Gemeentes gebruiken basisinkomen om onder wet uit te komen

Tal van gemeenten staan in de rij om het basisinkomen ‘uit te proberen’. Zij experimenteren echter niet met een basisinkomen maar met een uitkering, voor een persoon of een bepaalde groep personen in uitkeringssituaties en dit is uitsluitend bedoeld om onder de Participatiewet uit te komen.

Gemeentes hebben door de bezuinigingen van Rutte II steeds minder geld te besteden. Daarnaast hebben zij groepen langdurige uitkeringsgerechtigden waarmee ze geen kant uit kunnen. Als noodsprong om de druk die overal in het land gevoeld wordt te verlichten lanceren veel gemeentes het basisinkomen. Althans ze lanceren het woord, want een echt basisinkomen invoeren vergt meer dan alleen wat geroep.

Een korte toelichting.
Voorbeeld 1. “MIES start zondagavond 12 april haar crowdfunding voor OnsBasisinkomen.nl. Voor 1 juni zal Frans Kerver de eerste Nederlander zijn, die een jaar lang, elke maand, 1000 euro op zijn rekening krijgt gestort.”

Een ronduit bespottelijk experiment dat helemaal niets met het principe van een basisinkomen te maken heeft. Een basisinkomen is er namelijk voor iedereen, is niet tijdelijk en is geen 1000 euro omdat dit veel te weinig is (zie 5 eisen onvoorwaardelijk basisinkomen).

De gemeente Wageningen is de eerste gemeente die met een ‘basisinkomen’ gaat experimenteren als zij daarvoor toestemming van het ministerie krijgt. Het plan is dat met ingang van 2016 aan een groep van 300 langdurig bijstandsgerechtigden een uitkering wordt verstrekt van 1100 euro per maand gedurende drie jaar. Hun sollicitatieplicht zal vervallen.

Ook dit experiment gaat niet over het basisinkomen, maar over een uitkering die aan een kleine willekeurige groep mensen wordt gegeven. Dat zal in de eerste plaats kwaad bloed zetten bij anderen die een dergelijke regeling niet krijgen. Daarnaast heeft deze regeling een echt voordeel voor de gemeente die dankzij deze basisinkomenuitkering onder de verplichtingen van de Participatiewet uitkomt. Veel meer gemeentes staan om dezelfde reden te trappelen van ongeduld om deze basisinkomensuitkering in te voeren. Dan zullen ze verlost zijn van het juk van de Participatiewet voor langdurig bijstandsgerechtigden waar zij geen kant mee uit kunnen.

Het lijkt fantastisch wat er gebeurt, maar het is slechts windowdressing. Namaak. Fake. De idealistische burger die gelooft in een basisinkomen wordt misleid en met een ‘uitkering’ in het riet gestuurd en Rutte II blijft als lachende derde langs de lijn staan. Er verandert namelijk niets wezenlijks. De experimenten zullen uitgevoerd worden en uiteindelijk zal niemand enthousiast achterblijven. Dan hebben de politici zich van hun goede kant laten zien en ‘bewezen’ dat het basisinkomen niet werkt.

De vijf belangrijkste eigenschappen van het Basisinkomen waar nog geen gemeente aan wil:

1. Onvoorwaardelijk
Door de overheid worden geen tegenprestaties gevraagd.

2. Vanaf 18 jaar
Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar en voor iedere inwoner nadat hij 18 jaar in NL heeft gewoond.

3. Hoogte
De hoogte van het Basis Inkomen is 3 maal de maximaal wettelijk toegestane huur voor een gezinswoning.

4. Geen uitkering, maar een grondrecht
Om een uitkering moet je vragen, het Basis Inkomen ontvang je omdat het een recht is.

5. Financiering
Vindt plaats doordat het totaal beschikbare inkomen meer geleidelijk over de gehele bevolking verdeeld wordt. Dus de topinkomens zullen meer belasting gaan betalen en dit meerdere belastinggeld zal overgeheveld worden naar de mensen die geen inkomen uit werk (meer) hebben door invaliditeit, ouderdom, ziekte of werkloosheid.

