20 gemeenten willen een basisinkomen

Tijdens een inventarisatie op het drukbezochte congres over het basisinkomen in Maastricht op 30 januari bleek dat 20 Nederlandse gemeenten een basisinkomen willen. Het basisinkomen is nog nooit zo populair geweest.

De Vereniging basisinkomen viert in het weekend zijn 25 jarige verjaardag met een driedaags congres. Volgens een van de sprekers Sjir Hoeijmakers is in ons land al twee jaar lang iets moois gaande. Het begon met een test met het basisinkomen in Groningen en daarna volgden 19 andere gemeenten die willen gaan experimenteren. Daar blijft het niet bij want er zijn nog meer geïnteresseerde gemeenten. Komende week bijvoorbeeld speelt een verzoek in Leeuwarden om met het basisinkomen in Friesland aan de gang te gaan.

De gemeenten hebben echter toestemming nodig van Klijnsma. Op 16 februari heeft Klijnsma naar verwachting haar laatste onderhandeling met de eerste vier gemeenten Utrecht, Groningen, Wageningen en Tilburg. Zij sluiten dan de serie gesprekken af met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die naar verwachting haar akkoord geeft. Het schijnt dat de PvdA-staatssecretaris helemaal geen zin heeft in deze experimenten. De volgende eisen worden in ieder geval aan de experimenten gesteld: ze moeten vallen binnen de alom gehate Participatiewet, dat betekent dat uitsluitend uitkeringsgerechtigden voor het experiment in aanmerking kunnen komen, het mag voor een beperkte groep mensen gaan van zo’n 50 tot 150 mensen per gemeente, omdat het een test betreft moet iedere gemeente een zogenaamde controlegroep hebben en het basisinkomen geldt niet per individu maar per huishouden.

Tijdens het congres waarschuwden verschillende sprekers voor deze experimenten met het basisinkomen. Guy Standing, de stichter van het Basic Income Earth Network (BIEN), vindt dat elk experiment moet uitgaan van het principe dat het basisinkomen bedoeld is als middel om ieder individu een waardig leven binnen de samenleving te bieden. Het is een soort sociaal dividend als resultaat van de inspanningen van onze voorouders. Voor Guy geldt er slechts een voorwaarde voor een basisinkomen en dat is dat de burger deelneemt aan het politieke systeem. De burger moet zijn verantwoordelijkheid nemen. In Engeland regeert nu een neo-conservatieve regering gebaseerd op slechts 24% van de uitgebrachte stemmen.

basisinkomenGuy Standing is positief over experimenten omdat deze laten zien hoe het werkt. Daarin verschilt hij van mening met een andere voorvechter Philippe Van Parijs, mede-oprichter van BIEN. Van Parijs waarschuwt tijdens zijn voordracht dat de experimenten niet de werking van het basisinkomen kunnen laten zien omdat ze altijd beperkt zijn in omvang en tijd. Hierdoor wordt niet duidelijk wat het effect bijvoorbeeld is op de arbeidsmarkt.

Ondertussen blijft het basisinkomen een populair gegeven dat bij een steeds groter publiek bekend wordt. Op het ogenblik zijn besprekingen gaande tussen meer dan 20 kleine politieke partijen die allemaal een basisinkomen willen invoeren, verenigd onder de naam ARA. Alle grote politieke partijen zijn er eveneens druk mee bezig, behalve VVD en PvdA die hun bedenkingen hebben.

Enige voorzichtigheid over deze ontwikkelingen blijft natuurlijk op zijn plaats als je bedenkt waar de gemeenten mee worstelen en of hun intenties wel zuiver zijn. Gaat het om de invoering van een basisinkomen of is het een manier om de keiharde gevolgen van de Participatiewet te verzachten bij de uitvoering er van door de gemeenten? Vorig jaar schreef ik hier al iets over.

Het basisinkomen kent als ideaal een lange geschiedenis. De Vereniging Basisinkomen maakt zich hier al 25 jaar hard voor. Er zijn eerder al oplevingen in populariteit geweest, die liepen echter met een sisser af. Steeds op het hoogtepunt kreeg het geen vaste grond in de politiek. Met de aankomende verkiezingen van 2017 maakt het weer een kans.

Om met de woorden van Guy Standing af te sluiten:

“Wij staan voor iets (het basisinkomen) dat een goede maatschappij biedt. Het basisinkomen is een recht voor iedereen, niemand uitgesloten, dat vrijheid geeft.”

