De zinloosheid van niet-stemmen en blanco stemmen

Er waait een storm van oproepen tot niet-stemmen voor de komende verkiezingen. De partijen onder aanvoering van PVV en D66 zullen daar erg blij mee zijn. Zij zullen zeker winnen wanneer een groot deel van de kiesgerechtigden niet gaat stemmen op 15 maart. In 2012 deed een kwart van de stemgerechtigden niet mee, meer dan 3 miljoen mensen bleven mokkend thuis.

De niet-stemmers zijn mensen die geen geloof meer hebben in de democratie, maar zich wel gebruikt en uitgebuit voelen. Helaas schakelen zij zichzelf uit, zij plaatsen zichzelf langs de zijlijn van de afbraak, bezuinigingen en de toenemende ongelijkheid toe.

Blanco stem
Dit betekent dat het stembiljet door de kiezer is ingeleverd zonder dat hij geheel of gedeeltelijk een wit stipje in een stemvak rood heeft gemaakt en zonder dat hij op het stembiljet geschreven of getekend heeft.

Ongeldige stem
Hoewel het stembiljet is ingeleverd zonder dat de kiezer een wit stipje in een stemvak rood heeft gemaakt, is deze stem toch ongeldig, omdat de kiezer op het stembiljet heeft geschreven.

Het blanco stemmen en ongeldige stemmen heeft geen effect op de zetelverdeling. Deze stemmen tellen namelijk op geen enkele manier mee. Voor de berekening van de verkiezingsuitslag en de kiesdeler (kiesdrempel) worden uitsluitend de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Het is dus een misvatting dat een blanco stem naar de grootste partij gaat. Het aantal uitgebracht stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels van 150 geeft de kiesdrempel. In 2012 was het aantal geldige stemmen 9.424.235. Dit leverde een kiesdrempel op van 62.829. Met andere woorden 62.829 stemmen waren goed voor een zetel in de Tweede Kamer.

Ook sprookjesverhalen als zouden blanco stemmers de verdeling van de restzetels kunnen beïnvloeden kloppen niet.
Het centraal stembureau (de Kiesraad) verdeelt de zetels en restzetels over de kandidatenlijsten aan de hand van de aantallen daarop uitgebrachte stemmen. Het aantal ‘volle’ zetels dat direct aan een partij wordt toegekend, is gelijk aan het aantal keren dat de kiesdeler is gehaald.

Met andere woorden de niet-stemmers van 3 miljoen kiesgerechtigden kunnen een politieke aardverschuiving in ons  land veroorzaken. Zij zouden bijvoorbeeld WEL kunnen stemmen op kleine partijen en de oude daardoor doen verschrompelen tot enkele zetels. Dat is pas een daad van verzet.

Een democratie is een organisatie waarin het volk regeert. Wanneer echter een kwart van het volk haar verantwoordelijkheid niet neemt, dan dondert de democratie in elkaar. Dat betekent niet, zoals niet-stemmers beweren, dat dan een nieuw systeem aan bod zal komen. Nee, dan kunnen de fossiele partijen die nu de Kamerbankjes bevolken gewoon doorgaan met hun toneelstukjes. Dan zal de angst van de niet-stemmers bewaarheid worden en zal inderdaad niets veranderen.

De kiezer heeft als taak de partijen te controleren waarop zij gestemd heeft en zo nodig in te grijpen wanneer deze clubs hun verkiezingsbeloften niet nakomen. De democratie vraagt actieve deelname. Je kunt je als kiezer niet permitteren een keer in de vier jaar een parlement te kiezen en daarna achter de tv of Facebook weg te kruipen en uitsluitend te klagen over wat er in jouw ogen allemaal fout gaat.

