen aan de andere kant (men noemt dit zo mooi “baten en lasten”) dus niets anders zijn dan het rondpompen van geld, wat dus helemaal geen zin heeft. In een wereld zonder geld waar iedereen samen werkt, heb je geen debat meer nodig over de verdeling van fictief geld. Dat is handig! Stel je voor: de wethouder Financiën gaat iets nuttigs doen. De straat vegen of zo. Nee, meneer zit fictieve begrotingen in elkaar te knutselen en daar moeten mensen ook nog voor betalen. Elke stad heeft zo een woekeraar in dienst, die je natuurlijk meteen met een bezem en vuilniszak de straat op stuurt eens een keer nuttige arbeid te verrichten. Zo een wethouder plas je direct door zijn brievenbus.

 14. Daag Partij SP (staat voor ,, Spastisch ,,)

  Lid Tweede Kamer, Fractievoorzitter SP
  Geboren: 1962 Nederland
  Getrouwd
  Kinderen: 2

  Jaar: € 110,885.00
  Maand: € 9,240.00
  Week: € 2,132.00
  Dag: € 303.00

  Leden van de Tweede Kamer ontvangen maandelijks een bruto vergoeding van € 7.311,56, plus 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering (2012: 8,3%), onkostenvergoeding en pensioen. Het bruto jaarloon over 2012 (inclusief vakantietoeslag bonus, december bonus) is € 102.040,13. Fractievoorzitters ontvangen een extra vergoeding van 1% over hun bruto salaris, plus 0,3% voor elk lid van hun fractie. De totale vergoeding komt daarmee op € 107,665.33 (exlusief onbekende inkomsten uit nevenfuncties).

  http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/vipsalarissen/emile-roemer

 15. Waar hebben we het nog over…
  Wat ,,ontvangt,, die Paul Ulenbelt voor zijn gezever.

  Kijk en vergelijk

  http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/vipsalarissen/nederlandse-politici

  http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/vipsalarissen/politici.
  Trouwens Nederland kan niet achter blijven , geheel Europa wordt ervan voorzien
  Eindelijk gerechtigheid ..
  krijgen we onze jarenlange ten onrechte opgedrongen
  oneerlijke belasting geld terug die we aan o.a de EU Brussel
  hebben moeten betalen met ons allen .
  DAAAG SP

  https://www.youtube.com/watch?v=1KQ1pZbo8W4

 16. Verbazend dat Hr. Ulenbelt kennelijk geen onderzoek heeft gedaan naar het fenomeen BI. Er zijn zoveel voorbeelden van als maar weer proefperiodes all over the world, waaruit telkens blijkt hoe goed het de ontvangers en hun directe omgeving doen met een BI. Maar niet om het 1 of ander… Ook jullie eigen commentaar is voortbreien op de oude voet, van een verouderd en niet meer werkzame systematiek. Een BI is een begrip dat voort zou moeten komen uit een compleet hervormde maatschappij. Een maatschappij die A) zijn eigen geld creërt en dat niet door private bank instellingen laat doen B) rente en inflatie als beheersinstrumenten niet meer worden toegepast. C) iedere burger voldoende middelen geeft om van te leven. Dat is toch ieders geboorterecht? Onderdak, kleding en voeding ! Wil je meer ? Dan kun je dat met werken en/of ondernemen bijverdienen.
  Zo is er nog veel meer over te vertellen. http://Www.vivant.org geeft ook een behoorlijk inzicht. Maar dan moet je het dus wel WILLEN weten. De pluchebaantjes worden dan wel schaars en dat is voor sommigen lastig te verkroppen.

 17. IK HEB NOG NIEMAND HOREN UITLEGGEN WAAROM HET ACHTIEN JAAR DUREN MOET OM RECHT OP BASIN-INKOMEN TE KRIJGEN ; WAAR KOMT DAT ONVRIJE “DWING-MANIPULATIE-TIJDS-GAT” VANDAAN , WAARDOOR MEN MINDER DAN EEN ONS WEEGT ?

 18. Helemaal eens met Rob. Paul blijft steken in het oude denken en dat is niet meer vol te houden. Ik zou het liefst van dit hele monetaire systeem af, maar daarvoor is het nog te vroeg. Maar Paul denkt schijnbaar dat als je niet verplicht bent te werken, mensen de bank niet meer afkomen is zwaar achterhaalt. De experimenten bewijzen dat mensen juist meer vrijwilligerswerk gaan doen, meer voor elkaar gaan zorgen, minder ziek zijn omdat ze minder stress hebben. We krijgen een betere samenleving omdat mensen eindelijk hun dagen kunnen vullen met wat zij nuttig vinden. Jammer dat Paul niet verder kan denken dat het oude systeem.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.