Waarom komen mensen niet massaal in actie?

Om in actie te komen hebben mensen mentale kracht nodig, zolang overheid en media een sfeer van angst creëren durven de burgers niet uit hun hoekje te komen.

Actie

Mensen komen alleen in actie als zij in zichzelf en hun capaciteiten geloven. Zolang zij zich onzeker voelen en niet in hun kracht staan doen zij niets.

wenen2Mensen die ontslagen zijn, een uitkering hebben of slecht in hun vel zitten hebben te weinig mentale kracht om in actie te komen. TENZIJ ze bereid zijn zichzelf daarin te trainen. Want iedereen kan mentaal sterk worden, zodat hun leven niet meer gedomineerd wordt door angst. Daarvoor moeten ze echter wel eerst de spiraal van vrees doorbreken. Angst zorgt voor apathie dus zullen ze niet snel in actie komen om zichzelf te helpen en de mogelijkheden gebruiken om zichzelf mentaal sterker te maken.

Angst

Er is veel ellende in ons land. Maar er heerst ook veel vrees, dat mensen het nog slechter krijgen dan dat ze het al hebben. Deze mensen worden dus letterlijk OVERHEERST door hun angsten, waar regeringen zoals Rutte II dankbaar van gebruikmaakt en straffeloos de kaasschaaf van de bezuinigingen kan hanteren. Het volk reageert toch niet!

Het is geen toeval dat angst een hot item van de media is. Dagelijks worden lezers en kijkers bang gemaakt met vluchtelingenstromen, moslims, extremisme, baanverlies, bezuinigingen, armoede, oorlog met Rusland. Een machtsbeluste overheid vaart wel bij oorlogshaarden en onrust.Rus2

Maar ook door verhalen uit het alternatieve circuit over de nieuwe wereld orde worden de lezers onbedoeld schrik aangejaagd: illuminati, MH17, 9/11, martelingen door de CIA, gif van Monsanto.

Eveneens helpt het dat de politie steeds gewelddadiger wordt en dat de rechtspraak hen daarin niet afvalt. Ook dat draagt er toe bij dat mensen banger worden en eerder geneigd te berusten in hun lot.

Zolang politici en media er in slagen angst te laten heersen, zullen de meeste mensen die onder slechte omstandigheden leven of ontevreden zijn, niet in actie durven komen.

Bewustwording

Alle informatie die beschikbaar wordt gesteld, ook die waarover de overheid en multinationals het liefst zwijgen, draagt niet bij tot actie zolang degenen die in actie moeten komen niet bijna dood gaan van de honger of zich niet mentaal kunnen weren tegen de algemene angst cultuur die de bevolking beheerst.

Facebook wordt vaak voorgesteld als het summum op het gebied van bewustwording. Inderdaad biedt FB deze mogelijkheid, maar wat deze idealisten daarbij vergeten is dat het proces van bewustwording niet hetzelfde is als de toestand van bewustzijn. Je kunt mensen aanmoedigen bewuster te worden en hen overstelpen met bewijzen van het onrecht en de corruptie die wereldwijd aanwezig is, maar als de mensen van wie je verlangt dat ze in actie komen nog bezig zijn met het verstouwen van al deze shit dan staat de wagen stil. Dan blijven ze hangen in het bewustwordingsproces van negatieve emoties als boosheid of verdriet. Terwijl ze bewustzijn nodig hebben en van daar uit in alle redelijkheid kunnen opereren.

plasticOm dus niet in het proces van bewustwording te blijven hangen is moed nodig en vooral kracht! Wie wil er bewust verder leven in een wereld die vergeven is door verontreiniging veroorzaakt door egoïsten die uitsluitend uit zijn op geld en macht? Wiens wereld stort niet in nadat hij zich bewust wordt van de criminaliteit van de overheid?

De strijders voor een betere wereld moeten zich bewust zijn van de angst die miljarden mensen beheerst. Deze angst wordt kunstmatig in stand gehouden met gewelddadige conflicten en economische onzekerheid (kans op armoede). De media worden strak gedirigeerd om al dit angstaanjagende nieuws op dezelfde uniforme manier wereldkundig te maken.

Angst zal de wereld beheersen en corrupte machtshebbers blijven de bevolking overheersen, zolang de mens zich niet bewust is van zijn eigen mentale kracht en daardoor niet in actie komt!

Rob Vellekoop, 3 september 2015

53 Comments

 1. Kijk nou, sommige herbivoren doen hetzelfde als wat buffels regelmatig met leeuwen doen.
  http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/zevenbergen/heftig-weekend-voor-agenten-mishandelingen-waarschuwingsschot-en-gevaarlijke-situaties-1.5216121
  Klinkt hard maar kan niet vaak genoeg gebeuren aangezien deze mensen er zelf voor kiezen om in plaats van hun taak (volk beschermen) iets bijzonders uitvoeren (volk afpersen). Krijgen een aantal inwoners zowaar haar op de tandjes? Helaas is het nog steeds een grote minderheid die er genoeg van heeft om uitleg te krijgen van de een of andere vreemde jurk met een raar pakje omdat die volgens dat rare pakje de een of andere bullshitregel zou hebben gebroken.

 2. Geef ze stenen (wat ze niet kunnen vreten) laat ze er duur voor betalen (speculatie) dan hebben ze de illusie van bezit ! echte vrijheid is niets te verliezen hebben.

 3. Inmiddels al bijna 17 miljoen mensen, op dit hele kleine stukje aarde.
  Een land met duizend meningen, die schrijf je niet teveel wetten voor en die blijf je niet nog méér centen afpakken. Die burgers laat je in hun Waarde en Eigenwaarde.
  Doordat er zoveel onvrede is ontstaan onder de burgers ben ik zelf in oplossingen gaan nadenken en ik ben zelf van mening…

  1 – Dat het tijd wordt voor een referendum om wel of niet bij de EU te blijven. Het eens zó rijke Nederland is er inmiddels alleen maar armer door geworden, het heeft verder geen meerwaarde gegeven.

  2 – Dat het tijd wordt om een landelijke volkstelling te gaan houden. Na een maand niet in desbetreffende gemeente gemeld te hebben, alles meteen volledig stop zetten en het BSN direct vernietigen. Het vroegere sofinummer zou fraude bestendig zijn!!!

  3 – Dat het verstandig is om alle directeuren en andere hooggeplaatste onder de loep te nemen, die in een zorginstelling of bij een (vrijwilligers) organisatie werkzaam zijn. Bij gebreken alleen nog maar mensen op die functies inzetten die affiniteit hebben met de doelgroep. Zodat het geld weer besteed gaat worden waarvoor het ook bedoeld is.

  4 – Dat het tijd wordt dat alle fraudeurs, oplichters en de burgers die niet met onze maatstaven van de maatschappij kunnen omgaan, hogere en sobere straffen opgelegd moeten krijgen. Alleen in stilte gaat je geweten knagen, dan pas kan iemand zijn fouten inzien en veranderen. In deze tijd wordt een crimineel beter behandeld dan een slachtoffer en een burger die wel volgens de maatstaven leeft!!!

  5 – Dat het verstandig is om naar de proefboringen van schaliegas, volledig af te zien. De destructieve gevolgen zijn in Amerika al niet meer te overzien. Gebieden groter dan Nederland zijn inmiddels totaal vergiftigd en onherstelbaar verwoest. (zie You Tube; explosive fracking +- 50 min, gelukkig door een pensioen activist is geplaatst). Inmiddels verwijderd van You Tube!!!

  6 – Dat de keuze van het verbod op roken gemakkelijker opgelost kan worden door een rode sticker met verboden te roken en met een groene sticker toegestaan om te roken op het raam te plakken, van een horeca gelegenheid. Voor ieder weer wat wils, voor personeel om er te gaan werken en voor gasten om er te gaan vertoeven.

  7 – Dat de jeugd zelf wel zo capabel genoeg is om op den duur te weten wat goed en slecht is voor hem of haar, juist door de strengere wetgeving voor drank en etc. werk je verkeerd gedrag in de hand. Afraden blijft nog steeds aanraden. Wij als ouderen mogen zeker niet vergeten, dat wij óók ooit jong zijn geweest. Door eigen ervaringen en fouten wordt je wijzer.

