Dag van Mensenrechten: ook voor Palestijnen en politieke tegenstanders

Op 10 december is het de Dag van de Mensenrechten. Voor ieder mens op aarde gelden mensenrechten en ze zijn actueler dan ooit. Er zijn veel acties, twee springen in het oog. De eerste is de postume uitreiking aan Hajo Meyer van de ClaraMeijer-Wichmann Penning 2015 en de andere is de schrijfmarathon van Amnesty International.

penningZevenenzestig jaar geleden op 10 december 1948 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als resolutie aangenomen. Alle mensenrechten zijn universeel, dat betekent dat mensenrechten gelden voor ieder mens op de wereld. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevat onderstaande 30 artikelen.

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 11 lid 1
Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.

Artikel 14
lid 1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.

De penning is Meyer door de Liga voor de Rechten van de Mens & de Stichting J’accuse toegekend voor zoals zij melden: ‘zijn enorme moed, strijdvaardigheid en inzet voor de mensenrechten. Hij zette zich in tegen islamofobie en voor de rechten van vluchtelingen en de Palestijnen. Het kon voor hem niet zo zijn dat een ander volk de dupe werd van het onrecht dat de Joden in de oorlog was aan gedaan. Hij moest zich als overlevende van Auschwitz daar voor inzetten om duidelijk te maken dat het niet in zijn naam gebeurde en bleef proberen meer mensen wakker te schudden. Hij weigerde om zich neer te leggen bij wat een geaccepteerde mening was en om te zeggen wat goed lag. Hij geloofde in het belang van strijden voor rechtvaardigheid via het woord.’ Meyer is in 2014 overleden.amnesty

Hajo Meyer was een van de leidende figuren bij de oprichting van een organisatie van Joden die kritisch staat tegenover Israël. In zijn boek ‘Het einde van het Jodendom’ (2003) vergelijkt hij de Nazi-politiek tegenover de Joden met het geweld van Israël naar de Palestijnen. Na een rondreis door Israël en de bezette gebieden kwam hij tot de conclusie dat de Gazastrook ‘één groot concentratiekamp’ is.

Amnesty heeft het initiatief genomen een marathon te houden om gedurende 24 uur achter elkaar door te schrijven. Dat kan op drie plaatsen in Nederland. Amnesty meldt op de website dat schrijven nog steeds zin heeft:

De arts en activist Tun Aung uit Myanmar bracht dit mooi onder woorden. ‘De brieven van Amnesty-aanhangers waren de eerste lichtstraal in mijn donkere dagen. Ik voel me bevoorrecht dat ik deel uitmaakte van Amnesty’s Schrijfmarathon.’ Tun Aung kreeg zeventien jaar gevangenisstraf. In januari werd hij na twee jaar vrijgelaten. Deze week liet hij ons weten: ‘Ik zal nooit vergeten dat ik een van de mensen was voor wie werd geschreven tijdens de Schrijfmarathon. Het droeg zeker bij tot mijn vrijlating. Nu schrijf ik voor hen die nog in de gevangenis zitten.’

Rob Vellekoop, 10 december 2015

steundlmabonn

6 Comments

 1. NAVO, O.M. Groningen; het bekende “topje”?

  Alleen al het feit dat “we” 5 dagen per week dienen te werken, betekent voor de meesten van ons: gevangenschap [werkslavenmaatschappij]!
  http://www.degrotetransitie.nl/themas/24-urige-werkweek/
  Veel mensen zouden niet eens meer weten hoe, wanneer ze een 3 daagse werkweek zouden hebben, zij hun eigen leven positief zouden kunnen invullen. Veelal is het creatieve kanaal in hen volkomen dichtgeslibd (reeds beginnend op de lagere school, inmiddels al in de kindercrèche / staatsopvoeding).

  De hele wereld, net als de Gazastrook, één groot concentratie (werk) kamp? Nou , vooral in ieder geval de “Westerse” maatschappij/wereld, toch?

  Johan (B.), hopelijk kun je dan binnenkort al je [zware] frustraties positief omzetten in een website, welke mensen vooráf kan waarschuwen.

  Mensenrechten; ja, we willen het weer transparant (= recht, niet krom) hebben. Want krom is níet bepaald duidelijk.
  Was de reclasseringsambtenaar met Johan mee gegaan, dan had zij zich heel wat transparanter naar Johan kunnen/moeten opstellen! Met wellicht [heel wat] positievere gevolgen.

  Waar kiezen we voor? Hoe zit het met onze wilskracht? In combinatie met ons saamhorigheidsgevoel?