Rob Vellekoop, 26 april 2015

27 Comments

 1. Armoede is een gebrek aan geld. Dat gebrek is op te heffen door….
  Als je wilt dat mensen participeren, dan moet je ze NIET op de nek gaan zitten en neerdrukken zodat ze geen kant meer op kunnen.
  Vandaar een onvoorwaardelijk basisinkomen.
  De effecten daarvan zijn al lang bekend en ook al inzichtelijk gemaakt.
  Experimenten zijn een uitstellen van het doorhakken van de knoop. Een verder handhaven van “we willen niet”…
  Maar de massa die kennis neemt van het basisinkomen en dit gaat willen wordt steeds groter. En dan komt er een kritische massa. “niet willen” is dan niet langer te handhaven.

 2. Interessante punten hierboven. Dat het basisinkomen mogelijkheden zal bieden, twijfel ik niet aan. Wacht er met smart op want die Participatiewet nekt je. Maar wat ik maar niet snap is dat die gemeenten experimenteren met een nieuw soort bijstandsuitkering dat ze basisinkomen noemen. Het principe van het basisinkomen moet dus zijn dat je van dat bedrag ook daadwerkelijk kan rondkomen. Alle toeslagen vervallen dan. Ik vraag mij af hoe je dat voor elkaar moet krijgen met het lage bedrag dat maar paar tientjes meer is dan een echte bijstandsuitkering. Of hou je de toeslagen in dat geval dan wel? Dat lees je nergens. Want als dat niet het geval is lijkt mij dat veel mensen eerder in problemen komen met dit experiment omdat velen afhankelijk zijn van toeslagen.
  Ik vind het feit dat gemeenten aan het experimenteren zijn hiermee wel een positieve ontwikkeling en is het voor de bijstandsgerechtigden zeker ook, want geen verplichtingen meer.

 3. Gezien de huidige, asociale houding van dit NWO kabinet, waarin een tweedeling van de maatschappij in een onaantastbare elite en een gepeupel die voor een habbekrats als inzetbare slaven gebruikt mogen worden, als haalbaar en wenselijk wordt gedacht, dan lijkt vanuit deze veronderstelling een basisinkomen volkomen uitgesloten te zullen worden in de toekomst.
  Door de verregaande automatisering en robotisering van ’t bedrijfsleven komen er alleen maar meer talloze, capabele werkenden terecht in een uitzichtloze, te lage uitkering met een gedwongen, vijfdaagse werkweek van “vrijwilligerswerk”.
  En binnenkort komt er wellicht opnieuw een onafzienbare horde vluchtelingen onze kant op, die ook een huis, baan en dus een inkomen komen opeisen. Kortom, een m.i. opzettelijk scenario om de reguliere samenleving volkomen te ontwrichten als voorzetje tot een fascistische, wereldwijde NWO , met de EU als proeftuin !
  Kan deze onheils tij nog gekeerd worden en zal dit gegeven binnen afzienbare tijd ons noodlot vormen of hopelijk juist niet ?

 4. Hallo Rob,

  Interessant standpunt. Ik begrijp dart je een warm voorstander van de Participatiewet bent aangezien de titel van je artikel luidt: “Gemeentes gebruiken basisinkomen om onder de wet uit te komen”. Ik ben persoonlijk niet zo’n fan van die wet en zou graag zien dat wij er een alternatief voor weten te vinden. Of dat nu een basisinkomen is of niet. Als het de situatie van burgers die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de overheid maar verbetert. Toch? Om hen gaat het niet waar. Niet om wat wij nu van de een of andere oplossing vinden.

  Ik ben in dat kader erg geïnteresseerd in jouw strategie om die situatie te verbeteren. Daarnaast zou ik ook wel willen weten hoe je denkt over de uitkomsten van allerlei experimenten die overal in de wereld gedaan zijn om iets aan die inkomenssituatie te doen. Meer ruimte en vrijheid van burgers om op hun eigen kamenier hun leven in te richten, niet langer afhankelijk te zijn van vernederende controles of onzinnige trajecten. Betere gezondheid en meer rust om tijd te besteden aan die zaken die zij belangrijk vinden in hun leven. Ben je daar voorstander van of maakt dat allemaal niet zoveel uit naar jouw mening?

  Groet,
  Joop Roebroek.

  • Dag Joop, ik ben een absolute tegenstander van het gedrocht van de Participatiewet. Het uitgangspunt van deze wet is namelijk vals, het is niet gericht op participeren maar op bezuinigen. Er wordt gesuggereerd dat door deelname van zoveel mogelijk burgers aan het maatschappelijk leven er minder professionelen nodig zijn en daarnaast vinden de makers van deze wet dat ze van uitkeringsgerechtigden onmenselijke dingen waaronder dwangarbeid kunnen eisen. Walgelijk gewoon!
   Lees mijn artikelen onder de kop sociaal en het zal je duidelijk worden hoe ik over dat soort zaken denk.

