Niet vergeten op 15 maart: Rutte + Asscher minstens 20 keer asociaal

Het is onmogelijk alle asociale gevolgen van het afbraakbeleid op sociaal gebied van het beruchte duo Rutte / Asscher op te noemen. We komen tot een willekeurige selectie van twintig gevolgen. VVD-er Rutte en PvdA-er Asscher konden de afgelopen vier jaar met gedoogsteun van CDA, CU, SGP en soms GroenLinks hun doodsklappen aan de voormalige verzorgingsstaat uitdelen. Op 15 maart kan de kiezer eindelijk terugslaan.

1. Basisrecht van leven
Jette Klijnsma van de PvdA neemt Nederlanders het basisrecht van leven af. De maatregelen betekenen het einde van het basisrecht van iedereen op voedsel, kleding en een dak boven het hoofd.
Lees verder: 1 juli 2014 Einde Basisrecht

2. Akkoord over aanpassing plannen bijstand en Wajong
Jonggehandicapten (Wajong’ers) worden herkeurd en 5 procent van hun uitkering moeten inleveren. In de bijstand wordt de kostendelersnorm van kracht en geldt een verhuisplicht. De kostendelersnorm betekent dat de uitkering daalt bij meerdere uitkeringen, omdat kosten gedeeld kunnen worden. De verhuisplicht wil zeggen dat bijstandsontvangers een baan buiten hun regio moeten accepteren en daar desnoods voor moeten verhuizen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met verhuiskosten waar velen geen geld voor hebben. Ook heeft Staatssecretaris Martin van Rijn beslist dat mensen thuis verzorgd moeten worden.
Lees verder: Akkoord aanpassing plannen bijstand en wajong

3. Het UWV zet terminale kankerpatiënten aan het werk
Kankerpatiënten worden herkeurd tijdens hun ziekteproces en dan aan het werk gezet. Waarvan één uiteindelijk zelfmoord pleegde, omdat hij niet meer tegen de druk van het UWV bestand was. Meerdere kankerpatiënten lopen daar tegenaan. Volgens landelijk expert Tomas Rejda neemt het aantal schrijnende dossiers toe.
Lees verder

4. Win een week lang personeelsuitbreiding
Tempo-Team geeft 4 specialisten weg die een week lang gratis een bedrijf komen versterken. Dit alles mogelijk gemaakt door de tegenprestatie die uitkeringsgerechtigden verplicht zijn te leveren voor hun uitkering, afhankelijk van de willekeur van de gemeente waarin zij wonen.
Lees verder: Win een week personeelsuitbreiding.nl

5. Uitzendbureau verloot Oost-Europees personeel
Uitzendbureau Lugera verloot onder de borrel Oost-Europees personeel. De manier waarop de aandacht wordt getrokken en met mensen wordt omgegaan, zegt veel over het bedrijf, vindt Albert Jan Maat, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. ‘Respectloos, smakeloos en buitengewoon denigrerend tegenover mensen die hier op zoek zijn naar werk.
Lees verder

6. Ontslagen TNT werknemers opnieuw illegaal in dienst bij TNT
Vakbond Abvakabo FNV beschuldigt koeriersbedrijf TNT Express ervan dat het ontslagen werknemers opnieuw inhuurt, terwijl die nog een WW-uitkering ontvangen. ”Dat is een constructie die niet deugt en illegaal is”, zegt Etienne Haneveld, bestuurder bij de bond zaterdag. Een veel toegepaste praktijk: eerst mensen ontslaan en daarna weer terughuren van de gemeente, waar deze mensen een bijstandsuitkering ontvangen.
Lees verder: WW-ers illegaal in dienst

7. Veel misstanden bij werken met behoud van uitkering
Er sprake is van verdringing van regulier werk, mensen die slecht behandeld worden en geen bijstandsgerechtigde krijgt normaal loon voor reguliere werkzaamheden. Gemeenten profiteren van goedkope arbeidskrachten, die geen loon ontvangen, maar werk moeten doen dat bij de gemeenten blijft liggen’, zegt Leo Hartveld, vicevoorzitter van de FNV.
Lees verder: FNV ziet veel misstanden bij werken met behoud van uitkering

