Interview Robin de Ruiter (1): Putin en Obama zijn broeders

Dit is het eerste deel van het vraaggesprek dat DLM recent had met Robin de Ruiter, de auteur van een aantal standaardwerken over de nieuwe wereldorde. De Ruiter geeft zijn verrassende mening over de recente ontwikkelingen in Syrië en Parijs, over islamofobie, ISIS, een eventuele derde wereldoorlog en de vluchtelingenstromen.

De Ruiter:

Wij worden opgevoed om onze regeringen te vertrouwen en geloven dat deze zich om ons lot bekommeren. Dit is echter een grote misvatting. Onze politieke leiders zijn niet meer dan marionetten gedirigeerd door een geopolitieke supranationale kracht. Deze bestaat uit de rijkste families op onze planeet en de machtigste multinationals. Zij worden door niemand gecontroleerd of ter verantwoording geroepen. Het doel van deze elitaire heersende klasse is de oprichting van een technocratische werelddictatuur. Het zal een dictatuur zijn die erger is dan alle voorgaande dictaturen. Het zal de goelag archipel op wereldniveau worden. In deze werelddictatuur zal een door computers gestuurde maatschappelijke orde heersen. Bovendien zal een allesoverheersende controle van het individu plaatsvinden.

Kan je aangeven op welke manier de elitaire heersende klasse die achter de schermen aanstuurt op een werelddictatuur een link heeft met de aanslagen in Parijs?

Net als bij de aanslagen van 11 september 2001 en de aanslag op Charlie Hebdo, geloven veel mensen dat moslims schuldig zijn aan en de terreuraanslagen in Parijs. Iedereen die dit gelooft, dient zijn mening te herzien. Moslims hebben niets met deze terroristische aanslagen te maken. De aanslagen in Parijs zijn een False Flag-operatie.

EiffeltorenVoor degenen die het nog niet weten, een False Flag-operatie is een aanval op de eigen bevolking, uitgevoerd door een regering, leger of geheime dienst met de bedoeling iemand anders – sinds 11 september 2001 meestal moslims – de schuld te geven.

False Flag-operaties worden door onze politieke leiders niet alleen gebruikt om democratische grondrechten af te schaffen, ook worden ze gebruikt om goedkeuring van de bevolking te krijgen voor militair optreden tegen bepaalde landen die opkomen voor hun eigen soevereiniteit en niet willen meewerken aan de oprichting van een Nieuwe Wereldorde. Om deze aanvallen te rechtvaardigen wordt informatie gestuurd en nieuws gemaakt tot de volmaakte communicatie: propaganda. Ook de aanslagen in Parijs zijn een False Flag operatie. Niet alleen om de autochtone bevolking op te hitsen tegen de islamitische gemeenschap en angst voor moslimextremisme te creëren, maar ook om goedkeuring van de Europese bevolking voor de illegale oorlogshandelingen die de NAVO samen met de VS in Syrië uitvoeren.

In Ghouta, een voorstad van Damascus, zijn op 21 augustus 2013 honderden doden gevallen omdat het Syrische leger de stad met gifgas zou hebben bestookt. Volgens de VS zou de Syrische president Bashar al-Assad de hoofdschuldige zijn aan de gifgasaanval en moest volgens de VS daarom vertrekken. Later bleek dat de chemische aanval niet in Assad´s opdracht, maar door rebellen met gifgas uit Engeland was uitgevoerd. Het bleek een herhaling van leugens die leidden tot de oorlogen in Irak en Libië. Tegenwoordig wordt er door de VS met geen woord meer over de vermeende gifgasaanval in Ghouta gerept. Wel blijft men volhouden dat Assad moet vertrekken. De werkelijke reden is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk weigert Assad mee te werken aan de oprichting van een Nieuwe Wereldorde. Syrië is een belangrijke machtsfactor en is een belangrijke sleutel voor het tot stand komen van de geplande globale dictatuur. Olie en oliepijpleidingen spelen daarbij een belangrijke rol.

