Luchtvervuiling door ultra fijnstof bedreigt ons voortbestaan

Volgens de overheid neemt de luchtvervuiling af, maar volgens Dick in zijn baanbrekende video neemt deze zelfs toe. Luchtverontreiniging is onzichtbaar in de vorm van ultra fijnstof en zelfs ultra ultrafijnstof, volgens Dick zijn dit de stille killers van onze gezondheid.

Dick is al zijn hele leven in gevecht met ultrafijnstof, omdat hij zoals hij dat zelf noemt een ‘wandelend ultrafijnstof meetinstrument’ is. Hij woont op de vlucht voor luchtverontreiniging in het noorden van Thailand ver weg van het ultrafijnstof. Tenminste dat dacht hij. Hij brengt het grootste deel van de dag door in een zelfgemaakte cleanroom.

In de Nederlands gesproken video, die Dick maakte, vertelt hij zijn verhaal en legt hij uit hoe schadelijk luchtverontreiniging door ultrafijnstof is. Dick is geboren in de bollenstreek, waar hij als ongeboren baby door blootstelling aan pesticiden DNA-beschadiging opliep. Dit veroorzaakt zijn hypergevoeligheid voor ultrafijnstof. Hierdoor krijgt hij bij blootstelling aan ultrafijnstof extreme eczeem en andere lichamelijke problemen. Hij is op de vlucht voor luchtverontreiniging al verschillende keren verhuisd en woont tegenwoordig in Thailand.

Helaas is het daar door het oprukken van de Chinese industrie ook niet meer schoon als een bepaalde wind in zijn richting waait. Door zijn gevoeligheid voor ultrafijnstof heeft hij tal van ontdekkingen gedaan die hij in de video naar voren brengt. Zoals bijvoorbeeld dat loodvrije benzine niet veiliger is voor de gezondheid, omdat de katalysator juist de chemische loodvervangers omzet in ultrafijne delen en gassen die veel gevaarlijker voor de gezondheid van de mens zijn dan de grovere stofdelen. Ook geeft hij aan dat de autoproducenten een middel gevonden hebben om de ultrafijnstof deeltjes uit de lucht te halen. Deze techniek wordt toegepast bij de interne luchtcirculatie van de auto. Ook dat zij al veel langer weten wat ultrafijne deeltjes doen. Zij geven hieraan echter geen bekendheid omdat dit hun zakelijke belangen schaadt.

De overheid en de media stellen dat luchtvervuiling continue aan het afnemen is, daardoor hoeven ze niets te doen.
Wanneer luchtvervuiling talrijke doden veroorzaakt noemen de media dit standaard ‘hittegolven’. Bijvoorbeeld de hittegolf van zomer 2003 eiste 70.000 doden.

Het RIVM zegt in 2013:
“Deze grenswaarden zijn vastgesteld voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 en 2,5 micrometer, respectievelijk aangeduid als PM10 en PM2,5. Daarnaast komen er nog veel kleinere deeltjes voor, welke we ultrafijn stof noemen. Door een gebrek aan kennis over de gezondheidseffecten en beperkingen in meetmethoden is er (nog) geen grenswaarde voor ultrafijn stof. Ultrafijn stof komt bij inademing diep in de longen terecht. In vergelijking met grotere stofdeeltjes, worden de kleinere deeltjes minder snel opgeruimd door het lichaam. De deeltjes zijn zo klein dat ze ook via de longen in de bloedbaan kunnen doordringen en zo andere organen kunnen bereiken. Het is dan ook begrijpelijk dat er zorg bestaat over chronische gezondheidseffecten door langdurige blootstelling aan ultrafijne stofdeeltjes. Op dit moment is echter nog te weinig bewijs om dit vast te stellen.”

Luchtkwaliteit wordt gemeten in microgrammen per kubieke meter. Doordat moderne technieken van rookgasreiniging er op gericht zijn om grofstof om te zetten in ultrafijnstof zien we geen roetwolken meer uit auto’s komen en is alle uitstoot onzichtbaar en reukloos geworden. Daardoor neemt het gewicht van de vervuiling af.