8. Toegang tot Rechtshulp door Fred Teeven beperkt
Oud-Staatssecretaris Fred Teeven ( Justitie) heeft de toegang tot rechtshulp beperkt en kabinet Rutte / Asscher vindt dit de normaalste zaak van de wereld, ook al heeft niet iedere Nederlander hierdoor nog gelijke toegang tot de rechtsgang.
Lees verder: Kabinet beperkt toegang gesubsidieerde rechtsbijstand

9. Meldpunt misstanden uitkeringen
Op Facebook is een pagina met de naam “Meldpunt misstanden uitkeringen”. In veel gevallen worden mensen door gemeentes te werk gesteld op een manier die niet menselijk is. Ook misstanden van mensen die, doordat zij geen dak meer boven hun hoofd hebben, het recht op een uitkering verliezen.
Lees verder: https://www.facebook.com/groups/177207305762866/

10. Dwangarbeiders vertellen hun verhaal
Doorbraak.eu strijdt al jaren tegen dwangarbeid, het regime dat mensen met een bijstandsuitkering dwingt om onbetaald en zonder rechten te werken. Weigeren ze, dan hangt hen een strafkorting boven het hoofd die op kan lopen tot 100 procent van hun uitkering met een duur van 3 maanden. Dwangarbeiders deelden hun verhaal op deze website, velen laten zien hoe rechteloos mensen met een uitkering zijn geworden, dankzij deze regering en zijn gedogers.
Lees hier de verhalen: Verhalen van dwangarbeiders

11. Opgelet, wanneer je als vrijwilliger te werk gesteld wordt!
Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering op grond van de WWB, IOAW en IOAZ, verplichten tot een tegenprestatie. (Vrijwilligers)organisaties realiseren zich nog onvoldoende dat deze mensen geen vrijwilligers zijn, waardoor er andere regels gelden. Mensen die als tegenprestatie vrijwilligerswerk doen, vallen niet onder de vrijwilligersverzekering, kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben een opdrachtgever/opdrachtnemersverhouding met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn en moet dus een verzekering afsluiten! Vele gemeentes zijn hieraan nog niet toegekomen.
Lees verder: Vrijwilligerswerk.nl

12. UWV stuurt werkzoekenden naar oplichters
Uitkeringsfabriek UWV stuurt werkzoekenden regelrecht in de armen van Poolse oplichters. Via de UWV-website werden uitkeringsgerechtigden opgeroepen te solliciteren bij een spookbedrijf in Amsterdam, dat kopieën van identiteitsbewijzen aftroggelt om daar vervolgens mee te kunnen frauderen.
Lees verder: Naar oplichters gestuurd door het UWV

13. Verplichte werkzaamheden in een reguliere functie (werkverdringing)
FNV Bondgenoten zegt steeds vaker te worden geconfronteerd met werknemers in het stads-, streek- en taxivervoer die hun baan verliezen om later te constateren dat hun werk door vrijwilligers wordt gedaan.
Lees verder: FNV pakt werkverdringing openbaar vervoer

14. FNV breidt meldpunt werkverdringing uit
Het komt steeds vaker voor dat mensen aan het werk zijn zonder dat zij daarvoor een beloning ontvangen. Denk aan gemeenten, die mensen die in de bijstand zijn beland zonder loon aan het werk zetten in de groenvoorziening, de post, de zorg, het vervoer of een andere sector.
Lees verder: Boom-in-business.nl/nieuws

15. Actieplan “55-plus werkt”, werkt vooral voor het UWV
Het komt er eigenlijk op neer, je werkt eerst twee maanden gratis met behoud van uitkering. Daarna moet het bedrijf je een half jaar in dienst nemen, vaak met een nul urencontract. En daarna sta je weer op straat!
Lees verder: Actieplan 55+ werkt in voordeel UWV

