Regeringen maken armen armer en rijken nog rijker

Regeringen werken voor superrijken en de grootste bedrijven. Die conclusie kun je trekken uit het rapport An economy for the 99% van Oxfam Novib. Dat betekent ook dat democratieën niet werken. Onderstaand een samenvatting van het rapport en een analyse.

Oorzaken van groeiende ongelijkheid

Grote ondernemingen deden het goed volgens Oxfam/Novib in 2015/16 zijn de winsten hoog en ’s werelds 10 grootste bedrijven hebben meer opbrengst dan de armste 180 landen samen.

Van deze opbrengst komt zo veel mogelijk bij de aandeelhouders (dividend) en het topmanagement terecht (bonussen, aandelen). Het topmanagement liet hun inkomen astronomisch stijgen en de lonen van het overige personeel amper stijgen of zelfs dalen. De CEO van India’s top informatiebedrijf verdient 416 keer het salaris van een doorsnee personeelslid. In extreme gevallen is er sprake van slavernij om de bedrijfskosten laag te houden. Ook in ons land, zo maakt het Ministerie van Sociale Zaken vandaag nog melding van moderne slavernij door een bedrijf in Apeldoorn.
De ILO ( International Labour Organization) schat dat 21 miljoen mensen als slaaf moeten werken, die de bedrijven 150 miljard dollar per jaar aan winst opleveren.

De meeste werknemers krijgen zo min mogelijk loon, de leveranciers worden uitgeknepen en belastingheffing zo veel mogelijk ‘ontweken’. Dat wil zeggen binnen het wettelijke kader vermeden. Dit laatste kan alleen met medewerking van  overheden die de uitkeringen van de winst (dividend) aan particulieren/beleggers laag houden of zelfs vrijstellen van belastingplicht, en voor bedrijven belastingparadijzen inrichten (zoals ons land). Over de hele wereld dalen de vennootschapsbelastingtarieven.

Volgens het rapport betaalde Apple over 2014 slechts 0,005% belasting over de Europese winsten.

Volgens Oxfam gebruiken deze multinationals hun enorme macht en invloed zodanig dat hun winst maximaal is. Zij noemen Shell als voorbeeld van een bedrijf dat enorm gelobbyd heeft in Nigeria om stijging van belastingen te voorkomen. Alphabet, de moedermaatschappij van Google is constant aan het onderhandelen in Europa
over anti-trustwetgeving en belastingen. Hierdoor worden de rijken weer bevoordeeld en moeten de kleine bedrijven extra knokken om te kunnen concurreren, terwijl de burger meer voor de artikelen moet betalen aan de bedrijven die met instemming van de regeringen allerlei kartels en monopolies kunnen vormen.

Bevoordeling aandeelhouders
Oxfam/Novib signaleert dat in veel delen van de wereld bedrijven slechts een doel hebben: hun aandeelhouders zoveel mogelijk dividend uitkeren. In het Verenigd Koninkrijk werd in 1970 nog 10% van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders, dat is nu 70%. In India is dat percentage 50. Dit alles werkt weer in het voordeel van de superrijken, omdat zij de meeste aandelen bezitten.

Oxfams analyse van de superrijken gaat over alle individuen die minimaal 1 miljard dollar aan waarde bezitten. Het zijn de 1.810 miljardairs (in dollars) op de Forbes lijst van 2016, die evenveel bezitten als 70% van de totale mensheid. Sinds 2009 (1 jaar na de grote crisis) is hun rijkdom gemiddeld jaarlijks met 11% gegroeid.

Kortom van de opbrengsten die bedrijven genereren komt zo min mogelijk bij de bevolking en zo veel mogelijk bij de superrijken (aandeelhouders) terecht.

Opmerkelijk
• Sinds 2015 bezitten de rijken meer dan de rest van de planeet.
• Acht mannen bezitten nu even veel als de armste helft van de wereld.
• De komende 20 jaar zullen 500 mensen zo’n 2.100 miljard dollar erven, dit is meer dan het BBP van India, een landmet 1,3 miljard mensen
• Volgens onderzoek van Thomas Piketty was de inkomensgroei van de armste 50% van de bevolking de afgelopen 30 jaar nul groot geweest en van de top 1% bedroeg dit 300%

Democratieën werken niet

Deze praktijken zijn alleen mogelijk doordat (democratisch gekozen) regeringen, zoals de Nederlandse, hieraan medewerking en zelfs steun verlenen. Daardoor groeit de ongelijkheid in inkomen. De armoede van het grootste deel van de (wereld)bevolking wordt groter, waardoor de superrijken nog rijker kunnen worden.