Rob Vellekoop, 30 januari 2016

steundlm

20 Comments

 1. Er zal nog heel wat water door de Rijn moeten stromen voordat dit plan er door komt. Veel te goed voor de gewone man, dus valt er niets meer uit te knijpen als dit door zou gaan. En het moet ook rigoureus meteen en niet halfbakken want dat werkt niet.

 2. Basisinkomen is een oplossing voor een evt. disfunctionerende sociale dienst. Niet voor armoede want zolang mensen zich in de schulden kunnen blijven steken blijft dit bestaan.

 3. Kun je me zeggen welke 20 gemeente voorstander zijn? Ik ben benieuwd of mijn gemeente erbij zit!

 4. Hoop dat het basisinkomen er overal doorkomt. Ik zit nu 3 maanden in de bijstand, na 30 jaar werken, en ik voel als ik hier nog langer inzit, de vernederingen, verplichtingen die niet aansluiten bij mijn ziel. Mijn hart die een paar keer week op hol slaat doordat ik verplicht voor een groep moet spreken. De verwijten en oordelen, manipulatie enz. Als zuiver mens die altijd eerlijk en rechtvaardig is en graag een nieuwe baan zou willen, maar is helaas niet gelukt, is dit een aanslag op mijn levensvreugde, zo groot dat ik liever niet meer op deze aarde wil zijn. Bedankt gemeente Nieuwegein.

 5. Vergeet de politiek maar! Deze corrupte en misdadige nep figuren zullen nooit gaan meewerken aan een basisinkomen! Omdat ze onder curatele staan van de bankenmaffia en multinationals. Het maakt niet uit wie in het pluche zit. Straks andere gezichten in het pluche maar met hetzelfde masker. Het stiekeme groepje wat de politiek aanstuurt blijft altijd zitten. Dus stemmen is tijd verspillen. Trek allemaal de stekker maar eens uit dit verrotte systeem waar we in gevangen zitten! Kijken hoe ZE dan piepen!

 6. Ik kom uit Tilburg en in april vervalt mijn uitkering. Ik ben een energetische praktijk aan het opzetten. Maar het is nu nog te vroeg om op eigen benen te staan. Een basis inkomen zou mij de rust geven om nog beter mensen te kunnen helpen.

 7. N.a.v. de opheffing van een geweldige stichting ,opgericht door de vader van een zoon die zelfmoord pleegde (voor jongeren in de knel) die in 040 bekendheid verwierf, erkenning kreeg en nu noodgedwongen heeft moeten stoppen, met o.a. 1 van de redenen het grote verloop binnen deze organisatie, die veel meerwaarde boodt (o.a. in preventief opzicht; aanvulling op reguliere hulpverlening; anoniem, laagdrempelige hulpverlening aan jongeren in de knel, zonder wachtlijsten). Maar waarbij o.a. vele zeer zeer betrokken vrijwillig(st)ers (in de vorm van groepswerkers, ervaringsdeskundigen, afgestudeerde psychotherapeuten e.a.) werkten en die helaas betaald werk (ongeacht “wat voor betaalde baan”) voor moesten laten gaan (waarom hier geen “salaris; basisinkomen/minimumloon/ uitkering”, als “honorarium” zodat hun kwaliteiten, competenties ook goed worden ingezet en de vrijwillig(st)er hier volledig op zijn/haar plek hulp kon verlenen aan hen die het broodnodig hadden) er een groot verloop binnen deze vrijwilligersorganisatie en dus bedreiging van de continuïteit voor zorgde dat de werkzaamheden gestaakt moesten worden. Zodat een organisatie die de gemeente zelfs indirect geld opleverde (preventie), nu helaas ten einde is gegaan. Je zal begrijpen dat dit een zeer pijnlijk gegeven was bij de opheffing. Waarom wordt zoiets door gemeenten niet opgepikt?? Echter… de mindset en inspiratie van mensen is gelukkig nog als een waakvlammetje aanwezig. En hoe goed zou het zijn als er eens “out of the box” gekeken gaat worden voor mensen die in een uitkering zitten en hun kwaliteiten inzetten voor diverse projecten/trajecten; zoals bijv. jongeren coaching, sociaal cultureel wijk/buurtwerk etc. zoals bijv. om hier een herwaardering van hun inzet voor te bewerkstelligen (basisinkomen). Dan voelt het behalve vanuit het hart, ook erkend door de gemeenschap!