Elke oorlog begint met een leugen en verloopt volgens bepaalde psychologische principes. Opgeblazen ideologieën, zelfverheffing en het demoniseren van de tegenpartij behoren tot de vaste bestanddelen van elke gewapende strijd. Natuurlijk is de eigen partij de enige juiste en heeft daardoor ook het volste recht om haar idealen met alle mogelijke middelen te verwezenlijken. In het huidige snelle communicatietijdperk heeft de elite speciale ‘consultants’ op de loonlijst staan: ‘spindoctors’. Het zijn speciaal opgeleide lieden die voor de VS en NAVO van alles en nog wat verkopen. Oorlog in Irak, Afghanistan of Syrië? Geen probleem. Steeds opnieuw worden wij gemanipuleerd om illegale invasies te accepteren die we normaal gesproken zouden verwerpen.

Op welke manier past de huidige islamofobie van Europa in het plaatje van de Nieuwe Wereld Orde? Horen daar de vluchtelingenstromen ook bij?

De echte moslims zijn vredelievend. Slechts een kleine groep fundamentalisten neigt naar geweld. En dat is misschien niet eens zo gek. Sinds de aanslagen van 11 september heeft de moslim gemeenschap nogal wat te verwerken gehad. De islam is synoniem geworden voor terrorisme en ieder moslim is een potentiële terrorist.
Wat er na de aanslagen in Parijs gebeurt is nog zorgwekkender. Het roept herinneringen op. In opdracht van onze machtselite voeden politici het volk met leugens. Wij moeten een vijand hebben. Vroeger waren het de joden, tegenwoordig de moslims. De moslims zijn de joden van morgen. En wij zijn net zo onverschillig als de Duitsers in het verleden. Wij hebben de les uit het verleden blijkbaar niet begrepen! Natuurlijk hebben we nu een economisch excuus; we zijn geen racisten. Wel politiek correct!
strijders_is
De vluchtelingenstroom of volksverhuizing – niet alleen uit Syrië – waar we thans mee te maken hebben is door onze elite gepland. We hebben te maken met een proces waarbij de heersende elite een probleem creëert, waarvan men van tevoren weet wat de reactie van de bevolking zal zijn. Hoe meer oorlogen, hoe meer verwar­ring, rassendiscriminatie, economische problemen en destabilisatie van landen, des te sneller nadert de gezamenlijke mensheid het punt waarop zij een wereldregering accepteert die met ijzeren vuist het lijden van de mensen voor altijd beëindigen zal.
Uit onderzoek blijkt dat de vluchtelingenstroom een goed gecoördineerde operatie is. Men heeft ontdekt dat de VS met hulp van George Soros, een stroman van de Rothschilds, de vluchtelingenstroom naar Europa actief begeleiden. Op het Griekse eiland Lesbos is een handleiding voor immigranten in het Arabisch gevonden met de titel ‘Hoe kom ik het beste naar Europa’. Deze handleiding wordt gratis uitgedeeld en vertelt de vluchtelingen precies welke rechten ze binnen de EU hebben, geeft tips hoe men gebruik kan maken van het sociale stelsel en hoe men sociale uitkeringen kan uitbuiten. Het boek raadt de immigrant aan op zijn rechten te staan, beschikt tevens over een uitgebreide telefoonlijst van hulporganisaties, advies, landkaarten en tips hoe men het beste kan reizen om ongehinderd de EU binnen te komen. Gefinancierd en uitgegeven wordt het boek door een NGO (W2EU), eigendom van George Soros.
Soros heeft de laatste jaren vele miljoenen geïnvesteerd in geheime operaties en revoluties. De Arabische Lente, de Russische Witte revolutie en de staatsgreep op de Maidan in Kiev zijn allemaal door Soros georganiseerd.

Wat is je mening over ISIS? Gecreëerd door de VS? Wie zit er achter ISIS? Wat is het doel van ISIS?

Voor 2012 bestond de Islamitische Staat (ISIS) niet. Abu Bakr Al-Baghdadi, de leider van ISIS, was tussen 2005 en 2009 een gevangene van de Verenigde Staten in Irak. In 2009 werd hij op mysterieuze wijze vrijgelaten.

