België deporteert voortaan verdachte buitenlanders

Het Trump-virus heeft nu ook België besmet: buitenlanders die ‘een gevaar zijn voor de openbare orde of de nationale veiligheid’ kunnen voortaan worden gedeporteerd zonder tussenkomst van een rechter.

Vorige week werd het wetsvoorstel van de N-VA staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken aangenomen, alleen de Vlaamse en Waalse sociaal-democraten van sp.a en PS, met Groen en Ecolo stemden tegen.

Buitenlanders “die een gevaar zijn voor de openbare orde of de nationale veiligheid”, maar niet veroordeeld zijn, kunnen worden uitgezet zelfs als ze in België geboren en getogen zijn. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft bijna absolute macht om mensen het land uit te zetten. Voor mensen die al tien jaar in België legaal wonen kan uitwijzing alleen als sprake is van een “actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging”. Let op het gaat hier om een verdenking, die meer dan voldoende is voor de uitzetting van een niet-Belg.

Een Nederlander die door de vreemdelingendienst niet vertrouwd wordt, kan eenvoudig gedeporteerd worden. Daarvoor hoeft hij niet veroordeeld te zijn. Een verdenking van de Dienst Vreemdelingenzaken is voldoende voor uitwijzing.

Het argument voor deze wetsaanpassing is de veiligheid. Een buitenlander die een bedreiging vormt voor de openbare orden en veiligheid gaat dus nog veel verder dan het begrip terrorisme. Met deze wetsaanpassing zijn niet-Belgen volgelvrij geworden. Elk vermoeden van een minder of meer ernstige “verstoring van de openbare orde” is voldoende hen het land uit te zetten.

Mensen die van kinds af aan in België hebben gewoond zullen België nooit echt hun thuis mogen noemen, zij zullen hoogstens te gast zijn.

In een reactie aan dewereldmorgen.be uit de organisatie ‘Een Andere Joodse Stem’ hun grote bezorgdheid rond het uitzetten van vreemdelingen. De organisatie schrijft:

“Wij zijn absoluut gekant tegen het differentiëren in zogenaamde eersterangs- versus tweederangsburgers bij het beoordelen van criminele feiten bij mensen die in ons land geboren en getogen zijn. Vanuit onze eigen Joodse voorgeschiedenis willen we op het gevaar wijzen dat schuilgaat achter het uithollen van de rechtsstaat in naam van de nationale veiligheid.”

Op de website van N-VA staat te lezen dat op voorstel van Theo Francken een nieuw pakket maatregelen is aangenomen dat de repatriëring van criminele vreemdelingen zal vereenvoudigen en versnellen. “De nieuwe maatregelen maken ons terugkeerbeleid ook soepeler, duurzamer, duidelijker en completer”, verklaart de staatssecretaris. “Met deze belangrijke hervorming voeren we eindelijk de beperkende maatregelen weer af die onder impuls van de PS in 2005 waren ingevoerd.” Hij vergeet daarin te melden dat iemand al crimineel is voordat zijn schuld door een rechter is vastgesteld. Voor de N-VA is een verdenking al voldoende om aan hun willekeur te worden blootgesteld.

Het wetsvoorstel is aangenomen zonder noemenswaard verzet in de media vooraf. Dat hoeft natuurlijk geen verbazing te wekken in de wetenschap dat ook de Belgische media nogal gekleurd zijn.

Rob Vellekoop, 16 februari 2017

10 Comments

 1. Ik lees in het wetsvoorstel CRIMINELE vluchtelingen…
  Moet een land criminelen dan wel accepteren? Een land heeft toch verantwoordelijkheid voor de burgers?

 2. http://www.demorgen.be/nieuws/hoe-de-nieuwe-vreemdelingenwet-van-theo-francken-bijna-onopgemerkt-bleef-b6819672/

  verontrustend is dit. Jan,Piet en Pol hebben hier niets over te zeggen gehad of hun inbreng in gehad…

  Nu is het weer een zoveelste voldongen feit.

  En zo gaat de ratrace aan verstikkende maatregelen in een treinvaart verder
  Het is niet meer bij te houden of amper nog tegen te houden…

  http://www.demorgen.be/buitenland/ceta-goedgekeurd-door-europees-parlement-bb346e09/

 3. Niet onverwacht maar een beetje hypocriet dat een Joods organisatie tegen dit beleid is. Israël staat namelijk niet echt bekend om zijn multiculturele samenleving en dan druk ik het nogal zacht uit. Of zou deze organisatie het apartheidsregime in Israël en de voortdurende genocide op de Palestijnse bevolking ook veroordelen?

 4. Heel veel mensen op een paar vierkante kilometers, houdt een zekere keer op, vlg wet der communiceren de vaten?

 5. het automatisch verbannen is economisch vast voordeliger en eenvoudiger en kost minder tijd dan al de echt verdachte mensen snel op te sluiten na het bestraffend proces van veroordelen . . .

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.