  2012 2012 2010 2010
Kiesgerechtigden 12.689.810 12.524.152
Niet opgekomen 3.227.587 3.081.175
Opkomst 9.462.223 75.00% 9.442.977 74.00%
Ongeldige stemmen 20.984 18.147
Blanco stemmen 17.004 8.829
Geldige stemmen 9.424.235 9.416.001
Kiesdeler 62.829 62.773

Wanneer de kiezers die blanco of ongeldig hadden gestemd, in 2012 gekozen zouden hebben voor MenS (kregen 18.310 stemmen) of de Piratenpartij (kregen 30.600 stemmen) dan zouden deze nieuwe partijen een zetel in de Tweede Kamer hebben behaald. Dat zou hebben betekend dat een van de oude partijen een zetel minder had gekregen. En we hebben de afgelopen jaren gezien met welke nipte meerderheid steeds wetsvoorstellen in de Tweede Kamer dankzij de hulp van Groen Links, SGP, D66 of CU konden worden aangenomen. Dus deze ene zetel heeft wel degelijk invloed.
En als de niet-stemmers van meer dan 3 miljoen inwoners wel hun stem verheft hadden, dan zou het kabinet Rutte nooit vier jaar lang hebben kunnen huishouden.

Rob Vellekoop, 25 januari 2017

49 Comments

 1. woon in het buitenland , maar door traag en laks handelen is mij onmogelijk gemaakt om te stemmen
  Kreeg gisteren een bericht en schuifen het af op de post bezorging maar dat is natuurlijk onzin. Je weet dat het in het buitenland meestal niet zo snel gaat en stuur je de spullen toch eerder, ik heb ze hier ook div. keren op gewezen. SCHANDALIG

 2. Stemmen haalt niets uit, de regering samen met de grote bedrijven het grote geld, bepalen wat er gebeurt.
  Laat die leugenaars eerst maar eens zien dat ze doen wat ze beloven, dan stem ik misschien over 4 jaar.

 3. Ik zit in een morele spagaat,stemmen en daarmee mijn goedkeuring geven aan een meester-slaaf systeem of stemmen op bv de piratenpartij en hopen dat het toch iets uit kan maken. Omdat je ergens moet beginnen,ben er nog steeds niet uit

 4. Ja, ik heb een andere oplossing.

  – Die oplossing is in de afgelopen 30 jaar zeker 50x onderzocht op een 10-tal universiteiten en een aantal keer gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften, waar artikelen pas gepubliceerd worden als collega wetenschappers het onderzoek solide genoeg vinden en de verslaglegging door de ballotage van de redactie van dat tijdschrift komt.

  – Die oplossing valt NIET in de categorie stemmen, niet stemmen, saboteren, artikelen of boeken schrijven, discussie- of aktiegroepen vormen en wat dies meer zij.
  Die oplossing staat verder af van geweld, manipulatie, corruptie en stemmingmakerij als onze huidige democratie. Wij zijn zo gewend geraakt om conflicten op te lossen met praten om vervolgens naar de wapenen te grijpen als we toch onze zin willen doordrijven, omdat wij denken dat we weten “hoe het moet”.

  – Die oplossing vloeit NIET voort uit ons westerse gedachtegoed. Wij zijn namelijk alleen maar in staat vrede of gezondheid te scheppen door weg te snijden, te onderdrukken, te bestrijden, te vernietigen, geweld te gebruiken, uit te roeien, op te hokken. Dat leidt alleen maar tot een schijnbare vrede, een schijnbare, oppervlakkige gezondheid.

  – Die oplossing brengt de macht weer terug naar het individu, zonder dat hij/zij zich vreselijk moet verdiepen in allerlei ingewikkelde zaken met een dito ingewikkelde besluitvorming.

  – Die oplossing brengt rust en samenhang, een grotere sociale cohesie, meer compassie, een constructieve, intelligentere, meer creatieve gerichtheid in het oplossen van de huidige problematiek. Dit blijkt onmiskenbaar uit de genoemde onderzoeken.

  Voor Europa hoeven slechts 2500 mensen bij te dragen aan die oplossing, voor de hele wereld zijn dat 7500 mensen. Ik heb het niet over een geldelijke bijdrage, maar zij zouden wel een cursus moeten volgen, die hen leert naar binnen te keren, te transcenderen en vervolgens het transcendente “in beweging te brengen”. Dit kan iedereen leren en beoefenen en daardoor ontwikkel je niet alleen je eigen bewustzijn, je eigen intelligentie en creativiteit, maar je brengt daarmee ook rust in het collectieve bewustzijn. Nogmaals: het is beschreven en aangetoond als boven genoemd. Al in de 80-er jaren! De methode is ook bekend: Transcendente Meditatie (TM) en de vervolgcursus TM-Sidhi-programma. Ook zijn de diverse vooroordelen hiertegen bekend. Mij is gebleken dat deze vooroordelen meer zeggen over degene die oordeelt als over de methode zelf. Ik beoefen al meer dan 40 jaren TM met veel plezier en met veel resultaat. Nu jullie nog….

