Wat hebben we aan lokaal geld?

Initiatieven voor lokaal geld in ons land zijn razend populair. Het biedt een alternatief voor de euro. ‘De aandacht voor alternatieve valuta is in Nederland de laatste jaren toegenomen’, zegt Jaap Vink, projectmanager bij de Social Trade Organisation (Stro), een internationale organisatie die lokale gemeenschappen helpt bij het opzetten van een lokale muntsoort. ‘Vanaf 2010 ontvangen wij steeds meer informatieverzoeken.’ Inmiddels is er zelfs een samenwerkingsverband van lokale munten ontstaan, het Social Trade Circuit Nederland.

De lokale munt werkt als een soort tegoedbon. Een therapeut in Dordrecht die zich bij een ‘muntgemeenschap’ heeft aangesloten kan een therapie aanbieden voor 25 Dordt’s. Met die Dordt’s kan hij sla, tomaten en rijst kopen bij een kruidenier die eveneens lid is van de gemeenschap. De kruidenier kan vervolgens met zijn verdiende Dordt’s naar een lokale Dordt-boer die hem groente levert, enzovoort.

Dam-logo-220De voordelen van lokale valuta zijn dat het de band binnen een gemeenschap versterkt, het geeft voor de middenstand klantenbinding en als het op de juiste manier wordt georganiseerd is het zelfs mogelijk dat er meer geld beschikbaar komt, dus dat de economie van een gemeenschap meer kan groeien. Naast de euro komt deze valuta immers als extra betaalmogelijkheid in omloop. Kortom de lokale munt versterkt kleine gemeenschappen en kleine bedrijfjes maken weer een kans tegenover de multinationals en daarmee komt het ten goede aan de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Dit lokale geld kan zowel digitaal als in munt of papiergeld uitgegeven worden. De trend is vanwege de lage kosten dat meestal voor de girale vorm wordt gekozen.

Voorbeelden van lokaal geld
Eurijn
In Wageningen e.o. ging de community Rijn & Vallei van start. Naam betaalmiddel: eurijn. Een publiciteitsteam bereidt de publieke lancering en informatiebijeenkomsten voor. De lokale natuurvoedingswinkel in Wageningen onderzoekt  op welke manier zij de eurijn als betaalmiddel kan accepteren. Er wordt met allerlei partijen gepraat, zoals met de gemeente Wageningen. Binnenkort wordt een eerste test gedaan met een betaalpas met een NFC-chip, zoals bij de OV-chipkaart, waarbij je het pasje niet in een pinapparaat steekt maar ervoor houdt. eurijn.nl.

Culturijnen
Een initiatief van Wim van Bokhorst, in samenwerking met CultuurPrimair. De Culturijn is een lokale, digitale cultuurmunt, waarmee leerkrachten en culturele partners onderling kunnen handelen.De eerste groep van culturele instellingen en winkeliers is al aangehaakt. Bureau CultuurPrimair heeft de eerste 1500 Culturijnen (ter waarde van € 1500) ingezet om leerkrachten te belonen voor hun extra inzet op het gebied van cultuureducatie.
culturijnen.nl.

Uniteds

unitedsDe community United Economy is actief voor bedrijven die betrokken zaken willen doen met duurzaam geld onder de naam Uniteds. Leden in heel Nederland, maar voorlopig concentreert de community zich op Arnhem, waar Heidi Leenaarts woont, de inspirerende kracht achter United Economy. Momenteel zijn zo’n 150 bedrijven betrokken, van duurzame koplopers tot MKB en ZZP-ers. Voor bedrijven zijn de extra kredietmogelijkheden die Circuit Nederland biedt interessant. In United Economy worden de eerste kredieten getest.  unitedeconomy.nl.

Broden

Community Broodhandel biedt aan ondernemers binnen broodfondsen een alternatief voor de euro-schaarste. Al meer dan 6000 ondernemers zijn lid van een broodfonds. Als ze elkaar klussen toeschuiven, kan het geld vaker bij elkaar besteed worden, waardoor iedereen meer verdient. Community Broodhandel faciliteert de onderlinge handel met een eigen munteenheid. Ook komt er extra werk voort uit onderlinge kredieten waarbij de risico’s gedekt worden door een onderling waarborgfonds.

Dam
“Dam is lokaal geld. Vooral voor ondernemende Rotterdammers die financieel ruimer in hun jas willen zitten”, aldus de website. ‘Met de Dam willen wij middenstanders en kleine ondernemers meer financiële ruimte geven, want er zijn te weinig euro’s in omloop.’
positoos

Tot slot de varianten van lokaal geld op een rijtje.

– Een deel van de gemeenschapsmunten zijn gedekt door euro (of ponden). Bijvoorbeeld Samen Doen Positoos op Tholen of de Brixton Pound.
– Andere gemeenschapsmunten hebben dezelfde waarde als de euro, maar kunnen of mogen niet worden gekocht of verkocht voor Euro (of Franken) zoals bijvoorbeeld de Dam.
– Een andere groep leent zich niet voor een wisselkoers omdat de waarde uitgedrukt wordt in tijd, bijvoorbeeld de Zuiderling of Troeven.
– Tot slot is er een kleine groep met een wisselkoers.
Naast de lokale munten is ook tijd een betaalmiddel. Wie een dienst levert, krijgt de tijd die daaraan is besteed als krediet terug. De therapeut uit Dordrecht kan een uur tijd rekenen voor zijn therapie, die hij weer kan innen bij een loodgieter.
Rob Vellekoop, 2 februari 2016
steundlm

5 Comments

  1. lijk me verkapt poging van verbod op contant geld en daar ben ik absolute tegen

  2. ln ieder geval meer dan de banken hun zakken vullen met het aandeel van de winst, waarmee ze het geld van de spaarder misbruiken?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.