Volgens klokkenluider Edward Snowden, werd Al Baghdadi gerekruteerd door de CIA om (ISIS) op te richten. Volgens geheime documenten, die door het Pentagon en de DIA moesten worden vrijgegeven, en daarnaast verklaringen van politici, hoge VS-militairen en de openbaringen van Snowden zou ISIS in het geheim door de VS met de medewerking van de NAVO-landen worden getraind, van wapens voorzien en financieel worden gesteund. Dat verklaart misschien ook waarom Duitse, Canadese en Zweedse vliegtuigen met aan boord wapens, miljoenen dollars en euro’s “vermoedelijk“ bestemd voor ISIS, kort geleden in Irak door de Irakese veiligheidsdienst zijn onderschept. Daar horen wij in de media natuurlijk niets over.
olieDe olie die door ISIS wordt buitgemaakt in Irak en Syrië wordt naar Kurdistan vervoerd. Daar wordt de olie dankzij een recent verdrag tussen Turkije en de Koerden, als Koerdische olie gedeclareerd. Vandaar gaat het verder in een door de Rothschilds gebouwde en gefinancierde oliepijpleiding (Erbil-Türkei-Pipline eigendom van Rothschilds Firma Genel Energy PlC) naar de Middellandse zee. Van hier gaat de olie direct door naar Israël, de VS en Europa. Met medeweten van onze politieke leiders tanken wij dus gestolen benzine. Dit gegeven en de strijd tegen Assad beantwoordt bovendien de vraag waarom de NAVO en de VS niet ISIS, maar alleen de infrastructuur van Syrië bombarderen.
De Russen die sinds 30 september 2015 ook meedoen, bombarderen daarentegen alleen doelen van ISIS. De situatie in het Midden Oosten wordt steeds gevaarlijker.

Verwacht je dat er een derde wereldoorlog zal uitbreken? Zo ja, wanneer en tussen welke partijen?

Ik denk eerder aan een grootscheepse oorlog tegen de Islamitische landen en vervolging van moslims. Zij zijn een van de grootste problemen waarmee onze elite te maken heeft. Ik geloof niet in een oorlog tussen Rusland en het Westen. Er gebeuren rare dingen achter de schermen.
Vrijmetselaar Gioele Magaldi, Grootmeester van de Grande Oriente d´Italia beweert in zijn boek Massoni: La scoperta delle Ur-Lodges, dat boven alle bekende vrijmetselaar loges, de Bilderbergers, Trilateralisten, CFR, Skull and Bones en andere bekende organisaties die de belangen van de Nieuwe Wereldorde behartigen, een aantal supergeheime UR-loges opereren (Hathor Pentalpha, Golden Eurasia, Parsifal, Three Eyes, Geburah, Compass Star Rose en Valhallla)
Het is opmerkelijk dat niet alleen de Rothschilds, Rockefellers, Obama, Putin, Merkel, Hollande, Sarkozy, de Clintons, leden van de Bush familie, Tony Blair, Mario Draghi en alle andere belangrijke politici en persoonlijkheden, lid zijn van deze geheime loges. Volgens Magaldi zijn ook terroristen als Osama bin Laden en ISIS-chef Abu Bakr Al-Baghdadi lid van de UR-lodge. In hun geval van de Hathor Pentalpha (vertaling van Hathor is Isis).

Putin, Merkel, Hollande, Obama en de rest zijn allemaal vrienden en broeders van elkaar. Dit alles werpt een heel ander licht op de oorlog in Syrië. In tegenstelling tot wat iedereen gelooft, is het belangrijk te weten, dat de strijd tussen Putin en het Westen niet van ideologische aard is. Het is een doodeenvoudige strijd tussen twee rivaliserende takken binnen de elite. Waarschijnlijk om olie en gasvoorraden. Dit verschijnsel doet zich vaker voor onder de elite. Ze vechten onder elkaar, maar hebben elkaar tegelijkertijd nodig, ze zijn allen verbonden met het einddoel: een Nieuwe Wereldorde.