  • Iets met gezucht, geitenwollesokken en fantasie.

   Een snelle blik op wiki zegt me dat er ondertussen al 6 miljoen mensen zijn onderricht in deze techniek. Volgens jouw filosofie zouden de wereldproblemen dus al opgelost moeten zijn in 6 miljoen : 7500 = 800-voud.

   Ik kan al rekenen, nu jij nog 😛

 5. WEL stemmen EN NIET stemmen (zonder iets anders te doen) zijn beide even zinloos.

  In beide gevallen verandert er niets wezenlijks. Je stem is niet meer dan een getalletje in zetelverdeling, daar eindigt je “inspraak”. Die zetelverdeling is een richtlijn voor de heren en dames politici om zelf te gaan beslissen wat ze doen. Daarnaast: wanneer in de historie van democratie heeft een nieuwe regering STRUCTURELE veranderingen doorgezet? Er worden alleen kleine zaken veranderd, maar niets dat het systeem kan veranderen. In essentie blijft alles bij hetzelfde. Dus met WEL stemmen verander je in de praktijk helemaal niets.

  Met NIET stemmen draag je niet bij aan een systeem waar je niet achter staat. Maar als je verder niets doet, verander je ook niets.

  Dat gezegd hebbende: waarom blijven mensen vasthouden aan het rare idee dat het voor een vreedzame, veilige samenleving nodig is om een select groepje toe te staan (ook tegen onszelf) geweld en onrecht te gebruiken om ons te beschermen tegen geweld en onrecht…
  Twee steekhoudende artikelen in dat licht:
  http://www.earth-matters.nl/11/10711/verborgen-nieuws/zes-redenen-nooit-meer-stemmen.html
  http://pieterstuurman.blogspot.nl/2010/09/de-wetten.html

 6. Ik ben het helemaal met je eens deze keer Rob. Jammwer dat mensen het nodig vinden om “schone handen te houden” of te gaan kibbelen over restzetels.
  Mensen die thuisblijven geven zetels aan PVV, VVD en PvdA. Wel 37 zetels die bij PvdD, Piraten, Nietstemmers, mens&spirit of andere kritische/goedbedoelende partijen terecht hadden kunnen komen.
  Ik ben best voor referenda, maar als ik het me goed herinner is “Forum voor Democratie” toch een errug rechtse partij.

  “als stemmen iets zou veranderen, zou het verboden zijn”.. kan best, maar het omgekeerde is ook waar. In de USA blijft regelmatig 50% van de stemgerechtigden weg, en dat verandert ook niks. In belgi-e is er zelfs opkomstplicht… Als mensen echt iets aan het systeem willen veranderen, zullen ze zich moeten ORGANISEREN. Of ze dat in een “partij” doen of anderszins is bijzaak.
  Dat mensen beweren dat ik door te stemmen “medeplichtig” zou zijn vind ik laag en populistisch. Met elke stuiver die ik uitgeef ben ik “medeplichtig” aan het kapitalisme, maar daar heb ik ook geen echte keuze in.
  Op 15 maart heb ik de keuze tussen medeplichtig zijn aan een linksige regering, of aan een snoeiharde rechtse

 7. Goed of fout?
  Leuke discussie tot nu toe.
  Wel veel reacties uit boosheid, ongenoegen en frustratie en benauwend eigen gelijk. En hier en daar ook verzanding in ik ben goed en jij bent fout. Ik stem uit positiviteit niet maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik in alles helemaal gelijk heb.
  Er zit als je wel gaat stemmen natuurlijk best wel een verschil tussen een links georiënteerde partij inclusief de PvdD( die ook niet met alle kapitalistische instituties in zee gaan) of een stem op het nieuwe fascisme, op de PVV van Wilders bijvoorbeeld.