  8 – Dat het probleem van de hondenpoep gemakkelijker opgelost kan worden. Door meer bomen aan de straatkanten te planten, wat al hoogstnoodzakelijk is vanwege de luchtvervuiling. Daar omheen een grotere ruimte vrij laten, om daar de hond zijn behoeftes te kunnen laten doen. En het later met een gemeente wagentje tweewekelijks op te laten zuigen, het zit n.l. gewoon in de gene van de hond zoals een krant voor een mens is. Dan is de hond weer in zijn eigen doen en laten en dan is het baasje en de medeburger ook weer tevreden.

  9 – Dat het niet verkeerd is dat dit kabinet onder ogen gaat zien, wat voor een verdeeldheid en eenzaamheid het aan het creëren is onder de bevolking. Een Nederland waar alle sociale voorzieningen qua zorg en vertier aan het wegvallen is, dat alles waar wij eens zó trots op waren. Dat dit kabinet beter voor zichzelf kan gaan toegeven, dat het tijd wordt voor herverkiezingen zodat de juiste mensen weer over ons lot verder kunnen gaan beslissen.

  10 – Dat het verstandig zou zijn en om tevens alles meteen uit te sluiten, dat wij beter meteen dubbel kunnen stemmen. Eén maal per computer en één maal handmatig, zó kunnen er zeker geen misverstanden ontstaan en kan het nieuwe kabinet meteen door om Nederland opnieuw te stabiliseren.

  11- Ik ben van mening en ik geloof er zelfs in, als het nieuwe kabinet zelf uit de EU durft te stappen en enkele wetten gaat herzien, dat Nederland dan pas WÉÉR alles opnieuw kan opbouwen. Wat het ooit heeft afgebroken en dat wij dan óók pas wéér…

  TROTS KUNNEN GAAN ZIJN OP ONS MOOIE EN SOCIALE NEDERLAND,
  ZOALS HET OOIT EERDER HEEFT BESTAAN.

  Waar iedereen wéér Tevreden en Gelukkig mee is en óók ieder zijn Eigenwaarde er wéér mee terug heeft. Zodat wij weer van het korte leven wat ons is gegeven op aarde kunnen gaan genieten. In een Gehele Nieuwe Maatschappij, waarin de burger, dier en natuur wéér samen in mee mogen delen.

  Dan kunnen wij wéér van Ons Zelf en óók wéér van de rest van De Wereld gaan houden…

  Het zou allemaal zó simpel opgelost kunnen worden, maar wie ben ik? Ik ben maar een “klein en simpel” burgertje en op dit moment alleen nog maar…
  een Zéér Teleurgesteld landgenootje en misschien straks écht in de rouw, ilse

 4. “Wat wel eens wordt vergeten dat er een gruwelijk groot trauma ten grondslag ligt aan dit volk, ….” Rob, je hebt een uitsekend overzicht gegeven, dunkt me.

  Nederland is behept met een zwaar trauma. Wat moet er gebeuren betreffende een trauma?

  Dat zou eigenlijk aangepakt dienen te worden op onze scholen, toch? Maar dat zal niet ter hand genomen worden door de huidige organisatoren (= politici). Wij zullen dat ZELF dienen te doen! Dát moet georganiseerd; toch, Rob?
  Hóe gaan we dat doen?

  Zo lang we dit niet verwerken, komen we niet in onze kracht; het onderwerp waar dit artikel van die andere Rob (V.) zo doeltreffend naar verwijst!

  • Het herstellen van de eigenwaarde, zelfrespect, identiteit, bloed en bodem besef kortom je ware zelf.
   Vakkundig uitgeroeid via TV en andere prut. Kapper heet tegenwoordig barbershop en uitverkoop is sale en ga zo maar door richting een doel en dat is opgaan in de grote broer de VS onder leiding van Jeruzalem.
   Veel mensen weten alles van de illuminatie en de nwo maar doel volledig mee aan de agenda.’cool toch’!
   Wat betreft het besef van je ware zelf, dat heb je of dat heb je niet. Er is veel te leren maar dan moet het wel willen en er de noodzaak van inzien.

   Ik blijf erbij, de hele goegemeente over stag krijgen is onbegonnen werk en zonder verlies van vrijheid van keuze ondoenlijk. De vraag is ook, wat ik al eerder zei, misschien moeten veel mensen dat karmische deel nog afmaken door de ondervinding aan te gaan van wat het is om onder een verpletterend regime ten onder te gaan. En wie zijn wij dan om ze die ervaring te willen ontnemen.

   Wat blijft is een klas rijp voor de brugklas en die scheiden zich af van de massa en gaan de 21e eeuwse koers volgen met alle nieuwe kennis die er is maar dan toegepast. Deze gaan tegen de verdrukking is een voorbeeldfunctie vervullen als pioniers van de nieuwe modus.
   Hele grote en massale volksbewegingen zie ik niet zo gauw ontstaan die de schijn van bestendigheid hebben met allemaal mensen die het ook nog een keer echt begrijpen. Sorry hoor maar ik schat zeker 70 a 80% qua intellect niet al te hoog in. Die hebben toch een leidertje nodig en daar ga je heen met je ideeën.
   Ik heb de,”ja laten we samenkomen en wat gaan doen” impulsen gezien en weinig komt tot actie omdat de broek die je moet aantrekken voor ware daden niet zomaar wat is. Daar heb je een bepaald soort mens voor nodig en die zijn er maar weinig.
   Daarom heb ik mijn eigen plan uitgezet en volg deze met de nodige discipline.

   • Beste Rob, dit hele proces vraagt minimaal eeuwen voordat mensen krachtig genoeg en zich bewust zijn van de corrupte maatschappij om daar tegen op te treden.

    • Wat in eeuwen is vervormd krijg niet zomaar in een paar maanden weer op de rails.
     Iets heel graag willen betekend nog niet dat het ook kan, hoe frustrerend het ook is waar te nemen dat men in een gevangenis blijft terwijl de deuren wagenwijd openstaan.
     Dat is naar mijn indruk ook de essentie van het leeuwendeel van jouw betogen.
     De volle realisatie van de eigen kracht.
     Er heerst wat je terecht aangeeft een soort koudwatervrees op basis van essentiële angst. Ik weet als geen ander dat door de eerste te zijn die in het water springt, velen doet volgen. Maar dan moet je zelf de stap durven nemen en een vervolgplan klaar hebben anders verval je tot ad hoc revoluties zonder een uitzicht op de consequenties.
     Ik heb door de jaren heen in heel wat initiatief groepjes gezeten met nobele doelen maar het blijft vaak steken op de echte motivatie en verzand in bla bla.
     Ik ben vaak de ‘rovershoofdman’ geweest die het voortouw nam en vooraan tot de aanval overging en richting ‘vijand’ rende om vervolgens te zien dat de troepen waren blijven staan en ik dus in m’n eentje werd afgeslacht.
     Hoe kan het toch dat mensen altijd klappen krijgen van wat ME’ers terwijl de groep demonstranten groter is maar zich altijd uiteen laat jagen.
     Wat is toch die ingeprente angst en gebrek aan moed.
     Nu ik dit schrijf komt er op straat een Schotse drumband voorbij (ter gelegenheid van de Airborne wandeltocht) Nog steeds doet mij dit geluid kippenvel krijgen.
     Iets militants is in mij wel aanwezig alhoewel ikzelf geen uitlokker van geweld wil zijn.
     Het niet gehoorzaam willen zijn aan onmenselijkheid roept het geweld wel over je af want alle conformisme is afgedwongen met geweld. Afpersing is het gereedschap van de fiscus bijv. Niet betalen?…de knuppel erover! De mannen met het geweldsmonopolie komen jou terug in het gareel rammen met vuurwapens en een fundamenteel gebrek aan intellect.
     DAT is de basis van de angst welke je moet overwinnen zoals dat Ghandi dat destijds deed tijdens zijn lange zoetmars.

    • Met nader inzicht moet het mogelijk zijn vonken onder de as te wekken.
     Soms maak ik mee dat jonge mensen in de leeftijd van 12 tot pak weg 18 jaar meer weet hebben van zaken dan je denkt. Alleen de kennis ontbreekt om de puntjes met elkaar te verbinden maar als je die aanreikt gaat er een wereld open van latent aanwezige kennis die naar mijn idee voortkomt uit latente wetenschap.
     Het zijn niet allemaal jonge zielen.
     Juist voor deze generatie wil ik mij bijzonder inzetten want dat zijn de kiemen die de ware vrijheid verder kunnen dragen.
     Ikzelf ben/was er ook zo een. Een indigo kind van de eerste generatie.
     Een korte opfris cursus er je weet alles weer.

