Andersdenkenden als complotdenkers in NL mond gesnoerd

Media maken regelmatig gebruik van de beschuldiging ‘complotdenker’ om andersdenkenden de mond te snoeren. Op deze manier worden mensen met politiek gevoelige ideeën onderdrukt. Recent nog, naar aanleiding van het bezoek van Gage aan de TU Delft. De methode houdt in iemand beschuldigen als complotdenker of iemand beschuldigen in het optreden van overheden of multinationals een samenzwering te zien. Ook mensen die UFO’s serieus nemen worden op deze manier gebrandmerkt.

Twee voorbeelden van ideeën over gebeurtenissen die gebrandmerkt worden als complottheorieën:
– De wereldvrede wordt bedreigd door de Cabal, een kleine elite van rijken.
– De WTC torens in New York zijn op 9/11/2001 niet ingestort doordat twee vliegtuigen er tegen aan vlogen, maar zijn opgeblazen door de Amerikaanse overheid.

Naar aanleiding van de voordracht van Gage over 9/11 in de TU Delft, schrijft NOS op 16/4 subtiel onder het door hen gebruikte kopje ‘complotdenken’:

“Coen Vermeeren, het hoofd van Studium Generale, steunde de ideeën van AE911Truth ook, via een petitie. “Als een professional met goede argumenten een duidelijk punt kan maken, mag er best naar hem geluisterd worden”, vindt Vermeeren. “Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar iedere academicus die zichzelf serieus neemt, moet openstaan voor verschillende geluiden en theorieën.” Maar in een Youtube-documentaire van AE911Truth worden duidelijke insinuaties gemaakt naar betrokkenheid van de Amerikaanse overheid bij de aanslagen. Dat gaat volgens critici richting complotdenken.”

Op deze manier brengt de NOS Vermeeren in connectie met ‘complotdenken’. En een complotdenker kunnen we volgens de algemene teneur niet serieus nemen. Zoals je ziet wordt twee keer het woordje ‘complotdenken’ gebruikt en de bijeenkomst in Delft weggezet als niet serieus. Ja, er wordt zelfs geïnsinueerd dat de Amerikaanse overheid betrokken zou zijn. Een grotere complottheorie is niet denkbaar!

Blikopnieuws schrijft:

“Richard Gage is een van de leden van de groep van 2300 architecten en ingenieurs die op basis van hun technische achtergrond zeggen dat de torens zijn ingestort met behulp van explosieven. Maar de groep wil absoluut geen schuldigen aanwijzen of complottheorieën ontwikkelen.”

Er is natuurlijk niemand van de 2300 architecten die een complottheorie wil ontwikkelen, net zo min als er ook maar 1 architect is die tussen haaien wil zwemmen. Maar Blik heeft het codewoord ‘complottheorie’ ondertussen wel genoemd en dat moet genoeg zijn voor honderdduizenden om rustig uitgezakt in hun luie stoel te blijven zitten.

Maar let op het wordt nog leuker wanneer op 16 april Elma Drayer van de Volkskrant zich met de kwestie gaat bemoeien. Zij noemt Gage een ‘gepatenteerd dwaallicht’. Ze licht alleen niet toe waarom. Elma vervolgt:

“Samenzweringsdenkers nemen nu eenmaal geen genoegen met de kale feiten. Achter elke schokkende gebeurtenis ontwaren ze binnen de kortste keren een kongsi die de mensheid om de tuin wil leiden. U begrijpt, wij van de mainstream media zitten ook in het complot. Of we zijn te blond om te zien wat er werkelijk aan de hand is.”

En passant stelt Elma zich maar even op gelijke hoogte met Gage. Volgens Drayer is de theorie van Gage allang ontzenuwd. Ze legt alleen niet uit op welke manier die ontzenuwing heeft plaatsgevonden! Vervolgens gaat ze verder met het zwart maken van degene die Gage uitgenodigd heeft, Vermeeren. Ze haalt er niet ter zake doende gebeurtenissen bij om deze man in een kwaad daglicht te stellen, zodat hij het de volgende keer wel uit zijn hoofd laat om gebrandmerkte figuren naar Delft te halen. Ze schrijft giftig verder:

“Zo kwam hij (Vermeeren) weliswaar in 2010 ‘onder toezicht’ te staan van de rector vanwege uitlatingen over buitenaards leven en chemtrails.”

