Hoorzitting over geldstelsel met 2e Kamer vleugellam

Een van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief over geldschepping en rente Ad Broere trekt zich terug voor deelname aan het rondetafelgesprek van 14 oktober in Den Haag. Hij weigert water in de wijn te doen. Zijn afwezigheid is een belangrijke aderlating voor het kritische gehalte en deskundigheid van de hoorzitting, deze is het resultaat van het burgerinitiatief dat meer dan 100.000 stemmen in korte tijd bij elkaar wist te brengen.

In het eerste half uur van de hearing komen de overgebleven initiatiefnemers aan het woord en tijdens het tweede blok banken en wetenschappers.

Rente
Ad stapt er uit omdat de overige initiatiefnemers het rente vraagstuk niet meenemen. Hierdoor wordt zonder slag of stoot een belangrijk onderdeel van het initiatief bij het grof vuil gezet. Broere ziet rente als een van de grote veroorzakers van crisissen.

Het feit dat er verdeeldheid is binnen de groep van het initiatief betekent op voorhand een nederlaag. De banken zullen zich nu focussen op geldcreatie zonder dat de rente-praktijk hier onder valt.

Ad Broere:
De belangrijkste reden is dat ik niet geneigd ben tot een compromis met betrekking tot dit geldstelsel. Zolang verreweg het grootste deel van het geld door schuld ontstaat en zolang voor die schuld geld moet worden betaald, is het een mathematische zekerheid dat crisissen bij herhaling zullen optreden en dat de welvaart zeer ongelijk verdeeld zal blijven. Wat mij betreft staat daarom een rentevrije economie centraal..
Rente is in mijn opinie een kernoorzaak van ophoping van vermogen bij een klein deel van de bevolking en verarming van het grootste deel.

Ad Broere wilde zich met name hard maken voor een rentevrije economie en zou als de gelegenheid zich voordeed daarvan ook de kamerleden proberen te overtuigen. Hij wil dat de banken voor hun diensten een vergoeding gaan krijgen in plaats van een vast bedrag aan rente gedurende de looptijd van de lening. Deze banken zullen dan het geld niet meer zoals nu zelf kunnen scheppen, maar kunnen dit ontvangen van een publieke instelling.

Geldschepping
De Nederlandse staat betaalt ieder jaar meer dan 8 miljard euro aan rente. Dit geld heeft de overheid afgesproken te betalen aan de banken voor het geld dat de staat van hen heeft geleend. Maar waarom zou de overheid geld lenen terwijl zij het zelf kunnen maken? En waarom zouden zij hierover nog rente betalen ook? De overheidsschuld is op dit moment gegroeid tot 458 miljard euro en zal naar verwachting groeien naar 466 miljard in 2016.

Wat is het verschil nu de banken dit geld scheppen in plaats van de overheid? Het verschil is 8 miljard rente die als gratis subsidie in het bankwezen (banken/verzekeraars) wordt gepompt. Jaar na jaar. En niemand weet waarom dit gebeurt!
Zelfs voor de werkgelegenheid hoeven we dit niet te doen, aangezien de banken ieder jaar weer minder werknemers in dienst nemen. Je kunt er dus van uitgaan dat dit bedrag bijna volledig als winst (dividend) in de zakken van de bankeigenaren terecht komt.

Hierdoor heeft de overheid een enorme macht aan het bankwezen GESCHONKEN. Zij zijn onze schuldeisers voor de nationale schuld van 458 miljard euro. Op papier!

Op de een of andere manier schakelt de overheid banken in om dingen te doen die de overheid zelf beter en goedkoper kan doen. Wie begrijpt het nu nog?

Binnenkort zal deze kwestie over de geldschepping door de particuliere banken in het parlement worden besproken, met genoemde hoorzitting als voorbereiding daarop. In Engeland gingen zij in het Britse Lagerhuis ons al voor.

Rob Vellekoop, 28 september 2015

18 Comments

 1. Zolang er niet wordt voldaan aan de voorwaarden die het gebruik van “gezond” geld aan zichzelf stelt zal het beslist niet beter worden op de wereld.

  “Gezond” geld, dat is geld zonder rente en zonder de mogelijkheid tot onzinnige want economie-ontwrichtende ophopingen, kan echter geen criminele bankiers en politieke delinquenten als tussenhandelaren gebruiken. Dat blijft zonder hen overeind staan.