 8. Even een vraagje geldt het basisinkomen ook voor huisvrouwen? Wiens status behoorlijk is veranderd… Of wordt er dan ook gekeken naar het inkomen van de partner? Bij bepaalde inkomens snap ik dat wel…

   • Is een soort kinderbijslag voor volwassenen wat ga je doen met je sociale contacten en als je naar de schouwburg wilt krijg je dan een bonus of een strippen kaart als de witte boorden nou eens stoppen met graaien en we heffen de eu op zo dat ieder land zijn eigen broek op moet halen en we een gezonde concurrentie strijd krijgen zou dat niet beter en goed zijn voor de mensen kunnen we dpen wat deze regering doet met Nederland decentralisatie en niet wat ze in Brussel doen centraliseren en macht vergroten
    Een rregering die zich zelf tegen spreekt en recht spekt wat krom is

 9. Technocratie in uitvoering- Basisinkomen- Wie is er in de loep?

  Rob merkt terecht op dat het oppassen geblazen is met onze ook zich links noemende politici en overheden. Zeker inzake het basisinkomen.De uitvoering van WMO en de zorg voor de meest kwetsbaren zoals mensen met een beperking (zijn wij niet allen beperkt overigens) is vaak ook nog steeds om te huilen. Gemeentes klagen dat ze te weinig geld hebben maar bij de totstandkoming hebben ze heel weinig verzet gepleegd en zaten ze meer naar elkaar en andere overheden te kijken dan naar de mensen waar het omgaat (ervaringsfeitje nu en toen ik nog ambtenaar was).
  Ik heb de Vereniging basisinkomen hier al voor gewaarschuwd.Onvoorwaardelijk is onvoorwaardelijk. Dus de oorspronkelijke basispunten van het OBI in de lucht houden en niet buigen voor boekhouders en economische groeibulimiadenkers.

  Nu ja, ik en vele van mijn vrienden zijn in ieder geval al niet in de loep( Lange Frans speelde even in mij op).
  Wij gaan dan ook gewoon autonoom verder met wat goed is voor onze leefomgeving. Zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis zorgt voor extra levensvreugde. Ik ga spitten.

 10. “Guy Standing, de stichter van het Basic Income Earth Network (BIEN)”

  Bien betekent in de Franse taal: GOED!

  What’s in a word?

  Stay Human,

  Jos.

 11. Experimenteel vernederend voor de controle-groepen , die , zogenaamd neutraal , gebruikt worden voor brutaal weten-schappelijk toe-kijken , zonder inspraak ! . . . . .

 12. De wal zal het schip doen keren. Blijven ontkennen en wegkijken zal niet vol te houden zijn, en dat geldt ook voor de wanhopige leugens der UWV volksverlakkerij:

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/meer-werk-dit-jaar-102000-nieuwe-banen

  Aan de reacties te zijn geloofd niemand dat.

  En hoe denkt Asscher dat inefficiente gedrocht nog te kunnen reanimeren?:

  http://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/29/asscher-stelt-onderzoek-in-naar-problemen-bij-uwv

  Maar doet al deze nonsens er allemaal nog toe?:

  http://www.nuwij.me/asscher-vertelt-sprookjes-over-werkloosheid/

  De “banen” waar ze nu mee lopen te pronken zijn pulpbaantjes waar niemand van kan leven.

  En de kans is zeer groot dat het volgend jaar einde oefening voor PvdA en dus ook Klijnsma is.

 13. Ja, hartstikke mooie woorden hoor. Ik hoor echt dat het kwartje binnenkort valt…

  Maar de realiteit is dus dat de experimenten van bijvoorbeeld Utrecht niets met een basisinkomen te maken hebben.

  Het gaat hier enkel en alleen om een experiment BIJSTAND en Participatiewet.

  3 groepen, waarvan er 1 groep bijstand ontvangt zonder verdere verplichting. Dit zou dan de basisinkomen groep moeten zijn.

  Maar dat klopt al niet, want ten eerste al is het bedrag dus te laag om de positieve gevolgen te gaan zien die een basisinkomen van minstens een paar honderd euro hoger als bijstand, zou bieden. Met het bijstandsbedrag kun je tenslotte niet opbloeien of ontplooien. En als je t met je gezin moet delen, kom je zeker bij de voedselbank uit, als je wilt eten.
  Op het punt “bedrag”, is deze test dus al volledig ontkrachtigd, nog voor de beroepsfascist Klijnsma het goed- of afgekeurd heeft.

  Punt twee, om een succesvolle en realistische test basisinkomen te kunnen doen, is het belangrijk dat je het test onder de verschillende lagen van de samenleving. Het is namelijk belangrijk om aan te tonen hoe juist die groep mensen er mee om gaat. Het is namelijk de groep, die al een inkomen heeft of zelfs boven modaal leeft, die laat zien dat een basisinkomen geen reden is om te stoppen met werken bijvoorbeeld. Dus om aan te tonen dat het ontvangen van een basisinkomen, in hun leven juist voor meer mentale rust zorgt(minder zorgen), maar zeker geen reden is voor minder activiteit. Alleen al zodat de populaire rechtse slagzin wordt ontkrachtigd: “Maar als iemand een basisinkomen krijgt, stoppen ze vast met werken.”