 5. Het basisinkomen is een goed idee dat naar mijn mening ook ingevoerd moet worden, maar de volgende aspecten moeten nog wel beter doordacht worden, wil het grote publiek het basisinkomen accepteren en invoeren.

  Het basisinkomen is toch juist vanuit het principe opgebouwd dat iedereen (dus ook werklozen) een basisbestaan heeft? Dat wordt nu toch juist voorgesteld door deze gemeenten? Als bijstandsgerechtigden nu dus altijd een inkomen krijgen, dan kunnen ze zich weer meer focussen op het zichzelf ontwikkelen en het geeft hen meer rust. Dit is dan, vanzelfsprekend, voor de duur van het experiment, je kan als gemeente niet ineens een onvoorwaardelijk inkomen voor altijd toezeggen aan deze groep. Gemeenten moeten ergens beginnen.

  Dat het een bezuiniging is, is ook niet per sé waar. (Het is helemaal niet erg dat het een zogenaamde bezuinging betreft, het gaat toch om het effect wat een maatregel heeft?) Het doel van het basisinkomen is toch ook om ervoor te zorgen dat iedereen weer mee kan doen, en er dus een (parttime) baantje makkelijker bij kan doen, om het eten toch al op tafel staat.. Dat was toch juist het hele doel van het basisinkomen? Niet om mensen alleen maar geld te geven en het daarbij te laten, het ging om mensen de kans geven weer mee te laten doen en te stimuleren om zichzelf verder te ontwikkelen en dat kan nu juist wel, omdat de participatieplicht vervalt! Precies wat men in de eerste plaats wilde bereiken; een ‘menswaardig’ bestaan en participatie in de maatschappij. Dit is juist een stap in de goede richting.

  Ten derde, je kan als gemeente/overheid niet zomaar zeggen, laten we de hoge inkomens maar gewoon meer belasten… Dat slaat nergens op. Werken moet toch weer meer belonen? Anders zou een dergelijk basisinkomen helemaal niet kunnen werken. Belastingen op vermogen kunnen worden verhoogd om meer gelijkheid te creëren en het basisinkomen te financieren. Daar stapelt welvaart zich juist op en wordt dan vaak niet meer ’terug geïnvesteerd’ in de maatschappij.

  Tenslotte, als er een basisinkomen moet komen, dan moet dit ergens op gebaseerd zijn, deze voorwaarden zijn namelijk niet vanzelfsprekend en moeten toegelicht worden vanuit economisch perspectief (verschuivingen etc.). Neem voorwaarde nummer 3; het is mij niet duidelijk hoe dit bedrag is bepaald. Heel leuk dat iedereen 3x de maximale huur krijgt, maar waar is dat vandaan gehaald?

 6. Geldsysteem

  Vanaf 0.30 – 3.50 minuten

  https://www.youtube.com/watch?v=B8NBuzPYN_w

  Net zoals in Amerika waarbij de Fed. Res. gewoon geld uit het niets creëert, door een papiertje met nummers waarde te geven. Het is een illusie, het is maar papier en wij geloven erin, dat geeft het papiertje kracht en geldig als betaalmiddel. Enige wat echte waarde heeft blijft toch de grondstoffen, grote daarvan is het goud (dat iedereen vroeger in heeft geleverd, zodat ze dan een papiertje krijgen met nummers erop). Documentaire Zeitgeist kan het ook heel goed uitleggen.

  Basisinkomen is gewoon haalbaar voor iedereen, dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. We kunnen ook gewoon zonder papiertjes leven. Misschien is een basisinkomen voor een tussenstop belangrijk, want er zijn genoeg mensen met goede ideën om ons leven vrij te leven en niet onder de illusie van vrijheid 1x per jaar maw we zijn moderne slaven, velen weten het nog niet of willen de waarheid gewoon niet weten pfffff…

  Grappig is als bijvoorbeeld de hebzuchtige Rockerfeller zijn rijkdom zou verdelen over de hele wereld, zou iedereen een miljonair zijn. Hebzuchtige monsters als dit soort families zouden dit natuurlijk nooit doen.