16. Werk met behoud uitkering DC Solar oneerlijke concurrentie
Uit de berichtgeving blijkt dat er Utrechtse bijstandsgerechtigden bij dit bedrijf werken. “DC Solar betaalt deze mensen geen loon”, schrijft Opgelicht. “Als het klopt dat de gemeente uitkeringsgerechtigden naar DC Solar heeft verwezen, is er sprake van oneerlijke concurrentie. Werken met behoud van uitkering, moet deel uitmaken van een re-integratietraject, dus een opstap naar loonvormende arbeid of opleiding.
Lees hier verder: Oneerlijke concurrentie en werkverdringing

17. Minister Asscher PvdA liegt tegen de kamer over de boetetargets UWV
Het UWV hanteert boetetargets om de Fraudewet rendabel te maken. De uitkeringsorganisatie nam honderd extra controleurs in dienst om boetes uit te delen, onder de voorwaarde dat ze zichzelf zouden terugverdienen. “En liefst nog wat meer in het laatje brengen,” lezen we in het UWV Magazine van juni 2014. Volgens Minister Asscher is er geen sprake van een boetetarget, boetequotum of wat dies meer zij. Die geruststelling kan hij de Kamer als verantwoordelijke voor UWV geven. Waarbij hij dus glashard liegt, maar dat schijnt tegenwoordig normaal te zijn en geen gevolgen te hebben onder de regering Rutte! Met deze maatregel is een ware heksenjacht geopend op de uitkeringsgerechtigden en wordt menigeen als crimineel behandeld.
Lees verder: Leugens van Asscher over boetetargets

18. Vijftig euro per maand voor jong afgestudeerden
Afgestudeerde jongeren krijgen een kans op een tijdelijke baan: zes maanden met kans op verlenging met nog eens een half jaar. En het wordt betaald: 50 euro per maand. Netto. Dit is natuurlijk geen ‘kans’, maar uitbuiting en ontduiking van de wet op het minimumloon.
Lees verder: Voor 50 euro per maand werken

19. Uitzendbureau biedt aan voor 4 euro per uur
Uitzendbureau Careermakers in Amsterdam biedt uitkeringsgerechtigden aan voor minder dan de helft van het minimumloon. De Sociale Diensten dwingen uitkeringsgerechtigden om zich hierin te schikken, want anders wordt hun uitkering gekort. Tot groot enthousiasme van bedrijven. Uitkeringsgerechtigden moeten werken voor 4 euro per uur, terwijl het wettelijk minimumloon ligt op 8,53 euro per uur.
Bron: Voor 4 euro per uur

20. Nederlanders die leven in armoede stijgt tot 2,8 miljoen
Het aantal Nederlanders dat in armoede leeft of er tegen aan zit is in 2014 opgelopen met 200.000 tot 2,8 miljoen volgens het rekenbureau van de EU Eurostat. Zij kunnen bijvoorbeeld hun energie of huur niet meer betalen, geen vlees of vis of hebben geen geld hun huis voldoende warm te houden.
Lees verder: 2,8 miljoen mensen onder de armoedegrens

 

14 Comments

 1. . . . WERELDJE , WERELDJE , KNOTS-GEK-WERELDJE . . . DE WERELD HOUDT DE AARDE IN DE BAN . . . GEESTLIJK-GESTRESST-VERKRAMPT , WAARDOOR DE “AARDIGHEID” AMPER-ADEM-HALEN KAN !

  • Pieter Stuurman ;

   Stemmen is niet zinloos, het is FOUT.

   Wanneer je iemand aanwijst die jou mag vertegenwoordigen, en hij werkt achter de schermen voor een heel ander (tegengesteld) belang, dan maak je een FOUT.

   Dit geldt niet voor “sommige” politici, maar voor alle politici. Politici die werkelijk het volk willen vertegenwoordigen, kunnen zich simpelweg niet handhaven. De overblijvende politici hebben zich dus per definitie gecommitteerd aan hun bazen, en dus niet aan de bevolking.

   Politiek is een instrument van de elite, dat wordt voorgespiegeld als ware het een dienaar van de bevolking.

   Zolang we dit niet beseffen, en ermee blijven instemmen door te stemmen, zal dat zo blijven.

   vrede-recht.nl

   • Pieter Stuurman ;

    STEMMEN
    Veel mensen geloven dat de maatschappelijke problemen het gevolg zijn van “fouten” van de politiek. Of van “toeval”.
    Dacht u misschien dat het beleid “toeval” is?