Je ziet, zoals Drayer hen noemt, ‘samenzweringsdenkers’ staan onder toezicht. Met andere woorden ze sporen niet. Dat is nu precies het beeld waarmee andersdenkenden in de hoek worden gezet en het zwijgen opgelegd. Ze worden niet officieel door de overheid ‘gek verklaard’, maar dat doen de media gewoon voor hen. Is er nu nog iemand die Gage, 9/11, UFO’s of chemtrails serieus durft te nemen. Ze kijken wel uit, alle ‘Drayers’ worden uit riolen gehaald om andersdenkenden met hun stront en gif te verontreinigen. Drayer krijgt er niet genoeg van als ze schrijft:

“Een gastspreker weren omdat hij onwetenschappelijke klepkolder uitkraamt, getuigt van zindelijk denken.”

Ze geeft niet aan waarom Gage “klepkolder uitkraamt”, maar ze noemt het vanuit haar journalistendeskundigheid wel “onwetenschappelijk”. Natuurlijk nemen we Drayer niet serieus, echter haar beschuldigingen blijven wel hangen en zorgen er voor dat andersdenkenden het risico lopen publiekelijk aan de schandpaal te worden genageld.

Complottheorie en complotdenkers
Zoals hiervoor beschreven werkt het als volgt: de media bestempelen de andersdenkende tot complotdenker, verwijzen in de aantijging naar complot, ‘conspiracy’ of samenzwering en de voornaamste stap is gezet. Vervolgens wordt de andersdenkende meestal niet meer serieus genomen en niet meer voor ‘vol’ aangezien. Kijk ook naar Ewald Engelen die met de term ‘conspiracy’ aan de kant werd gezet naar aanleiding van zijn boek over het financiële systeem in ons land en de groep die dat systeem volgens hem in stand houdt. Hij vertelt hoe hij afgebroken werd. Op deze manier gaan onze media om met andersdenkenden die ideeën hebben die door de machthebbers als gevaarlijk worden beschouwd en vervolgens geklasseerd als complottheorie. De complotdenkers lopen het risico niet alleen niet meer serieus genomen te worden, maar ook hun baan en inkomen te verliezen. Tijdens de Koude Oorlog isoleerde de overheid deze mensen met het ‘Berufsverbot’, waardoor zij nergens in overheidsdienst meer werden aangenomen. Tegenwoordig werkt de media hen het openbare leven uit.

Rob Vellekoop, 25 april 2015

19 Comments

 1. Niemand is hopelozer verslaafd, dan zij die onterecht geloven vrij te zijn. Johann Wolfgang van Goethe 1749-1832. Welkom in de jungle van de moderne slavernij. En heb vertrouwen in de eigenaars ( plutokratrie) en hun vazallen ( trias politica).

 2. Ik moet opeens denken aan de cholesterol-leugen en eenzelfde soort leugen over verzadigde vetzuren. Het slaat misschien nergens op, gezien voorgaande commentaren, maar dat is ook een voorbeeld van een complot tegen de volksgezondheid van een ieder op deze aarde door de farmaceutische industrie( levensgevaarlijke statines als redders van hart-en vaatziekten afschilderen )…. Het gaat hier om criminele MILJARDEN-winsten.

  • Wat te denken van fluoride?!
   Met het idee dat het goed zou zijn voor je tanden, zit dit uiterst giftige goedje in onbekend grote hoeveelheden in tandpasta’s.
   Bijna niets anders is meer te krijgen in bijv. supermarkten.
   Het is een afvalproduct van de aluminium industrie en na arsenicum de meest giftige. Uiteraard goedgekeurd door de autoriteiten!!!!!
   Het maakt dociel en apathisch, precies wat het volk nu mankeert!!!!
   Natrium fluor is zeer onnuttig voor ons. Calcium fluoride wat in bronwater soms aanwezig kan zijn is wel nuttig alhoewel dit in veel kleinere hoeveelheden aanwezig is.
   In de concentratie kampen werd deze troep opzettelijk door het drinkwater gemengd om het volk rustig naar de gaskamers te krijgen zo dit al het geval was.

