NL bezuinigt 50 miljard, niemand weet wat het opleverde

Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer heeft de overheid de afgelopen 6 jaar per saldo € 47,4 miljard bezuinigd. Onduidelijk is hoeveel de 486 genomen maatregelen hebben bijgedragen aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën.Toch heeft de Nederlandse bevolking de afgelopen jaren braaf de doorgevoerde bezuinigingen opgehoest!

De Algemene Rekenkamer zegt in haar rapport:

“Het is aannemelijk dat de pakketten met honderden maatregelen van de afgelopen drie kabinetten bijgedragen hebben aan de verbetering van de rijksfinanciën. Niet duidelijk is in welke mate de vanaf 2011 genomen maatregelen hebben bijgedragen aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën.”

Van het bedrag aan bezuinigingen is € 24,1 miljard op de overheid zelf bezuinigd, burgers kregen € 16,2 miljard minder en bedrijven moesten per saldo € 7,1 miljard verteren. Alle maatregelen zijn in een database terug te vinden via rekenkamer.nl.

rapportrekenkamer16De Algemene Rekenkamer heeft zes jaar rijksbeleid in kaart gebracht. Het is een mix van bezuinigingen, lastenverzwaringen en in beperktere mate intensiveringen en lastenverlichtingen. Die gaan naar verwachting per saldo structureel € 47,4 miljard opleveren (€ 50,4 miljard was aangekondigd).

De Rekenkamer zegt dat de opbrengst van de doorgevoerde maatregelen niet goed vast te stellen is omdat het effect van een maatregel niet altijd goed te scheiden is van de effecten van andere ontwikkelingen (zoals rente, olieprijs, euro/dollar koers) en omdat er weinig zicht is op de mate waarin opbrengsten van maatregelen teniet worden gedaan door hogere uitgaven (of lagere ontvangsten).

Naast positieve effecten (financiële opbrengsten), hebben deze bezuinigingsmaatregelen ook negatieve (neven)effecten, of kosten. Dat kunnen gevolgen zijn voor de economische ontwikkeling of gevolgen voor bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg of de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

De negatieve maatschappelijke effecten van bezuinigingen en lastenverzwaringen zijn beperkt zichtbaar. Dit komt doordat economen het niet met elkaar eens zijn over de omvang van de schade van bezuinigingen en lastenverzwaringen voor de economie. Daarnaast kijkt de begrotingssystematiek waaraan de overheid geld uitgeeft en niet waaraan de overheid geen geld meer uitgeeft.

Rob Vellekoop, 3 oktober 2016

3 Comments

    • Dat gevoel gaat zeker parten spelen, voor sociale doeleinden te bezuinigen en de multinationals de vrije hand geven?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.