     • Aan Robvdz. Jongeren inschakelen is absoluut nodig Maar ook dan is er geen resultaat mogelijk zonder echte organisatie. Als 1 miljoen mensen zeggen dat ze het anders willen, heeft dat geen invloed. Ook niet al het er 2, 3 of 10 miljoen zijn. En boeken lezen is leuk, maar heeft ook geen invloed.
      Ghandi had invloed omdat hij een grote organisatie opzette. Hij had de les geleerd, Nu de Nederlanders die verandering willen nog. Waarom willen wij in dit land maar niet leren van de geschiedenis ?
      Het is ook nog gratis.

     • In principe hoeft een organisatie niet moeilijk te zijn. Als politieke fracties, klungels als de meesten zijn, een kabinet kunnen vormen dan kunnen wij dat ook. Zij het dat een kabinet een legermacht van bestuursambtenaren heeft paraat staan om de tent te laten draaien. De besluitvorming is alleen vanuit het kabinet nodig en de rest is het handwerk van de bestuursambtenaren.
      Maar wil je een buitenparlementaire organisatie opzetten moet je niet alleen ALLES zelf in de hand hebben, je moet ook nog rekening houden met de nodige tegenwerking vanuit het apparaat wat betaald wordt om in alles tegen te werken in zaken waar zij de beroepsmatige instrumenten voor hebben. Inclusief politie.
      Daar moet je als initiatiefgroep tegen opgewassen zijn.
      Daarvoor is niet alleen geld voor nodig want een moet naast de investeringen ook nog geleefd worden want reken maar dat je er een dag/nacht taak van moet maken. Maar ook de visie en vastberadenheid plus het belangrijkste, eenheid van gedachten.
      Het zijn een aantal componenten naast een ruime kennis van civieltechnische processen die vragen om pientere mensen met toewijding van de hoogste orde. En vooral niet teveel democratie anders wordt het weer mijlenlang oeverloos lullen.
      Ik wil niet zeggen dat dit onmogelijk is maar vindt ze maar eens!
      Dan lijkt het zo voor de hand liggend om een politieke partij te beginnen en in de draaimolen plaats te nemen ware het niet zo dat het filtermechanisme van de ware machthebbers iedere vreemde eend in de bijt het leven onmogelijk maken door onnoemelijk hoge drempels en dan nog maakt de MSM gehakt van de nieuwe partijen door ze of kapot te schrijven en door botweg niet aan het woord te laten.
      Die optie is wat mij betreft onbespreekbaar tevens de reden om niet meer te gaan stemmen.
      Zoals vaker gezegd, alleen kleine samen werkende clusters van mensen die elkaar kennen en zelfvoorzienend zijn maken een kans en helaas is het dan zo dat veel mensen de boot gaan missen omdat ze niet genoeg sociaal ontwikkeld zijn om de noodzaak hiervan te begrijpen als enige optie.
      Mensen die in hun sociale onvermogen en gebrek aan verantwoordelijkheid blijven hangen zijn ook mensen die een leider volgens het vigerende systeem nodig hebben. Deze groep zal altijd blijven stemmen en daarmee hun eigen ziel aan de politieke plank spijkeren in de verwachting dat deze dan misschien krijgt wat denken nodig te hebben…ach hoe naïef. Door hun stem weg te geven is het enige wat ze bereiken, het bestaansrecht middels het bestuursmandaat blind weggeven aan een stelletje boeven waar iedereen nu tegen aan schopt.

      Het zou mij niets verbazen dat iedere website welke ook maar de schijn vertoond te werken aan een algemeen bewustzijn niet stiekum hoopt een substantiële achterban te kunnen vormen op termijn van waaruit een maatschappelijk stroming gaat ontstaan met de nodige slagkracht om zo werkelijke veranderingen te kunnen manifesteren.
      Tevens de reden dat dergelijke site’s nauwlettend worden gevolg door veiligheidsdiensten!

     • Aan de laatste tekst van RobvdZ. Klopt wat je schrijft. En om aan die veiligheidsdiensten te refereren, ik heb geen mobiele telefoon,geen auto en gebruik een aantal woorden waar die lui op letten nooit in conversatie.
      Niet per e/mail. ook niet anderszins.
      Maar het is inderdaad moeilijk om geschikte mensen te vinden. Ik ben er al jaren naar op zoek.
      5 mensen voor een slagvaardig bestuur van een Vereniging, hoe vind je die ?

     • 12 sept. bijv. in Mokum daar is dan een demo door nota bene het FNV (je weet wel die club die Kok en Lodewijck de Waal voortbracht, beide Bilderbergers) tegen de afbraak van de zorg.
      Niet dat demonstreren iets helpt en dat de agenda daardoor ook maar een paar graden zal afwijken van de koers. Maar je komt daar allerlei zielsverwanten tegen, zo ook mijzelf, denk ik!?
      Niets doen is n.l. ook geen optie!
      Je zal mij niet herkennen aan het FNV petje!! Nooit!
      Misschien zijn daar wel meer Lange Marsers!

     • Aan Rob vdz. Het is absoluut nodig om jongeren in te schakelen. Maar zelfs dan is permanente organisatie nodig. De welbekende Ghandi had succes, omdat hij een hele grote organisatie opzette. Hij had ingezien dat dat nodig is. Hij had de les geleerd. Zonder organisatie is er niks te bereiken. Waarom willen wij in dit land maar niks leren van de geschiedenis ? Omdat je dan weel eerst de geschiedenis moet kennen. Dus ook gebrek aan kennis is een oorzaak.

     • Bovendien is het naar mijn idee zo dat wie de geschiedenis niet kent of kennen wil, gedoemd is deze te herhalen.

     • Wat robvdz hier omschrijft klopt als een bus maar is helaas zeker in de huidige tijd niet echt haalbaar meer. Het informatietijdperk is niet alleen informatie voor ‘het gepeupel’ maar ook informatie voor, zoals martin al aangaf, voor veiligheidsdiensten wat infiltratie eenvoudiger maakt.
      Een voorbeeld van een groep mensen die zich op hun wijze verzetten tegen dit systeem van smeerlapperij, afpersing, diefstal en moord is de groep mensen van ‘De Vloek’. Het wachten is op het bericht vanuit de MSM dat daar ‘illegale’ praktijken zouden plaatsvinden en dit met geweld opgelost gaat worden (inzet van de zogenaamde wetshandhavers oftewel de knokploeg van het ‘gezag’).
      Zeker in dit kleine landje waar het praktisch niet meer mogelijk is om buiten beeld te blijven is het onbegonnen zaak om nog enigszins iets op poten te zetten. Helaas zal het nageslacht de rekening gepresenteerd krijgen van de huidige generatie ‘laffe’ ouders. Niet eens zozeer een economische rekening maar vooral een sociale rekening.
      Als de inwoners van Nederland zich wenst te bevrijden van het juk zullen ze eerst moeten doorkrijgen dat ze last hebben van een religie die men kent als ‘regering’ cq. ‘gezag’. Heel misschien dat er dan opeens een paar miljoen pislinke mensen de harde bezem door Den Haag halen om daarna te experimenteren met anarchie / libertarisme (het recht op zelfbeschikking zonder enige dwang van een 3e partij met onzinnige wetjes en regeltjes).

     • Den Haag heeft dus het beste substituut voor Seiss Inquart sinds 1945 in de vorm van burgemeester Josias van Aartsen, de ultieme VVD rooinek die iedere ‘haard’ van links en alternatieve oppositie wil uitroeien.
      Vooral sinds dat het kraken verdoemd is. Kraken was natuurlijk altijd al een doorn het oog van iedere rechtse rat.
      Niet dat die club van ‘De Vloek’ ook maar iemand in de weg loopt maar autonomie moet natuurlijk verdwijnen.
      Alles moet onder de hamer van de rechtse garde. Wat dat betreft lopen ze daarmee op het spoor van de EU.

    • Ik liep bij toeval tegen een film over een Schots dorp waar de meer dan vuile VS mentaliteit onder de naam Donald Trump op een grove wijze landroof pleegt. Alle hoeren buigen voor het grote geld en een waardevol stuk Schotse kust gaat op de schop voor een golfbaan. Alweer de zoveelste schending van de rechten van gewone mensen die moeten vluchten voor de druk van het grote gore geldmonster.
     Een documentaire waar het bloed van gaat koken als je een gevoel van rechtvaardigheid hebt.
     Moge de hoeren van het grote geld smoren in de kokende zwavelputten van de hel!

     https://www.youtube.com/watch?t=3492&v=0wlf1eQsNIQ

  • quote:[“Dát moet georganiseerd; toch, Rob?
   Hóe gaan we dat doen?”]