  Kritiek leveren is goed. Mekkeren al wat minder.
  Gewoon niet verzuren en contact houden met je medemens en alles wat hier onbevooroordeeld leeft.

 8. Ja, de oplossing is niet gaan stemmen en de regering berechten door een volksstemming of referendum.
  Als je gaat stemmen ben je medeplichtig aan hun bombardementen, massamoord. Met democratisch besluit genomen, dat wil ik niet op mijn geweten hebben.
  Bijv., iedereen weet dat Oekraine onze MH-17 heeft neergehaald om ons op te zetten tegen de russen. En zie onze gekozen minister lachend met de daders op de foto staan. Een landverrader die zegt dat wij ff normaal moeten doen. Hou in vredesnaam op om dit systeem in stand te houden

 9. Rob, probeer het eens met bronvermelding…
  Ik zal het voorbeeld geven: https://nl.wikipedia.org/wiki/Blanco_stem
  Quote 1:
  “Een blanco stem wordt in Nederland wel meegerekend in het opkomstpercentage, maar heeft geen invloed op de uitslag van de verkiezingen.”
  Waarom heeft een blanco stem geen invloed op de uitslag van de verkiezingen? Omdat een blanco stem betekent dat wie hem uitbrengt niet meedoet als stemgerechtigde. Hij/zij schrijft zich als het ware uit via die blanco stem. Om dat te doen, moet je naar het verkiezingsbureau en kan je niet thuis blijven. Omdat je niet thuis kan blijven, wordt je blanco stem ‘meegerekend in het opkomstpercentage’ zoals de bovenstaande quote ook zegt.
  Quote 2 van dezelfde bron:
  “Het grootste misverstand over de blanco stem is dat het een geldige stem zou zijn en dus zou meewegen in de uitslag.”

  • Ok, mijn bronnen zijn onder meer kiesraad, wikipedia, gesprekken met een aantal mensen, eigen verstand, vorige artikelen die ik geschreven heb over dit onderwerp, middelbare schoolopleiding, ervaringen met de gemeenteraadsverkiezingen als kandidaat voor de BIP in Utrecht, ervaringen met de verkiezingen in maart waar ik zijdelings bij betrokken ben, en verdere bronnen die ik vergeten ben…

   • Als niet zeker is waar de blanco stem wel of niet meegeteld wordt ,als men een blanco stem wil geven, die niet meetelt kan men het ongeldig maken als protest stem, wellicht een groot rood kruis erdoor?
    Ik ga wel stemmen, en hou bij wat de partij doet en laat. Neem op die manier verantwoordelijkheid.

    politiek-controlerend-bemoeiburger.

    Nee, ik geloof niet dat de politiek er nog voor ons zit, het is een beweging die gemaakt wordt om ons ergens naar toe te leiden. Middels veel lezen en onderzoek weet ik wel dat het de bedoeling is dat de politiek wordt afgeschaft om vervolgens officieel over genomen te worden door NGO’s en Corporaties. Ze zijn de geesten aan het rijpen om ons zover te krijgen dat wij eraan toe zijn.
    En daar steek ik liever een spaak in het wiel. Dus ik blijf nog stemmen, ik wil graag dat dit systeem weer een beetje van ons wordt.
    Er blijven krachten en machte achter de schermen bezig vrijmetsels en multinationals kliekjes, maar dit is het enige waar kunnen TONEN dat wij het anders wensen, middels stemmen.
    Dat en actief ertegenaan bemoeien, de lobbyisten doen dit namelijk wel, en wij vergeten te lobbyen voor het volk.
    Ik wil geen agenda 21 fascisme,geen fascistisch-corporatisme, geen bommen op syrie en andere schanddaden welk de mensen rechten schenden en wil graag dat het volk weer kan ademen financieel en ZONDER DAT CHEMTRAILS/ GEO-ENGINEERING ONS DAT ONTNEMEN.

    Geen consensus.

  • is het mogelijk om met je stempas naar het stemlokaal te gaan en je stemformulier in ontvangst te nemen
   waarna je het mee naar huis neemt. dit is mi niet stemmen.