 3. Hola aloha polder amigo Rob en alle medelanders,

  Mijn persoon is het meestal eens met de Amerikaanse Anarchist Noam Chomsky.
  Echter betreft 911 heb ik een totaal andere opvatting dan Noam.
  Persoonlijk vind ik zijn argumenten in het hier onderstaand optreden van hem heel zwak en slecht onderbouwd betreft building nr 7

  Noam Chomsky Has No Opinion on Building 7
  https://youtu.be/3i9ra-i6Knc

  Want er zijn namelijk wel veel architecten en ingenieurs die grote twijfels hebben aan de officiële opvatting van de Amerikaanse regering en onderbouwen dqat naar mijn mening zeer gedegen in onderstaand beeldverslag van hen.

  Architects and Engineers On 9/11! Excellent Must See!
  https://youtu.be/IYUYya6bPGw

  Ach Nobody is perfect beste Noam

  Saludos y abrazos Polder Pablo

 4. Rob V, ik denk dat ik wel weet waar DickR jeuk van krijgt. Van dat solide maatschappijkritiek bedolven wordt door een overmaat aan samenzweringstheorien (en/of new-age kwats). Ik zag het bij Occupy, and ook op andere plaatsen.

  9/11 doorgestoken kaart? Het zaakje stinkt in ieder geval, maar zelfs al zou het bewezen worden, wat kan ik ermee? Wat doe ik fout door het niet te weten?

  Buitenaardsen hier? alsof die zomaar duizenden lichtjaren (kunnen) reizen om hier met onze ziektekiemen besmet te worden… en als ze zo slim zijn, waarom landen ze dan in de USA?

  Chemtrails? Wat schiet iemand er mee op zijn haar EIGEN water en lucht mee te vergiftigen?

  Illuminati? niet meer dan een afleidingsmanoeuvre. Kapitalisme ZELF maakt de rijken rijker ten koste van de armen. Daar heb je geen eliteclubje of “cabal” voor nodig. Bovendien is het knap lastig om zo’n eliteklupje *in het geheim* te organiseren als het uit miljoenen mensen bestaat ( en dat doet het als het over 1 promille gaat). Dat nou eenmaal 2 % van de mensheid uit superegoisten (en nog wat meer procent vrijwillig of onbewust meeprofiteert) bestaat is veel aannemelijker.

  Begrijp me niet verkeerd, ik kan een doorwrocht verhaal best waarderen, maar meestal komen de mensen waar ik het probleem mee heb niet veel verder dan het geven van een link naar een lange tekst of video waarmee bijna niks gezegd wordt.

 5. Beste amigo Rob,

  Dit zijn enkele zeer interessante documentaires en uitspraken m.b.t. het onderwerp waar jij over schrijft in dit artikel,

  Politics in the Age of Casino Capitalism
  https://youtu.be/nH4OlCYWOHU

  Noam Chomsky Manufacturing Consent
  https://youtu.be/PQhEBCWMe44

  En beste Rob en andere medelanders, dit is echt de moeite waard om te bekijken en observeer vooral het VOC gedrag van Frits Bolkestein, want Frits Bolkestein kiest het hazenpad. VVD-stijl debating.

  Frits Bolkestein op de vlucht voor Noam Chomsky (1988)
  https://youtu.be/plq7hIDaBsc

  Slavery By Consent: Understanding The Human Farm
  https://youtu.be/5HiSBneEGN4

  The Bankers Brain HD VPRO Backlight (English Subtitled) 2013
  https://youtu.be/htIbwvKt8cE

  Discovery: how media lies documentary film – CNN CBS FOX NEWS channel distorted contents
  https://youtu.be/h3ETBtR6HeE

  Secret Space vol. 1 & 2 – Riassunto (Sub ITA)
  https://youtu.be/GPpRq6MRMX8

  Saludos & abrazos Pablo

 6. Kennedy

  https://www.youtube.com/watch?v=xhZk8ronces

  ladies and gentleman the very word
  she is repugnant in a free
  and we are as a people inherently and historically
  opposed to secret societies the secret oaths
  and a secret proceedings we decided long ago
  that the dangers of excessive and unwarranted concealment
  appurtenant fax far outweigh the dangers
  which %uh cited to justify it