Volgens uitspraken van vijf eminente Grootmeester die zich onlangs hebben teruggetrokken en niet langer deel uitmaken van de vrijmetselarij, is de elite verdeeld in twee fronten. Een grote meerderheid die ons met een derde wereldoorlog, een werelddictatuur wil opleggen en een andere groep die probeert de Nieuwe Wereldorde te verwezenlijken met onze instemming, zonder geweld te gebruiken. Bijvoorbeeld ons totaal afhankelijk te maken van een speciaal computersysteem. Dit kan onder andere door het invoeren van een cashloze samenleving.

Robin de Ruiter

bloedlijnen-20141-200x275Geboren werd de auteur op 6 maart 1951. Zijn jeugd bracht hij voornamelijk door in zijn geboorteplaats Enschede. Als jonge jongen verhuisde hij met zijn ouders naar Spanje. Hier studeerde hij onder meer theologie, geschiedenis en Spaans waarvan hij in 1973 en 1974 zijn titels behaalde. Tegenwoordig woont de Ruiter in Ecuador, waar hij een teruggetrokken leven leidt.
Zijn carrière begon De Ruiter als freelance schrijver voor Spaanstalige tijdschriften op het gebied van politiek en religie. Met zijn Spaanse publicaties verwierf hij zich een naam in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika.

Nederlandse publicaties
De verborgen macht achter de Jehovah’s getuigen, Hoornaar, 2001.
George W. Bush en de Mythe van al-Qaeda: De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001, Guayaquil, 2005.
Het Joegoslavië Tribunaal: De vermoorde onschuld van Slobodan Milošević – Wie vermoordde Slobodan Milošević en waarom? Guayaquil, 2006.
Wegbereiders van de Antichrist, Guayaquil, 2006.
Ontsluierd: De Protocollen van de Wijzen van Sion, Guayaquil, 2007.
De 13 Satanische Bloedlijnen: De oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde, Guayaquil, 2008.
Adolf Hitlers vlucht uit Berlijn met ondersteuning van de Britse inlichtingendienst, Guayaquil, 2011.
Trilogie: De 13 Satanische Bloedlijnen, Guayaquil, 2011.
Alle boeken zijn verkrijgbaar via Academy of Happiness

Rob Vellekoop, 22 december 2015

steundlm

9 Comments

 1. Deel 1 De Russische Gasunie oftewel Gazprom

  Op 19 oktober 2015 hebben de tsaristische rode beer Vladi Poetin en oorlogsmisdadiger Bibi Netanyahu onderhandelt om Gazprom een deel van het Leviathanveld, gasvelden, te laten exploiteren. Lees o.a. de onderstaande artikels daarover

  The New Agreement Between Putin and Netanyahu
  https://iakal.wordpress.com/2015/10/20/the-new-agreement-between-putin-and-netanyahu/

  Putin and Netanyahu to strike deal on Leviathan gas field
  http://www.theaustralian.com.au/news/world/putin-and-netanyahu-to-strike-deal-on-leviathan-gas-field/news-story/9b233fbaa559d7cc06cc838336b722fb?nk=565c1582bd324069097defadb3ffa920-1450879357

  Israel’s natural gas sparks Russia’s interest
  http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=26889

  Het Leviathanveld is een aardgasveld dat zich in het oosten van de Middellandse Zee bevindt, in het gedeelte dat de Levantijnse Zee wordt genoemd. Het ligt op een waterdiepte van 1500 meter tussen de kusten van Israël, Libanon, Cyprus en de Gazastrook. Omdat het 130 km westelijk van de Israëlische havenstad Haifa ligt, wordt het gasveld door dat land geclaimd. Het veld werd in juni 2010 ontdekt en is vernoemd naar het mythische zeemonster Leviathan.
  http://longtailpipe.com/wp-content/uploads/2014/05/2013-levant-basin1.jpg

  Ondanks dat het Leviathanveld ook voor de kust van de Gazastrook ligt, hebben de Palestijnen zelf er niks over te zeggen, terwijl zij daar wel recht op hebben volgens de internationaal geldende maritieme wetten. Echter voor de illegale Israëlische apartheidsstaat wordt weer een uitzondering gemaakt en waardoor zij zich niet aan deze wetten hoeven te houden en daardoor het gas van het Leviathanveld onder de neus van de Palestijnen mogen wegzuigen van de Internationale gemeenschap.