  Bankiers en politici wéten dit en zullen daarom het huidige geperveteerde geldsysteem desnoods gewapenderhand verdedigen. We hebben hier dus gewoon met zware criminaliteit van doen.

 2. Ad zegt dit:

  “Zolang verreweg het grootste deel van het geld door schuld ontstaat en zolang voor die schuld geld moet worden betaald, is het een mathematische zekerheid dat crisissen bij herhaling zullen optreden en dat de welvaart zeer ongelijk verdeeld zal blijven. Wat mij betreft staat daarom een rentevrije economie centraal..”

  Hij heeft het hier over de rentelasten op _geldschepping_. Dat is ook waar wij (Ons Geld) van af willen. Wij pleiten nog steeds voor een rentevrije economie. De rentevrije economie waar Ad het over heeft is een economie vrij van het aspect van rente op geldleningen (geen geldcreatie). Lees jezelf a.u.b eerst beter in voordat je ons zwart maakt.

  Bij het indienen van het burgerinitiatief is een tekst aangeleverd. Daar staan we nog steeds 100% voor. Niets veranderd, ook niet zonder Ad.

  – Luuk de Waal Malefijt
  oprichter Ons Geld

  • Dus Ad, die ik al een tijdje ken en beweegredenen ook zit uit z’n nek te lullen?
   Lijkt me erg sterk.
   Hoe je het keert of wend de rente is een strop om ieders nek en het maakt niet uit hoe je dat nuanceert. Banken hebben decennia zo niet eeuwen geprofiteerd van dit ronduit criminele systeem en hebben daarmee de zeggenschap over het beleidskader ook verworven. Anders zou de overheid niet vierkant achter de banken staan en andere goede bedrijven in de drek laten zakken, wat duidelijk zichtbaar iedere dag gebeurt.
   Je kunt draaien wat je wil en teksten interpreteren zoals je dat wil maar als je de boodschap en de zuivere analyse van Ad niet begrijpt, zul je het nooit begrijpen.
   Wat ik wel moet toegeven is dat jullie tot nu de enige zijn die de dolk in de tafel durven te steken.
   Succes dan maar in de kamer met dat gore gespuis!

 3. De overige leden van “Ons geld” verloochenen hun tot armoede gedwongen medelanders dus? Of ziek ik dat niet goed?
  Zoveel mensen die hedentendage in zak en as zitten, maar door deze “Ons geld”ers als lucht behandeld worden.
  Spelen zij een een-tweetje met regering + parlement???

 4. Jammer. Wat een gemiste kans. Het gaat juist over de rente. Als dat gaat veranderen komen er pas veranderingen. Belachelijk om nu je de kans krijgt om dit weg te laten. Ik vind dat ze het belangrijkste nu laten lopen. Hopelijk komen ze hier nog op terug, en vragen ze Ad alsnog mee voor dit onderwerp! Anders ben ik bang dat er niets gaat veranderen, en is alles voor niets geweest.
  De banken lachen zich weer rot.

 5. Nee, kiespas gaat retour afzender aangezien ik niet achter de ideologie van dierare cult wat overheid heet sttat. Afpersing (belasting), oplichting (bekeuringen) en andere misdaden tegen de mensheid is niet bepaald een filosofie diemij aanstaat. Stemmen is niets anders als je spreekrecht overdragen aan een vertegenwoordiger van je keus oftewel je mandaat verlenen aan een criminele organisatie waar iedere andere mafia organisatie jaloers op is.
  Als mensen graag onder ‘gezag’ wensen te leven dan wens ik ze veel succes maar val mij niet met die ongein lastig, de schade die onder de noemer ‘gezag'(overheid / justitie / fiscus) is aangericht weegt niet op tegen de onmeetbare resultaten van een goede werking van gezag. (Om deze opmerking te begrijpen verwijs ik je naar Larken Rose – Het meest gevaarlijke bijgeloof wat gratis te downloaden is als pdf). Ik zie dagelijks om mij heen wat er gebeuren kan als mensen verzonnen functies krijgen om andere mensen te sturen en het stemt mij verre van vrolijk. Ze krijgen de irritante neiging om zich verheven te voelen boven de rest. Zelfs een direct gekozen stem van het volk (referendum) wordt gewoon genegeerd, als het volk dan nog niet begrijpt dat ze leven in een gekozen mafia organisatie dan heb ik zoiets van……zoek het ook maar uit stel oenen zonder logisch denkvermogen. Helaas hebben die oenen wel een indirecte invloed op mijn leven omdat mijn recht op zelfbeschikking wordt afgenomen door hun domme gestem op nog grotere oenen.

