40% van de huishoudens heeft betalingsachterstanden

Het NIBUD meldt dat twee op de vijf huishoudens achterloopt met zijn betalingen. Een op de vijf huishoudens heeft daardoor betalingsproblemen. De belangrijkste reden voor deze problemen zijn de hoge vaste lasten of hoge zorgkosten. Hierdoor konden ze het afgelopen jaar regelmatig niet pinnen, hadden ze te maken met loonbeslag of met afsluiting van de energie wegens wanbetaling.

Top 3 oorzaak betalingsachterstanden 2015

 1. Vaste lasten zijn te hoog (27%)
 2. Inkomensdaling (26%)
 3. Te hoge zorgkosten (22%)

75% uitkeringsgerechtigden heeft moeite met rondkomen

Nu heeft 75% van de uitkeringsgerechtigden moeite met rondkomen tegenover 36% van de werkenden. (2012 was dat nog 69 % versus 41%) Het Nibud denkt dat dit het gevolg is van overheidsbeleid. De afgelopen jaren hebben uitkeringsgerechtigden meer dan werkenden aan koopkracht moeten inleveren.

De helft van de uitkeringsgerechtigden die moeite hebben met rondkomen geeft aan dat zij te weinig inkomsten hebben. Ook hebben zij veel vaker betalingsproblemen dan werkenden (37% versus 21%).

Het Nibud vindt dat de consument over het algemeen goed met zijn geld om wil gaan ondanks de toegenomen werkloosheid, de pensioenen niet of nauwelijks zijn geïndexeerd en in veel sectoren ook geen loonstijgingen hebben plaatsgevonden.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek ‘Geldzaken in de Praktijk 2015’ waarin het Nibud op een rij zet hoe Nederlanders hun geldzaken in de praktijk organiseren.

 Rob Vellekoop, 14 december 2015
steundlmabonn

7 Comments

 1. Ik ben voorstander van het vooropgestelde Finse model, iedereen een som van 800 € per maand en zorg dat je rondkomt, gaat dat niet en wil je werken dan blijft dat verworven en komt je loon daar boven op. En als je vind dat 800 € te weinig is, je hoeft niet allen te wonen, want dat kies je zelf. Met Drie vier in een woning en je hebt 3200 € om te wonen, te leven enz. Een beetje sociaal gedrag en je hoeft geen armoede te leiden, trouwens er wonen veel mensen met drie vier in een woning.

 2. ONGEVEER DE HELFT VAN DE HUURDERS VAN PORTAAL IN UTRECHT HEEFT MAANDELIJKS EEN MAAND HUUR ACHTER-STAND ! PORTAAL WIL AL DAT GELD OP BRUTE WIJZE GAAN IN-VOR-DE-REN ! WEGENS ADMINISTRATIE-ROMP-SLOMP ! …..

  • Dat gebeurt nu bij vele cooperaties . Of je moet in termijnen het achterstallige bedrag inlopen totdat je weer bij het begin van de maand ben. Dat heeft met hun software te maken begreep ik . Die slaat alarm als 1 van de huurders te laat betaald. In de meeste gevallen gaat hij dan accept giro kaarten aanmaken en/of aanmaningen uitschrijven. Leve het automatiseren!
   Het is natuurlijk van de zotte dat dit allemaal gebeurt. Gelukkig hebben vele cooperaties in de gaten dat het met het inkomen van vele medelanders niet helemaal snor zit. En dat eigenlijk in termijnen betalen natuurlijk niet helpt. Als je bij voorbaat al te weinig hebt loop je natuurlijk helemaal niet in. Dat kan iedere drollekop natuurlijk wel zelf bedenken.
   Als er niet snel iets gebeurt in de vorm van een basis inkomen ,dan voorzie ik dat al die uitkeringstrekkers en minimum loners straks allemaal onder begeleiding komen te staan wat ook weer 100 euro in de maand extra kost en van de uitkering/loon wordt afgetrokken.
   Eigenlijk is er geen andere oplossing dan een basis inkomen. Maar dit hoef je niet te verwachten van een neo liberale regering.
   Overigens begint de proef hier in mijn woonplaats per 1 januari met het zogenaamde “basis inkomen” zodra de regering toestemming heeft gegeven. Het is natuurlijk geen echt basisinkomen want dat ziet er heel anders uit.

