Iedere Fries een basisinkomen?

Leeuwarden – De werkgroep Basisinkomen heeft maandagavond duizend handtekeningen overhandigd tijdens de gemeenteraadsvergadering van Leeuwarden. PvdA, GroenLinks en D66 zijn van plan volgende week een motie in te dienen met het verzoek om onderzoek te doen naar de mogelijkheden in Leeuwarden.

De werkgroep wil een test met het basisinkomen tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. De overheid verstrekt dan aan alle inwoners boven de achttien een basisinkomen, waarvan men de meeste vaste lasten kan betalen. Wie een hoger inkomen wil blijft aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit arbeid.

Wij minsken fan de Fryske grûn, roepen politiek en bestuurders, ambtenaren Werk en Inkomen van gemeenten in Friesland en de organisatie van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 om in Friesland te starten met een experiment basisinkomen gekoppeld aan de ‘iepen mienskip’. Bij ‘de iepen mienskip’  gaat het om een klassiek gevoel van solidariteit, waar nieuwe vormen voor gezocht worden. Bij uitstek past hier experimenteren met een nieuwe vorm van sociale zekerheid en werk bij. Het zal Friesland op de kaart zetten als regio met vernieuwende inspiratie op het gebied van welzijn en welbevinden. De participatiesamenleving bestaat al, hier in Friesland. We hebben een basisinkomen nodig om dit te bestendigen. Hoe het er precies uit gaat zien, willen we door middel van pilots in Friesland onderzoeken.”

Op dit moment hebben 19 gemeenten de intentie verklaard te willen experimenteren met het basisinkomen, dat zijn Utrecht, Tilburg, Wageningen, Groningen, Nijmegen, Amsterdam, Maastricht, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Oss, Winterswijk, Gouda, Peel en Maas, Apeldoorn, Amersfoort, Zwolle, Doetinchem, Helmond, Schiedam.
Leeuwarden zou de 20e gemeente zijn. Aan alle experimenten met het basisinkomen zijn echter ook nadelen verbonden en Klijnsma moet haar akkoord geven, zo bleek tijdens een congres over het basisinkomen in Maastricht.

Op vrijdag 6 maart in wijkcentrum MFC Het Mozaïek in Leeuwarden staat de vraag centraal: ‘Is in de nabije toekomst iedere Fries verzekerd van een vast minimum inkomen?’

Marcel Canoy, econoom en columnist, presenteert dan zijn visie op de introductie van (een variant op) het basisinkomen in Leeuwarden, waardoor mensen niet langer ingeperkt worden door het huidige systeem van toeslagen en uitkeringen.

Hij legt uit hoe dit in praktijk kan worden gebracht en wat de effecten daarvan zullen zijn. Gespreksleidster Marijke Roskam geeft vervolgens verschillende genodigden het woord over de vraag wat een variant op het basisinkomen zou kunnen opleveren voor Leeuwarden.

De inloop is vanaf 16.30 uur, spreker Marcel Canoy begint om 17.00 uur.
Het Mozaïek is gevestigd aan de Droppingstraat 14 in Leeuwarden.

Aanmelden

Rob Vellekoop, 9 februari 2016

steundlmabonn

13 Comments

 1. Het lijkt een aardig idee, oefenen met het basisinkomen op lokale schaal, maar het gaat niet werken. Waarom niet? Omdat een basisinkomen alleen werkt als je het maatschappij breed invoert. Werklozen in Leeuwarden of in welke andere gemeente dan ook, zal het niet lukken om bovenop het ( waarschijnlijk te) krappe basisinkomen iets bij te verdienen d.m.v. een baan of zelfstandig ondernemen. Pas bij een brede landelijke invoering zal het basisinkomen het effect kunnen hebben dat mensen met fulltime banen minder uren gaan werken zodat betaald werk vrijkomt voor hen die nu niets hebben. Op deze lokale manier experimenteren met basisinkomen lijkt een weloverwogen poging om aan te tonen dat het hele idee van het basisinkomen niet werkt. Dat is zeker negatief gedacht, maar zo onderhand geloof ik niet meer erg in de goede bedoelingen van onze gemeentelijke bestuurders.