  Het Russische Gazprom heeft daar ook geen problemen mee. Daarom heeft een van de vele AG’s oftewel NV (Naamloze vennootschap) van Gazprom genaamd Gazprom Marketing and Trading Switzerland AG een gasdeal afgesloten met Levant LNG Marketing, een onderdeel Pangea LNG BV, om 20 jaar lang het Leviathanveld te mogen exploiteren. En dat staat ook vermeld op de website van Gazprom Marketing and Trading Switzerland AG vermeld.

  Gazprom Marketing & Trading signs HOA outlining main terms of LNG offtake from Tamar FLNG project in Israel
  http://www.gazprom-mt.com/WhatWeSay/News/Pages/GMT-Switzerland-signs-Heads-of-Agreements-with-Tamar-upstream-consortium.aspx

  GAZPROM MARKETING & TRADING TO OFF-TAKE LNG FROM TAMAR FLNG PROJECT IN ISRAEL
  http://oilmarket-magazine.com/eng/shownews.phtml?id=255

  en ook hier

  Tamar Partners, Gazprom Agree to Join Forces to Export Liquefied Gas
  read more: http://www.haaretz.com/israel-news/business/tamar-partners-gazprom-agree-to-join-forces-to-export-liquefied-gas.premium-1.506060

  Gazprom Marketing and Trading Switzerland AG is niet gesitueerd in Rusland, maar in Zwitserland op de onderstaande locatie zoals op hun eigen website staat vermeld
  Address: Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland
  Phone:+41 41 727 14 00
  http://www.gazprom-mt.com/HowToFindUs/Pages/default.aspx

  Hierdoor zijn de Zwitserse wetten voor Gazprom van toepassing en waardoor Gazprom niet aansprakelijk kan worden gesteld door o.a. de Palestijnse bevolking.

  Gazprom Marketing and Trading is ook gevestigd in London-UK, Manchester-UK, Paris-France, Houston-USA, Singapore, Walluf – Germany en tevens ook in de Lage Landen a/d Noordzee namelijk in ’s-Hertogenbosch. Naast deze onderdelen heeft Gazprom nog veel meer B.V. ‘s en N.V.’s over de gehele wereld, zie o.a. hun eigen website daarover
  Companies with Gazprom’s participation and other affiliated entities
  http://www.gazprom.com/about/subsidiaries/list-items/

  Trouwens señor Putin is door de lezers van het zionistische blad Jerusalem Post uitgeroepen tot de man van het jaar 2015

  The Israelis have spoken – Putin is their person of the year for 2015
  http://www.jpost.com/Israel-News/The-Israelis-have-spoken-Putin-is-their-person-of-the-year-for-2015-439074?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Zie ook señor Putin zijn alliantie met War Criminal Bibi tegen het door de banksters gecreëerde terrorisme.

  An Alliance of Necessity: Putin’s Russia Enjoys a Strategic Partnership With Israel
  http://www.huffingtonpost.com/jared-feldschreiber/an-alliance-of-necessity-_b_5534016.html

  Putin, Netanyahu agree in call to coordinate efforts to fight terrorism
  http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-israel-idUSKBN0U51T320151222

  Deel 2 Putin en de banksters

  Russia Is Dominated By Global Banks, Too
  http://new.euro-med.dk/20140405-activist-post-article-russia-is-dominated-by-global-banks-too.php

  En tevens heeft Putin ook handelsbetrekkingen met de Zionisten van het Rotschilds bank kartel en de Yankee met VOC mentaliteit Rockefeller

  The diagram connecting Putin, Rothschild, and Rockefeller
  http://www.tshirtfaction.com/?page_id=93

  De Russische tak van de Zionisten zijn daarom ook heel erg content met Putin

  Why Russian Chief Rabbi Stands by Vladimir Putin
  http://forward.com/news/breaking-news/309514/russian-chief-rabbi-berel-lazar-stands-by-vladimir-putin/

  Huge New Jewish Museum Opens in Moscow
  What is reportedly the world’s largest Jewish museum has opened in Moscow.
  http://www.jewish-heritage-europe.eu/focus/museums/huge-new-jewish-museum-opens-in-moscow