Maar als je gaat kijken naar het oppervlak van al die nanodeeltjes en dat vergelijkt met de grotere deeltjes van vroeger dan kom je tot de ontdekking dat het contact oppervlak van de vervuiling met het menselijk lichaam miljoenen of miljarden malen groter is geworden. De medische wetenschap heeft dit al lang bevestigd met hun nano onderzoek. De gezondheidseffecten van nanodeeltjes zijn zoveel ingrijpender door het enorme gezamenlijke oppervlak van de nanodeeltjes.

Volgens Dick :”Voor de uitstoot van fossiele brandstoffen is geen goedkope simpele oplossing. Daarom zijn alle technieken gericht op het onzichtbaar en reukloos moleculair klein maken van de uitlaatgassen. Over die technieken via katalysatoren zul je dan ook nooit een negatief woord in de pers lezen. En dat heeft nog een heleboel andere voordelen voor de vervuilers.
– Deze giftige ultrafijne moleculaire magnetische deeltjes kunnen onze hersenen beschadigen waardoor het IQ afneemt en we geen kritische vragen meer zullen stellen.
– Deze deeltjes maken de lucht magnetisch waardoor draadloze technieken grotere afstanden kunnen overbruggen en militaire apparatuur over de horizon kan kijken.
Draadloos internet verkocht kan worden in landelijke gebieden.

infographic-fijnstof

“In de jaren 70 heeft de Club van Rome al bedacht dat de vervuilingssituatie niet meer houdbaar was. Echter toen hebben clubs als Bilderberg besloten om juist de vervuiling te intensiveren zodat de wereldbevolking zou gaan afnemen en dat is de manier waarop onze overheid met het ultrafijnstof probleem omgaat. En dat verklaart waarom je geen interviews kan afnemen met politici.

Erger nog dan fijnstof van diesel zijn de nano koolstofbuisjes die geproduceerd worden door de benzine- katalysator auto. Maar deze zijn slechts 1 nanometer groot en worden niet gemeten door de meeste nano deeltjesmeters, die slechts tot 10 nanometer kunnen detecteren. Om die reden wordt diesel als de grote boosdoener gepresenteerd, zodat stilzwijgend de benzine auto als de oplossing naar voren wordt geschoven. Een aantal jaren geleden heeft een Duits meetinstituut verklaard dat de nieuwe generatie benzine-auto’s tot 1000x meer ultrafijnstof uitstoot dan de vorige generatie.”
Rob Vellekoop, 8 april 2016
steundlm336x140

 

13 Comments

 1. Zie ook hoe gevaarlijk men in Fukushima het nucleair afval opslaat langs de kust, waar 5 jaar geleden een tsunami
  aan land kwam…..

  Nine Million Bags Of Nuclear Waste Piled Up In Fukushima
  http://yournewswire.com/nine-million-bags-of-nuclear-waste-piled-up-in-fukushima/

  Nuclear Waste in Bags Near Ocean at Fukushima Storage facility
  http://www.thegeekinn.in/nuclear_waste_fukushima/

  En binnen in de nucleaire reactor is het nog steeds zwaar radioactief, want zelfs de robots begeven het vanwege de te hoge straling aldaar

  The robots sent into Fukushima have ‘died’
  http://www.sciencealert.com/the-robots-sent-into-fukushima-have-died

  En zowaar de Main Stream Media maakt er zelfs melding van

  Fukushima’s ground zero: No place for man or robot
  http://www.reuters.com/article/us-japan-disaster-decommissioning-idUSKCN0WB2X5

  En met het naastgelegen koraalrif in Australië gaat het ook al niet te best

  “Nearly Half Of The Great Barrier Reef To Die In The Next Month”, Abrupt Climate Shift Is Now
  http://www.geoengineeringwatch.org/nearly-half-of-the-great-barrier-reef-to-die-in-the-next-month-abrupt-climate-shift-is-now/