   Schrijven, publiceren, lezingen en spreekbeurten!
   Doe ik al jaren in m’n eentje en ik doe wat ik kan!

   • robvdz zei: “Alles moet onder de hamer van de rechtse garde. Wat dat betreft lopen ze daarmee op het spoor van de EU.”

    De linkse garde is geen haar beter en gewoon een andere smaak van de religie gezag die de God regering / overheid heeft. Beiden sektes willen groepen mensen hun wil opleggen door middel van wetten, beiden sektes willen mensen afpersen / beroven door middel van belastingen dus beiden zijn gewoon verschillende stromingen van dezelfde religie. Zoiets als orthodox en protestants. Het grote verschil ten opzichte van de andere religies is dat gezag niet als dusdanig herkend wordt omdat het slimmer verpakt is.
    Vergelijkbaar: Is er iemand die aantoonbaar de Godheid heeft gezien hetzij Odin, hetzij Thor, hetzij Wodan of hetzij regering / overheid. Allen worden gerepresenteerd door mensen, bij de bekende religies door priesters / dominees / pauzen en bij regering door presidenten en ministers. Beiden claimen dat iedereen gelijk is en gelijk behoort te zijn, de Nederlandse propaganda drukt hem nu dagelijks in je snufferd en we kennen deze als Artikel 1: het gelijkheidsbeginsel. Zodra een mens opdrachten kan geven aan een ander mens terwijl beiden partijen dit niet doen uit consensus (wederzijds goedvinden) maar uit angst voor straf (standaard religies: de hel) spreekt men over een ongelijke situatie.

    Om het simpel te stellen. Meneer de belastinginspecteur meent het recht te hebben om mij de opdracht te geven hem een bepaald bedrag te schenken. Door het gelijkheidsbeginsel heb ik exact datzelfde recht. Nu wenst meneer de belastinginspecteur niet te betalen (wat logisch is), volgens het gelijkheidsbeginsel heb ik dan exact datzelfde recht. Door gebruik van een mythologisch wezen die fysiek niet bestaat maar de mensen die menen uit naam van dat wezen te handelen wel krijg ik straf omdat ik weiger mij te laten afpersen. In het verleden bij de religies waar mensen minder bekend waren met wetenschappelijke inzichten was de angst voor hel en verdoemenis afdoende om ze te laten betalen, de huidige religie gebruikt daar een knokploeg voor die deurwaarders / politie / leger heten. Net als in het verleden wordt deze religie aan iedereen opgelegd en aangezien de afgod ‘gezag’ beter verstopt is opdat deze niet wordt ontmaskerd als zijnde een hoax door de wetenschap zal deze afgod waarschijnlijk langer stand houden als alle voorgaande afgoden bij elkaar. Als men goed oplet bij alle religies dan spreekt men regelmatig over dat het hoogste gezag hun afgod is. De huidige religie is tactisch geweest en heeft hun afgod geen aparte naam gegeven.

    Het gebruik van religie heeft door de eeuwen altijd hetzelfde doel gehad, het verdelen van mensen in een heersende klasse en de rest. De heersende klasse blijkt consequent boven de regels te staan die ze de rest opleggen uit naam van hun afgod en de rest kan zijn verantwoordelijkheid consequent afschuiven op hun mystieke afgod (ik maak niet de regels) of als men uiteindelijk wordt opgemerkt door volgelingen van de religie door boete te doen aan de hand van straffen die weer door de heersende klasse gemaakt zijn waar de goden met naam zelfs claimden dat geen mensen mochten oordelen over mensen (Mattheus 7:1) heeft de afgod zonder naam geen beperkingen in wat de hogepriesters (presidenten / ministers) als rechtvaardig omschrijven. Consequent terugkomende factor is dat de rest hier hoogstens als invloed heeft dat bepaald hoe extreem de straf kan zijn alvorens de rest in opstand komt om hun hogepriesters uiteindelijk weer te vervangen voor andere hogepriesters.

    Links / rechts / midden……het hele zwikkie stuurt je naar een leven van slavernij.

    • Juist, en daarom wil ik zelfvoorzienende en zelfsturende gemeenschappen, met eigen grond, gebouwencomplexen en verdere arbeidsmiddelen, die buiten het huidige bureaucratisch-commerciele complex staan, en waarin de mensen wel dezelfde rechten en plichten hebben.
     Maar om de grond en gebouwen te kunnen kopen is eenmalig veel geld nodig.
     Om dat op te kunnen halen moet eerst een voorbereidende stichting worden opgezet, en daarvoor zoek ik minmimaal 5 bestuursleden.Nog niemand gevonden.
     Hoe zou dat toch komen. ??

    • Laat het niet zo zijn dat ik de schijn wek dat het linkse spectrum buiten schot blijft.
     Niets is minder waar en dat zien we nu onder de PvdA. Wat een schorem!
     Maar wat mij zo opvalt dat het de natuur is van de rechtse garde om zich zo egoïstisch op te stellen en vooral heel erg dom. Neem nou die van Balen met z’n opgeblazen rotkop die zit met z’n reet in Brussel te verteren en reken maar dat er uit die man een hoop ellende komt. Het was Wiegel destijds in 1981 die voor het eerst het leger inzette tegen de eigen bevolking. Nou dan nemen we voor het gemaak maar even de telegraf. Wat voor een foute rechtse rotkrant is dat niet? Daarmee pleit ik de Volkskrant niet vrij.

     • Het vervangen van een rechts kabinet voor een links kabinet is te vergelijken met het geven van een andere muts aan de kerstman. In beide gevallen zal er in de realiteit niets wijzigen. Links steelt net zo hard van mijn buurman om hun afgod ‘gezag’ tevreden te stemmen. Rechts besteelt mijn buurman voor ‘zogenaamd’ een sterke industrie (concurrerend, inovatief en dat soort propaganda), links besteelt mijn buurman om zogenaamd de zwakkere groepen in de samenleving sterker te maken. In beide gevallen worden alleen de heersers (hogepriesters / ministers / presidenten / koningen) sterker en krijgen die steeds meer bevoegdheden waarbij ze ook steeds meer bevoegdheden aan de huurlingen van het ‘gezag’ verlenen.
      Zelfs kranten / media zijn er om te voorkomen dat ‘gezag’ wordt ontmaskerd voor wat het is en dat het hoogstens bestaansrecht heeft door geloof in ‘gezag’ net zoals een vulkaangod bestaansrecht heeft door geloof in de vulkaangod. Er is maar 1 verschil wat ook meteen het ontmaskeren moeilijk maakt, ‘het ‘gezag’ kan door geen mens geassocieerd worden met een persoonlijkheid omdat dit juist vermeden wordt door de hogepriesters. Zodra men consequent gaat afvragen of men een bepaalde handeling zou uitvoeren of accepteren uit naam van een willekeurige andere afgod als ‘gezag’ dan zouden de meesten nee zeggen.
      Geen mens wenst een offer (belasting / sociale afdracht) te geven om de paashaas te vragen dat de wegen onderhouden worden en zal de idioot die daarom komt vragen desnoods met grof geweld uitschakelen. Nu komt er iemand die zich ‘belastinginspecteur’ noemt om je geld af te persen zodat de overheid / regering hier zogenaamd allerlei diensten kan verlenen zoals dus de wegen onderhouden en men doet het meteen. Ondanks de dreiging van geweld hebben we alle voorgaande afgoden hun macht ontnomen door er niet meer in te geloven of het geloof dusdanig te beperken dat degenen die deze religie niet wensen aan te hangen geen dreiging vormen voor het bestaansrecht van deze religie. De inquisitie heeft niet weten te voorkomen dat men uiteindelijk de kerk de rug ging toekeren waardoor de volgelingen voornamelijk uit vrijwillige volgelingen bestaat. Zodra de volgelingen niet vrijwillig akkoord gaan met de heersende afgod ontstaat er een chaos zoals al eerder aangegeven ‘de inquisitie’ of een andere situatie waarin de huurlingen van de afgod de ongelovigen met geweld dwingen de geldende god te aanvaarden. Desnoods met dodelijke gevolgen en de afgod ‘gezag’ heeft het dusdanig goed geregeld dat de meeste doden uit naam van ‘gezag’ zijn gebeurd. Meer als andere geloven bij elkaar en zelfs meer als de doden die geleverd zijn door mensen die geen moreel besef hebben. Mensen met slecht moreel besef zullen zich ook niet laten afremmen door ‘gezag’ en de bijbehorende afgevaardigden die toevalligerwijs regelmatig de mensen zijn met het minste morele besef zoals politici , gerechtsdeurwaarders, een aantal BOA’s inclusief politieagenten en soldaten. Mensen met moreel besef hebben geen regels nodig om zich moreel te gedragen en zullen steevast een conflict met zichzelf krijgen als ze 1 van de voorgenoemde werkzaamheden zouden uitvoeren.
      De politieagent die een tasjesdief onderuit schoffelt zal men waarderen zoals men dat eigenlijk bij een ieder doet die voor een zwakkere partij opkomt (alleen de politieagent is gemachtigd door ‘gezag’ waardoor de meesten het niet doen omdat ‘gezag’ zich dan opeens tegen je keert ondanks je moreel goede daad). De politieagent met moreel besef die een gezin uit huis sleurt omdat deze weigert de offers te geven (belasting) of de boetedoening (sanctie) voor een slachtofferloze overtreding (30 Km/h te hard op een lege snelweg om gelijk uit te lichten tot hoever we gaan voor ‘gezag’) zal direct een intern conflict hebben en dus dit werk niet volhouden of gewoon niet door de psychologische keuring komen.