  Let’s cut the crap: Vladimir Putin is helping usher in the globalist New World Order (Addendum 2 – Alex Jones and David Icke’s role: bash the West, praise the East, sell the dialectic)
  http://redefininggod.com/2015/11/lets-cut-the-crap-vladimir-putin-is-helping-usher-in-the-globalist-new-world-order/

  Vladimir (Ras)Putin’s Jewish, Communist, and Bloodline Connections (Update 2: Is Putin related to the European royals?)
  http://redefininggod.com/category/vladimir-putin/

  Understanding the NWO Strategy [1.5]
  http://redefininggod.com/understanding-the-nwo-strategy/

  Globalist Prophecy Watch: Update 3 – Is Vladimir Putin the Jewish Messiah? (+ the Jews versus the Romans and Arabs)
  http://redefininggod.com/2015/12/globalist-prophecy-watch-update-3-is-vladimir-putin-the-jewish-messiah/

  PUTIN – just another oligarch Jew
  https://diggerfortruth.wordpress.com/2014/04/18/putin-just-another-oligarch-jew/

  Puppet Putin
  https://diggerfortruth.wordpress.com/2013/06/04/puppet-putin/

  Has Putin´s Domestic Troubles with Rampant Poverty Driven Him into False Flag Crimes?
  http://new.euro-med.dk/20151229-has-putins-domestic-troubles-with-rampant-poverty-driven-him-into-false-flag-crimes.php

  Putin is a Crypto-Jew, and Medvedev is a Jew, and they’re working together with the Rothschilds and the Rockefellers, while Gazprom is involved in stealing the gas from the Palestinians.
  Related videos and articles:

  Vladimir Putin, Jewish “Hero” in Staged Cold War
  https://www.youtube.com/watch?v=PcENACDK568

  Russia Ruled by Crypto-Jews
  https://www.youtube.com/watch?v=rrwcH

  Zionist Control Over Russia 1917-2015
  https://www.youtube.com/watch?v=FmA-1

  Putin & The Rothschild Banking Cartel
  https://www.youtube.com/watch?v=oFQEh

  Putin is playing Champion of Freedom in a Charade
  https://www.youtube.com/watch?v=nGwUn

  Putin 100% in the pocket of the Usurers
  https://www.youtube.com/watch?v=vbRKN

  Arrested Oil Tycoon Khodorkovsky Passed Shares To Jacob Rothschild
  http://www.rense.com/general44/ask.htm

  Is Putin Still a Freemason?
  Posted on March 20, 2014 by Anders
  http://new.euro-med.dk/20140320-is-putin-still-a-freemason.php

  Bonus:

  Sinister Sites – Israel Supreme Court 134
  BY VC ON JUNE 24, 2009 SINISTER SITES
  The Israel Supreme Court is the creation of one elite family: the Rothschilds.
  http://vigilantcitizen.com/sinistersites/sinister-sites-israel-supreme-court/

  Deel 3 Russische bloggers

  Russian Court Jails Blogger for Five Years for ‘Extremist’ Posts

  A Russian court on Wednesday sentenced a blogger to five years in jail for what it said was his extremist activity on the Internet after he urged people to attend a protest against high transport fares and criticised Russian intervention in Ukraine.

  Vadim Tyumenstev, 35, from the Siberian region of Tomsk, was also banned from using the Internet for three years in a case which Russian human rights activists said violated his rights to a proper defence.

  Tyumentsev irked local authorities in Tomsk with a series of blogs in which he accused them of corruption and incompetence. He had also sharply criticised pro-Kremlin separatists in eastern Ukraine, saying he did not see why ordinary Russians should go and fight with them.

  A statement from Tomsk’s regional court said Tyumentsev had urged people to overthrow the authorities, a reference to an appeal he made for people to attend an unsanctioned meeting to protest against a hike in local bus fares.

  He had also urged people to take hostile action against Ukrainian refugees, the court said, referring to a video in which he complained about their presence in Tomsk and said they should be deported.

  Footage of the sentencing showed Tyumentsev, clad in a thick grey sweater, standing in a courtroom cage making notes as he listened to the verdict. He said he would appeal.

  The Memorial human rights group said the jail sentence was “outrageous” and called for the verdict to be overturned.