  Dictatuur: De een of andere ongekozen zakkenwasser gaat de eerstkomende jaren het volk afpersen, oplichten en op allerlei manieren het leven zuur maken.
  Democratie: Het volk kiest de zakkenwasser die de eerstkomende jaren het volk gaat afpersen, oplichten en op allerlei manieren het leven zuur maken.

 6. Als het zo moet, dan laat dit achterlijk volk lekker doormodderen met de huidige manier van geld creatie.
  De grootste crisis ooit gezien staat op het punt om uit te breken en dan laat dit volk maar eens voelen!!

  De aankomende crash gaat het einde worden van de Euro en Dollar.
  Laat dit volk maar in hun eigen sop gaar koken!

  Let op, die gaan als kleine kinderen staan te janken en piepen en gaan -die- individuen aanvallen die
  geprobeerd hebben dit sheeple klootjesvolk wakker te krijgen.

  Laat de oorlog maar komen, pas als de ellende zo diep is ga ik opstaan en de landveraders nog een
  extra trap na geven.

  Fuck em ALL !!

 7. Er wordt stevig doorgegokt en gegoocheld op de beurs en de rente wordt bijna nihill?
  Uit het niks wordt geld gecreerd !
  Burgers worden monddood gemaakt en hebben dit al maar te slikken!
  Waar zijn we toch mee bezig
  Voor een rechtlijnig denkend mens is de huidige stand van economie bedrijven een grote truc-doos geworden?
  In een democratie is volgens een standaard geld verspreiden wel transparant!

 8. Letten we allemaal even op de opmerking van Bert Maathuis: Aan wiens kant staan die overige initiatiefnemers?
  Is het clubje vanaf het begin al geïnfecteerd geweest, waardoor ze met graagte één van de beste mensen laten vallen?

 9. “Ad stapt er uit omdat de overige initiatiefnemers het rente vraagstuk niet meenemen.”
  Aan wiens kant staan die overige initiatiefnemers, lijkt me voorlopig de belangrijkste vraag.
  De hoorzitting heeft aldus geen enkele waarde meer, immers. En is nu nog slechts een schijnvertoning.
  Hebben wij allen hier onze stem aan verkwanseld?

  • Nee. De standpunten zijn zonder Ad nog precies hetzelfde. Overigens is het een misleidende tekst.
   We zijn tegen rentelasten op geldschepping. Wat Ad had gewild was een verbod op renteheffing op leningen in de private sector.

   • Vreemd. De standpunten zijn nog precies hetzelfde. Waarom stapt Ad dan op? Volgens mij was Ad met de intentie van verbod op de renteheffing op leningen met jullie in zee gegaan. Jullie hebben dit echter laten vallen en daarom is hij opgestapt.

 10. Quote:Rob V [“Op de een of andere manier schakelt de overheid banken in om dingen te doen die de overheid zelf beter en goedkoper kan doen. Wie begrijpt het nu nog?’]

  De conclusie komt als een dikke drol bovendrijven en wil zeggen dat de totale overheid niet de hoogste bestuursinstantie is.
  In een zakeneconomie wat het zegt te zijn zou deze altijd kiezen voor winstmaximalisatie waarbij de kosten zoveel mogelijk gedrukt worden. Het verschaffen van een betaalmiddel is een van die dingen die praktisch gezien net zo makkelijk door een overheid gedaan zouden kunnen worden waardoor inderdaad die rentepost kan wegvallen.
  Maar omdat dit het middel van bestaan (machtsmiddel) van de banken is willen ze kost wat kost deze privilege behouden. Je kunt je dan afvragen wie dan uiteindelijk de baas is.
  Ik zeg de corporaties. Want de banken zijn net zo een private corporatie als iedere andere naar wiens pijpen de zogenaamde volksvertegenwoordigers dansen.
  Reden temeer om geen bestuursmandaat meer te verlenen aan politieke instellingen en tevens te beseffen dat democratie helemaal niet bestaat.
  Zelfs een criminele instantie te noemen en deelname daaraan is meedoen aan criminele handelingen en daarmee verboden.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.