 10. Alle geld van de banken afhalen 60% doet mee en een basisinkomen realiseren met de helft en alle onderkruipsels aan de kant zetten er samen voor gaan dat is samenwerken en geen gemeen schap allemaal e lusies hei lig in de grond laat het van de grond komen het slechte heeft al te lang het goede tegengehouden niet zwart en wit grijs naar wit stop het duel

 11. Hoe moet het kwart van de stemgerechtigden dat niet naar de stembus gaat, over de streep getrokken worden? Posters, billboards, reclame op radio en tv zijn allemaal erg begrotelijk.

 12. Stem liever niet met de boodschap dat je alles mee de boel in de soep hebt laten draaien, dus die verwijten hebben ze naar mij niet te maken?
  Maar met de minderheid van stemmen toch het failliete beleid ten uitvoer stemmen moet wel strafbaar gesteld worden maw daar hangt e wel een prijskaartje van verantwoordelijkheid aan?

 13. Stemmen is een anti-democratische daad.

  Een land moet natuurlijk niet bestuurd worden door schrijftafel-criminelen die niet eens zijn opgeleid voor hun feitelijke werkzaamheden maar door vakmensen uit de wereld van de economie en de filosofie. Door mensen die we kunnen aanstellen maar waar we -bij ingebreke blijven- ook weer heel gewoon vanaf kunnen komen.

  Stemmen dat is zaken doen met terroristen en kiezen uit 17 soorten poep.

 14. Het is beter om met zijn allen en eendrachtig te stemmen op een partij die het roer drastisch gaat omgooien en geloofwaardig is. Voor mij komt er dan maar 1 uit de bus en dat is FvD Forum voor Democratie. Steunverklaringen door ons ingeleverd.
  https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma Andere nieuwe partijtjes gaan het niet redden: te weinig bekend en Wilders is eng.

 15. Misschien kan de redactie het boek van Thoreau nog eens lezen over burgerlijke ongehoorzaamheid.

  http://thoreau.eserver.org/wendy.html

  Nog een quote van Mark Twain.
  If voting made any difference,
  they wouldn’t let us do it.

  Ook nog een leuk boekje is De Democratie Voorbij van Frank Karstens en Karel Beckman.

  • Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens ) had een hekel aan de mensheid. Een paar quotes die dit aan tonen.
   Het was een vrijmetslaar.

   Of all the creatures that were made, man is the most detestable. Of the entire brood he is the only one–the solitary one–that possesses malice. That is the basest of all instincts, passions, vices–the most hateful. He is the only creature that has pain for sport, knowing it to be pain. Also–in all the list he is the only creature that has a nasty mind.
   – Mark Twain’s Autobiography

   Of all the animals, man is the only one that is cruel. He is the only one that inflicts pain for the pleasure of doing it. It is a trait that is not known to the higher animals.
   – “The Lowest Animal”

   Hier bewijs dat hij vrijmetselaar was:
   From the Grand Secretary of Missouri I have the information that Samuel L. Clemens petitioned the Polar Star Lodge No. 79, St. Louis, on December 26, 1860. He was elected to receive the degrees February 13, 1861; was initiated May 22nd, 1861; passed to the degree of Fellowcraft June 12, 1861; and raised to the Sublime Degree of Master Mason July 10, 1861.

   http://www.masonicdictionary.com/twain.html

  • Hier nog een uitspraak dat de democratie in de weg staat van de multinationals

   Microsoft founder and entrepreneur Bill Gates has joined the growing ranks of green activists, who think that ordinary people aren’t qualified to choose who should govern them.

   https://wattsupwiththat.com/2015/11/03/bill-gates-climate-rant-representative-democracy-is-a-problem/

   Ik ga er nog even voor als het hen zo steekt, dat wij zo dom zijn dat we niet “kunnen” kiezen ( lees een doorn in hun zij zijn en toch wel degelijk hun evil plans in de weg zitten)

 16. Rob, ik begrijp dat je nog gelooft in de illusie van representatieve democratie?
  Stemmen betekent instemmen met het systeem. Je hebt geen reden tot klagen wanneer de vertegenwoordigers andere zaken doen dan waarmee jij instemt.
  Niet stemmen betekent dat ik alle rechten heb behouden het juk te benoemen en de onrechtmatigheid aan de kaak te stellen.