  even today
  there is little value in opposing the threat of a closed society
  by imitating it’s arbitrary restrictions
  even today there is little value in ensuring the survival of our nation
  if I traditions do not survive with it
  and there is very grave danger that announce need for increased
  security will be seized upon by those
  anxious to expand its meaning to the very limit official censorship
  and concealment that I do not intend to commit
  to the extent that it in my control and no official love my administration
  weather is ranked as high or low civilian or military
  should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news
  to stifle dissent to cover up by mistake
  or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know
  but we are opposed around the world
  by a monolithic and ruthless conspiracy
  that relies primarily on covet means
  for expanding its sphere of influence on infiltration
  instead invasion on Subversion
  instead have elections on intimidation
  instead a free choice I’m guerrillas by night
  instead of armies by day it is a system which has conscripted
  vast human and material resources into the building have a tightly-knit
  highly efficient machine that combines military
  diplomatic intelligence economic
  scientific and political operations its preparations
  are concealed not published its mistakes are buried
  not headline its descent is a silenced
  not praised no expenditure is questioned
  no rumors spread no secret is revealed
  no presidential fear public scrutiny
  his program for from match scrutiny comes understanding
  and from that understanding come support or opposition and both unnecessary
  I’m not asking your newspapers to support
  administration but I am asking your help
  and the tremendous task I’ve informing and alerting
  the American people for I have complete confidence
  and the response and dedication of our citizens
  whenever they are fully informed I not only could not stifle controversy
  among your readers I welcome it this administration intends to be candid
  about a terrorist
  or as a wise man once said an era doesn’t become a mistake
  until you refuse to correct it we intend to accept full responsibility
  for our errors and we expect you to point them out
  when we missed without debate

  ——>without criticism no administration and no country can succeed<——

  and no Republican survive that is why the Athenian lawmakers solar
  the created a crime for any citizen to shrink from controversy
  and that is why our pressure is protected by the First Amendment
  the only business in america specifically protected by the
  Constitution
  not primarily to amuse and entertain
  not to emphasize the trivial and the sentimental
  not to simply give the public what it wants
  but to inform to arouse to reflect
  state are dangers and our opportunities
  to indicate %ah crises and I choices
  to lead mole educate
  and sometimes even anger public opinion
  this means greater coverage and analysis I've international news
  for it is no longer far away and farm
  a close at hand and local it means greater attention to improved
  understanding at the news
  as well as improve transmission and it means finally
  that government at all levels must meet its obligation
  to provide you with the fullest possible information
  outside the narrowest limit of national security
  and so it is to the printing press to the recorder remains deeds
  the keeper his conscience currier his new
  that we look for straying and assistance
  confident that with your help man will be what he was born to be
  free and independent

  Had gelijk…

  http://www.washingtonsblog.com/2015/02/false-flag-4.html

  Laat uw mening niet smoren, laat uw brein niet smoren zonder kritische denkers en niet alleen denkers maar ook de uiting van kritiek is elke samenleving gedoemt te mislukken.
  Een gezonde samenleving is gebaat bij verschillen van mening en inzichten.

  Do not stiffle dissent. For that is a danger to an open society.

 7. Complotdenkers, ik krijg er jeuk van en er lijkt maar geen middel dit te stoppen….

  • Waar krijg je dan jeuk van? Van andersdenkenden die de complotdenkersster krijgen opgeprikt of van de onderdrukkers die deze ster gebruiken om door hen ongewenste ideeën weg te poetsen.

  • Señor DickR ben jij een lakei van jullie polder dictators / koningshuis aka de parasieten van Oranje en/of ben/was je werkzaam op het ministerie van justitie onder de leiding van Joris Demmink ???

   Pedofiel van Oranje (deel 1)
   https://youtu.be/ITMtVKbAvEM

   &

   Het Grote Complot
   https://youtu.be/CCSJeJxS9gc

   enneh zelfs de MSM in Holanda besteedt aandacht aan 911

   The conspiracy of 9/11, Dutch television show, Part 1/6
   https://youtu.be/rtfFtrpNB-I