    Dacht u dat het toeval is dat multinationals geen (of nauwelijks) belasting betalen?
    – Multinationals zijn eigendom van de rijken en machtigen.

    Dacht u dat het toeval is dat de banken miljarden van uw belastinggeld gekregen hebben?
    – Banken zijn eigendom van de rijken en machtigen.

    Dacht u dat het toeval is dat er steeds meer armoede en ongelijkheid komt?
    – De rijkdom van de rijken en machtigen bestaat uit de armoede van de rest.

    Dacht u dat het toeval is dat er steeds meer vrijheidsbeperkende maatregelen komen?
    – De macht van de rijken en machtigen bestaat uit de onvrijheid van de rest.

    Dacht u dat het toeval is dat het beleid van de politiek altijd de rijken en machtigen bevoordeelt, ten koste van de bevolking?
    – De meeste politici krijgen goed betaalde baantjes na hun politieke carrière. Bij bedrijven die eigendom zijn van de rijken en machtigen.

    Dacht u misschien dat het een gevolg is van “fouten” van die politiek? Fouten die “toevallig” steeds de rijken en machtigen bevoordelen, ten koste van de rest?

    Zou het kunnen dat die politiek helemaal niet de belangen van het volk behartigt, maar die van de rijken en machtigen?

    Zou het kunnen dat de bereidheid om de ziel aan de hoogste bieder te verkopen, een voorwaarde is voor een politieke carrière? In welke partij dan ook?

    Zou het kunnen zijn dat alle bevlogen mensen die het via de politiek proberen, daarom geweerd worden door de handlangers van de rijken en machtigen (de politici) en dus stuklopen?

    Zou het kunnen zijn dat de politiek per definitie een instrument is van de rijken en machtigen?

    Zou het kunnen zijn dat u helemaal niet stemt op iemand die de bedoeling heeft u te vertegenwoordigen? Maar op iemand die u per definitie uitlevert aan de rijke en machtigen, met uw instemming?

    Zou het kunnen zijn dat die politiek dat kan doen OMDAT u (in)stemt?

    http://vrede-recht.nl <<<<< Gelieve hier je innerlijke Stem aan te geven.

 2. Het is natuurlijk te gek voor woorden wat zich in dit land afspeelt: een bende organisatie-criminelen in maatpakken die ons regeren en die niet eens zijn opgeleid voor hun feitelijke werkzaamheden. Het is gappen en liegen met die politieke flierefluiters en als ik ergens de pest aan heb dan is het wel aan de stank van leugens.

  Een land moet niet geregeerd worden door organisatie-criminelen maar bestuurd worden door vakmensen uit de wereld van de economie en de filosofie. Door mensen die we kunnen aanstellen maar waar we -bij in gebreke blijven- ook weer heel gewoon vanaf kunnen komen. Is dat nu zo moeilijk te begrijpen?

  Dus nogmaals: niet meer gaan stemmen. Dat is het eerste wapen tegen onze fascistische regering. Men vergisse zich niet: de kwaadaardigste vorm van fascisme is een regering die net doet alsof ze niets te maken heeft met de contrôle op de banken. Is een regering die achterover leunt en zegt: “Ga zo door bankiers. Neem de toekomst van dit land in handen en leid het naar de financiële afgrond”.
  En dat is precies wat zich nu aan het afspelen is. Ik mag hopen dat de nederlanders zò woest zijn dat de dag spoedig komt dat ze geen oordeel meer hebben (werkt alleen maar verlammend) èn hun fatsoen verliezen.
  Het is de allerhoogste tijd, ik weet dat heel zeker.

  • Allang duidelijke dat degene die land opgebouwd hebben totaal uitgewoond worden?

 3. De mooie resultaten van onze politici vinden hun voedingsbodem in een volk van poppen met stro in de kop. Èchte mensen zouden allang druk in de weer zijn met rompen en ledematen op het Binnenhof.