Regeringen leggen superrijken geen strobreed in de weg.

Dit is op zijn zachtst gezegd vreemd. In het westen worden regeringen naar verluid democratisch gekozen, dat betekent dat zij de belangen van de meerderheid zouden dienen. In de praktijk komt hiervan niets terecht.

Er zijn drie mogelijkheden
– De verkiezingsuitslagen in alle landen worden continu vervalst ten gunste van partijen die de superrijken blijven bevoordelen.
– Democratieën bestaan helemaal niet, deze staatsvorm suggereert dat de meerderheid van de bevolking het voor het zeggen heeft. Waarom zou de meerderheid kiezen voor armoede en deze een minderheid van superrijken willen bevoordelen?
– Democratieën bestaan wel, maar de superrijken slagen er al decennialang in de bevolking voor de gek gehouden door politici hun wil heimelijk op te leggen, zodat zij niet veel meer dan marionetten zijn.

Een andere vraag die hierbij hoort is, hoe bestaat het dat de meerderheid van de bevolking zich al tientallen jaren voor de gek laat houden en het stilzwijgend toestaat dat ze al maar armer worden. Komt dit doordat ze voortdurend vals voorgelicht worden door de media die eigendom zijn van de superrijken?

Armoede in Europa en Nederland

Euroland – inwoners onder de armoedegrens, percentage van de totale bevolking in 2015 en (2014)
Duitsland – 16 miljoen, (16,2 miljoen)
Frankrijk – 11 miljoen, (11,5 miljoen)
Groot-Brittannië – 15 miljoen, 23,5%, (15,2 miljoen)
Nederland – 2,8 miljoen, 16,8%, (2,7 miljoen)
Spanje – 13,1 miljoen, 28,6%, (13,4 miljoen)
België – 2,3 miljoen, 21,1%, (2,3 miljoen)
Portugal – 2,8 miljoen, 26,6%, (2,9 miljoen)
Bulgarije – 3 miljoen, 41,3%, (2,9 miljoen)
Roemenië- 7,4 miljoen, 37,3% (8,4 miljoen)
(Toelichting zie Armoede stijgt opnieuw in NL)

Rob Vellekoop, 17 januari 2016

16 Comments

 1. Wie trouwens eens even opzoekt wat het salaris is van de directeur van Oxfam Novib zal ook schrikken.De pot verwijt de ketel dus…

 2. Het is in Nederland niet zozeer dat verkiezingsuitslagen vervalst worden als wel dat veel mensen nog steeds geloven in een systeem, dat van bovenaf hun belangen dienen zal.
  Daarmee geven ze hun macht weg, terwijl een volksregering zoals in de Bataafse Republiek de macht bij zichzelf (het volk) houdt. En dan nog is het lastig om het iedereen naar de zin te maken…..

 3. De dierenpartij heeft ook punten waar ze de bal misslaan door het invoeren van copeerverbod worden juist honden mishandeld en gehandicapt die staart slaan ze konstant open en zien er veel van af en dan moeten amputeren is hem pas echt gehandicapt show honden hebben er bijna geen last van denk aan alle dieren

 4. Inderdaad, zoals Elles hierboven al aangeeft, is de Partij voor de Dieren een goed antwoord op alle negativiteit, onrecht, het vermolmd politieke stelsel en financiële systeem. Lees het boek De kanarie in de kolenmijn van Ewald Engelen en Marianne Thieme alsmede Plan B, het partijprogramma, van de PvdD. Er hoeft niet een zoveelste nieuwe partij opgericht te worden, met als gevolg nog meer versnippering, in Plan B staat alles vermeld om naar een eerlijke, duurzame en rechtvaardige samenleving te transformeren voor mens, dier en milieu. Met als consequentie eenzelfde weg voor EU en de totale wereld. Plan B is onontkoombaar en is voor iedereen te lezen op de website van de PvdD in toegankelijk Nederlands. Alle fundamentele vraagstukken, die het voortbestaan van mens, dier, natuur, cultuur en leefklimaat raken worden in het boek De kanarie in de kolenmijn aan de orde gesteld met oplossingen om de status quo in het fossiele politieke denken te doorbreken. De Partij voor de Dieren geeft met Plan B aan wat ons te doen staat.

 5. Ja, dit lees ik overal…..maar wat gaan we er met z,n allen aan doen?
  Blijven we dit schrijven of gaan we actie ondernemen.
  want met Liefde en Licht gaat het niet werken.
  met z,n allen niet meer stemmen??
  de rijken eens echt bang maken??
  zomaar een paar ideen.