      Het hele systeem met links / rechts en zogenaamde concurrentie tussen allerlei media (net predikanten die vertellen wat je moet geloven) zijn een rookgordijn die een klein stelletje idioten de ruimte geven om ons regeltjes op te leggen en te bestelen. Het is zelfs zo bont dat er zelfs rechten op gebruik van ‘gezag’ als een monopolie aan gekken verkocht worden. Banken hebben bijvoorbeeld het alleenrecht monetaire middelen uit te vaardigen en bepalen de waarde daarvan. Multinationals die rechten inkopen om complete gebieden onbewoonbaar te maken en dat is nu zelfs in Nederland de nieuwste trend (Groningen wat woont op wiebelgrond).
      Concurrentie tussen de linkse en rechtse media: http://corporate.tmg.nl/print/samenwerking-dagbladdistributie

      Het is net als bij alle afgoden de angst voor hel en verdoemenis als we de afgod afzweren die het geloof in stand houdt. De angst bij de ‘afgod’ is chaos, zelfs nu in augustus dit jaar in Alkmaar het tegenovergestelde is bewezen. De term anarchie wordt er met alle liefde tegenaan gegooid alsof dat chaos betekent. Anarchie is ‘zonder heerser’ dus met andere woorden ‘zonder afgod’.

     • Nico,
      Daarom pleit ik al tijden om geen stem meer uit te brengen.
      Niet vanuit een soort defaitistsiche lamlendigheid maar om het systeem van onderdrukking geen regeermandaat meer te geven.
      Wat dan tegelijkertijd op komt doemen is wel het moeilijkste.
      Hoe ga je dan de zaak runnen? Want wanneer je een systeem afkeurt en de facto de macht afneemt, moet er wel een systeem tegenover staan wat bij machte is de taken over te nemen.
      De maatschappij is nog lang niet klaar om zelfstandig de orde te houden bovendien zullen provocateurs in dienst van en autonome klojo’s misbruik maken van het eventuele vacuum om zo het failliet te bewerkstelligen van het alternatief.
      Daarom pleit ik voor de vorming van een aantal kleine groepen die met andere kleine groepen samenwerken om op hoog verantwoordelijkheidsniveau een eigen weg in te slaan. Maar je begrijpt wel dat dat veel opoffering en verantwoordelijkheidsgevoel vergt naar een enorm organisatievermogen.
      Met raadgevers in plaats van leiders op basis van dienstbaarheid.
      Van links of rechts is dat absoluut geen sprake meer evenals politieke partijen welke de uitingsvormen zijn van een rottende samenleving.

     • robvdz,

      Ik zal nooit betwisten dat de mensheid daar een compleet andere denkwijze en werkwijze voor zal moeten aannemen. Om eerlijk te zijn is het een compleet onbekend gegeven wat er te wachten staat als mensen het gezag zelf moeten dragen. Zelf het gezag dragen en er naar handelen maakt ook dat mensen zelf de verantwoordelijkheid krijgen voor hun handelen waardoor er hoogstwaarschijnlijk een hele vracht aan onrecht niet meer zal worden uitgevoerd zoals afpersing uit naam van de wetgeving (gezag), het is ruimschoots aangetoond dat het uitvoeren van gezag meer leed heeft veroorzaakt terwijl er geen bewijs geleverd is van de functionaliteit van gezag. Het tegenovergestelde, afwezigheid van gezag, is wel aangetoond hoe dat uitpakt. Staakt het vuren van 1914 is een bekend voorbeeld en in Nederland was in augustus (AZ-Ajax) een mooi voorbeeld van wat er kan gebeuren.
      In een wereld zonder gezag (mensen die hun wil opleggen aan anderen) zal men waarschijnlijk eerder geneigd zijn om een ieder die denkt het gat te moeten opvullen met pek en veren afvoeren. Een wereld zonder gezag berust voornamelijk op morele waardes en die zijn, vreemd genoeg, wereldwijd min of meer identiek. Er zijn meer mensen die hun morele kompas afzweren omdat ze handelen conform het geldende gezag als dat er mensen zijn zonder moreel kompas.
      http://necrometrics.com/all20c.htm#Total (de cijfers spreken voor zichzelf).
      Er zijn volgens mij te veel aantoonbare gebeurtenissen door de jaren heen om ‘gezag’ te bestempelen als een afgod waarbij de volgelingen heilig geloven dat deze orde en gerechtigheid brengt zonder dat de mensen doorhebben dat het net zo geloofwaardig is om de paashaas te vragen of deze voor orde en gerechtigheid wil zorgen. Er zijn tevens afdoende bewijzen geleverd dat het volgen van een afgod de mens remde in vooruitgang. In de middeleeuwen was het onze kennis over de natuur en de natuurwetten wat geremd werd, momenteel wordt de mogelijkheid om de mensheid te beschermen voor diezelfde natuur geremd (financiele middelen zijn oorzaak 1 dat we nog steeds sitting duck zijn voor puin uit de ruimte). Het is eveneens meerdere malen aangetoond dat het volgen van een afgod morele mensen immorele daden te laten verrichten. Logisch is dus om te concluderen of een vervolgsysteem met hierarchie net zo destructief zal zijn.
      Dus de vraag is niet: “hoe ga je de zaak runnen in een algehele anarchie?” maar “wat zal mijn bijdrage kunnen zijn in een algehele anarchie?”. Het is zeer aannemelijk dat mensen lokaal al zeer snel besluiten om samen te werken opdat hun overlevingskansen als groep dramatisch verhoogd. Het is zelfs aannemelijk dat veel mensen exact dezelfde werkzaamheden blijven uitvoeren die ze altijd deden omdat ze er zelf belang bij hebben (draaiende houden van energienet) of plezier (monteur die het ook als hobby doet). Het grootste gevaar schuilt in de groep mensen die direct medewerkers waren in dienst van ‘gezag’ (dus ook de hogepriesters die nu ministers en presidenten heten) dat ze paniekvoetbal gaan spelen als ze zien dat ze terrein verliezen. Droomscenario is dus ook dat zowel volgelingen als gezagsdragers min of meer gelijktijdig doorhebben dat ze dezelfde meesters dienen en het hun eigenlijk minder oplevert als dat ze geen meesters zouden dienen. De kans op escalatie is dan verhoudingsgewijs klein. Nachtmerriescenario bestaat ook. Alleen de volgelingen willen ontsnappen aan het juk maar de gezagsdragers blijven hun opdrachten uitvoeren. Escalatie in zo een scenario zou kunnen resulteren in de grootste slachtpartij ooit.
      Het huidige scenario is voorlopig dat enkele volgelingen niet mee willen doen aan de opgelegde religie en voor gek verklaard worden. Minstens net zo gek als dat men in het verleden deed bij mensen die de toen geldende afgod niet wilden erkennen. De slimste verstoptruc ooit was die van de ‘afgod’ die geen persoonlijkheid heeft gekregen.