   Saludos y abrazos Andes Pieter

 8. De professoren van de TU Delft waren aldus te laf om te komen en het betoog van Richard Gage tot zich te nemen. Bang om geen weerwoord te hebben. Bang om met onweerlegbare bewijzen geconfronteerd te worden? En dan sta je voor de keus : Of je eigen wetenschappelijke integriteit bewaren en het risico lopen om voor complotdenker te worden bestempeld, of wellicht je wetenschappelijke integriteit te grabbel gooien en het officiële verhaal tegen beter weten in blijven verdedigen. Maar dat is vermoeiend, en voelt niet goed. Een derde mogelijkheid is dan : wegblijven. Maar daarmee laten ze zich wel kennen. De professoren op de TU Delft zouden een eventueel technisch weerwoord aan moeten durven. Juist zij. Het is uiterst triest. De marketing van het begrip ‘complotdenker’ is helaas gelukt. Het heeft in ons collectief bewustzijn de connotatie van een ‘geestesziek en zielig persoon’ gekregen. Of iets dergelijks. In ieder geval is iedereen doodsbang het etiket opgeplakt te krijgen. Is het de angst voor sociale uitsluiting? Of iets dergelijks? Niemand verklaart echter wat er mis mee is.
  Voortdurend komen er om ons heen, in allerlei vormen, complotten aan het licht. Er word dan echter meestal over “een schandaal” gesproken. Komt op hetzelfde neer. Ik ben geschokt dat het zo lang duurt om de waarheid algemeen bewust te krijgen. En hoe groot de tegenkrachten zijn. Hoe weinig mensen er überhaupt mee bezig zijn, of zijn geweest. En hoe fanatiek mensen die wel op de hoogte zijn van de feiten, blijven ontkennen. Maar ja, “The Nile is more than a river in Egypt”. Hoe nu verder?

  • Rick,

   Hoe nu verder? De grote vraag die zich ook al laat stellen bij eerdere artikelen op deze site.
   Wat is de maatschappijvorm waar wel verder mee te werken valt in deze toch nog prille 21e eeuw?
   Ik heb er wel erg lang over moeten nadenken maar dat heeft met mijn denksnelheid te maken welke wel wat hoger zou mogen zijn maar daarentegen wel doorwrocht.
   Tweedeling in de samenleving is naar mijn idee de enige optie!
   Er heeft zich zeker de laatste tien jaar een duidelijke identiteit gevormd tussen mensen die wel de nodige bagage hebben of in ieder geval het vermogen in zich hebben om die bagage te verwerven om aan de basale voorwaarden te voldoen om een 21e eeuw vorm te geven waar enige hoop aan te ontlenen valt.
   Als voorbeeld zou ik willen aangeven, en dat is geen absoluut gegeven slechts een kleine maar belangrijke indicatie, dat hier in het dorp waar ik woon een biocontainer staat.
   In die koelcontainer vind je verse zuivel, groenten en een diepvries met vlees. Allemaal afkomstig van een bioboerderij waar de koeien echt blijer zijn. Als je lid bent krijg je een doodnormale sleutel. Geen superslot wat erin zit.
   Wat je pakt schrijf je op en je spoelt de flessen om en zet ze in de kratjes, dat gaat al jaren superdeluxe.
   Zet je zo’n container ergens anders waar een ander slag volk woont dan wordt dat ding leeggeroofd en in de fik gestoken.
   Die mensen zijn het dus niet waard en blijven zo in de laagste regionen van het sociale bestel hangen. Vloeken en schelden, drankmisbruik en allerlei a-sociaal gedrag maakt dat de smeris er kind aan huis is, werkloosheid is er hoog en opleidingsgraad laag. idem met de levensverwachting. Deze groep heeft duidelijk leiding nodig en nauwelijks de verantwoordelijkheid voor zichzelf dragen. Niet dat de bevolkingssamenstelling in dit dorp dan wel zo voorbeeldig is!
   Hier woekert het VVD en CDA rappaille volop.
   Er is een groep, ongeacht de opleiding, waartegen je kunt uitleggen en praten als brugman, ze blijven in die cognitieve dissonatie hangen. Trouw aan de koning, staat, kerk en ministerie van propaganda en het prima zoals alles geregeld is.
   Daar kun je dus geen flikker mee en die groep verdiend niet de energie om ze te laten zien dat het anders kan. De dokter heeft het altijd het beste voor en regels zijn regels. De minister is er een met een knappe kop en er is nooit genoeg politie.