 2. Het zou alleen maar bakken met geld gaan besparen. De hele kerstboom kan worden afgetuigd. Geen UWV, DWI, meer geen controleapparaat meer. alle kantoren kunnen worden gesloten.

  Meteen ook alle stadsdeelkantoren sluiten die grote steden als Amsterdam, Rotterdam hebben.

  Net als in de jaren tachtig elke stad een kantoor voor gewoon een groot gebouw waar alles bij elkaar zit, Stadhuis, bevolkingsregister+ burgerzaken als paspoort en legitimatie.

  Kortom het zou bakken met geld schelen.

  Aan de andere kant ook weer enorm veel werklozen. Daar zouden ze dit in hele apparaat in 10 jaar geleidelijk moeten afbouwen.

 3. Basis inkomen? Ook een voor ieder weer een basisverzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

  We moeten weer terug naar een ‘solidariteitsvast’ systeem van inkomens- afhankelijke basisvezekering
  die ons, straks ieder met een basisinkomen vrijwaart van
  – onbereikbare zieken- en andere zorg
  – dakloosheid
  De hoogte van deze volledige basisverzekering moet alsnog nationaal- en internationaal vast worden gesteld naar rato van beschikbaar inkomen, de levensstandaard voor het sociale minimum moet
  op 1200 EU worden vastgesteld.

  Dit houdt in dat de banksectoren volledig zelf verantwoordelijk worden gesteld bij failissementen zoals in IJsland en geen staatssteun meer ontvangen bij faillissementen
  Houdt ook in dat de graai-cultuur per direct internationaal wordt verboden.
  Tevens, dat slachtoffer-daders van de graaicultuur bij de banken en ook de bedrijven in een klokkenluider bescherming volledig openheid volledig van zaken geven bij de controlerende systemen van justitie en vakbonden
  Loek van der Heide (actief binnen de FNV Kunstenvakbond)

 4. Wanneer gaan mensen eindelijk eens een keer de realiteit onder ogen zien dat de (vol tijd) baan een grotere illusie is dan dat velen blijven denken dat het basisinkomen dat is:

  http://frontpage.fok.nl/nieuws/727908/1/1/150/zekerheid-van-werknemer-holt-achteruit.html

  http://www.sargasso.nl/de-vvd-haat-werknemers/

  http://www.nu.nl/economie/4212455/unilever-schrapt-tweehonderd-banen-in-nederland.html

  http://www.beyondthematrix.nl/2016/02/04/de-dalende-werkeloosheid-leugen-door-niet-meetellen-zzpers/

  http://www.de-samenleving.nl/wonen-inkomen/participatiewet-deel-2-de-cijfers/

 5. Er is nog nooit een oplossing gekomen vanuit de politiek waar ‘niemand’ last van heeft en die zal ook nooit komen. Zelfs een basisinkomen ontleent zijn hele bestaan uit gestolen geld (belasting verhogen voor beter vermogenden is ook stelen tenzijn iemand wenst te beweren dat het niet stelen is als men het beter kan missen).
  @ systemen afschaffen en dan met een schone lei beginnen. Met stip op 1 het gebruik van een financieel stelsel en een goede 2e is politiek wat een variant is van een religie dus eigenlijk iedere religieuse variant wat meent invloed te mogen uitoefenen op het leven van een ander (meestal met regeltjes / wetgeving).

  Kortom: stemmen is akkoord gaan met de parlementaire democratie en een andere omschrijving van hard genomen worden.

