Nederlander gelooft vluchtelingen betekent terrorisme

In Nederland gaat volgens een recent onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center 61% van de ondervraagden er van uit dat de komst van vluchtelingen de kans op terrorisme vergroot. In 8 van de 10 onderzochte Europese landen gelooft de meerderheid van de bevolking dit. Alleen in Hongarije (76%) en Polen (71%) zijn daarvan nog meer mensen overtuigd. Het onderzoek gaat niet in op de oorzaak van dit verband dat door mensen wordt gelegd.

Last

Naast de link die gelegd wordt tussen terrorisme en vluchtelingen zijn ook de verwachtingen van economische repercussies onderzocht. Voor wat betreft de vraag of vluchtelingen een last voor ons land zijn omdat zij onze banen zouden overnemen en een deel van onze sociale voorzieningen is slechts een minderheid (44%) overtuigd. Voor Hongaren, Polen, Grieken, Italianen en Fransen is dit echter hun grootste zorg.

chartpew1

Minderheden

Ook is onderzocht op welke manier in de 10 geselecteerde Europese landen gekeken wordt naar minderheden. Gevraagd is naar de manier waarop zij Moslims, Roma en Joden zien. In ons land is 37% negatief over Roma, 35% over Moslims en slechts 4% over Joden.

chartpew2

Aanpassen

In de onderzochte landen leeft bij de meerderheid het idee dat Moslims zich niet willen aanpassen aan de samenleving. Het percentage mensen dat er zo over denkt is echter sinds 2005 gedaald, in Duitsland zelfs van 88% naar 61%.

aanpassenchart

Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek door Pew Research Center, uitgevoerd in 10 EU landen bij 11.494 ondervraagden van 4 april tot 12 mei 2016, voor het Brexit referendum in de VK en de terroristische aanslagen op de luchthaven van Istanbul. Het onderzoek omvat de landen die 80% van de EU-28 bevolking vormen en samen 82% van het EU’s Bruto Nationaal Product vertegenwoordigen.

Hongarije

Soms werpen cijfers een helder licht op de zaak. Even weg van de emoties die het vluchtelingenprobleem bij veel mensen oproept. Wat dan overblijft is het verband dat gelegd wordt tussen vluchtelingen en terrorisme. Op het oog een merkwaardig verband. De vluchtelingen die ooit vanwege de Hongaarse opstand naar Nederland kwamen werden ook  niet gelinkt met de mogelijkheid dat hiertussen Russische spionnen zouden zitten.

De massa media hebben dit huzarenstukje voor elkaar gekregen, door dagelijks moedwillig de link tussen vluchtelingen en terroristen te leggen. Het onderzoek van Pew laat zien dat de mainstream media resultaat hebben geboekt, ook in Nederland.

Rob Vellekoop, 12 juli 2016

steundlm336x140

8 Comments

 1. Het zit er dik boven op dat dit verzinsel door zgn . deskundigen als terrorisme bestrijders in de wereld gebracht worden, alleen om nog meer grip te krijgen op de bevolking? Mij lijkt het puur manipulatief handelen!
  Wordt toch eens tijd dat de mensen zich niet alles op de mouw laten spelden?

 2. Vluchtelingen zijn eerst, bijna met een zekere aandrang, naar centraal Europa geleid en nu ontwikkelen ze het tot een ‘probleem’ waarbij de bevolking zich tegen de vluchteling laat uitspelen door onevenredige behandeling ten opzichte van de autochtone sociaal zwakke bevolking.
  Degenen die dit vieze spel niet doorhebben beseffen niet dat de vluchtelingen misbruikt worden door de Eurpese overheden om als ‘last’ te dienen en kunnen daarmee de tweedracht, dus verdeel en heers strategie ten volle uitspelen. De dommere meute heeft dit spel niet door zoals zoveel niet en speelt op die manier de PVV direct in de kaart. De tragiek van dit verhaal is dat mensen die toch al huis en haard moesten verlaten vanwege een hegemoniespel van o.a. de Nato/VS, nu als menselijk wapen misbruikt worden om de sociale tegenstellingen verder op scherp helpen stellen, dit tegen hun wens.
  Reden temeer om de vluchteling waar mogelijk te steunen en de overheid geen vertrouwen meer te schenken en zo spoedig mogelijk de EU te verlaten!

  • Volgens Maurice de Hondsdolle Hond zou de PVV nu de grootste partij zijn bij verkiezingen. Diezelfde Maurice de Hondsdolle Hond wil met een andere peiling beweren dat de steun voor een Nexit afneemt terwijl algemeen bekend is dat PVV aanhangers deels door het Nexit gedachtegoed neigen te stemmen op de PVV. Aangezien de sufkoppen in dit land niet meer in staat zijn zelfstandig te denken slikken ze zulke onzinpropaganda zoals bovengenoemd verhaal voor zoete koek en laten ze hun stemming bepalen via een werkwijze die veel weg heeft van het Asch experiment.

   • Ja, Nico dat is één van de grootste dilemma’s!
    Het goed ontwikkelde en met zwaar aanleg aangeleerde, bééeééééééééééééééééééééé-gehalte.

  • Je kunt ook simpel wijzen naar de voorgangers als Stalin en Hitler, die constant zulke praktijken uitvoerenden om de macht te behouden.
   Dus een aankomende 3de wereld00rlog is denk niet meer te vermijden?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.