 7. Ook ik vind dat er een volwaardig experiment met een basisinkomen noodzakelijk is. Misschien is dit een mogelijkheid?

  Als de Grieken straks zouden zijn aangewezen op ontwikkelingshulp zal ook bij die hulp de verstrekking van basisinkomsten aan de bevolking het meest effectief zijn. Beter lijkt het me het niet zover te laten komen en nu al de Griekse bevolking te hulp te komen.

  Gisteren las ik: ‘Griekenland heeft zijn eis voor een kwijtschelding van Europese schulden ingetrokken en stelt nu een omruil van bestaande staatsobligaties voor nieuwe soorten leningen voor’. ‘Griekenland wil leningen koppelen aan economische groei’.
  Op zich zou dat misschien uitkomst kunnen bieden. Als de Griekse economie op kan bloeien zou de terugbetaling van de schulden wellicht toch nog tot de mogelijkheden gaan behoren.

  Met en beroep op het solidariteitsgevoel van de rijke Grieken, die hun vele tientallen miljarden euro’s buiten de landsgrenzen “in veiligheid” hebben gesteld zou de EU een 50/50 afspraak kunnen maken: Voor elke euro van hen suppleert de EU een gelijk aantal euro’s uit de voorraad die Mario Draghi de ECB besloot te laten drukken voor zijn QE politiek. Als wordt geluisterd naar de 19 economen (waaronder Frances Coppola, David Graeber, Steve Keen, Lord Skidelsky en Guy Standing) die voorstelden die gelden te bestemmen voor de mensen, dan zouden de rijke Grieken, met een beroep op hun eergevoel, wellicht kunnen worden aangezet om alsnog hun arme landgenoten financieel te hulp te komen, tevens Griekenland te behoeden voor een Grexit en de EU te helpen aan een voorbeeldig experiment met een UBI om de effecten ervan te kunnen meten.

  Gisteren ontving ik “Wage-led Growth”, een artikel door econoom professor Engelbert Stockhammer van de Kingston Universiteit in Londen, waaruit ik opmaak dat ook hij er voorstander van is het economisch herstel te stimuleren via het aanzwengelen van de koopkracht van de mensen.
  Zie: http://www.socialeurope.eu/re-no-5-wage-led-growth/
  Misschien nog duidelijker nog is de tekst van deze “Executive Summary van Wage-led Growth (an equitable strategy for economic recovery) , edited by Marc Lavoie and Engelbert Stockhammer”
  Zie: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_218886.pdf

  • Is het dan niet zo door het geldvolume te vergroten vanuit de ECB, er een zoveelste inflatiegolf door de EU gaat wat merkbaar is bij iedere lidstaat. In dat geval komt het verschil weer bij de economisch sterkste vandaan in de hoop dat de rijken in Griekenland zo nobel zijn hun kapitaal te willen delen met de zwaksten.

 8. Eens met Reyer. Het artikel is vanuit wantrouwen geschreven en dit is volgens mij niet terecht.
  Ja, het klopt zeker dat de experimenten niet voldoen aan de vijf eigenschappen die hierboven worden beschreven. In tegenstelling tot wat de auteur beweert heeft dit niet te maken met ‘willen’, maar voornamelijk met ‘kunnen’. Het is simpelweg onmogelijk voor een ”losstaande” gemeente om iedere inwoner een basisinkomen te geven. Daarom zijn de experimenten waar nu voor wordt gepleit een mooie opstap.

  • Je kan niet experimenteren met een paar mensen, de kern van het basisinkomen is dat het vanuit solidariteit voor iedereen geldt. Dan kan een ieder pas ervaren wat het basisinkomen voor de maatschappij als geheel betekent en zal bijna iedereen er positief over zijn. Dat effect krijg j niet door een beperkte groep een basisinkomenuitkering te geven.

   • De gemeenten zijn ook niet vrij om zomaar te doen wat ze belieft te doen, ze zijn gebonden aan regelgeving door de overheid. De plannen die nu gesmeed worden om te ‘experimenteren’ met een bepaalde versoepeling van strakke, niet te onderduiken maatregelen rondom de uitkering voor de uitkeringsgerechtigden, kan pas vanaf 2016 ten uitvoer worden gebracht.
    De gemeenten zien een mogelijkheid in de experimentenwet, waaraan minister Plasterk van binnenlandse zaken werkt. Die wet maakt het gemeenten mogelijk om vanaf volgend jaar af te wijken van bepaalde landelijke regels.