  Pavel Pryanikov, a prominent Russian blogger, said the verdict recalled the excesses of the Stalin era and such behaviour should not be a criminal offence. “We have quietly returned to Stalinist sentencing for ‘thought crimes’,” he wrote.
  http://www.themoscowtimes.com/news/article/russian-court-jails-blogger-for-five-years-for-extremist-posts/554435.html

  Russian Court Finds Blogger Zharikov Guilty of ‘Extremism’
  http://www.themoscowtimes.com/news/article/russian-court-finds-blogger-zharikov-guilty-of-extremism/535832.html

  Russian Elections Commission Lays Down New Rules for Bloggers
  http://www.themoscowtimes.com/news/article/russian-elections-commission-lays-down-new-rules-for-bloggers/525299.html

  Happy 2016 – Putin´s Orwell Year: Russian Internet Censorship, Nepotism, Morals Surveillance, War abroad, and Beloved Big Brother Putin Calendar
  Posted on December 31, 2015
  http://new.euro-med.dk/20151231-happy-2016-putins-orwell-year-russian-internet-censorship-nepotism-morals-surveillance-war-abroad-and-beloved-big-brother-putin-calendar.php

  Deel 4 Russische Revolutie en de Banksters

  And last but not least, ben jij op de hoogte van Karl Marx, Fredrick Engels, Lenin, Leon Trotsky en hun lidmaatschap bij de vrijmetselarij en hun banden met de Amerikaanse Banken ….. En wist je dat Fredrick Engels o.a. mijnen in bezit had waar kinderen te werk werden gesteld??? Zie deze documentaires van Jüri Lina

  In the Shadow of Hermes – The Secrets of Communism
  https://www.youtube.com/watch?v=oIuW-vNQsQI

  A Jüri Lina film
  Based on the book “Under the Sign of the Scorpion” by Jüri Lina

  This film by Jüri Lina shows how the freemasons, the international bankers, and the communists joined forces in an unholy alliance and through the Bolshevik Revolution of November 1917 established in Russia the most brutal and dehumanising slave society the world has ever seen.

  The Russian writer Alexander Solzhenitsyn in 1974 admonished his countrymen: “Live wit-hout lies!” This applies equally to the West. The Truth in our time is in no-way self-evident. Most official facts about communism are not true. Solzhenitsyn emphasized: “In our country the lie has become not just a moral category, but a pillar of the state.” The facts have been suppressed both in the East and the West. The film “In the Shadow of Hermes” is an important documentation of those financial masonic forces that cold-bloodedly wor-ked behind the scenes through communism to profit from the suffering of others. The director, Jüri Lina, stresses that it is his duty to tell the truth about communism and its grey eminences, and not just superficially treat its psychopathic symptoms, while the truth today is not highly valued.

  History is made every day – but by whom? The answer is given in this film, the aim of which is to unmask the truth, despite the falsifications of history, so meekly reported by the media.

  To know the real history of communism is the best insurance against ideological impostors.
  Steve Ahlberg

  &

  Architects of Deception – A History of Freemasonry [Lightbringers] / SECRETS OF THE iLLUMiNATi – THE EMISSAIRIES OF ‘JAHBULON’
  https://www.youtube.com/watch?v=XgqbwfP3iYk

  KARL MARX – EVIL’S IDOL

  On the 5th of May 1818, in the German town of Trier, a baby boy was born and given the name Moses Mordecai Levi Marx. In his early youth, he became known as a Christian. His father, Hirschel ha-Levi Marx, Justice of the Supreme Court, had opportunistically converted to Christianity in 1816. Hirschel’s father was a famous Chief Rabbi in Cologne. His father-in-law was also a rabbi.

  The historian Richard Laufner proved in 1975 that Karl Marx was not born into a Christian family, as they had secretly kept their Jewish faith. This is why he was given a Mosaic name just after his birth. Moses Mordecai Levi was only baptized in 1824, at six years of age, and given the Christian name Karl Heinrich.