   Dan zijn er mensen die wel open staan voor andere modellen en zijn ervan overtuigd dat de overheid een kliek is met een agenda waar de burger met enige verantwoordelijkheid voor mens en dier en toekomst iets aan heeft.
   Dan de ontelbare remparachuten die ons aan kont worden gebonden om simpelweg te kunnen voorzien in onderhoud in de vorm van hele legers nutteloze parasiterende ambtenaren die hun eigen koninkrijkje hebben gesticht.

   Enz. enz. wie hierover verder wil bomen kan bij mij wel terecht.
   Ik hoop dat Rob Vellekoop dit plan binnekort oppakt zodat we het verder kunnen uitwerken want ik weet dat zoveel mensen het huidige waden door de taaier wordende stroopmassa meer dan zat zijn. Niet meer willen dat zij worden tegengehouden door krachten die de klok willen stilzetten of zelfs achteruit willen laten draaien. Het kan zoveel beter, intelligenter, makkelijker, logischer, socialer, respectvoller en eerlijker met de juiste mensen!!!!
   Die mensen moeten elkaar eerst in de ogen zien. Verlost van al die domme energiezuigers. In bepaalde kringen is nog steeds de ascentieoptie actueel.
   Is mij te new age achtig en te zweverig maar wat ik wel merk dat de bokken van de geiten aan het scheiden zijn. Er moet op de een of andere manier een evolutionaire stap gemaakt worden die maar steeds gefrustreerd wordt. Prima als mensen kiezen voor de bestaande optie maar ik wil graag die 21e eeuwse optie met mensen die je niets hoeft uit te leggen omdat ze karmisch er wel aan toe zijn.

 9. Wie herkent de fascistische tendens in deze manieren van journalistiek? Een complot was er wel degelijk maar zelfs de term complot wordt uit z’n ware betekenis gerukt, precies zoals dat met anarchisme gebeurt.
  Een heel belangrijk voordeel hebben de andersdenkenden en dat is dat de collaboratuers van de leugen, ONGELOOFELIJK DOM zijn!
  Als je werkelijk gelooft dat in de fractie van de seconde voordat het vliegtuig met een snelheid van 950 km/u het gebouw in vliegt. de piloot het raampje snel open draait en het bundeltje paspoorten het raam uitgooid, zodanig dat deze precies op straat bij elkaar neerkomen nog voordat de hele puinrotzooi erop valt!
  Dan nog blijven ze ongemoeid en ongeschonden keurig liggen totdat ze bijna dezelfde dag gevonden worden….
  ECHT WAAR!

 10. Mooi stuk. Ik hoop iig dat het niet te laat is dat mensen bewust worden en kritisch gaan nadenken voor hunzelf en niet vanuit de media of iemand anders.

 11. Zo vaak (nu ja, dat valt ook nog wel mee) als ik Elma Drayer op teevee zag, stelde zij zich altijd al arrogant op. Ook als het over andere, minder gewichtige onderwerpen ging, dacht ik, begrijp je het nu écht niet? Blijkbaar niet. Nu ja, die mensen zijn er ook.

  Er komt een moment en dan wordt deze situatie omgedraaid.

  Is niet Pim Fortuijn in opdracht van onze eigen regering omgebracht, Elma? Vond men in het lichaam van Pim immers niet kogels van twee verschillende kalibers? De kranten berichtten dit destijds in eerste instantie. Een dag later werd dit volkomen verzwegen.

  Voor Elma: http://www.npo.nl/brandpunt/30-03-2014/KN_1656577
  (minuut 0.00-01.00 en 26.00-27.00) Misschien is zij het hier ook niet mee eens?

 12. Ja Rob , ik weet dat vooral bekende mensen en wetenschappers direct een stempel opgedrukt krijgen door vooral de media als hun mening of onderzoek afwijkt van de mening van de media. Ik persoonlijk denk niets nieuws onder de zon. Zelfs in de normale omgang tussen mensen en mensen en dieren met dieren, zie je dat een buitenbeentje een stempel opgedrukt krijgt. Is allemaal voorgeprogrammeerde koek in levende wezens. Om respect te hebben voor iemands al dan niet onderbouwde mening zal men die respect toch in zijn jeugd geleerd moeten hebben. En daar schort het de laatste decennia veel aan. Een kwestie van opvoeding.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.