 3. Dit en nog vele andere voorbeelden zijn een duidelijk signaal dat het huidig economisch systeem (kapitalisme) failliet is. Als men (intelligentsia) een keuze maakt om met het huidige manier van denken en doen doorgaat, dan in het eind blijft er vrijwel niets over voor de volgende generatie. Die zullen immers enkel en alleen economische en in samenhang politieke problemen erven.

  Wat er nu moet gebeuren is dat er een soort omwenteling moet plaatsvinden in het denken van de mensen.
  Zij moeten hun levens op een ander manier organiseren. Anders gezegd de bouw van de samenleving moet (overduidelijk) anders. Dit vereist een diepgaand, intensief en gestructureerd intellectuele inspanningen.

  Wanneer dit gebeurt, dan pas zal er een maatschappij ontstaan waar de mens werkelijk het aandachtspunt is i.p.v. de ”winst”.

 4. Tja, dan moet de NL’er maar NEP asielzoeker worden!

  – gratis zorgcheck bij de inreis
  – gratis zorgverzekering, geen eigen risico
  – gratis medicijnen, geen eigen risico
  – gratis 3x per dag een maaltijd
  – gratis kost en inwoning
  – gratis geld om bier te halen
  (bier is hier dagelijks op in de Supers sinds komst van…)

  We kunnen dus simpelweg constateren dat de blanke Nederlander in zijn eigen land
  zwaar gediscrimineerd en uitgekotst wordt. Ach ja, het klootjesvolk trekt zijn bekkie toch
  niet open, dan niet zeiken! Triest, maar waar.

 5. Ter aanvulling:

  Je kunt actie voeren voor het stopzetten van verhogingen en zelfs het verminderen van premies, eigen risico en huren, maar eerlijk gezegd geloof ik niet dat deze posten ooit verlaagd zullen worden. Beter is het om hogere uitkeringen en minimumlonen te eisen. Er is nog een hele inhaalslag te doen. De minima hebben meer dan 30% koopkracht ingeleverd sinds 1982. Dus 30% meer lijkt mij een reëel percentage om mee te beginnen.

 6. Als zelfs het Nibud aan de bel trekt, dan is er wel wat aan de hand. Iets wat iedereen met een laag inkomen al lang weet: de lage inkomens en uitkeringen staan in geen verhouding tot het hoge kostenpeil van vaste lasten en voeding/huishoudelijke uitgaven, mobiliteit,e enz. Sinds de invoering van de euro is deze spiraal naar beneden al aan de gang. De zgn. economische crisis heeft dit nog verergerd. Bedrijven en overheid bezuinigen op personeel en arbeidskosten etc.

  Gemeenten huren budgetadviseurs in om hun bijstandscliënten te helpen met budgettering. Een schandelijke en neerbuigende vertoning als zo’n meisje van in de twintig vind dat de problemen van haar client met twee kinderen zijn opgelost met een weekbudget van 40 euro en een aanvraag voor de voedselbank. Nooit zullen of kunnen ze toegeven dat de tekorten niet te wijten zijn aan beroerd budgetteren maar aan een concreet tekort aan inkomen.

  De overheid zou ook eens moeten begrijpen dat de toename van lage inkomens de economie lamlegt. En dat bovendien al die betalingsachterstanden en schulden een grote kostenpost vormen. Bovendien maakt het de mensen ziek en egocentrisch. Deze spiraal naar beneden zou eens gestopt moeten worden. Ook in het belang van degenen die nog wel iets te besteden hebben.

  Waarom trekken zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties niet aan de bel bij de overheid? Waarom zien zij hun klanten als “wanbetalers” en niet als machtelozen die met de rug tegen de muur staan? Natuurlijk, ze hebben ook zelf de prijzen verhoogd van premies en huur, maar ze vragen zich nooit af hoe het komt dat velen die verhoging niet kunnen betalen.

  Zolang betalingsachterstanden en niet rond kunnen komen worden gezien als een individueel probleem, zijn we ver weg van een oplossing.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.