Vrouwen Partij knokt met knoeiende rechter over uitsluiting verkiezingen

Vorige week vrijdag 10 februari 2017 heeft een van de rechters van de Raad van State een onjuiste uitspraak gedaan in het door de Vrouwen Partij aangetekende beroep tegen de Kiesraad over deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dit is de reden voor het indienen van een klacht bij het EHRM in Straatsburg. Daarnaast spant de VP een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden, tenzij de Raad voor maandag 20 februari om 13 uur met een aantal bewijsstukken over de brug komt.

De Vrouwen Partij (VP) is verwikkeld in een keiharde strijd met de Staat der Nederlanden om toch mee te mogen doen aan de verkiezingen. De partij wil dat de Grondwet wordt toegepast, waardoor niet alleen de elite zich kandidaat kan stellen.

De VP is uitgesloten van deelname door de Kiesraad, omdat zij de waarborgsom van meer dan 11.000 euro niet heeft betaald en geen ondersteuningsverklaringen heeft ingeleverd. Zij gingen hiertegen in beroep bij de Raad van State, omdat het niet kunnen deelnemen in strijd is met de grondrechten van burgers. De Kieswet, die sinds 1989 beide zaken verplicht stelt, is nooit aan de grondrechten getoetst. Dit komt door de invoering van artikel 120 Grondwet in 1983. Regering en parlement (de wetgever) hebben in 1989 (en in 2004) een wijziging van de Kieswet niet gecheckt met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

De Raad van State deed op vrijdag 10 februari uitspraak in het beroep dat de Vrouwen Partij (VP) had aangetekend.

De Raad wees het beroep af, maar een van de betrokken rechters namens de Raad van State, mr. Slump wilde in tweede instantie gewoon doorgaan met de zitting, hoewel hij gewraakt was door de Vrouwen Partij. (Wraking betekent dat de VP bezwaar maakte tegen Slump als oordelend rechter vanuit de codex van rechters en Artikel 6 EVRM.). Slump heeft al meer beroepen tegen besluiten van de Kiesraad afgewezen. Sterker nog, Slump behandelde tijdens deze zitting zelf de wraking, die tegen hem was ingesteld. Dit is juridisch onjuist. Mr. Slump deed uitspraak over het financiële deel, niet over de ondersteuningsverklaringen.

Dit was de dialoog van de zitting op 10 februari 2017, kort na hervatting van de zitting:

-VP: “Ik wraak u.”

-mr. Slump: “Ik wijs de wraking af.”

(na korte tijd)

-VP (voorlezend): ” Een rechter die zelf oordeelt over een wraking handelt in strijd met art. 6 EVRM.”

(na enige tijd)

-VP:”ik wraak u.”

-mr Slump: “Wraking, dat kan niet nog een keer.”

Om dit te bewijzen heeft de VP de geluidsopnames opgeëist van de Raad van State, waaruit de twee opmerkingen (twee kernmededelingen) van mr. Slump blijken. Hierdoor had hij eigenlijk van de zaak afgehaald moeten zijn.

Vervolgens was er op diezelfde vrijdagmiddag een zogenaamde tweede wrakingszitting geleid door mr. Wortmann. Hierin moest een beslissing genomen worden over de wraking van mr. D.A.C Slump. In deze zitting werd mr. Slump in het gelijk gesteld. Ook deze zitting was niet in de haak.

De wrakingsfeiten (redenen om te wraken), moeten duidelijk, volledig en juist geformuleerd, zowel in het proces verbaal van de zitting in de hoofdzaak als in het proces verbaal van de zitting in de wrakingszaak worden opgenomen. Plus aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor gelegd worden. Daarnaast dient het proces verbaal van de zitting in de hoofdzaak de zittingsfeiten te bevatten (mededelingen door de rechter(s), reacties van de rechter(s), meestal de voorzitter, op verzoeken en vragen, andere gebeurtenissen). Deze zijn van belang voor de wrakingskamer. Deze feiten zijn niet opgenomen in het proces verbaal.

Het geheugen van de voorzitter en de griffier, de zittingsaantekeningen van de griffier, de geluidsopname van de zitting, input van derden, bijvoorbeeld de andere twee rechters van de meervoudige kamer, indien slechts de voorzitter is gewraakt, kunnen gebruikt worden om tot een zo juridisch juist mogelijk proces verbaal te komen.

Het is de plicht van de wrakingskamer, op grond van nationaal recht en het EVRM, om te onderzoeken of deze twee kernmededelingen door de gewraakte rechter mr. Slump daadwerkelijk zijn gezegd. Dat onderzoek is door de wrakingskamer niet verricht. Daardoor is de tweede wrakingszaak juridisch niet correct en zou er geen zitting hebben mogen plaatsvinden. Daarmee is de uitspraak van de Raad van State, waardoor de VP niet aan de 2e Kamerverkiezingen kan deelnemen, onrechtmatig. Elke jurist kan dat inzien, maar de rechters van de Raad van State, inclusief hun vice-president mr J.P.H. Donner, denken daar uit eigen belang anders over. Hierdoor mag de VP niet meedoen aan de verkiezingen.

In het kort geding dat aangekondigd is worden de volgende stukken opgeëist:

-Verzoek 1: Veilig stellen van de geluidsopnamen, die van de zitting in de hoofdzaak en de twee wrakingszaken van de Vrouwen Partij zijn gemaakt

-Verzoek 2: Veilig stellen van de zittingsaantekeningen van de griffier van de drie zittingen.