  Johan, laat je die website niet voortijdig ontnemen! Dank voor je wilskracht en je menswaardige inzet.

 2. Het lijkt er trouwens op dat ik over een half jaar enigszins buiten gevaar kom omdat de strafbare feiten begaan door de gemeente Groningen dan verjaard zijn. Ik ga dan met een paar mensen een website openen om de onwaarschijnlijk smerige methodes die justitie, politie en onze “gezondheidszorg” gebruiken om onwelgevallige getuigen kapot te maken bekendheid te geven. Ik moét wel. Als ik dat niet doe dan hebben de nieuwe slachtoffers van justitie steeds te laat in de gaten in wat voor uiterst gevaarlijke val ze lopen, een val die sommigen het leven zal gaan kosten. Naar ruwe schatting zo’n 300 doden op jaarbasis. O.v.J.’s die zich met dit soort zware misdaden inlaten zijn vaak twee jaar later rechter.

  Jullie horen nog van mij O.M. Groningen. En voor straks alvast: vrede op aarde en de lijken er onder!

 3. HOEZO: MENSENRECHTEN?

  Ontdek -zoals mij helaas is overkomen- bij toeval maar eens strafbare feiten begaan door de gemeente Groningen waarvan zeer veel aangiftes het gevolg kunnen zijn. Dan zit je zo achter de tralies van gevangenis “De Marwei” in Leeuwarden en ben je daar terecht gekomen door de onwaarschijnlijk smerige gangster-praktijken van het O.M. Groningen. Dan is het dag met het handje naar de mensenrechten. Dan geeft zwatelaar Brenninkmeijer, onze nationale ombudsman, niet thuis. Dan bent u al uw burgerrechten kwijt. Dan wordt u geterroriseerd met vernielingen (er zijn zelfs putten geslagen in het meetvlak van één van onze werktuigmachines!) begaan door criminele burgerhandlangers van justitie (u kunt geen aangifte doen want u hebt geen rechten!) en wordt je getrakteerd op de en na de andere volslagen currupte rechtzaak. En het hele vieze zootje van het O.M. Groningen werkt daar aan mee. Ik mocht het allemaal persoonlijk meemaken vanaf het jaar 2006 en ik ben nu, eind 2015, nog steeds niet buiten gevaar. En ik ben lang niet de enige die zo’n behandeling ondergaat. In de periode dat ik nog verplicht “gereclasseerd” (zo’n woord dat bedacht is door een “scheef-verdiener”) moest worden heb ik mijn reclasseringsambtenaar gevraagt eens samen met mij in de auto te stappen om een rondritje te maken in de provincie langs de dodelijk verongelukte slachtoffers van het O.M. Groningen. Mevrouw heeft geweigerd.

  Mensenrechten -of welke rechten dan ook- zijn het kringspierpapier van de fijnsmakige elite.

 4. “Artikel 14
  lid 1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.”

  Maar nú buiten de máchtswellustelingen dit artikel uit. De huidige enorme toestroom van mensen zal er voor zorgen dat de nationale culturen en identiteiten behóórlijk gaan vervagen. Zodat de één-wereld-regering veel makkelijker tot stand te brengen is. (Hootonplan, Kaufmanplan, enzovoort.)
  Rudo de Ruiter zegt dat de aarde-opwarmings-hype hetzelfde doel dient!
  http://www.courtfool.info/nl_Feiten_en_leugens_over_het_klimaat_3.htm

  Maar hoe kunnen we wereldwijd dan weer toewerken naar een situatie waarin mensenrechten alom gerespecteerd worden?
  Als je in dit artikel http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10097:de-werkelijke-reden-dat-de-overheid-je-kaal-plukt&catid=20:het-complot&Itemid=33 kijkt naar de twee plaatjes over Libië, dan besef je misschien dat de NAVO een uiterst grote overtreder is van meer dan één artikel van het UVRM.
  Onze regeringen en parlementen zullen dus tot erkenning hiervan moeten komen en …..

  Wég dus met de angst; opdat iedere wereldburger kan leven in vrede en mét de ruimte om persoonlijk en/of spiritueel (eenheids-, verbondenheidsbesef) te kunnen groeien.

  Concentratiekampen [voor wie]?

  • bedoelt u, dat we steeds meer door de overheid in de tang genomen worden.
   Je kunt wel enigszins gelijk krijgen, want heb jarenlang in een wurggreep verkeerd doordat de regeltjes naar de individu juist goed uitkwamen voor de overheid en net andersom niet?
   Ga maar eens verhaal halen bij overheid, provincie en gemeente dan krijg je meestal ‘nee’ op retour?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.