De Piraten komen er aan in 2017 radicaal en democratisch

Een gesprek in de waard met Wiel Maessen (voorzitter PP) en Dirk Poot van de Piratenpartij(PP) over optimisme, TTIP en transparantie.

Sinds de oprichting in 2010 is de Piratenpartij actief in ons land onder de slogan ‘Radicaal democratisch’. Het is hen echter nog niet gelukt, met uitzondering van een zetel in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, politieke zeggenschap naar zich toe te trekken. Voor de Kamerverkiezingen van 2017 rekenen de heren van de partij op 1 a 2 zetels.

De Piraten verzetten zich fel tegen TTIP. Volgens hen wordt dit internationale handelsverdrag de grootste overdracht van bevoegdheden naar multinationals waardoor het Europese Parlement (EP) niet meer dan een nep-parlement wordt. Volgens Dirk Poot heeft het EP bewezen wel degelijk invloed te hebben, doordat zij in 2012 ACTA hebben teruggefloten. Dit was de eerste keer dat het parlement een internationale overeenkomst verwierp. Hij vindt het spijtig dat volksvertegenwoordigers zich niet voldoende het belang van TTIP realiseren. De EU is voortgekomen uit een mooie gedachte, het is echter gekaapt door de technocraten die er een leuke boterham aan verdienen en waardoor er minder democratie is. Ondanks het ondemocratische gehalte van de EU blijft Poot positief en geloven in de macht van de burger.

Nederland speelt een kwalijke rol op internationaal gebied, door de talloze bilaterale verdragen met evenzoveel landen vormt ons land de springplank voor ISDS tribunalen, waar tijdens geheime zittingen drie juristen de aanklachten van grote bedrijven tegen overheden behandelen en voor miljarden aan boetes kunnen opleggen. Daarnaast heeft de Piratenpartij kritiek op Nederland doordat met behulp van 12.000 postbusvennootschappen met name derde wereldlanden belastinginkomsten verliezen doordat NL voor multinationals een belastingparadijs is waarheen zij tegen een gering percentage hun winsten kunnen overhevelen.Daarom werkt de Piratenpartij ondertussen keihard aan een referendum tegen TTIP.

piratenpartij_nederland_logoDe Piraten willen de wereld hervormen door kennis voor iedereen toegankelijk te stellen. Nu wordt dit door allerlei copyright bepalingen en daardoor hoge kosten gereserveerd voor een beperkt deel van de bevolking. De PP zegt dat kennis gratis toegankelijk gemaakt moet worden. Datzelfde geldt voor patenten waarmee de farmaceutische industrie geneesmiddelen onbetaalbaar heeft gemaakt. Een groot deel van de uitgaven van de farmaceutische industrie zijn promotiekosten. Door het vrijgeven van kennis moet het mogelijk worden Big Pharma te passeren en geneesmiddelen goedkoper te maken.

Omdat volgens de heren de burger zichzelf moet informeren hebben mensen van de PP heel veel informatie verzameld over Oekraïne en het aankomende referendum. De partij zelf neemt neutraal standpunt in over het referendum.

De sociale paragraaf heeft bij de Piraten een geheel eigen benadering. Zij zijn voor experimenten met het basisinkomen, mits dit betaalbaar is. De PP gelooft dat het basisinkomen privacywinst kan opleveren. Mensen met de laagste inkomens hebben de minste privacy, zoals bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door het controle-apparaat waarmee uitkeringsgerechtigden te maken hebben. Privacy is voor hen een luxe geworden. Binnen de partij is echter op dit moment 50% voor en de andere helft tegen de invoering van een basisinkomen.

Piraten hebben veel vertrouwen in het internet. Zij verwachten hiermee de democratie te kunnen versterken in de richting van een directe democratie. Dit zal moeten gebeuren op alle niveaus, van lokaal tot nationaal. Op dit moment vinden zij dat door de partijdiscipline van de regeringspartijen de controle die het parlement zou moeten uitoefenen op de regering wegvalt, waardoor het fundament onder de democratie uit valt. Ook wat betreft het handelen van de overheid zou alles openbaar moeten zijn, tenzij daarmee de nationale veiligheid bedreigd wordt. Maessen benadrukt dat de overheid open en controleerbaar moet zijn.

“De overheid is er voor de burger en moet zelfs bang zijn voor de burger en niet andersom. Ook de hele procedure van de totstandkoming van wetten, inclusief de beïnvloeding door lobbyisten moet transparant worden. De burger moet zicht hebben op wat er zich afspeelt bij de overheid.”

Dit is het derde artikel in de reeks over kleine politieke partijen, die in het algemeen door de massa media gemeden en genegeerd worden.

Meer info over de Piratenpartij

Rob Vellekoop, 17 februari 2016

steundlm336x140

1 Comment

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.