Rutte tast privacy burger verder aan door profiling

De Nederlandse regering heeft er zelf voor gezorgd dat Europese regels onze privacywetgeving buiten spel zetten waardoor van iedere Nederlander 1 profiel kan worden gemaakt door koppeling van alle bij de overheden beschikbare gegevens.

Het onbeperkt koppelen van gegevens die de overheid over burgers verzamelt, is door nieuwe Europese regels een stap dichterbij gekomen. Met de nieuwe regels wordt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens op een cruciaal punt buiten spel gezet. De regels zijn er op aandringen van het Nederlandse kabinet gekomen.

Onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen gegevens alleen gebruikt worden voor concrete en specifieke doelen. Hergebruik van gegevens voor andere doelen mag alleen met toestemming van de betrokkenen. Daar komt nu verandering in. In de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie is voor overheden een uitzondering gemaakt. Zij mogen straks gegevens die zijn verzameld hergebruiken zonder toestemming van de betrokkenen. De enige voorwaarde is dat de overheid het wettelijk moet vastleggen.

Hierdoor kan de overheid voortaan gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld bij de decentralisatie van de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet (bijstand). Op dit moment zijn het drie gescheiden domeinen bij de gemeente. Gegevens die de gemeente over een burger heeft binnen het ene domein, mogen niet zonder toestemming in het andere domein worden gebruikt. Als de gemeente die gegevens toch wil gebruiken, moet de gemeente daarvoor expliciet toestemming vragen aan de desbetreffende burger. Dit kan veranderen onder de nieuwe Europese regels.

Zowel Privacy Barometer als het College Bescherming Persoonsgegevens (tegenwoordig Autoriteit Persoonsgegevens) wezen erop dat het idee om één profiel te maken wettelijk niet is toegestaan. Maar met de nieuwe Europese regels is nu een grondslag gecreëerd om toch gegevens zonder toestemming van de burgers voor andere doeleinden in te zetten.

De uitzonderingsbepaling dat overheden eigen gegevens onbeperkt mogen koppelen mits ze dat in een wet opschrijven, is er op aandringen van het Nederlandse kabinet gekomen. Van der Steur schrijft trots: “Ook dit was een Nederlands voorstel”.

De Europese commissie, het Europarlement en de nationale overheden hebben op 15 december 2015 een akkoord bereikt over deze nieuwe Europese privacyregels. Waarschijnlijk worden zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming als de Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging nog dit jaar van kracht.

Bron: privacy barometer

Rob Vellekoop, 12 januari 2016

12 Comments

 1. NICO IS ZO GEVAT ! HO HO HO HI HI HI HA HA HA . . . IK LIG AL HE-LE-MAAL . . . P L A T . . . !

 2. INTER-NATIONAAL-SOCIALISME . . . DAT KLINKT ZEER SPITS EN RISKANT EN INDRINGEND ! . . .

 3. De regering staat toe dat de EU maatregelen neemt die de nationale wetten aan de kant zetten. Gesteund door het parlement. Vaststelling: we hebben een nepregering en een nepparlement die onze privacy niet (kunnen, willen) beschermen. Dit is duizend keer misdadiger dan wat de nazi’s aan controles van hun burgers doorvoerden om (politieke) tegenstanders te kunnen oppakken. Hitler was destijds nog gekozen, wat het niet minder erg maakt, maar de EU Commissie is niet eens gekozen, wat het wel nog erger maakt.

 4. ..daar is ons landje toch om bekend..altijd het beste/braafste jongetje vd klas te willen zijn en EU-regels eventueel verzwaard voor de NL-burgers door te voeren [verzwaren mag nl vaak wel…verlichten NOOIT] een voorbeeld de maximale werkhoogte voor ladders….van de EU mocht je tot 7,5 meter maar den Haag verzon allerlij verzwarende omstandigheden waardoor werknemers/-gevers hier veel vaker steigers moeten gebruiken of hoogwerkers. Bij de paspoortwet gold hetzelfde alleen is dat gelukkig door de grote foutmarge op vingerafdrukken later deels herroepen….ik bedoel de centrale opslag vd vingerafdruk. Terwijl NL zo’n 80 jaar geleden dezelfde fout maakte waar vele Joodse burgers later een hoge prijs voor betaalden…Het NL bestuur is zo kortzichtig, dom en machtsgeil

 5. De communistische Europese unie hebben het voor elkaar hoor. Een communistische big brother staat, waarin alles geharmoniseerd moet worden. Zeg maar een communistische superstaat 2.0

   • Er is geen verschil tussen links en rechts (of de linkse of de rechtse kiezer) ze willen allebei het monopoly op geweld. Alleen waar ze het geweld voor gebruiken verschilt. Geen van allen zegt: weet je ik gebruikt eens geen geweld tegen de ander ik laat de ander gewoon of laat ik eens gewoon tollerant zijn dus de ander niet dwingen te doen wat ik egoist wil.

  • [sarcasme aan] Natuurlijk [/sarcasme uit].
   Politiek is als het weer, heel veel weertype’s maar er zal altijd 1 of meerderen niet blij zijn met het weertype wat er is. Wilders is geen haar beter als de rest in Den Haag (voor de SP-ers…..Roemer net zo min) en zelfs een potentieel individu die voor nog meer controle zal propageren om die “kutmarrokaantjes”, zoals ze dat zo mooi bij de PVV zeggen, beter in de gaten te houden. Mensen die nog steeds geloven dat problemen worden opgelost in de politiek terwijl het bewijs constant geleverd wordt dat de problemen vaak daar ontstaan zouden eens hun kop uit het zand moeten halen.
   Vluchtelingenprobleem? Zou het kunnen helpen als Nederlandse soldaten niet meedoen aan een coalitie die in het Midden Oosten de boel platschiet?
   Economische problemen door banken? Zou het de banken niet stimuleren beter hun best te doen als ze niet overeind worden gehouden door?
   Doe gelijk maar even onderzoek naar het stemgedrag van Wilders en het zal je nogal verbazen hoe vaak Wilders tegen zijn partijprogramma instemde. De grootste kostenpost zijn niet de uitkeringsgerechtigden maar die 225 drollen die samen eerste en tweede kamer maken tesamen met de grootste steuntrekker van Nederland, het Koninklijk huis. De miljarden op jaarbasis die in rook verdwijnen door politiek Den Haag doen zowel de onkosten van de uitkeringsgerechtigden als de onkosten van vluchtelingen opvangen verbleken.

 6. Dit is dus niet meer in Nederland tegen te houden. Een Europese Richtlijn is niet gewoon een richtlijn maar is een Wet die binnen bepaalde tijd in nationale regelgeving van ieder Europees land moet zijn geïmplementeerd op straffe van Europese boetes. We hadden toch al niet veel vertrouwen in Rutte en eigenheimer en de ondeskundige Van der Steur dus ja er zal straks wel heel wat moeten worden teruggedraaid. Total reset lijkt onontkoombaar, anders blijven we bezig met dit soort big brother is watching you/kijk mij eens goed bezig zijn neoliberalen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.