  • Vermogen van miljaardairs mogelijk
   afpakken via belasting omdat deze is verkregen door het niet betalen van belastingen omdat kapitaal en speculatiewinst is niet belast of minimaal belast wordt.Dit duurt soms generaties lang.
   Minimaal 50% in grote maar ook meer is mogelijk. Helaas gaat pas werken al het wereldwijd wordt aangepakt. Maar politici lopen aan de hand van de rijken, door hoog betaalde banen na of tijdens de politieke carriere hun aan te bieden.

 6. En waartoe zal dit alles leiden?
  Groeiende ontevredenheid, mensen die steeds dichter bij het bestaansminimum komen en niets meer te verliezen hebben, grijpen naar allerlei vormen van geweld. Daarop zal de kapitaalmaffia reageren door nóg meer politiegeweld en de ketting gaat nóg langer worden van de ‘instanties met het geweldsmonopolie’, en zie daar het Orwelliaanse fascistische toekomstperspectief.
  Tenzij mensen e i n d e l i j k eens w-a-k-k-e-r worden en snappen hoe ze gepiepeld worden.
  Eindelijk eens snappen dat een overheid bestaat uit zichzelf op het machtspodium gehesen remparachutes zijn die we grootdeels helemaal niet nodig hebben.
  Kennelijk is de koudwatervrees en de hardnekkige domheid wat hand in hand gaat met de typisch vernederlandse ruggegraatloosheid voor een groot deel verantwoordelijk voor het gebrek aan verandering.
  Ik hoor nu alweer het verkiezings gekrakeel wat niet veel anders is als het loze geblaat van alle voorgaande.
  Vrede en Recht IS het alternatief maar dan moet je er niet alleen voor kiezen, je moet het ook ZIJN.

  • Vergeet ik nog te vermelden dat iedere regering/kabinet twelke niet wil inzien dat door het huidige bankenbeleid te tolereren en daardoor te steunen, een crimineel systeem blijft handhaven waardoor er zo verschrikkelijk veel geld wegvloeit naar de rijken ten koste van de minder bedeelden dat van enig verantwoord beleid geen sprake kan zijn.
   Inclusief de SP en zogenaamde andere linkse jongens en meisjes.
   Een tekort op de begrotingsbalans wordt in hoofdzaak bepaald door de domheid om de geldcreatie niet in eigen hand te houden maar uit te besteden aan corporaties welke de facto de macht in handen hebben.
   Daarmee is ‘democratie’ een fopspeen binnen het idee dat ieder medezeggenschap zou hebben, nog los van het feit dat je maar moet afwachten of er uberhaubt wel eerlijk geteld gat worden als de stembussen sluiten.

 7. Wir haben es nicht gewusst?

  Alain Touraine schreef al in 1969 in ‘De postindustriële maatschappij- Geboorte van een geprogrammeerde samenleving: ” Deze maatschappij is een maatschappij van de vervreemding, niet omdat ze mensen tot armoede brengt of dat ze politiedwang oplegt, maar omdat ze verleidt, manipuleert, inkapselt”.

  Tegenstellingen in de maatschappij komen niet meer tot uiting tussen kapitaal en arbeid maar maatschappelijke conflicten hebben te maken met de apparaten die de economische en politieke beslissingen nemen en degenen die vaak zijn onderworpen aan afhankelijke participatie.

  Vraag is of de geprogrammeerde middenstander maar ook ‘Jan met de pet’ waarvan een deel zeker onder de Europese armoede grens leeft nog wel in opstand wil komen. Of gaat hij zijn onvrede uiten in rancune en haat.

  Het nieuwe fascisme van Geert Wilders en Donald Trump speelt hier in ieder geval handig op in. En de rest, op een paar na, van de politici leeft nog in de oude wereld waarin er voor iedereen betaald arbeid moet zijn en de Aarde gewoon verder opgepeuzeld kan worden. Want economische groei is immers vooruitgang. Als we daar niet meer in geloven en onze persoonlijke autonomie en onderlinge verbindingen weer serieus gaan nemen stort het kaartenhuis van de technocratie in. Die politiemacht of staat die dat moet voorkomen, zie de toenemende repressie, is slechts een laatste stuiptrekking, een schermutseling van politici als Mark Rutte en co.