     • Algehele anarchie hebben we al. Kijk maar naar Afghanistan, Irak, Syrie, Libie, Somalie etc etc.
      Het is nodig te leren van de goede voorbeelden in de geschiedenis, die zijn er ook.
      Maar dan moet je ze wel kennen. Omdat de verkeerde voorbeelden overal breed worden uitgemeten, is het een hele klus om de goede voorbeelden te vinden.
      Die zijn gebaseerd om zaken die deels buiten ons W-Europa liggen dus buiten ons blikveld.
      Maar ook in ons eigen werelddeel zijn die er . Maar mensen wijzen dat af omdat het niet past in wat ze van vroeger uit is geleerd. Ook een soort mind control.
      Maar anarchie is dus onzin.

     • Helaas zijn de aangedragen voorbeelden geen algehele anarchie. Nog steeds zijn er leidende individuen die grote groepen mensen aansturen. In een algehele anarchie is de enige aansturing van buitenaf ‘eigen motivatie’, dus geen politiechef, generaal of geestelijke leider die controle heeft over een groep. Ook over anarchie bestaat een mind control trucje waarbij geen overheid / regering op de een of andere raadselachtige wijze wordt vertaald naar veel chaos en geweld. Anarchie is dus geen bestuursvorm maar juist het gebrek aan een bestuursvorm.

      En yup robvdz, blijkbaar zouden wij een zogenaamde geloofsbelijdenis hebben afgelegd die we het ‘sociale contract’ noemen. Zodra ik vraag waar is mij akkoord krijg ik de domme opmerking dan moet je stemmen. Stommer kan men haast niet zijn door te denken dat men met een stem invloed kan uitoefenen op beleid zonder enige inspraak te hebben.

     • Haha, er is blijkbaar een verschil tussen anarchie en algehele anarchie. Ik zie het verschil niet. In een land als Syrie is er niemand meer die het land bestuurt, er is algehele anarchie volgens mij dan.
      Normaal democratisch bestuur waarbij ieder mens in zijn waarde wordt gelaten is zeer wel mogelijk, bureaucratische dictatuur zoals wij die nu hebben is ontstaan doordat de overheid zich op alle onderdelen met de economie ging bemoeien en zelf ook economische partij werd met een stel monopolies.
      Vroeger mocht dat niet, maar sinds de 1e helft van de jaren ’90 is er met steun van PvdA, VVD en CDA doorgedrukt dat gemeenten en andere overheidsinstellingen, die voorheen alleen bestuursorganen waren, nu ook bedrijven en ondernemingen waren. Dubbele petten, en het resultaat is uitsluiting van miljoenen gewone burgers.
      De gemeenten etc moeten weer terug in hun hok Ze zijn niet ontworpen om bedrijfje te spelen en zijn daar ook niet geschikt voor. zie de talrijk vormen van fraude en corruptie.
      Normale democratie, dat hebben we nodig, met een nieuwe brede partij.

     • Natuurlijk, de volgende brede partij hebben wij nodig aangezien we er nog niet genoeg hebben. Die eikels waar jij je stem aan wenst te geven willen je buurman afpersen met iets wat belasting heet en je buurvrouw oplichten met iets wat een bekeuring heet en werken dus nog steeds aan de hand van ‘gezag’. Bijzonder detail is dat de meesters / heersers regelmatig zorgen dat de regeltjes van hun anders toegepast worden op hun zelf (diplomatieke onschendbaarheid spant hierbij de kroon).
      Om Syrie als voorbeeld te nemen zoals je graag wenst. Dat de regering weg is betekent niet automatisch dat er geen besturende krachten zijn zoals een legergeneraal, een politiechef of een warlord om bij de msm propaganda te blijven. Dat je een president / koning als legitiem leider ziet is een gevolg van hele goede indoctrinatie want in werkelijkheid heeft geen president / koning / hogepriester / warlord het recht mensen opdrachten te geven om hun regeltjes te volgen zonder dat er vrijwillige instemming is. Al is er miljard keer een democratie waarin mensen menen te kunnen spreken uit naam van anderen, ze danken allemaal hun bestaansrecht aan ten eerste het geloof in ‘gezag’ en ten tweede afpersing van de groep gelovigen. Ze plegen stuk voor stuk misdrijven onder de noemer ‘gezag’ (wetje Mulder anyone? Is er namelijk eentje die honderden heeft opgelicht voor vele miljoenen vanwege het vermeende onverzekerd rijden terwijl dat niet bewezen is). De echt goed geindoctrineerde klunzen zullen zelfs stellig beweren….dan had je het voertuig moeten schorsen, natuurlijk een andere variant van oplichting om te voorkomen dat je erger opgelicht gaat worden. Ik durf zelfs stellig te beweren dat iedere bestuursvorm met een gelijkwaardige constructie en hierarchie als religie is gedoemd om te falen en zal meer kwaad aanrichten als dat het voorkomen zal.
      Anarchie = zonder bestuur / zonder heerser. Kortom iedere variant waarin een vorm van hierarchie verwerkt zit kan nooit een algehele anarchie zijn. Of het nu presidenten of warlords zijn.
      Misschien geen gek idee om de volgende dingen af te vragen.
      1: Is er aantoonbaar een heilzaam gevolg van regering / overheid / gezag?
      2: Is er aantoonbaar een dramatisch gevolg van regering / overheid / gezag?
      3: Zou je moorden als er geen wet omschreef dat je niet mag moorden?
      4: Zou een wet die verbied te moorden een psychopaat beletten om te moorden?
      5: Is gezag consequent of heeft het zorgwekkende uitzonderingen?
      Om je bij de 5e vraag op weg te helpen, als ‘gezag’ daadwerkelijk zo rechtvaardig is als dat velen claimen dan hadden de Amerikanen nog steeds lopen prutsen om de eerste man in de ruimte te schieten (Werner von Braun ontliep zijn straf en heeft zelfs heldenstatus in de Verenigde Staten).
      Overheid / regering (het principe van 1 of meerderen die bepalen wat men moet doen en laten) zijn instrumenten om mensen macht te geven waar tot op heden nog niemand mee overweg kon gaan.

      Eigenlijk kan je gerust concluderen dat een ieder die meent de grootste pacifist maar wel een stem uitbrengt zichzelf voorliegt. Stemmen is akkoord gaan met geweld (belasting / deurwaarder / politie / BOA / leger) ten aanzien van je medemens met de optie om dit geweld af te schuiven op een ander mens (opdracht van meerdere) of iets anders (gezag). Onverantwoordelijk en tevens vreemd. We keuren het ten alle tijden goed als een medemens wordt beschermd tegen onrecht en neigen massaal om dit goed te keuren als de beschermer geen gezagsdrager is (monopolie op geweld) tot er iets tegenstrijdigs gebeurt. Zodra een gezagsdrager geweld pleegt ten aanzien van een medemens roept men massaal dat het slachtoffer zich maar aan de wet had moeten houden, zelfs als die wet heel onzinnig opdraagt om te verklaren wie hij / zij is. De gezagdrager heeft hierbij alle vrijheid om een gegronde aanleiding te fingeren aangezien de predikanten in de kerk toch ook nooit liegen. Mensen en macht gaan nou eenmaal niet samen dus dan maar experimenteren wat het gaat worden met eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikking.

     • Dag Nico, je beschrijft het huidige systeem. Dat er een heel ander mogelijk is wil je niet aannemen. Nou, succes hoor.

     • Ik zie de laatste tijd steeds meer onderling gejengel onder de reaganten.
      Hoe kunnen we nu een betere samenleving op de kaart zetten als zulke verschijnselen aan de orde van de dag raken?

     • Zendingsdrang? Discussies worden gevoerd alsof er een winnaar uit moet komen?

     • Zendingsdrang? Hoe moet ik dat zien?
      Ik heb bij Argusoog destijds ook gezien dat bepaalde lui daar elkaar troffen en om minimale reden gingen komma neuken en elkaar met woorden afslachten.
      Maar zendingsdrang, leg eens uit?