 4. er is écht maar EEN manier om van dit BEWEZEN corrupte systeem af te komen…..NIET MEER GAAN STEMMEN. GEEF JE STEM NIET WEG maar DOE HET ZELF, SAMEN MET JE MEDEMENSEN.IK heb 40 jaar “gestemd”, ben 30 jaar politiek actief geweest waarvan 4 jaar in de gemeenteraad van een gemiddelde stad en ik zwéér jullie: het is verrot en het is corrupt en het is verkocht aan de duivel…….

  • Volkomen mee eens. Niet meer naar de stembus mensen!

   • Niet stemmen heeft in ieder geval als resultaat dat er niets veranderd. Dus daar schieten we echt niets mee op.

    • Rob bedoelt volgens mij te zeggen: ‘Stemmen heeft tot op heden niets opgeleverd en zelfs meerdere malen is er een referendum aan de laars gelapt’. Blijkbaar kan Rob ook niet doorslaggevend aantonen dat algeheel niet stemmen niets op zal leveren aangezien dat tot op heden nog niet gebeurd is.

    • Rob: het is precies andersom. Door te stemmen verandert er niets terwijl bij voldoende niet-stemmers noodzakelijkerwijs naar een ander systeem zal moeten worden omgezien. En dat betekent dat we voor het eerst sinds heel lange tijd nieuwe kansen krijgen. Bovendien: een politicus is altijd de loopjongen van een kruidenier die zelf te laf is om de rekening op ons bord te leggen. Ik zie jou niet in een dergelijke rol en integere mensen krijgen geen enkele kans in de politiek. Echt, geen enkele!
     Pim Fortuin was niet mijn politieke man maar hij kreeg aanhang genoeg om een kogel in zijn hoofd te krijgen.

 5. @ Rob

  De VVD is van plan om voor 11,9 miljard aan lastenverlichtingen door te voeren als ze na de verkiezingen weer mogen regeren. Dat moet vooral gunstig zijn voor de werkende middeninkomens en ouderen; bijstandsgerechtigden lijken de dupe te worden.

  http://www.stopdebankiers.com/vvd-schrap-vakantiegeld-bijstand/

  Die mensen redden het dan helemaal niet meer! Juist met vakantie geld kan nog iets worden ingelost, een beetje want ook dit dekt het gat al lang niet meer wat door bezuiniging en lasten verhoging is ontstaan.

 6. 21. Geen zorg Maatschappelijke Ondersteuning

  Opnieuw geschoffeerd door een advocaat die mij meldde dat ik zelf maar zorg moet dragen voor een bureau dat geluidstechnisch onderzoek kan doen naar het geluid van de cv-ketel in de gang, waardoor ik regelmatig uit mijn slaap word gehouden, en waarvoor de gemeente met maanden treuzelen al geen enkele voorziening voor wilde treffen, terwijl een stuk isolatiemateriaal naar mijn mening een heel redelijk en gepast verzoek is. Nu zowel de woningbouw als de gemeente niets wil, verstrikt in nieuwe lagen frustrerende procedures. Van mijn Wajong uitkering kan ik nooit zo een bureau inschakelen, nog los van het feit dat ze er in de stad nauwelijks zijn. Zonder een rapport geen rechtshulp van een advocaat en zo komt de woningbouw onder een kort geding uit. Huurcommissie even lastig: heeft u daar een rapport van? Vandaag voorlopige voorziening aangevraagd dat de gemeente nu eens de wettelijke onderzoeksplicht doet, en bij voorkeur gewoon een stuk isolatie plaatst. Ik geef het op. Met alle inzet van de wereld blijf je vast lopen in een star systeem met honderden ambtenaren, en tientallen advocaten. Ik zit er over te denken in hongerstaking te gaan voor de deur van het gemeentehuis. Eindeloze procedures bezorgen mij zo veel stress dat ik elke week sta te spugen in de gootsteen maar dood moet ik toch volgens de gemeente.

  • @Rinus
   maatschappelijk werk kan vaak iets betekenen in deze zaken, omdat u er te veel stress door ervaart. Klink gek maar vaak hebben zij een achterdeurtje en een luisterend oor is in deze ook fijn?

   Veel succes, hoop dat u snel weer kan slapen zonder stress en overlast.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.