  • Beste Harrie, we stellen met zijn allen dit systeem al tientallen jaren aan de kaak zonder resultaat. Ik wed graag op twee paarden.

   • Er was een partij die niet in de kamer ging zitten,
    Dus als die een zetel behalen kost dat een zetel in de kamer
    Dacht dat de partij stemniet heette
    Nadeel is dan weer dat minder kamerleden meer macht krijgen
    Er is ook een partij die alles via referenda wil
    Als alle pvv of D66 leden lid daarvan worden krijgen die dubbele macht
    Ik geloof niet meer in democratie
    Ik stem niet nooid gedaan ook
    Zetel 150 2e kamer
    60 duizend = 1 zetel
    150 zetels zijn 9 miljoen stemmen
    9.75 miljoen stemmen = geldig
    Minder dan 9.75 miljoen stemmers is het ongeldig
    Daar hoop ik op

 17. Het enige dat een werkelijke (en ongedacht grote!) omwenteling ten goede voor ons allen teweeg kan brengen is een betaalmiddel dat iedereen gelijke kansen biedt. Dus niet de geperveteerde troep die we nu allemaal verplicht (want “wettig” betaalmiddel) moeten gebruiken die zich niet alleen economie-ontwrichtend kan ophopen bij enkelingen maar die ook geen enkele onderliggende waarde heeft. En derhalve niet meer waard is dan het papier en de inkt. Dàt is de kern!

  Heeft iemand hier wel eens een politicus over horen spreken op het 8-uur journaal? Ook niet een politicus van MenS of de piratenpartij?

  Nou dan!

 18. Niet stemmen en gewoon lekker thuis blijven beste mensen. En helemaal niet mokkend maar met een gezonde droge (of beter nog: valse) grinnik. Want als er geen kabinet-Rutte is dan is er wel een kabinet met een andere zakkenwasser. Onderzoek eens bij vooraanstaande duitse economen (vanouds de beste ter wereld want integer) wat politiek eigenlijk is en waar die politiek vandaan komt. Hoe een politicus automatisch een handlanger is van criminele bankiers. De nederlandse landsgrens bakent slechts het operatie-gebied af van een afdeling van een bank. Nogmaals: het geld regeert, niet de politiek. Hou u ver van veelbelovende “nieuwe en betere politiek” van lieden die er helemaal niets van begrepen hebben of van slimmerikken voor wie het verrichten van regelmatige arbeid onder toezicht een uiterst onaangename verassing zou zijn.

  • Beste Johan, wat stel jij dan voor om te doen zodat we de troep waarin we zitten kunnen opruimen?

   • Massaal niet stemmen. Laat ze lucht zijn voor iedereen.

 19. Mensen zouden meer moeten doen dan alleen stemmen. Actief mee doen dit land op te bouwen waar mogelijk voor zover men er vanwege de persoonlijke omstandigheden toe in staat is. Het bevreemd me zo dat zo veel mensen nergens de moeite voor nemen en geen idealen hebben voor te streven. Mensen zijn wel gek de bankiers het geld te laten printen want als de overheid dat zelf doet betalen we miljarden euro’s minder. Is het niet hebben van een eigen identiteit het kenmerk van een opgelopen hersenbeschadiging? Het is duidelijk dat de wens veranderingen door te voeren stuit op de onbeweegbare houding van de massa die niets weet, en die denkt dat het rood kleuren van een hokje een vorm van democratie is. Zoals we begrijpen is het aan kleuren van een hokje dan de minste vorm van democratie. De theorie gaat nog steeds dat veel mensen geboren worden zonder ziel, en daarom geen bewustzijn hebben dat waar kan nemen en dat rationeel kan denken. Ik vind weinig aansluiting bij de massa. Mensen die wel een ziel hebben vormen al ruim voor de verkiezingen hun eigen fractie. Met de kleurtjes van de opgemaakte sites erbij. Moet ik de letters groen of paars maken? Mensen: kom ik actie! Als je tenslotte gelijk hebt brengt het vreugde anderen van je standpunt te overtuigen. In lettertype 10 punts.