  • Beste Nico, ik ga van een systeem uit waarbij het basisinkomen wordt gefinancierd door geldschepping door de overheid. Deze twee zaken zou ik nadrukkelijk willen koppelen. Dan krijg je een heel ander verhaal, onder voorwaarde dat de burger veel intensiever deelneemt aan het besluitvormingsproces dan nu het geval is waarbij hij eens in de vier jaar stemt en niet weet voor wie hij kiest omdat partijen steeds compromissen sluitend coalities met elkaar aangaan. Kortom de macht moet terug naar de burger, maar dan moet hij zelf wel actief gaan deelnemen en niet klagend en steunend roepen dat er toch niets kan worden veranderd.

   En alleen van binnenuit kan je systeem veranderen, tenzij je gelooft in geweld. Daar geloof ik zelf niet in, sterker nog ik haat geweld.

   • Op basis van welke criteria moet de overheid dan geld gaan maken? Bij een leefbaar basisinkomen lijkt het aannemelijk dat de meesten wel tevreden zijn. Huisje, brood op de plank, geen financiële kopzorgen. In dat stadium is het dus ook reëel om het financiële stelsel onder de loep te nemen waarbij de eerste vraag al is ‘welke toegevoegde waarde heeft een financieel stelsel als een ieder zonder financiële beslommeringen kan leven?’
    Daarnaast is al meerdere malen gebleken dat als een partij (overheid) monopoly heeft op een basislevensbehoefte (heel vreemd maar bij mensen is dat geld) er een vergroot risico bestaat op corruptie aangezien mensen die het monopoly beheren geneigd zijn extra te snoepen en / of een machtspositie uit halen aangezien iedereen afhankelijk is van die levensbehoefte. Zelfs met volledige democratische inspraak is het onmogelijk dat beheer over het middel (financieel stelsel in dit geval) geregeld wordt door de 17 a 18 miljoen inwoners in Nederland. Zodra corruptie weer de kop opsteekt zal het systeem gedoemd zijn wederom te falen waarbij ik een middel om een basisinkomen nutteloos te maken nog buiten beschouwing heb gelaten. Kunstmatig een inflatie in scene zetten zoals ze die nu voorbereiden met olie.
    Uit belang van het nageslacht is het essentieel dat er wordt gekeken naar de constructie van de samenleving. Zoals de samenleving nu is ingericht zullen naar alle waarschijnlijkheid velen zijn die over een paar generaties geen nageslacht meer hebben. Om met de woorden van George Carlin te spreken: “Want to know how the planet is doing? The planet is doing fine and will be here billions of years after we’re gone. The humans on the other hand, they are going away….on a journey. The planet will shake us of like a bad case of fleas”. (Verkorte versie).

    https://www.youtube.com/watch?v=7W33HRc1A6c

  • Met een overheid belasting verhogen voor beter vermogenden hoeft naar mijn mening niet stelen te zijn. Maar kan ook geld verdelen onder minder vermogenden en kwetsbaren zijn. Helaas werkt het in de huidige parlementaire democratie niet zo. dat geld gaat vaak naar heel enge dingen. Dat is ook wel inherent aan parlementaire democratie die verworden is tot een technocratie zoals in Nederland en Europa. Geldschepping door de overheid wil nog niet garanderen dat we daar ook iets over te zeggen hebben. Kruisje in stemhokje is daarvoor te mager.

   Stuk je over geweld van Rob kon ik niet helemaal plaatsen. Van binnenuit en van buitenaf kan beide zonder geweld. Moeilijk dilemma in de praktijk trouwens als er door de staat op je wordt ingeragd terwijl je bijvoorbeeld roept Refugees welcome ( zoals gebeurde bij sommige antifa in A’dam,6 februari 2016). En was Rinus van der Lubbe dan fout bezig toen hij de Rijksdag in de fik zette? Terwijl het achteraf als eerste daad van verzet tegen de Nazi’s wordt gezien?
   Ik ben ook o.a. pacifist maar zal ‘een Rinus’ niet gaan haten of veroordelen. Vraag is wat is in de praktijk geweld? Ik weet niet wat ik ga doen als een van mijn naasten door de politie of een ander in elkaar geslagen wordt?