     • Als ik je goed begrijp is het dus net zoals zo vaak gezegd wordt,”ja regels zijn regels, dat hebben WE met z’n allen afgesproken en daar heb je je maar aan te houden”!
      Ten eerste zijn regels vaak normen die door anderen dan het collectief zijn bedacht en ik wil dan ook wel eens weten waar ik die handtekening heb gezet om mij te conformeren aan die regels!
      ‘We’, daar hoor ik dan niet bij want anders had ik wel geweten wanneer in onder welke voorwaarden die regels gaan gelden.
      Het is een trucje om mij te laten geloven dat het ‘we’ onderdeel is van een ‘verstandige meerderheid’.

     • Martin zei: “Dat er een heel ander mogelijk is wil je niet aannemen.”

      Ik wijs je consequent op een ander systeem maar op de een of andere wijze denk je dat er een wonder gebeuren zal als we de volgende ‘zogenaamde’ volkspartij erbij zetten. Democratie werkt niet en zal ook nooit werken omdat de stem van een ander je recht op zelfbeschikking kan ontnemen. Het principe wat jij voorstelt, de volgende groep uitzuigers neerkwakken in Den Haag, is te vergelijken met het repareren van een auto met een kapotte motor door de auto opnieuw te spuiten. Van buiten ziet het er gelikt uit, onder de kap is het nog steeds een puinhoop.

      Voor een goede omschrijving van democratie verwijs ik je naar eerdere berichten van robvdz.

   • De actie van Geenpeil, een referendum over de EU, heeft inmiddels al 175.000 stemmen binnen!!!!!!!!!!!!!
    Ik deed al eerder een actie voor precies hetzelfde in mijn dorp, nu is het landelijk via GEENPEIL!!!!!

    DOE MEE MENSEN!!! KIJK OP: TEKEN.GEENPEIL.NL

    Op naar de 300.000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Voor een rechtvaardig Europa! Zonder oorlog!

 5. Ergens gek, dat de angst van deze mensen serieuzer wordt genomen dan de angst van je medemens in je eigen land. Moet men zich nu al schamen omdat men bang is? Begrip is hierdoor ver te zoeken. Ooit aan gedacht dat zulke uitspraken juist ervoor zorgen de samenleving te splijten?
  Hiermee wil ik nog benadrukken dat ik niet bang ben, maar helderziend 😉

  Ik zat gisteren te denken om niet alle radiozenders te vragen om op hetzelfde tijdstip ‘Give peace a chance’ van John Lennon te spelen…en geheel Nederland zingt mee.

  Als je begaan bent, dan wil je dat al die bemoeienis van de VS in de wereld stopt…je kan hier wel 2 miljoen mensen opnemen, maar het sterven en lijden van miljoenen daarginds niet. Ergens ook hypocriet…de veroorzaker benoemen…heel simpel, en niet mensen hier een slecht geweten aan praten, toch. 🙂

  • Ergens ook hypocriet…de veroorzaker benoemen…heel simpel, en niet mensen hier een slecht geweten aan praten, toch. 🙂

   Dan moet ik even heel lullig zijn. Een ieder die stemt (zijn spreekrecht overdraagt aan een droppie van zijn / haar keuze) is medeverantwoordelijk. Het zijn de gekozen politici die soldaten op pad sturen. Detail wat velen niet willen inzien, de politiek is een rookgordijn voor een select clubje oligarchen.

   • Juist, en die beheersen alle grote partijen in ons NL, en dus moet er een andere nieuwe partij komen, met een ander denkmodel, dus niet het socialistische en niet het neo-liberale en ook niet het christelijke denkmodel.
    En ook geen smalle one-issue-partij, want het is bewezen dat dat ook niet werkt.

   • Sla niet meteen maar ik stem niet….het zou mooi zijn als niemand zou gaan stemmen, maar hoe krijg je dat voor elkaar. Misschien zorgt de situatie nu voor een heleboel bewustwording.
    Nog over de ‘veroorzaker’. Dit is een docu van het duitse ARD. Voor wie het duits machtig is, maar als je met het onderwerp bekend bent, een eitje.
    Het doet met pijn als je die mensen ziet die in hun eigen land het zo zwaar hebben, want hier rozen worden verkocht, en de kusten leeg gevist, de voedselvoorzieningen van de VN en USAid (waar op de aandelenmarkt geld aan verdient wordt, wat ik ooit las)…
    https://www.youtube.com/watch?v=gd7-hDD1DVE

 6. Pasen en pinkstern zullen nog eerder tegelijk met kerst in 1 weekend samenvallen als dat de schaapjes in Nederland doorkrijgen dat ook zij niet mee mogen doen in het spelletje ‘verdeel en heers’.
  Bij V&D is nu een groep aan de beurt die meestal zelfverzekerd rondparadeert van ‘hier kom ik’ (middenkader oftewel leidinggevenden).
  Het stereotype domme blondje is vast en zeker een Nederlandse uitvinding want ik heb van mijn levensdagen niet zo veel domkoppen op zo weinig vierkante kilometers bij elkaar gezien.

 7. Angst kun je nooit overwinnen vanachter een scherm. Geef de hedendaagse mens een pc, smartphone, smartwatch of tablet, bepaal wat ze te zien krijgen en je hebt er geen omkijken meer naar. Waar spreken we af?

 8. Je zit ook met het probleem van cognitieve dissonantie https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie
  Er onstaat zelfs ruzie door. De waarheid doorloopt 4 fasen 1 Men negeert hem, 2 Dan lacht men erom, 3 Dan
  bevecht men hem, 4 En dan aanvaard men hem. Maar de confrontatie met de waarheid raakt de funderingen van illusionaire gewaande veiligheid aan , dat triggert die reacties en emoties zoals angst, ongeloof, verontwaardiging e.d. Maar het is een wetmatigheid vanuit het Universum als het zaadje eenmaal juist geplant is zal het vroeg of laat ontkiemen….. Take it to the streets…..

 9. Niet alleen angst is een rem, maar ook het gebrek aan inzicht in de noodzaak van concrete doelgerichte organisatie.
  Die is er niet, en al mijn pogingen om iets dergelijks op te zetten zijn mislukt, omdat niemand bereid is een concrete bestuursfunctie in een duurzame organisatie gericht op het hoofdprobleem, massawerkloosheid, te aanvaarden, een bestuursfunctie voor langere tijd, niet via het flex-werk-systeem.

  Zonder concrete organisatie met eigen vaste stroom geldelijke inkomsten, nodig om grond en gebouw te kunnen kopen , kan er niks duurzaams.
  Eigen grond en eigen gebouw zijn nodig om onafhankelijk te kunnen opereren.
  Een Vrijplaats waar we niet van af kunnen worden gejaagd.
  Een Vrijplaats die volledig gemeenschappelijk eigen bezit is, is absoluut nodig.

 10. Angst werkt nu eenmaal verlammend. En dat weten ze heel goed in Den Haag. Want hoe hard organisatie-crimineel Mark Rutte en zijn handlangers ook tegen al die nederlandse meelzakken aantrappen….overeind komen dat doen ze toch niet.

  Hoe meer een overheid haar gezag laat gelden hoe corrupter en crimineler diezelfde overheid is. De oplossing ligt voor de hand.

 11. Helemaal correct, maar de maar is de maar: wat doe je er aan? Wat is een goeie manier om alle negatieve strijd te weerstreven en er rijker – in het hoofd – van te worden? Wie weet hier meer van?

  • Het komt aan op mentale kracht, geloof en vertrouwen in jezelf. Ieder kan zich dit zelf aan leren, daarvoor heb ik een training geschreven die aanstaande maandag uitkomt: Maak jezelf bestand tegen mind control.