  Nearly half of Great Barrier Reef expected to die in next month
  An aerial survey shows that Australia’s Great Barrier Reef is 95 percent bleached, and half of it is expected to die in the next month.
  https://www.facebook.com/RTAmerica/videos/vb.137767151365/10153410980741366/

  Ter land Ter Zee en in de Lucht, de moderne mens is aardig op weg om haar en zijn eigen ondergang te creëren, echter je hebt nog van die Hollanders zoals Wim Boon, die menen dat het snor zit….. ai ai ai caramba

 2. Kom eens terug op aarde stelletje idioten. Fijnstof is er altijd geweest en mensen kunnen daar prima tegen.

  • Het is heel erg dom om iemand idioot te noemen die je niet kent. Daarnaast is het erg dom om te beweren dat iemand die een mening heeft niet meer op aarde leeft, aangezien leven voor mensen buiten deze aarde onmogelijk is. Hoe kan jij nu weten of er altijd fijnstof is geweest? Kortom je commentaar vind ik gezwets.

   • Hola aloha amigo Rob,

    waarschijnlijk zijn Wim Boon’ s verstandelijke vermogens aangetast door fijnstof en het NLs onderwijs. Want in het NLs onderwijs wordt je niet onderwezen om kritisch en onafhankelijk voor jezelf na te denken en wordt je aldaar alleen afgericht om na te apen wat men je daar allemaal aanleert en voorkauwt. Maar als Wim B ooit voor zichzelf besluit om eerst alles af te leren wat hem in het NLs onderwijs is aangeleerd, dan is er een kans dat hij helder van geest voor zichzelf na kan denken. Want kennis en wijsheid bouwt men pas op, op het moment dat men alles vergeet wat hem is voorgelogen in het NLs onderwijs

    Of misschien woont Wim B in Rotterdam Rijnmond en daar wordt je ook al niet volledig en juist ingelicht door de NLse (R)overheid. Want door de zware industrie die aldaar plaats vindt, wordt er daar veel gifstoffen uitgestoten door de betreffende VOC bedrijven. En er zit een vies stinkend luchtje aan de wijze hoe de NLse (R)overheid dit publiekelijk verkondigt, want de NLse (R)overheid heeft verzonnen om deze giftige uitstoot ” stankcodes ” te geven, echter het moet in wezen GIFcodes zijn, want deze giftige uitstoot stinkt wel, maar deze stank is zeer giftig. Echter als men deze stinkende gif als stankcode omschrijft, dan zullen brave polder sheeples zoals Wim denken dat het wel snor zit, want het woord “stank” klinkt minder ernstig dan het woord “GIF” . Echter de uitstoot van van het VOC bedrijfsleven in Rotterdam Rijnmond blijft hoe je het ook kwalificeert een ZEER GIFTIGE STANK.

    O’ ja en de NLse (R)overheid met de oer-Hollandse VOC mentaliteit heeft deze STINKENDE GIF aldaar in 5 verschillende codes gekwalificeerd, zie hun officiële website;

    Stankcodes

    Als de DCMR Milieudienst Rijnmond stankcodes afkondigt, moeten bedrijven maatregelen nemen om luchtverontreiniging tegen te gaan.
    http://www.dcmr.nl/milieumeldingen/stankcodes

   • Enneh amigo Rob,

    het NLse grondwater en de bodem is ook al ernstig vergiftigd dankzij het NLs VOC bedrijfsleven en de NLse (R)overheid, want na de grote gifschandalen in Lekkerkerk, Gouderak, de Volgermeerpolder is de Nederlandse grond nog steeds niet schoon. Sterker nog: honderdduizenden plekken van onze bodem blijken vervuild met chemische stoffen. Dat is slecht voor het milieu, maar vooral een bedreiging voor onze gezondheid.

    400 locaties:
    Daarom heeft de overheid 400 locaties aangewezen die met spoed moeten worden schoongemaakt. Dat is een enorme klus die heel veel geld kost. Deskundigen twijfelen over de haalbaarheid en de kwaliteit van deze sanering.