  Young Marx went to a Jesuit school, which had been restructured as a secular high school. At the same time, he went to a Talmudic school, where he learned that the Jews must rule the world. Bernard Lazar (Lazana), (1865-1903), a well-known functionary and publicist within Judaism, confirmed that Marx had been affected by Talmudism.
  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion03.htm

  Jüri Lina heeft meer boeken geschreven en hij geeft een website:

  About Jüri Lina
  Jüri Lina was born in 1949 in Soviet-occupied Estonia. He was banned from journalistic work in 1975 and then worked as a night watchman until he was forced to emigrate in 1979 after repeated confrontations with the political police, KGB. Since 1949 he is a resident of Sweden. In 1985, according to documents recently made available, political charges were made in Soviet Estonia against Jüri Lina in his absence. He was accused of high treason in connection with the publication of two books – “Sovjet hotar Sverige” (“The Soviet Threat against Sweden”) and “Öised päevad” (“Nightly Days”). The KGB regarded him as one of the most anti-communist writers in Sweden.

  http://jyrilina.com/english/about-jyri-lina/

 2. Niet alle moslims zijn vredelievend.
  Er is nogal veel verschil tussen de verschillende moslim sektes.
  Sommigen werken samen met de Maltezer Ridders, andere moslim sektes staan op de lijst van genocide door de SMOM. Zoals Sjiieten. Wahabies zijn zelfs als gevaarlijk te noemen. de ISIS en Al Quaida doctrine is een Wahabie doctrine. Soennie Islam is een gemakkelijke partij slaven, worden pas gevaarlijk als ze in overheidsdienst werken. Moslim Broederschap, deze moslims willen de hele planeet bekeren tot Islam. Zij communisten of fascisten gevaarlijk? Natuurlijk wel! Satanische geslachtslijnen als leider, maar het volk dat hun leugens geloofd is hetgeen wat gevaarlijk is.Fritz Springmeier vernoemde Robin de Ruiter vernoemen als een goede bekende. Zijn boek blijkt dus geen plagiaat te zijn. Leuk boek, maar ter waarschuwing, werkelijke machthebbers blijven buiten schot. Om de samenzwering tegen ons volk te begrijpen zijn, Avro Manhattan en Edmond Paris.

 3. Misschien nog interessant om te weten. Dijsselbloem is lid van 2 van de bestaande Ur-Loges, Te weten COMPASS STAR-ROSE en THREE EYES

 4. Dit gaat mij hier en daar een beetje boven mijn pet. Ik ben niet bang voor deze opkomende wereldorde. We kunnen zelf wel orde op zaken stellen. 90 % is onbewuste en zit nog vol onmetelijke kracht. Slechts 10% is bewuste kracht. Ga in die 90% zitten. Ik laat die 10 % voor de Bildebergjes en wat daar allemaal boven hangt. Wijsheid is altijd sterker dan macht gebaseerd op enkelvoudige visie en kennis.

 5. Maar stel dat er dan ‘eindelijk’ een wereldorde zou zijn, waar de Meester elke Slaaf kan sturen? Dan kan elk mens ‘op afstand bediend worden’. Zou dat nu echt de uiterste voldoening ‘aan de top’ geven ? Is de eindopdracht aller mensheid dan volbracht? Ik vind het een vreemde gedachte dat DAT een hoogstaande opdracht zou kunnen zijn…
  Tenzij er meer Meesters zijn die het niet met elkaar eens zijn, in dat geval hebben zij onderling nog wat te stoeien over de droom van de nieuwe wereldorde. Intussen blijft het voor mij een raadsel.
  Fijne kerst intussen overmorgen.

  • lees de satanische bloedlijnen, matrixboeken vanJBl, dan worden deze zaken allengs duidelijker?

 6. Thanx. Ik roep het al een tijdje maar niemand wil het horen.
  Als men symboliek gaat leren ziet men meer..

  Rusland Coat of arms

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg/2000px-Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg.png

  Rothshild wapen…

  http://www.redicecreations.com/specialreports/2005/08aug/redshield05.gif

  of dit bijvoorbeeld

  http://nwonews.pl/pictures/forumimg/3702/0/45288/85850005465b80208c681b610039eff7.jpeg
  zoom vooral in op het patroon.

  ga zo maar door hoor..

  1 grote broederschap.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.