    Dit gezegd hebbende kan ik me voorstellen dat meerdere gemeenten over gaan tot versoepeling van de regels. Daarmee gaat het aantal mensen waarmee, in positieve zin, geëxperimenteerd wordt, direct in aantal omhoog. Dan moeten de uitkomsten van de diverse plannen met elkaar vergeleken worden. Dat is weer aan de gemeenten om hierover eenduidig samen te komen. De gemeenten werken ook niet solitair, maar samen met anderen zoals de universiteit, werkgevers en maatschappelijke organisaties en naar ik aanneem ook samen.

    Het is een begin van…. En juist de bijstandsgerechtigden is de uitgelezen groep waarmee met diverse experimenten aangetoond kan worden dat strakke regelgeving en controle averechts werkt. En wil je een onvoorwaardelijk basisinkomen voor elke burger invoeren dan kan dat alleen in stappen en niet ineens voor iedereen tegelijk. In je artikel schrijf je: “Dat zal in de eerste plaats kwaad bloed zetten bij anderen die een dergelijke regeling niet krijgen.”, Dat zal uiteindelijk blijken. Zoals ik de bijstandsuitkeringstrekkers ken en als zij volledig worden geïnformeerd dat het landelijk is en als experiment bedoeld, hebben ze geduld en zal ze motiveren om weer wat ‘schouders onder hun eigen situatie te zetten’.

    Ikzelf heb het vertrouwen dat dat de gemeenten samenkomen om hun ervaringen te delen en als de bal dan eenmaal gaat rollen, blijft ie rollen. Intussen zullen de ‘overigen’ die zo graag het onvoorwaardelijk basisinkomen willen zien zoals bedoeld ook samenkomen en de plannen verder uitbreiden. De gegevens, de minimale vereisten, staan nog lang niet vast, ook niet qua uitvoering. Intussen zijn we dan alweer toe aan een ander kabinet. Dus ja, laat veel meer gemeentes om dezelfde reden trappelen van ongeduld om deze basisinkomensuitkering in te voeren.

   • Selectief begunstigen zal inderdaad de verdeel (verkeerd) en heerstaktiek weer in eigen voordeel laten gelden. Bovendien mag je niet verwachten dat de gemeentes die last kunnen dragen, tenzij de staat het gat gaat vullen. Die part. wet is een soort uitdroogmethoden want allerlei andere kwaliteit van het leven bepalende onderdelen komen in de schoot van de gemeenten terecht. Daarvan weet je dat het de gemeenten nooit gaat lukken. Een hele gore methode om langzaam de strotten dicht te knijpen en Den Haag blijft mooi buiten schot of wijst naar Brussel.
    Welke gemeente zou het lef hebben geen afdrachten meer te doen buiten de gemeente zelf? M.a.w. niet meer luisteren naar decreten vanuit Brussel?!
    Dit is smeken om locale autonomie!!!! (of daar genoeg ruggegraat voor is?????)

   • Veel mensen zien het basisinkomen inderdaad als iets universeels, maar de werkelijkheid is dat we het niet plotseling voor iedereen ingevoerd krijgen. Je kunt dan twee dingen doen: blijven roepen dat het voor iedereen geldt (en dan verandert er niets), of het toejuichen dat gemeenten aan de slag gaan met experimenten en dat als de eerste stappen zien.
    Daarnaast klopt de gedachte (die ik tussen de regels door lees) dat gemeenten primair vanuit een bezuinigingsgedachte willen experimenteren echt niet; de initiatiefnemers willen het stelsel juist positief veranderen voor mensen die nu moeite hebben met rondkomen. En vanuit die gedachte lijken lokale experimenten me sowieso toe te juichen.

    • Wanneer het gaat om het massaal doordrukken van die klote euro, is het geen probleem al kost dat klauwen geld. Ziekelijke anti rook wetten, ook geen probleem om dat massaal op te leggen. Duizenden mensen duperen met een zorgstelsel ook geen punt. Maar wanneer er iets wezenlijks kan worden opgebouwd in de andere richting dan is het plotseling weer een heel erg moeilijk stukje geworden!!!!!!
     Rekensommetjes maken is dus selectief moeilijk!

   • Ik ben met Rob eens dat het nóg geen volwaardige experimenten zijn van een OBI. Wel denk ik dat deze experimenten waarde zullen toevoegen en een stap zijn in de goeie richting. Maar we moeten inderdaad oppassen dat er een verkeerd beeld ontstaat van het daadwerkelijke OBI.