 6. Basisinkomen is een truc om mensen die om welke reden dan ook niet meer wensen te stemmen alsnog te verleiden tot stemmen.

  • Dat hangt af van de intentie van de beweging die dit invoert. Daarnaast kan je het basisinkomen verankeren als grondrecht in de samenleving, kan je de hoogte zodanig vaststellen zodat mensen er prima van kunnen leven, wonen, zich voeden en kleden en studeren. Op dit moment gebruiken met name de grote partijen het als een truc. Dat ben ik met je eens!

 7. Wie zijn er bij het ‘friese’ basisinkomen in beeld?

  Moet kunnen. Zelf voor heel Fryslân in een keer. Ook goed om dit dus aan de Provincie Fryslân aan te bieden. Daar zit nu een SP’er in GS dus die moet zich zeker voor het basisinkomen sterk gaan maken toch. Daar bij de provincie zit een enorme hoeveelheid oud NUON-geld dat anders toch maar aan onnodige infrastructuur, en de negatieve ecologische effecten daarvan opgaat. Dat is al te veel gebeurd onder andere de verdubbeling van de N381. Onder andere in het kader van het algemeen belang, lees handen schuddende biobased politiek met de ondernemerselite. O.a. is daar een kleine ecologisch uniek bedrijf met het hart op de goed plaats weggejaagd. In plaats daarvan wordt met wat CDA handjeklap en een extra miljoen gemeenschapsgeld een zogenaamd Ecommunitypark opgericht en een stuk cultuurgrond opgeofferd.Schande. Van de hele financiering van die weg en het park in wording( wordt nog een;lang verhaal trouwens)had half Fryslân al een basisinkomen kunnen hebben.

  Eens kijken of ik als zzp’er en kleinschalig kritisch ondernemer met pioniersgeest (nog)in beeld ben bij de selectiecommissie? Zou ik nog wat meer gratis kunnen weggeven. Ben mijn groentetuin al aan het uitbreiden want verwacht eigenlijk wel op eigen kracht verder te (moeten) gaan. Dat moeten is geen straf trouwens.

  Rob, ik probeer dit zo goed en zo kwaad als het kan wel in de gaten te houden. Heb geen krant maar goed ik doe mijn best.

 8. Vanuit vele hoeken hoor je vaak: ” en wie gaat dat betalen”? Nou is het natuurlijk wel zo wat men maar niet wil begrijpen dat ‘de banken’ al jaren zo niet eeuwen op oneigenlijke wijze een staatsinkomen genieten in de vorm van bij elkaar gestolen rente wat een hele natie jaarlijks berooft van minstens 8 miljard! Dit naast de rente over hypotheken waar ze ook een zeer dubieus verhaal van hebben gemaakt.
  Er is dus principieel geld genoeg maar gaat naar de verkeerde kant. Mocht het zo zijn dat staatssecretaris mevr. Klijn met het argument komt dat het onbetaalbaar zou zijn, kiest ze dus bewust voor de banken en weten daarmee ook wie in dit land de eigenlijke zeggenschap heeft. Een reden te meer om de politiek, ook die na de komende verkiezingen komen gaat, niet te vertrouwen is. De ‘Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft al aangegeven niets te zien in de ontmanteling van banken en de geldcreatie terug te brengen naar de staat waarmee ze hun partijleus dus absoluut op geen enkele wijze gestand doen en al helemaal geen volkspartij willen zijn.
  Het wordt dus hoogste tijd om ons te ontdoen van die valse kakelaars. De mensen die willens en wetens gestemd hebben op die ratten worden ook bedankt omdat zij deze viezigheid mede mogelijk hebben gemaakt.
  Een basisinkomen is niets meer dan het dividend wat mensen per geboorterecht toekomt als compensatie van generatie lange arbeid en uitbuiting.
  De wal keert het schip!

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.