  Wordt nog even doorbijten dus. Het verzet tegen deze ontwikkeling zal ook toenemen. Dus ja het nieuwe fascisme heeft wel de zelfde opbouwstructuur als in 1930-1940 maar toch een ander jasje. Daar maakt ‘onze’ geblondeerde volksmenner en wat handlangers handig gebruik van. Nu ja, blijft wel duidelijk dat ook zijn haar geblondeerd is en dus niet echt.

  Goed overigens dat toch een nette club als de Novib dit even naar buiten brengt. Maar goed, hoeveel moet er nog worden onderzocht voor we allemaal op een paar nieuwe ‘zwarte laarzen dragers’ na op ons rug gaan liggen, wegkijken of ons of een ‘ander’ af laten voeren en na afloop zeggen: ‘Wir haben es nicht gewusst!’.

 8. Dat Armoede een Overheidsprodukt is , die conclusie heb ik meer dan 10 jaar geleden al getrokken. En dat is nog eens bevestigd door Professoren en docenten van de Faculteit Sociologie van de Uni in Tilburg waar ik in 2009-2010 nog een jaar Sociologie heb gedaan.
  De maatschappij is expres zo ingericht, dat het hele systeem van Bestemningsplannen en het oerwoud van Bouwvoorschriften zelfvoorziening in georganiseerde vorm onmogelijk maken, en het Belastingsysteem is zo ingericht dat de rijken vrijwel niks hoeven te betalen, en de armen wel, en ook nog in de schulden komen.
  Dat mensen in waanvoorstellingen geloven komt doordat ze elke dag overal die voorstelling gepresenteerd krijgen als werkelijkheid, terwijl de andere werkelijkheid, de echte, niet in de reclame- en onderwijswereld voorkomt.
  Wat in ons opnderwijs voorkomet, wordt bepaald door de lieden die betalen, en dat is de overheid. Ons onderwijssysteem is geheel en al ook een Overheidsprodukt. En wie daar niet aan wil meewerken verliest zijn baantje.

  Dat de maatschappij expres verkeerd is ingericht komt vooral door het vele tientallen jaren lange lobby-werk van de zijde van talloze grote bedrijven en multinationals, die het daardoor voor elkaar krijgen wetten steeds zo gewijzigd te krijgen dat ze hun belang gaan dienen.
  Partijen als VVD en PvdA, maar ook D’66 zitten vol zulke dienaren en meelopers.
  Daarom hebben we andere partijen nodig, maar ook een ander model. nl dat van de Zwitserse Referendum-democratie. In Zwitserland zijn niet de Partijen of multinationals de baas, maar de Burgers.
  Stem daarom op partijen die in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen: invoering van Referendum-democratie naar Zwitsers voorbeeld.
  Aleen dat is het goede voorbeeld, de rest deugt ook niet.

 9. Een van de weinige politieke partijen die dit toegeeft is DePatijvoorde Dieren.

  • Maar hebben wel gelofte van trouw aan de koning afgelegd?
   Ewald v Engelen is misschien wel devoot maar heult in feite met al dat globalisme, waar economie boven de waarden van de mensheid staan?

 10. Het complot ligt vele lage dieper. Waarom zouden leraren op school anders volhouden dat eindeloze economische groei goed voor ons is als argumenten anders uitwijzen? Waarom zouden de leraren volhouden dat broeikasgassen geen probleem zijn als heel de mensheid er binnen vijftien jaar geweest is? Wat motiveert een bureaucraat ’s ochtends naar zijn werk te gaan met geen ander doel dan burgers zo veel mogelijk tegenwerken zoals de feiten daadwerkelijk uitwijzen? We hebben hier lege containers die geen ander doel hebben dan de maatschappij ontwrichten. Armoede kan direct nog dit jaar opgelost worden door mensen eerlijk en zinvol werk te bieden maar de reptiel Asscher wil de armoede in stand houden zodat mensen negatieve energie uit stralen waar de reptielen zich mee kunnen voeden. Soms is de meest logische verklaring voor feiten wat er werkelijk aan de hand is. Ik weiger afstand te doen van het idee dat we echte mensen onder ons hebben en kunstmatige robotten die doelbewust in zijn gezet door de reptielen die deze beschaving in de laatste dagen voor hun eigen gewin willen misbruiken. Hoe kan een juf economie met een strak gezicht in een volle klas anders volhouden dat we nog meer economische groei moeten hebben op een planeet met beperkte grondstoffen, als ze geen kunstmatig hologram is? Leuk studieonderwerp vak psychologie: waarom leven mensen met waanvoorstellingen terwijl anderen de wereld zien zoals hij echt is?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.