 20. Ik ben 67 jaar en heb altijd gestemd en dus mijn stem WEGGEGEVEN aan een corrupt systeem. Ik ben 30 jaar actief geweest in de politiek en zelfs 4 jaar gemeenteraadslid. Ik heb het allemaal gezien en ga NOOIT meer mijn stem weggeven. Als er een NIEUW, kleinschalig en eerlijk door de mensen zélf gedragen bestuur is, word ik, met mijn ervaring, daar meteen actief in. GA NIET MEER STEMMEN OP DEZE LEUGENAARS EN ZAKKENVULLERS.

 21. Dan ga je er wel vanuit dat er eerlijk geteld wordt wat ik ten zeerste betwijfel en waarop ook geen controle mogelijk is.

  • Voordat het stemlokaal open gaat, duwt de voorzitter een gesloten en donkere kliko de zaal binnen. Wie weet wat er mee gebeurd is voorafgaand aan het stemmen? Wie heeft al vast 200 extra biljetten voor het CDA in de bus gestopt? Waarom had de regering niet kunnen kiezen voor plastic stembussen die gemaakt zijn van transparant plastic? Het gaat dus niet zozeer om de stemmen achteraf te tellen als wat er voorafgaand aan de opening van het stemlokaal met zo een bus gebeurt. Uiteraard zouden we het CDA natuurlijk nooit verdenken van dat soort praktijken. Het zijn christenen tenslotte. Dat zijn mensen die uitblinken in betrouwbaarheid en vooruitgang.

 22. Stemmen haalt niets uit: ná de verkiezingen komt er ALTIJD een kabinet dat een dictatoriale bezettingsmacht is van criminele bankiers. Wie dit niet inziet heeft iets fundamenteels niet begrepen: het geld regeert, niet de politiek.

  En wie regeren het geld? Juist: bankiers!

 23. Wat als een ieder voor de Aarde stemt er er niemand meer naar de stembus gaat?
  Ik denk dat degenen die dan regeren weinig zeggenschap meer hebben over de mensen van Nederland.
  Niet stemmen kan ook uit positiviteit voortkomen.

 24. Bij stemmen met de stemcomputer van Nedap/Groenendaal was een ongeldige stem onmogelijk. Er was wel voorzien in een knop BLANCO. Papier nodigt uit tot opzettelijke en onopzettelijke fouten.

 25. Stemmen helpt niet tegen dit corrupte systeem.
  Heel simpel niet stemmen massaal betekent dat deze politieke kaste
  totaal geen recht van bestaan heeft.
  Maar dat heeft ze nu al niet.

 26. Wat je wenst te bereiken met dit artikel is overduidelijk. De onzin in stand houden dat stemmen (een gebed prevelen) zinnig is. Of je bewust bent van het feit dat je met dit artikel de niet-stemmer neerzet als een paria laat ik even in het midden.
  Je geloofwaardigheid bij mensen die daadwerkelijk in vrijheid wensen te leven is waarschijnlijk met dit bericht gekelderd tot nul. Democratie of welke bestuursvorm dan ook en vrijheid gaan gewoon niet samen. Zelfs in een democratie wordt de vrijheid van 1 of meerderen ingeperkt omdat die mee moet doen met: verplichte verzekeringen, bouwverorderingsregels, handelsregels en verzin ze maar.
  Misselijkmakend artikel Rob en bij de echte vrije mensen sla je volledig de plank mis, de meelopers die gevoelig zijn voor het Asch experiment zullen wel weer zwichten onder de sociale druk.

  • Beste Nico, blijf niet denken in vaste hokjes, bovendien is niet alles zwart of wit. Daarnaast kunnen we eenvoudigweg niet alles in 1 keer veranderen.