    ZEMBLA onderzoekt: wordt onze bodem echt goed schoongemaakt en is dan het gevaar voor de volksgezondheid verdwenen?

    Illegale gifstortingen:
    De Coupépolder bij Alphen aan den Rijn is waarschijnlijk de grootste gifstort van Nederland. In jaren ’80 is de polder voorpaginanieuws. Uit rechercheonderzoek blijkt dat er jarenlang sprake is geweest van illegale gifstortingen, met medeweten van de overheid. De gemeente heeft altijd volgehouden dat er geen gevaar bestond voor verspreiding van het gif.

    Onrust:
    Maar nu is er opnieuw onrust in Alphen: inwoners hebben grote twijfels over de wijze waarop de overheid de gifbelt heeft aangepakt. ZEMBLA duikt in de Coupépolder: wordt er voldoende gedaan om te zorgen dat het gif niet weglekt?

    Gifgrond
    http://zembla.vara.nl/seizoenen/2012/afleveringen/26-10-2012

    Gif in grondwater Alphense Coupépolder terecht gekomen
    http://zembla.vara.nl/seizoenen/2012/afleveringen/26-10-2012/gif-in-grondwater-alphense-coupepolder-terecht-gekomen

    Nauwelijks controle op gifbelt Alphen
    http://www.omroepwest.nl/nieuws/1995144/Nauwelijks-controle-op-gifbelt-Alphen

    De reportage van Zembla is uitgezonden in 2012, echter in 1991 werd er al melding gemaakt van de giftige en chemische lekkages uit de Coupépolder. Men had toentertijd zelfs een golfbaan aangelegd op de Gifbelt van de Coupépolder in Alphen aan de Rijn. Ach de meeste golfers zijn meestal de directeuren, CEO’s, leden van de Raad van Commissarissen en overbetaalde managers van VOC bedrijven, dus die krijgen een koekje van eigen (giftige en chemische) deeg. Zie dit artikel uit 1991

    Golfbaan vervuilde Coupépolder wil schadevergoeding
    DEN HAAG, 27 DEC. De exploitanten van de golfbaan Zeegersloot in Alphen aan den Rijn willen een miljoen gulden schadevergoeding van de overheid voor het mislopen van inkomsten door het gifschandaal rondom de voormalige vuilstortplaats Coupépolder.
    28 december 1991
    http://www.nrc.nl/handelsblad/1991/12/28/golfbaan-vervuilde-coupepolder-wil-schadevergoeding-6991799

  • Het wordt pas idioot om naar een idiote website te gaan om daar te verkondigen dat er idoten zijn. Hoe idioot wil je het hebben?

 3. Vervuilde stoffen:
  Roken, uitstoot fabrieken, oude auto’s???
  Over TTIP en MONSANTO en GHEMTRAILS niks???

 4. Als er mensen zijn die ideeen hebben hoe ultrafijnstof beter gefilterd kan worden. Of er met mij serieus over van gedachten willen wisselen dan hoor ik dat graag. 95% van de wereldbevolking heeft nu 1 of meer chronische ziekten hoofdzakelijk door ultrafijnstof. De kanker community in Nederland heeft mijn video ook geadopteerd en weten nu ook van de hoed en de rand. Ingeademd ultrafijnstof komt in de hersenen en tast het zenuwgestel aan. Hierdoor verliezen de hersenen de controle over het lichaam en wordt het chronisch ziek. Gifstoffen van voeding en in water kunnen de hersenen veel minder gemakkelijk bereiken. We ademen 24 uur per dag en eten doen we misschien 1 uur. Het is voor mij al vele jaren duidelijk waar het grootste gevaar vandaan komt. Cannabis is een zeer krachtige ontstekingsremmer en stopt de ontstekingen in het zenuwgestel en de hersenen en dat is de reden dat het zo effectief werkt bij veel kanker patienten. Ik heb helaas (nog) geen toegang tot medische cannabis in Thailand. Hoop wel dat dat gaat veranderen.

  Dick

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.