-Verzoek 3: Opstellen van de processen verbaal van de drie zittingen.

-Verzoek 4: Toezending van een kopie van de geluidopnamen, de zittingsaantekeningen en de drie processen verbaal.

VP schrijft:
“Via de landsadvocaat is het standpunt van de Staat, en daarmee van genoemde twee rechters en mr. Donner als volgt: Er wordt geen schending van het recht en het EVRM erkend, hoe duidelijk dit ook is, nu deze stukken en de geluidsopnamen worden geweigerd. De Staat laat het aankomen op een Kort Geding, vrijwillig het recht volgen is niet aan de orde. Daarvoor zijn genoeg redenen. De rechtsstaat is hier dus duidelijk ver te zoeken. Ieder kan daarover zelf oordelen, of het aanzien van de rechterlijke macht met deze opstelling gediend is.”

Rob Vellekoop, 17 februari 2017

 

7 Comments

 1. Ik had nog vertrouwen in een onafhankelijke rechter,totdat ik zelf verscheen voor de rechtbank,en een liegende en vooringenomen rechter tegen over me had,die al bevooroordeeld was,en niks wilde weten wat zich vooraf had afgespeeld.
  Nederland is een bananenrepubliek geworden.

 2. Fred Bonnetje T. dan maar?

  Zo dat gaat lekker daar bij de RvS. Selectieve uitsluiting, nu schijnbaar ook via de rechter. Lijkt steeds meer gemeengoed en de Rutte-norm te worden.

  Ik heb begrepen dat crimefighter Fred Teeven is voor gedragen als nieuw lid van de RvS. Orde op zaken stellen? Ik ben bang dat er dan wat grotere bonnetjes/geluidsopnamen of ander bewijsmateriaal ‘per ongeluk’ zoek raken en niemand meer daarop aanspreekbaar is. Misschien dat, er is sprake van enig uitstel bij de benoeming, Mark nog wat kan googelen. Mogelijk ook dat zijn vriend Jozias straks de ME op de achterste rij van de raadszaal zet? Preventieve arrestaties binnen de raadszaal voor een ‘soepel’ en ‘eerlijk’ proces? Is dat wat?

  Als Trump president kan worden, Wilders ‘ons land’ steeds maar weer teruggeeft aan ‘ons volk’ sluit ik niets meer uit.
  Wat een chaos, pffff…

  • Dit is echt geen uitzondering hoor!
   Ik heb zelf mee moeten maken in een hoger beroep voor de Notariskamer in A’dam zwaar geschoffeerd te worden door de rechter toen ik, met alle bewijzen van zwendel met Volmachten, vasthouden van tonnen erfenis al 4 jaar toen.. én alle bewijzen voorvoor zijn neus! Bakzeil haalde. Een aanklacht wegens meineed door de notaris kon niet…Men stelt daar gewoon dat notarissen niet liegen voor het hof…Schade meer dan 3 ton!!! Je begint steeds minder als burger! Binnenkort verschijnt mijn boek met alle bewijzen en transcripten van rechtzaken over deze kwestie die helaas niet op zichzelf staat! Justitie/Politie deed ook niks met mijn aangiftes op grond van art.Strafwet 321-325. Civiel zegt men dan…En dan is men verbaasd dat de burger het vertrouwen kwijt is geraakt…

 3. Nou Rob, het is oorverdovend stil op het kantoor van de smeerpijp Rob Bertholee die altijd de mond vol heeft over democratie en democratische verkiezingen en die nu niet huis geeft nu het er echt op aan komt. Mensen uitsluiten van verkiezingen werkt geweld in de hand. De D66 rechters maken dan een Grondwet om zich er niet aan te houden. Rechters breken democratie en recht af. Als de overheid verkiezingen uit schrijft, moeten anarchisten daar om lachen. Zij hebben geen verkiezingen, hebben meer vrijheid, nemen meer verantwoordelijkheid, en hebben systemen weten te organiseren die wel werken. Komt een ambtenaar bij de Kiesraad: een deel van de bevolking mag niet mee doen. Ik stel voor dat iedereen bij zijn stemlokaal een klacht in dient bij de voorzitter die verplicht is er proces verbaal van op te maken. Alleen als we de voorzitter streng toe zullen spreken, worden de klachten genoteerd, in de administratie van de gemeente verwerkt, en kunnen we op die manier de fascist Plasterk op de gedachten brengen de verkiezingen open te stellen voor iedereen. Aan de nieuw te maken stembiljetten hoeft het niet te liggen. De voorkant biedt ruimte voor ruim 50 logo’s van partijen, en de achterzijde beidt ruimte voor alle 150 kandidaten per lijst. Zo een smeerpijp als Plasterk heeft zelfs de stembiljetten nog niet democratisch kunnen maken, omdat het fascisme van zo een clown kennelijk vele malen dieper in het bewustzijn ligt, dan we eerst van zo een clown aan hadden willen nemen. Wat een pipo.

 4. HETJURIDISCH BESLISSEND BESLAG IS EINDELIJK-JUIST-BINNEN-IN-DE-ON-AAN-GEKOEKTE-PAN GEGOTEN OM KNAPPERIG TE WORDEN GEBAKKEN TOT HEERLIJK-OPGEBLAZEN-POFFERTJES ! . . .

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.