   • Als er eentje niet in hokjes denkt ben ik het wel. En dat zwart-wit waar je het over hebt wens jij intact te houden door het corrupte, smerige systeem te steunen dmv. te stemmen.
    We hebben in de geschiedenis meerdere malen aangetoond dat als we maar willen er veel mogelijk is, helaas vervielen we snel weer in het oude systeem van een oetlul aanstellen als spreekbuis voor het volk.
    In de oudheid was de spreekbuis voor het volk een hogepriester / farao. Later werden dat koningshuizen en keizerrijken met steun van de kerk. De oude Babeloniers en Grieken zagen wel al heel vroegtijdig in dat kennis van zaken en het onder de duim houden van een volk dmv. een godheid uiteindelijk niet stand zou houden en hebben op zijn minst 2000 jaar geleden de democratie ontwikkeld als plaatsvervanger van deze godheid. Waar in de oudheid de godheid het hoogste gezag was en de priesters en / of andere afgevaardigden uitvoerend orgaan waren is het in de 21e eeuw de overheid met het kabinet en daaruit voortvloeiend rechterlijke macht het uitvoerend orgaan. En waag het niet om deze godheid dwars te zitten op welke wijze dan ook want net als in de oudheid komt er vroeg of laat een knokploeg van die godheid aan je deur om verhaal te halen. In de middeleeuwen noemden we dat beestje nog bij de naam, een beul, nu heet het ‘het justitiele apparaat’.
    Een schrale troost is het besef dat een ieder die onderwijs heeft gevolgd in het Westen van kinds af aan is geindoctrineerd met de perverse gedachtegang dat we in vrijheid leven en het heel moeilijk is om die indoctrinatie ongedaan te maken. Zoals Johan Bosman al meerdere malen terecht aangeeft, de overheid is een middel van banken / multinationals om hun wil op te leggen aan het volk. De kleine man wordt al enige jaren systemathisch geelimineerd, boerderijen kunnen kiezen, of onderdeel worden van een grote jongen of vroeg of laat een faillisement tegemoet zien. Dat beleid is in het belang van banken en multinationals en degenen die dat beleid omzetten in wetgeving / regelgeving zijn de eikels waar jij op wenst te stemmen. Geen enkele partij in de kamer wenst verandering, te veel financiele belangen en voor de kleine partijen zullen dat waarschijnlijk bedragen zijn onder de 7 nullen, voor de grote jongens zullen de bedragen de 7 nullen passeren.

    Meest tegenstrijdige aan dit bericht is dat je enige tijd terug propageerde dat de oplossing ligt in kleine gemeenschappen van samenwerking. Mensen die dat proberen krijgen vanzelf te maken met de knokploeg (justitie) van de eikels die je met dit bericht juist wenst te steunen door te propageren te stemmen.

    Nee Rob, fout fout en nog eens fout dit bericht.

    • We denken gewoon door, Nico, zie mijn laatste artikel ‘Vreedzame revolutie of stemmen op 15 maart?’

 27. In-der-daad , hebben wij allemaal het recht om te gaan stemmen.

  De huidige partijen die NU verzaken , wat aan de problemen te doen ,
  die ZE met hun allen veroorzaakt hebben , daar kunnen we absoluut ons goed vertrouwen NIET meer aan schenken.
  Het is de hoogste tijd om met ons allen , te laten weten ,
  dat het totaal anders kan , en dat kan ieder van ons wel invullen ,
  waar de gebreken en opstakels zitten .
  Men staat nu vrij om deel te nemen aan de noodzakelijke veranderingen ,
  die moeten gaan plaats vinden.
  Hebben lezers hier op deze site ook het innerlijke gevoel,
  om oplossingen te bieden… sluit je aan bij.. bijv ,
  deze optimistische humane partij .
  Kijk even op deze site ,
  en bekijk de vele initiatieven die al op hun programma staan .
  Dus men kan deelnemen om het team te versterken ..
  én men kan met een gerust hart op deze partij gaan stemmen.

  http://bewegingx.nl/2-e-Kamerverkiezingen/De-BurgerBeweging-Samen-voor-76-zetels/

 28. Stemmen betekent dat U het systeem van corruptie, fraude, nepotisme, toneel, buigen voor en naar de US en Israel en last but not least pedofilie(cd Joris Demminck, Bernhard e.v.a. in de “top” politiek en bedrijfsleven)LEGITIMEERT.
  Dus goedkeurd.
  Het maakt geen ene moer(excuse le mot) uit of u op partij A, B of C stemt. De hele ratjetoe, het hele circus, de hele politiestaat ook wel EU geheten of NATO gaat GEWOON door !!!!!!!! (…of u nu stemt of niet…)

  Kortom: STEMMEN maakt u MEDEPLICHTIG

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.