 9. Precies mijn onbehaaglijke gevoel bij deze “experimenten”, Rob. Het systeem neemt het concept, vormt het naar eigen goeddunken, en spuugt de kern weer uit. Laten we ons geen illusies maken, dit is alleen voor de korte termijn.

 10. Ik begrijp iets niet. Je schrijft: “Dan zullen ze verlost zijn van het juk van de Participatiewet voor langdurig bijstandsgerechtigden”. Welk “juk” is dat dan, hoe ziet die eruit?

  De gemeenten hebben een ‘zorgplicht’ jegens de inwoners, alleen is die ‘zorgplicht’ voor de bijstandsgerechtigden erg dwangmatig en mensonterend. Als nu uit de ‘experimenten’ blijkt dat deze ‘druk’ van de schouders van de bestuurders afvalt, dan heb je toch alleen maar gewin op beide zijden?

  Toegegeven, de experimenten waar ik van gelezen heb, mogen bij lange na niet het woord “onvoorwaardelijk basisinkomen” genoemd worden in de geest waarin dit bedoeld is. Echter, wanneer er voor de bijstandsgerechtigden in deze experimenten blijkt dat zij minder stress hebben doordat allerhande verplichtingen wegvallen, eigen geld mogen genereren wat niet wordt gekort, daardoor gezonder door het leven kunnen gaan en weer (meer) eigenwaarde krijgen, dan wordt er iets wezenlijks positief bewezen, lijkt me.

  • Helaas is het een begin van het einde van de geloofwaardigheid van het basisinkomen. De uitkering wordt verkocht als een basisinkomen en daar gaat het plaatje mank en schaadt het idee van een basisinkomen. Dit is de juiste tactiek om het basisinkomen onderuit te halen. Doe alsof je het test en meldt daarna doodleuk dat de test niet is geslaagd, terwijl er helemaal geen test is geweest!! Laat je niet foppen!

  • Nee, het is nog steeds een bijstands uitkering (met andere regeltjes) Noem het dan ook zo!

 11. Men zal nooit meegaan met het basisink. plan want dit druist in tegen de agenda van de ‘Verelendung’.
  Maar vanwaar die vanzelfsprekende braafheid van de gemeentes richting de centrale overheid?
  De raad vertegenwoordigd het volk. Dat zijn wijzelf. Ik weet dat door het falemde proces van stemrecht je eens in de vier jaar je verantwoordelijkheid weggeeft aan een aantal bla-bla types die vervolgens een eigen spel gaan spelen.
  Maar waarom niet direct de raad en het college onder druk zetten? Dan heb je alleen nog te maken met de politiehonden maar die resorteren onder de burgemeester. Dus als de burgemeester oorlog wil, kan hij die krijgen….!
  Maar ach wat lul ik nou weer……. de mnsen nog te lam om uit hun ogen te kijken laat staan dat ze in actie komen als ze er al de moed voor hadden..

  We kunnen gewoon een eigen burgemeester kiezen. Hebben we daar toestemming voor nodig? Van wie dan wel?

 12. Geen basisinkomen. Om armoede te bestrijden moet men de uitkeringen- en – lonen verhogen. Natuurlijk is het beter om mer banen te scheppen. Mensen fatsoenlijk behandelen en goede CAO.

 13. Had al zoiets verwacht en zo gaat het spel van de kleine groep elite weer verder. Lachend kijken ze vanuit hun luie stoel hoe ze ons weer belazeren.

  Typisch weer een voorbeeld van verdeel en heers-techniek.

 14. In plaats van afwijzen omdat het niet het onderste uit de kan is, kun je ook postief zijn over dit soort experimenten die de geesten langsaam rijp maken voor het echte basisinkomen!

  Reyer brons

  • Volgens mij wordt er niets afgewezen! Je moet het alleen geen basisinkomen noemen! Wat is er mis met het woord bijstandsuitkering ? Want dat is wat het nog steeds is, alleen anders ingevuld!

 15. Een Onvoorwaardelijk BasisInkomen laat zich inderdaad door de in DLM genoemde ykpunten/ toetspunten definiëren .
  Taak voor Tegenlicht / Pakhuis de Zwijger en de BIP, om dit voos woordmisbruik , en valse introducties tegen het licht te houden, als in dit bericht van DLM.

  Robert Verhoeven

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.