  Punt drie is de te korte duur van dit experiment, in relatie tot juist de groep in de bijstand.
  De groep mensen die namelijk vechten om financieel in leven te blijven, hebben een periode van genezing nodig voordat deze mensen zien wat voor nieuwe kansen ze hebben en ook voordat ze weer sterk(vol vertrouwen) genoeg zijn om deze kunnen gaan aanpakken. Daarnaast moeten ze ook juist het vertrouwen hebben dat dit lang genoeg duurt om je leven om te kunnen gooien.
  Als iemand dagelijks vecht om in leven te blijven, dat is traumatisch. Dus om daarvan te herstellen, is al gauw een jaar voorbij. Als het experiment dan maar 1 of 2 jaar duurt, dan snapt iedereen op voorhand toch wel, dat juist deze kwetsbare groep mensen meer tijd nodig heeft om de positieve gevolgen van een basisinkomen aan te kunnen tonen. Een minimale termijn van 5 jaar dus.

  Ik zit ook in de bijstand en helaas al een tijdje te lang. De hele ervaring was vreselijk mensonterend en erg schadelijk voor me. Ook ik zou na het ontvangen van een basisinkomen, eerst even moeten bijkomen en genezen. Pas na een redelijke periode zal ik weer genoeg hersteld zijn om daarna goed om me heen gaan kijken naar mijn nieuwe kansen en opties.

  Maar daarna pak ik ze ook wel allemaal aan! Want dat is de droom. Dat is mijn diepste wens.

  Een basisinkomen moet er nu komen. Maar deze experimenten kunnen onmogelijk iets positiefs bijdragen hieraan. Het zijn experimenten in de bijstand. Niets meer dan dat.

  • Helemaal met je eens! Even verlost zijn van controle en dwang is natuurlijk best fijn maar verandert niets aan de uitzichtloosheid waar je als langdurig uitkeringsgerechtigde in zit. Nog steeds te weinig geld om van rond te komen en permanente stress om betalingsachterstanden, ingewikkelde regels rond toeslagen etc. Het levert niet meer kansen op een baan, het brengt geen enkel perspectief.

   Ik ben nu al jaren bezig een bedrijf van de grond te krijgen vanuit een uitkering. Een mision impossible als je het vanuit de uitkerende instantie bekijkt. Uiteraard is daar eerst die immer vertragende factor van te weinig geld hebben. Dat brengt een bijna dagelijkse worsteling met zich mee om je hoofd boven water te houden. Dat kost veel energie en tijd en werkt als een constante tegenwind. Je moet sterk in je schoenen staan om het hoofd geheven te houden en te blijven focussen op wat je voor ogen staat. Ten tweede is daar dat totale gebrek aan medewerking van de gemeentelijke sociale dienst. Eerst wordt je verteld dat de participatie en sollicitatieplicht voor gaat op al je plannen. Die plannen maken doe je maar in je eigen tijd. Maar zelfs het voorbereiden van een ondernemingsplan kost veel tijd en helaas ook geld. Daar dragen ze niet aan bij. Door verwijzen naar het bureau zelfstandigen van de gemeente doen ze niet omdat ze dat geld kost. Expertise inhuren om je ondernemingspan te beoordelen is ook te duur. En zo gebeurt het dat je het hele traject buiten de gemeente om helemaal zelf moet ontwikkelen totdat je zover bent dat je een financieel onderbouwd bedrijfsplan kan indienen bij het bureau zelfstandigen.
   Met een beetje hulp, een beetje erkenning en een beetje tegemoetkoming in de kosten had ik een jaar geleden al kunnen beginnen met zelf geld verdienen. Het is een droevige en kortzichtige vertoning die de gemeente opvoert.

   Even van participatie en solicitatieplicht verlost zijn is bij lange na niet voldoende om nieuw kansrijk perspectief te creëren.

 14. Met de komende verkiezing krijgt het weer een kans, juist ja, want het levert kiezers op en daardoor kunnen ze aan de macht blijven de psychopaten. Of anders gezegd zo houden jullie de psychopaten aan de macht die iedereen onderdrukken omdat jij iets wil.
  Leest een The handboek on human ownership van Stefan Molyneux. Gratis te downloaden. Echt gratis op vrijwillige basis. 25 pagina’s

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.