Hunter Douglas intimideert stakers

De HR-adviseur van Hunter Douglas in Leek stuurde het personeel een brief waarin de staking als ongeoorloofd werd aangemerkt. Bestuurder Plaatsje van FNV Metaal heeft daarop een brief teruggestuurd. “Staken is een recht. Dat zou u moeten weten als HR-adviseur”. Op 10 december is er massaal gestaakt in de metaalsector.

Geachte mevrouw Scheeringa,

Op donderdag 10-12-2015 hebben werknemers uit diverse bedrijven in de grootmetaal massaal gehoor gegeven aan de stakingsoproep van de vakbonden. Daarbij ook werknemers van Hunter Douglas in Leek.
Tot mijn grote verbazing heeft u uw stakende werknemers een briefje gestuurd waarin u spreekt van onrechtmatige afwezigheid. Middels dit schrijven wijs ik u op het stakingsrecht van werknemers in heel Europa en dus ook Nederland. Een ervaren HR-adviseur als u is vast en zeker bekend met dit recht. Vandaar mijn verbazing.

Met het management van uw vestiging in Leek heb ik als vakbondsbestuurder van het FNV tot recent altijd een constructief overleg ervaren wanneer dat noodzakelijk was. Dat het constructieve als sneeuw voor de zon verdwijnt wanneer mensen hun rechten uitoefenen is betreurenswaardig. Het zou u goed doen wanneer u uw boosheid richt op de FME. Het is uw werkgeversvereniging die het cao-conflict gezocht heeft en die blijft vasthouden aan de aanval op opgebouwde rechten van werknemers. Daarom raad ik u aan om een brief te sturen naar de FME waarin u afstand doet van de verslechteringen die zij voorstellen. Uw schrijven aan de werknemers die gestaakt hebben is anders niet meer dan een goedkope poging tot intimidatie. En daarmee heeft dat schrijven ook geen enkele formele waarde. En kan het als niet verzonden worden beschouwd.

De FNV zegt dat de strijd verder gaat in 2016. Meer per bedrijf (of een aantal bedrijven) waarbij de werkgevers weer gevraagd wordt kleur te bekennen.

Het gaat bij de CAO strijd in de Metalektro om

  • Een CAO met 3% loonsverhoging per jaar en niet de zeef die de FME wil. De zeef dat de afgesproken loonsverhoging niet doorgaat als een directie dat wil. Nu kan dat ook in noodsituaties maar dan wel met toestemming van de vakbond (én de leden bij het bedrijf). In 2013 was de loonsverhoging 4,2% in een 22 maand CAO, terwijl de FME nu 3% wil in 24 maanden.
  • Stoppen van onderbetaling van uitzendkrachten en het afschaffen van het te lage leeftijdsloon van werknemers onder 23 jaar. Stoppen van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
  • Repareren van de WW duur zoals in het centraal akkoord staat.
  • De bepalingen in de CAO die het mogelijk maken het door de hogere AOW leeftijd (opgelegd door de overheid met steun van de werkgeversorganisaties) werkend te halen, niet verslechteren.
  • Zeggenschap van werknemers over opleidingsdagen en roosters. Ook werknemers hebben recht op een privé leven. En als er overgewerkt wordt, moet dat hoger beloond blijven worden.

Eerder dit jaar waren er al acties in de Metaal door onenigheid met de werkgevers. Dwars tegen de neergaande trend in van gelijkblijvende of zelfs lagere lonen eisen werknemers in deze sector loonsverhogingen. Er is genoeg ingeleverd ten gunste van de aandeelhouders. Het is nu aan de werknemers een aandeel van de winst op te eisen.

Rob Vellekoop, 14 december 2015

steundlmabonn