   • Als psycholoog weet je dat de menselijke/dierlijke reactie op een externe bedreiging een vlucht of vecht reactie is. Hangt af van de soort bedreiging, de omstandigheden waarin iemand verkeert en…niet onbelangrijk, het type mens.
    Kennelijk verkeren wij in dit land onder een dominante groep die kiest voor vlucht. In de dierenwereld zijn het vaak de herbivoren die dit gedrag vertonen. Ze zetten het op een rennen. Ze weten dat ze de gereedschappen niet hebben om de strijd aan te gaan en zijn daardoor gespecialiseerd in snelheid. Voorbeelden te over.
    In landen om ons heen bestaat een iets andere cultuur waarbij mensen agressiever reageren en meer strijdbaar zijn. Het is een historisch gegeven dat dat in nederland anders ligt. De vluchtreactie vertaald zich in allerlei afleidingen van de realiteit. Wegduiken in drank en drugs of sex en sport, spelletjes en internetpulp.
    Kortom, de kop in het zand en geïrriteerd raken als anderen daarop attent maken.
    Hoevaak je niet hoort als je een heikel onderwerp aansnijdt,”he, daar heb je hem weer met z’n >negatieve praatjes<, er zijn ook mooie dingen in het leven"! En daarmee wordt de discussie afgekapt en gaat men vliegensvlug over naar een borrelnootjes onderwerp.
    Wegkijken heet dat.
    Wat je niet ziet, is er ook niet!
    Dat is nederland bij uitstek.
    Het heeft in belangrijke mate te maken dat de overheersende volksmentaliteit bepaald wordt door bange gehoorzame laffe, wat ruggengraatloze comfort zoekers, door de eeuwen heen gekneed naar het calvinistische model.
    Wat wel eens wordt vergeten dat er een gruwelijk groot trauma ten grondslag ligt aan dit volk, als je al van volk mag spreken want het is een gedwongen samenstel van streken met totaal verschillende etnische tradities die op een neo-kolonialstische wijze bijeen gejaagd zijn tot een 'verenigd nederland'.
    Het oertrauma wat in de cellen van iedere autochtoon aantoonbaar aanwezig is, is de onderdrukking en repressie.
    Als eerste de Romeinen die op een ongekend gruwelijke wijze de relatief eenvoudige stammen hebben afgeslacht en gedwongen onder Romeins bewind.
    Daarna volgde de grote volksverhuizingen waarbij het recht van de sterkste gold.
    De vorming van de feodale machtsvorm waarbij gewone mensen door grootgrondbezit niet meer autonoom waren. Afgedwongen eerbied voor 'edelman/vrouw' hertog, graaf, of koning.
    Daarna volgde omstreeks 1345 onder paus (let op de naam) Innocentuis II de 'heilige' inquisitie, nadat het christendom al eerder een bot einde had gemaakt aan de eigen Chamaafse, Bataafse, Saxische, Germaanse kulturen waarbij de kennis van de natuur en het besef van de eenheid ermee en de wederzijdse afhankelijkheid ervan minstens zo'n hoogstaand peil had bereikt als waar nu de oorspronkelijke bewoners van de Amerika's voor worden geroemd.
    Er heeft zich een opleving voorgedaan op dit gebied in de vroege jaren twintig totdat het werd gekaapt door de Thule Geselschaft en de Ahnenerbe met voeling voor Die Schwarze Sonne, het Nazi gedachtengoed.

    Wat mensen zich onvoldoende beseffen en wat ten grondslag ligt aan veel gedragingen van nu zijn de oude wonden die geslagen zijn door eeuwen inquisitie en kerk.
    De volkomen willekeur heeft gemaakt dat iedereen zich ALTIJD bedreigd voelde en altijd de ogen van de medemens op zich gericht voelde en daardoor verraden kon worden.
    Verraad van een medemens kon zorgen dat je zelf buiten schot bleef en gaf de schijn van veiligheid.
    Vandaar dat het ook zo belangrijk is voor mensen, "wat zullen de buren wel niet denken"!
    "Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg". Alles boven het maaiveld daar gat de kop vanaf dus blijf je altijd onder de terreurradar en vermom je je in de kleur greige (combi van grijs en beige). De kerk heeft vooral na de reformatie voor het niet katholieke deel deze morele repressie verder gedragen tot in deze tijd.
    Katholieken hadden hun eigen vorm van sociale repressie.

    Wie zijn als samenstel van etnische groepen (stammen) door de eeuwen heen veelvuldig overheerst geweest en de neergebogenheid van het totale volk heeft een nieuwe modus gebracht als ware het een opportunistisch Stockholmsyndroom.
    De taal adopteren en je zien dat je je voordeel haalt door collaboratie. Intussen voor de vorm en gemoedsrust blijven kankeren en mopperen op de bezetter.
    Eerst hebben we de romeinse taal geaccepteerd als de taal van de betere klasse.
    Daarna kwamen de Spanjaarden en heeft er een enorme genetische vermenging plaatsgevonden. Tijdens de inlijvingen van Napoleon was de Franse Empire-stiijl in architectuur en meubel en interieurontwerp een onontkoombaar gegeven naar het bezigen van de franse taal als teken van 'nette en deftige mensen'.
    Na deze periode kennen we de Duitse inval waarbij het weer in de elitaire kringen heel erg 'bon ton' was om je de Duitse taal machtig te maken.
    Na de regime wisseling in 1945 is plotseling het Engels of eerder gezegd de Amerikaanse verbastering van het Engels de manier geworden om de typisch nederlandse hoerigheid weer volop van stal te halen. Dit met groot gevolg en het verder wegzakken van de oeridentiteit van de oorspronkelijke Germaan, de man met de speer die voeling had met zijn bloed en bodem.

    Alleen al het noemen van, 'bloed en bodem' doet bij velen het pavlof hondje blaffen vanwege het misbruik ervan door de Nazi's.

    Conclusie:
    Naast angst en lafheid en een gebrek aan ruggengraat plus een fundamenteel besef van bloed en bodem, maakt van dit volk een natie met meer eelt op de knieën dan haar op de tanden.
    Oude ongeheelde en onverwerkte beschadigingen uit een verleden overdekt met de ingepeperde leugen dat 'wij een trots en nuchter volk' zijn, 'fier en onafhankelijk', maakt dat er een zelfbeeld is ontstaan met zoveel cognitieve dissonantie dat de speer van de oude germaan nog lang in de modder zal blijven liggen.
    Tenzij……

    • Om in je prachtig gevonden metafoor te blijven. Voor de herbivoor is er alleen maar de optie om de benen te nemen aangezien de herbivoor die de wolven zien een minderheid is. Het grootste deel van de herbivoren staan meek and obedient passing their time in the grassland (Pink Floyd).
     https://www.youtube.com/watch?v=3-oJt_5JvV4

     • Hoi Nico , Ik ben ook uit het:.
      http://www.pumbo.nl/gratis-ebooks/het-meest-gevaarlijke-bijgeloof
      gestapt en weet zeker dat :
      http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
      Er zeker komt. Het patroon van de vrijheid word al zichtbaar.

      Ik zie het overal al opduiken.
      De vrijplaats zit in iemands hoofd en als iemand dat begrijpt wordt de grond waarop hij staat de zijne
      Als je het eenmaal begrepen hebt is er geen weg terug. De betovering is verbroken .

      Voor mij is regering in ieder geval iets als sinterklaas of de kerstman je kunt een kruistocht naar Spanje of de noordpool beginnen maar het lijkt mij wel duidelijk waarom dat niet werkt. Gewoon stoppen met geloven is al voldoende zo is het met regering ook gewoon stoppen met geloven en handelen naar dat geloof.
      Wat je verteld is over regering dat het een soort van sinterklaas en goed heilig man is die kan beslissen wie er stout is en wie niet is een leugen een dekmantel.Wat ons als kind is verteld is dat regering is is een leugen.

      Het geloof is erin gestampt door propaganda maatschappij-leer klassen door herhalen herhalen herhalen, dat is wat ik dus ook toepas herhalen herhalen herhalen op een gegeven moment slaat het aan en gaat er knagen. Niet bij iedereen. Maar bij steeds meer mensen in je omgeving.

      Government is Big maffia disguised as Government is Big maffia…of
      Big maffia disguised as Government is Big maffia…….. en dan in een rondje geschreven. Dit schoot me te binnen weet niet of het al bestaat. Vond het wel grappig.

      Veel succes

      Groetjes

 12. Maar zelfs met harde bewijzen, in beeld en spraak, is het moeilijk om de mensen bewust te worden van alle problemen. Veel voorkomende redenen om niet in actie te komen zijn, ANGST voor verlies van baan en huis en alles wat ze hebben opgebouwd. En natuurlijk kan ik me dat ook voorstellen maar het besef lijkt er niet te zijn dat met niets doen je ook veel (alles) kwijt kunt raken. Op diverse (blog)sites probeer ik dat wel een uit. Dan reageer ik op een artikel waarbij ik uitleg wat ik zou doen zoals, me hardhandig verdedigen of als er weer eens een jonge vrouw mishandeld wordt wat ik dan zou doen. Daarop krijg ik dan een ware tsunami van reacties dat ik aan overkill doe en dat ik dat niet moet doen. Maar als ik reageer op een artikel en mensen “beschuldig” van niets doen en/of wegkijken, dan blijft het oorverdovend stil. Dus ANGST is zeker de hoofdrem.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.